Tài liệu Nâng cao hiệu quả giờ dạy của giáo viên trường trung học cơ sở bắc sơn- bỉm sơn thông qua việc dự giờ thăm lớp.

  • Số trang: 762 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:


- Xem thêm -