Tài liệu Một số giải pháp dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh vào môn ngữ văn ở trường ptdt bán trú thcs tam thanh

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 350 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Tham gia: 07/07/2015

Mô tả:

LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUAN SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP QUỐC PHÒNG AN NINH VÀO MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS TAM THANH – QUAN SƠN – THANH HÓA Người thực hiện: Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh Quan Sơn – Thanh Hóa SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Ngữ văn THANH HÓA NĂM 2020 1 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP MỤC LỤC ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nội dung 1.Mở đầu 1.1.Lí do chọn đề tài 1.2.Mục đích nghiên cứu 1.3. Đối tượng nghiên cứu 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2.Nội dung sáng kiến kinh nghiệm. 2.1. Cơ sở lí luận: 2.2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3.Các giải pháp đã sử dụng để dạy học lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh trong môn học Ngữ văn ở trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh. 2.3.1.Giải pháp thứ nhất: Tìm hiểu khái niệm dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS là gì? Tran g 1 2 2 2 2 2 2-3 3 3 2.3.2.Giải pháp thứ hai: Để giáo dục lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS người dạy phải nắm bắt được các vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong trường THCS. 2.3.3.Giải pháp thứ ba: Giải pháp về tiến trình hình thành các bước dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong môn ngữ văn ở trường PTDT bán trú THCS Tam Thanh. 3-4 2.3.4.Giải pháp thứ tư : Giải pháp về một số cách lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh vào trong bài giảng môn Ngữ văn.. 2.3.5.Giải pháp thứ năm: Giải pháp về một số cách kiểm tra, đánh giá kiến thức quốc phòng an ninh của học sinh lĩnh hội được qua bài giảng môn Ngữ văn. 2.4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 3.Kết luận, kiến nghị -Kết luận -Kiến nghị 6-16 2 5-6 16-17 17-18 19-20 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP 1. MỞ ĐẦU 1.1. Lí do chọn đề tài. Với chủ trương chuyển đổi cách tiếp cận chương trình giáo dục từ hướng cung cấp nội dung sang cách tiếp cận hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất là một trong những đổi mới căn bản. Bên cạnh đó chủ trương lồng ghép quốc phòng, an ninh vào các môn học thuộc chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là một trong những nội dung quan trọng của bộ GD&ĐT đã được tập huấn, triển khai tới các môn học trong các trường tiểu học, phổ thông. Theo thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT Điều 1 Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2 của thông tư này nêu rõ yêu cầu Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh. Điều 4 của thông tư này nêu rõ giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế của Bộ GD&ĐT cùng với yêu cầu của ngành và đặc điểm vùng miền nơi bản thân công tác là một xã vùng sâu vùng xa thuộc khu vực biên giới giáp Lào, trình độ dân trí chưa cao, nơi có nhiều dân tộc khác nhau cùng chung sống, là điểm nóng về an ninh quốc phòng, đặc biệt là các loại tội phạm ma túy… Bởi vậy việc lồng ghéo giáo dục an ninh quốc phòng vào môn ngữ văn cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để khắc phục những tồn tại nói trên và đáp ứng yêu cầu của nghành đề ra bản thân tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp dạy học lồng ghép quốc 1 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP phòng an ninh vào môn ngữ văn ở trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh” để nghiên cứu. 1.2. Mục đích nghiên cứu: Viết đề tài “ Một số giải pháp dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh vào môn ngữ văn ở trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh” tôi xác định cho mình mục đích sau: -Đối với bản thân: Tôi thấy đề tài trên phục vụ thiết thực cho việc dạy học trên lớp của tôi và việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, giúp định hướng cho sự phát triển năng lực học sinh đi từ việc lĩnh hội nội dung bài học đến việc giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội nơi địa phương học sinh học tập. -Đối với học sinh: Góp phần phát huy tính chủ động, tích cực, óc tư duy, suy luận của học sinh, tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học ngữ văn giúp học sinh nhận thức và đi đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh. 1.3. Đối tượng nghiên cứu. Viết đề tài này tôi xác định cho mình đối tượng nghiên cứu là: Việc áp dụng “Một số giải pháp dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh vào môn ngữ văn ở trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh” để làm đề tài nghiên cứu sao cho hiệu quả . 1.4. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu đề tài này tôi sử dụng phương pháp: Phương pháp ứng dụng, thực nghiệm qua các tiết thực giảng trên lớp bằng GAĐT, bằng máy chiếu, loa, đài, các video, hình ảnh tư liệu liên quan đến vấn đề quốc phòng và an ninh. 2.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. 2.1. Cơ sở lí luận: Theo thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT Điều 1 Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo điều 4 của thông tư cũng chỉ rõ: Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam. Xuất phát trên cơ sở những quy định của Bộ GD&ĐT về dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong các môn học ở trường THCS nói chung và môn ngữ văn ở trường THCS nói riêng. Bản thân tôi đã lấy những nội dung của thông tư, quy định nói trên làm tiền đề, làm cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu đề tài đã chọn. 2 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Bên cạnh đó đề tài được nghiên cứu còn dựa trên những quy định của Bộ GD&ĐT về đổi mới phương pháp dạy học. Dựa trên cơ sở công văn tập huấn triển khai chuyên đề dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Với đề tài này tôi mong muốn sẽ phát huy năng lực của HS đi từ quá trình học đến quá trình làm bài cũng như việc vận dụng kiến thức bài học hoặc kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy đề tài này có ý nghĩa, tầm quan trọng thiết thực đối với việc giảng dạy của bản thân cũng như việc suy luận tiếp thu và phát huy năng lực của trò trong quá trình học và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. 2.2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu đề tài này tôi gặp phải những thực trạng khó khăn sau: Đây là phương pháp dạy học mới, vì vậy bước đầu áp dụng vào việc thực dạy, kiểm tra trên lớp, ra đề kiểm tra vì vậy còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Về phía học sinh một số em còn tiếp thu chậm, mà việc sử dụng dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh lại đòi hỏi học sinh phải có óc tư duy, suy luận liên hệ thực tế trên cơ sở những gợi ý và định hướng của GV để từ đó giải quyết các tình huống, các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy việc tiếp thu bài ở một số học sinh yếu, kém còn bị hạn chế ở một số phần. Dưới đây là bảng thống kê kết quả học tập của các em học sinh khi chưa áp dụng đề tài: (Thời điểm khảo sát đầu năm học: 2018- 2019) Kết quả học tập và trả lời các câu hỏi, các bài làm liên quan đến vấn đề thực tiễn về quốc phòng an ninh tỉ lệ phần trăm các em học sinh đạt điểm khá, giỏi còn chưa cao, tỉ lệ học sinh yếu kém vẫn còn nhiều: Tổng Trước khi thực hiện đề tài Lớp Số HS Giỏi % Khá% TB% Y-K% 8A 30 1 3.3 4 13.3 20 66.7 5 16.7 8B 27 0 0.0 2 7.4 18 66.7 7 25.9 Để khắc phục thực trạng trên ở các khối lớp tôi được phân công giảng dạy, sau khi được tập huấn chuyên đề về dạy học lồng ghép quôc phòng an ninh tôi đã áp dụng một số giải pháp sau để dạy học: 2.3.Các giải pháp đã sử dụng để dạy học lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh trong môn học Ngữ văn ở trường PTDT Bán trú THCS Tam Thanh. 2.3.1.Giải pháp thứ nhất: Tìm hiểu khái niệm dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS? Để biết cách dạy học lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh vào môn học của mình trước hết người dạy cần nắm được khái niệm dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS ? Vậy dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh là gì? Dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS là một hình thức dạy học tích hợp các kiến thức bộ môn trong trường THCS với các kiến thức thuộc nội dung quốc phòng an ninh. 3 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Với kiến thức môn Ngữ văn trong trường THCS không chỉ tích hợp với các môn học khác như Lịch sử, địa lí, GDCD… mà việc lồng ghép giảng giáo dục quốc phòng an ninh còn có vai trò rất quan trọng trong việc giúp học sinh không chỉ lĩnh hội kiến thức trên lĩnh vực văn học nghệ thuật mà còn thông qua kiến thức bộ môn để giáo dục cho học sinh những kiến thức liên quan đến quốc phòng an ninh như ý thức bảo vệ biên giới chủ quyền biển đảo, ý thức tố giác, đấu tranh với các thế lực thù địch bằng “diễn biến hòa bình” hoặc đấu tranh tố giác các lọai tội phạm như ma túy hay những hành vi gây biến đổi môi trường các loại tội phạm như mê tín dị đoan gây mất trật tự an toàn xã hội…Ví dụ khi dạy bài “Con rồng cháu tiên giáo viên sẽ lồng ghép kiến thức về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha, ông ta và tự hào tiếp bước những truyền thống tốt đẹp đó, khi dạy bài “Lượm” giáo viên sẽ kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại sâm khi dạy bài “Sông núi nước Nam” giáo viên khẳng định cho học sinh thấy được ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược và ý thức trách nhiệm cuẩ thế hệ trẻ trước công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hay khi dạy bài “Chiếu dời đô” giáo viên giáo dục cho học sinh thấy được tầm nhìn chiến lược của vua Lý Công Uẩn về quân sự… 2.3.2.Giải pháp thứ hai: Để giáo dục lồng ghép quốc phòng an ninh trong trường THCS người dạy phải nắm bắt được các vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong trường THCS. Người dạy phải nắm được các loại tội phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác giáo dục Một trong những vấn đề được đề cập là vấn đề an ninh phi truyền thống. Vậy an ninh phi truyền thống là gì? Là một khái niệm mới xuất hiện trong vài thập niên gần đây và ngày càng và ngày càng được quan tâm trên trường quốc tế. An ninh phi truyền thống có thể hiểu là một loại hình an ninh xuyên quốc gia do những yếu tố phi chính trị và phi quân sự gây ra, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển và an ninh của mỗi nước, cả khu vực và cả toàn cầu. Một số vấn đề được đề cập như là AN PTT Cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, Ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, khủng bố, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán phụ nữ và trẻ em , buôn lậu vũ khí, rửa tiền, tội phạm kinh tế quốc tế, tội phạm công nghệ cao,... Cách nhận diện an ninh phi truyền thống Là những vấn đề nằm ngoài vấn đề quân sự. Thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh liên kết quốc tế. Có tính chất phức tạp, diễn biễn khó lường. Có ảnh hưởng lớn, đe dọa đến an ninh quốc gia, đến cộng đồng người không chỉ trong phạm vi một hoặc một số nước, mà còn đe dọa đến toàn thể nhân loại. Vấn đề an ninh mạng: 4 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP An ninh mạng là lĩnh vực có nhiệm vụ bảo vệ các thông tin cá nhân và những hoạt động liên quan đến chiếc máy tính bằng cách phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công, từ các hành vi trộm cắp hoặc làm hư hỏng phần cứng , phần mềm hoặc các dữ liệu, cũng như từ sự gián đoạn hoặc chuyển lạc hướng của các dịch vụ được cung cấp. Luật An ninh mạng vừa được thông qua có những quy định chi tiết về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng xấu, phản động đã liên tục tung tin đồn thất thiệt, bóp méo sự thật, làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hiểu sai về mục đích của Luật An ninh mạng. Các hành vi bị cấm trong an ninh mạng: Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;…. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đăng tải thông tin, tổ chức hoạt động phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng,…Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019 Vấn đề về tội phạm ma túy Hiện có khoảng 32,4 triệu người sử dụng các chất ma túy, chiếm 0,7% dân số là người trưởng thành. Sản lượng thuốc phiện toàn cầu lên đến 7.554 tấn - mức cao thứ hai kể từ cuối năm 1930. Tại Việt Nam, hoạt động của tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp biên giới với Trung Quốc, Lào diễn biến phức tạp. Tại Sơn La, xuất hiện các toán, nhóm đối tượng người Lào trang bị vũ khí, đi bộ xuyên rừng, vận chuyển ma túy số lượng lớn vào nội địa, hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Vấn đề khủng bố: Những năm gần đây xảy ra rất nghiêm trọng, hành vi ngày càng tàn bạo, gây thiệt hại nặng nề đến con người, tài sản, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và cộng đồng quốc tế. Từ đầu năm 2017 đến nay, khu vực Đông Nam Á nổi lên trở thành “điểm nóng” khủng bố, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore ban bố mức cảnh báo khủng bố cao nhất. Trong nước, hoạt động khủng bố, phá hoại manh động hết sức nguy hiểm, đã trở thành nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Chúng kết hợp nhiều thủ đoạn tinh vi, như khai thác các tính năng cá nhân hóa và tính năng tương tác của mạng xã hội, tán phát đồng loạt qua hàng nghìn 5 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP địa chỉ email, thiết lập đài phát thanh, các diễn đàn, phòng hội họp trên mạng internet, xây dựng các phần mềm. Vấn đề tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch và phản động thường xuyên lợi dụng công nghệ thông tin và mạng viễn thông để xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng lợi dụng triệt để đặc tính lan tỏa nhanh của môi trường mạng internet thiết lập hệ thống hàng nghìn trang web, blog và mạng xã hội cho mục đích tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đồng hóa văn hóa. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của dư luận về các sự kiện chính trị, kinh tế lớn của đất nước, như vấn đề biển Đông, sự cố môi trường tại biển miền Trung… để lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối, làm ảnh hưởng tới trật tự, trị an của đất nước. Vấn đề bạo lực học đường: Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học. Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất, gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất của nhà trường; bạo lực tinh thần, bao gồm cả việc tấn công bằng lời nói; các dạng bắt nạt bạn học; và mang vũ khí đến trường… Trong thời gian gần đây, dư luận không khỏi có những bức xúc trước những cảnh bạo lực diễn ra trong môi trường giáo dục.Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD- ĐT) đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cứ khoảng trên 5.200 học sinh (HS) thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ Công An mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước kia: tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Bây giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30 (độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%). 2.3.3.Giải pháp thứ ba: Giải pháp về tiến trình hình thành các bước dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong môn ngữ văn ở trường PTDT bán trú THCS Tam Thanh. Để dạy lồng ghép được kiến thức về quốc phòng an ninh trong bộ môn ngữ văn ở trường THCS ngoài việc giáo viên phải có kiến thức, phải nắm chắc được những vấn đề liên quan đến quốc phòng an ninh sau đó nữa cần lựa chọn được những bài có kiến thức phù hợp liên quan đến quốc phòng an ninh để giáo dục lồng ghép. Bước 1: Nắm được khái niệm và các mức độ dạy học lồng ghép (tích hợp) quốc phòng an ninh trong môn học: 6 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Để có thể dạy học lồng ghép được kiến thức về quốc phòng an ninh người dạy phải nắm vững được khái niệm lồng ghép, (hay tích hợp) kiến thức quốc phòng an ninh là gì? Tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp, liên hệ, huy động các yếu tố, có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết một vấn đề, qua đó đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó GV tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp KT, KN,… thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/HĐGD) khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ HT; thông qua đó hình thành những KT, KN mới; phát triển được những NL cần thiết, nhất là NL giải quyết vấn đề trong HT và thực tiễn cuộc sống. Ở mức độ thấp (nhẹ nhàng. Đơn giản): lồng ghép những nội dung có liên quan vào quá trình dạy học một môn học. (mức độ nhận biết, nghi nhớ) Ví dụ: thực hiện tích hợp GD đạo đức, HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM; GD pháp luật; GD quốc phòng an ninh ; GD chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; GD an toàn giao thông,… Mức độ tích hợp cao: xử lí các nội dung KT trong mối liên quan với nhau, bảo đảm cho HS vận dụng tổng hợp các KT để giải quyết các vấn đề trong HT, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc HS phải học lại nhiều lần cùng một nội dung KT ở các môn học khác nhau. Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung KT liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình trong TN hay XH. Ví dụ: KT Ngữ văn và GDCD trong GD đạo đức, lối sống… Bước 2: Xác định nội dung và thành lập chủ đề dạy học tích hợp liên môn trong đó có kiến thức về quốc phòng an ninh. Rà soát chương trình các môn học có liên quan với nhau trong CT GDPT tìm ra những KT chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn . Ví dụ: Trong CT môn ngữ văn có các nội dung KT chung liên quan đến các bộ môn khác như: Lịch sử, địa lí, GDCD và các kiến thức xã hội liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh: Nhóm các bài liên quan đến lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta thông qua bài “Con rồng cháu tiên, Thánh Gióng, Sơn tinh, Thủy Tinh, Sự tích hồ gươm, Lượm…” Ngữ văn 6; Nam Quốc Sơn Hà (Ngữ văn 7),Đập đá ở Côn Lôn, Vào nhà ngục Quảng Đông Cảm tác, Hịch tướng sỹ, Chiếu rời đô, Nước Đại Việt ta, Thuế Máu… (Ngữ Văn 8); Đồng chí, Tiểu đội xe không kính, Bếp lửa, Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa…(Ngữ văn 9) là nhóm bài có thể tích hợp kiến thức liên môn với lịch sử, địa lí và lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh thông qua bài học giáo dục học sinh tinh thần yêu nước và ý thứ, trách nhiệm đối với tổ quốc. Hoặc nhóm bài giáo dục đạo đức cho HS tích hợp với kiến thức môn GDCD: VD Thạch Sanh, Em bé thông minh, Cô Tô, Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, Động Phong Nha, Côn Sơn ca, Qua đèo ngang, Nhóm bài ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người…thông qua kiến thức của các bài này giáo 7 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP dục lòng yêu thiên nhiên, đất nước cho học sinh, giúp học sinh thấy rõ được ý thức trách nhiệm trong việc trân trọng, gìn giữ, bảo vệ tổ quốc. Bước 3: Sau khi xác định được nội dung và chủ đề dạy học lồng ghép (tích hợp) kiến thức quốc phòng an ninh giáo viên lựa chọn và xây dựng phân phối chương trình đối với những bài dạy có thể dạy lồng ghép kiến thức về quốc phòng an ninh Ngữ văn 6: Bài Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép Bài 2 Văn bản: Thánh Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của Gióng nhân dân trong chiếntranh: gậy tre, chông tre... Bài 23 Văn bản: Đêm nay Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ Bác không ngủ và dân tộc Việt Nam Bài 24 Văn bản: Lượm Bài 26 Văn bản: Cây tre Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng Việt Nam chiến chống giặc ngoại xâm Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm Ngữ văn 7: Bài Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép Bài 5 Sông núi Nước Nam Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược Bài 11 Cảnh khuya Bài 19 Tinh thần yêu nước Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu của nhân dân ta trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác Ngữ văn 8: 8 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Bài Tên bài Nội dung lồng ghép Bài 12. Phần luyện tập: Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ Ngã ba Đồng Lộc nữ Việt Nam Bài 15 Bài thơ “Vào nhà Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu ngục Quảng Đông nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế cảm tác” trang quốc 146 và “Đập đá ở Côn Lôn” Bài 22 Chiếu dời đô Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự Bài 23 Hịch Tướng sĩ Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta Bài 24 Nước Đại Việt ta Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ (Trích Bình Ngô trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại Đại cáo) xâm Ngữ văn 9: Bài Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép Bài 1 Bài 1: Phong Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí cách Hồ Chí Minh Minh. Bài 2 Đấu tranh cho Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của một thế giới hòa bom nguyên tử bình. Bài 5 Trích đoạn Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương Hoàng Lê nhất thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ thống chí. 9 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Bài 10 Bài thơ Đồng Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, chí; Tiểu đội xe công an và thanh niên xung phong trong chiến không kính tranh Bài 23 Viếng Lăng Bác Bài 28 Những ngôi sao Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của xa xôi. thanh niên xung phong trong kháng chiến Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngoài những bài có thể lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định trên, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn những bài thuộc chương trình ngữ văn từ 6 đến 9 để lồng ghép tích hợp nếu thấy có nội dung phù hợp và ý nghĩa. Bước 4: Soạn giáo án có lồng ghép (tích hợp) kiến thức quốc phòng an ninh. Ví dụ minh họa một tiết dạy có sự lồng ghép kiến thức về quốc phòng, an ninh trong chương trình ngữ văn 6, kì II. Tuần 28 Tiết 103, 104 CÔ TÔ (Tiết 1) - Nguyễn Tuân- I.Mục tiêu cần đạt được: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp sinh động, trong sáng của những bức tranh thiên nhiên và đời sống con người ở vùng đảo Cô Tô được miêu tả trong bài văn. - Nghệ thuật miêu tả và tài năng sử dụng ngôn ngữ điêu luyện của tác giả. -Tích hợp kiến thức môn GDCD giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ vùng trời, vùng biển của tổ quốc, có ý thức giữ dìn vệ sinh môi trường biển đảo. -Tích hợp kiến thức môn âm nhạc: Cho HS nghe bài hát :Chiều Cô Tô -Tích kiến thức môn địa lí: Sử dụng bản đồ địa lí Việt Nam giúp HS dễ dàng xác định vị trí địa lí của đảo Cô Tô trên bản đồ Việt Nam. -Lồng ghép kiến thức về quốc phòng an ninh: Giáo dục các em ý thức cảnh giác trước âm mưu xâm lược, phá hoại thành quả xây dựng đất nước ta bằng thủ đoạn ”diễn biến hòa bình”, bằng dư luận chính trị thông qua tự do ngôn luận và mạng xã hội, bằng ”Vũ khí sinh học”... -Giáo dục các em tình yêu đối với biển đảo bằng những hành động việc làm cụ thể...đó cũng chính là sự bày tỏ tình yêu đối với quê hương, đất nước. 2.Kỹ năng: - Rèn kĩ năng cảm thụ văn học, 3.Thái độ: 10 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP -Yêu cảnh đẹp của quê hương đất nước, có ý thức trân trọng, gìn giữ vẻ đẹp của quê hương đất nước. -Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ vùng trời, vùng biển của tổ quốc. - Giúp học sinh mạnh dạn trình bày ý kiến, quan điểm. II.Phương tiện dạy học: - Tranh,SGK, SGV, GA… - Thước, Máy tính, máy chiếu, loa …. III.Phương pháp dạy học: - Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm… IV.Tiến trình dạy học: *Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: 1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỚI ĐỘNG (5P) - GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tiếp sức ”Ai nhanh hơn ai” trò chơi diễn ra trong vòng 5 phút. Câu hỏi: Kể tên các đảo và biển đảo ở Việt Nam mà em biết? GV chia lớp thành 3 nhóm: Cho các nhóm thay nhau viết lên bảng phụ về tên các đảo và quần đảo ở Việt Nam. - Sau 5 p trò chơi kết thúc. GV cho HS các nhóm tự nhận xét lẫn nhau hoặc GV phóng đáp án trên máy chiếu nhận xét kết quả chơi của các nhóm và cho điểm các nhóm. Kể tên các đảo và quần đảo Kể tên các đảo và quần đảo -Đảo Hòn Nẹ - Hậu Lộc - Thanh Hóa -Đảo Hòn Lao hay Hòn Ghềnh – -Đảo Hòn Mê – Tĩnh Gia – Thanh Bình Thuận Hóa -Đảo Hòn Bà (Bình Thuận) -Đảo Biện Sơn , Thanh Hóa - Quần Đảo Thổ chu (Thổ Châu) – -Đảo Hòn Ngư – Nghệ An Kiên Giang -Quần đảo Cát Bà – Hải Phòng -Đảo Phú Quốc – Kiên Giang -Quần đảo Long Châu – Hải PHòng -Hòn Bần hay Hòn Bàng – Kiên -Đảo Bạch Long Vĩ – Hải phòng Giang -Hòn Dấu – Hải phòng -Hòn Thầy Bói– Kiên Giang - Quần đảo Cô Tô – Quảng Ninh. -Hòn Nghệ– Kiên Giang -Đảo Cồn Cỏ - Quảng Bình -Hòn Tre– Kiên Giang đảo Trường Sa – Khánh Hòa -Quần -Quần đảo Hòn Khoai – Cà Mau -Quần đảo Hoàng Sa – Đà Nẵng -Hòn Chuối– Cà Mau -Quần đảo Phú Quý – Bình Thuận -Hòn Đá Bạc– Cà Mau… GV chốt: Trong vùng biển nước ta có hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa, khoảng 1.000 bãi đá ngầm. Đảo của ViệtNamđược chia thành hệ thống các đảo ven bờ và hệ thống các đảo xa bờ. Hệ thống đảo ven bờ có khoảng 2.800 đảo, phân bố tập trung nhất ở vùng biển các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.. GV liên hệ từ trò chơi khởi động để giới thiệu bài mới: Trong hơn 3000 đảo và quần đảo có quần đảo Cô Tô là một trong những quần đảo không chỉ có tiềm năng về kinh tế mà còn là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và con người lao động thân thiện đáng yêu. Vậy con người, cảnh quan thiên nhiên nơi này đẹp 11 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP như thế nào cô trò chúng ta hôm nay cùng tìm hiểu văn bản ”Cô Tô” của tác giả Nguyễn Tuân để cùng khám phá điều đó. 2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt 1.Hướng dẫn HS khai thác kiến thức mới I. Khai thác kiến thức mới phần tìm hiểu chung phần tìm hiểu chung (7p) Hs đọc phần chú thích 1. Tác giả Em hãy cho biết vài nét về tác giả ? - Nguyễn Tuân ( 1910 – 1987 HS trả lời ) quê ở Hà Nội, là nhà văn nổi GV củng cố phóng lên máy chiếu hình ảnh tiếng có sở trường về thể tùy tác giả Nguyễn Tuân và giới thiệu đôi nét về bút và kí tác giả - Tác phẩm của ông luôn thể hiện phong cách độc đáo, tài hoa, sự hiểu biết nhiều mặt, vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện. Xuất xứ đoạn trích ? HS trả lời, GV củng cố bằng hình ảnh trên máy chiếu. 2. Tác phẩm -Xuất xứ đoạn trích - Văn bản là phần cuối của bài kí Cô Tô ra đời năm 1976. 3.Thể loại : -Kí : Là một thể văn tự sự viết về người thật, việc thật có tính chất thời sự. 4.Đọc , chú thích, bố cục : Bố cục Chia làm ba phần HS đọc văn bản - Phần 1: Từ đầu đến theo Nêu bố cục của văn bản ? mùa sóng ở đây: Cảnh Cô Tô HS trả lời GV củng cố liên tưởng mở rộng cho HS xem sau trận bão. một số hình ảnh tiêu biểu về đảo cô tô, vận - Phần 2: Tiếp theo đến là là dụng kiến thức môn địa lí xác định về vị trí nhịp cánh : Cảnh mặt trời mọc trên biển. địa lí của đảo trên lược đồ. -Phần 3: Còn lại: Cảnh sinh hoạt và lao động buổi sáng 12 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP sớm trên đảo . Hình ảnh về đảo Cô Tô trên lược đồ và H/A đảo Cô Tô được chụp từ vệ tinh Cô Tô: Là quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ trong vịnh Bái Tử Long (thuộc vịnh Bắc Bộ), cách bờ biển tỉnh Quảng Ninh khoảng 100 km. Ngoài Cá, biển Cô Tô còn nổi tiếng về mực, ngọc trai, hải sâm, bào ngư. 2.HD HS tìm kiến thức phần văn bản” -Gv hướng dẫn HS tìm hiểu khai thác kiến thức mới thông qua hình thức hoạt động nhóm GV chia lớp thành 3 nhóm, GV cho học sinh thảo luận theo phiếu học tập sau: Câu 1: Nhóm 1: ? Cảnh Cô Tô sau cơn bão hiện như thế nào? Vị trí quansát Cảnh vật Bầu trời …………………… Cây cối …………………… Nước biển ………………….. Cát biển …………………… Cá biển …………………… Câu 2: Nhóm 2 ? Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả cảnh Cô Tô sau cơn bão?................................................................ Câu 3: Em có nhận xét gì về bức tranh Cô Tô sau cơn bão? -Thời gian thảo luận 5 phút. -GV nhận xét hoặc các nhóm nhận xét lẫn nhau, GV cho điểm các nhóm. -GV củng cố lại kiến thức bài học. II. Tìm hiểu kiến thức phần văn bản (15p) 1.Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão đi qua - Vị trí quan sát : Nóc đồn Biên phòng. -Cảnh vật : +Bầu trời : Trong trẻo, sáng sủa. +Cây cối : Xanh mướt. +Nước biển : Lam biếc, đặm đà hơn +Cát : Vàng giòn hơn +Cá biển : Càng thêm nặng -Nghệ thuật : +Chọn lọc chi tiết tiêu biểu để miêu tả. +Sử dụng các phó từ : Lại, càng, chỉ mức độ tăng tiến của cảnh vật. +Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác : Vàng giòn, đặm đà, xanh mượt. +Sử dụng các tính từ chỉ màu sắc, ánh sáng giàu sức gợi cảm. *Bức tranh Cô Tô trong sáng, tinh khôi, lộng lẫy, 13 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP GV phóng những hình ảnh trên lên máy phong phú, giàu màu sắc, chiếu để củng cố kiến thức về cảnh quan giàu sức sống. tuyệt đẹp, trù phú của đảo Cô Tô. Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, óc quan sát tinh tế của tác giả. Bầu trời trong xanh Nước biển lam biếc, đặm đà Cây thêm xanh mướt Cát vàng giòn Cá nặng lưới giã đôi 3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (7P) -Giáo viên luyện tập củng cố kiến thức bài học thông qua những câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi hoặc hình ảnh sau: Câu 1 : Kí là gì ? A. Là thể loại văn xuôi hoặc văn vần, viết theo phương thức tự sự hoặc biểu cảm B. Là một thể văn tự sự viết về người thật, việc thật có tính chất thời sự. C. Là một thể văn tự sự viết về những việc có tính chất thời sự Câu 2 : Cô Tô thuộc địa phương nào ? A. Hải Phòng B. Vũng tàu C. Bắc Ninh D. Quảng Ninh Câu 3 : Hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết : Cảnh đảo Cô Tô sau trận bão được tác giả miêu tả như thế nào ? 14 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP Bầu trời Cây Cá Nước biển Cát A. Bầu trời trong xanh, cây thêm xanh mướt, nước biển lam biếc, đặm đà, cát vàng giòn, cá nặng mẻ lưới giã đôi. B. Bầu trời trong veo, cây xanh biêng biếc, nước biển lam biếc, đặm đà, cát vàng , cá nặng lưới giã đôi. C. Bầu trời trong veo, cây xanh rì, nước biển xanh biếc, đặm đà, cát vàng , cá nặng lưới giã đôi. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG (7p) -Mở rộng: GV phóng lên máy chiếu những hình ảnh tư liệu về môi trường biển đảo bị ô nhiễm và cho HS nhận xét , rút ra bài học cần phải làm gì để giữ cho môi trường biển đảo được trong sạch? Những hình ảnh trên đây gợi cho em những suy nghĩ gì về môi trường biển đảo? HS trả lời: Môi trường biển đảo bị ô nhiễm nghiêm trọng. ? GV hỏi : Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là gì ? HS trả lời : 15 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP -Do ý thức của con người kém xả rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lí ra môi trường biển đảo. Dẫn đến môi trường biển đảo bị ô nhiễm nghiêm trọng. GV hỏi : Theo em hậu quả của môi trường biển đảo bị ô nhiễm là gì ? HS trả lời : Hậu quả : Làm môi trường nước và không khí biển đảo bị ô nhiễm, làm chết các loài hải sản quý gây thiệt hại về kinh tế, làm mất mĩ quan trên biển đảo… GV Hỏi : Vậy các em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường biển đảo ? -HS trả lời : +Không xả rác thải bừa bãi ra môi trường biển đảo. +Tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng thực hiện. +Giữ gìn môi trường biển đảo xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh trên đảo. +Trân trọng, yêu quý, tự hào về vẻ đẹp của biển đảo… *Từ những câu trả lời của HS giáo viên liên tưởng mở rộng kiến thức bài học tích hợp môn, âm nhạc, GDCD và lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua bài dạy: Kiến thức tích hợp: -Thông qua bài học GV giáo dục về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển đảo cho HS. Tích hợp âm nhạc: Cho học sinh xem và lắng nghe Clips hình ảnh và cảm nhận vẻ đẹp Cô Tô qua văn bản và bài hát: Chiều Cô Tô. -Lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh: Về tình yêu biển đảo, yêu tổ quốc, cảnh giác, đối phó trước âm mưu xâm lược của kẻ thù: Ngày nay, việc xây dựng, gìn giữ hòa bình cho đất nước là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả đối với mỗi công dân Việt Nam yêu nước. Các thế lực thù địch vẫn luôn tấn công đất nước ta bằng diễn biến hòa bình, vũ khí sinh học…nhằm phá hoại cướp đoạt thành quả xây dựng CNXH của đất nước ta. Vì vậy ngoài nhiệm vụ học tập chúng ta cũng phải luôn cảnh giác trước âm mưu phá hoại của kẻ thù, đặc biệt là các em HS đang sinh sống tại các vùng biên cương, biển đảo của tổ quốc chúng ta càng phải cảnh giác cao độ trước âm mưu của kẻ thù. Ở độ tuổi các em chưa thể đối mặt trực tiếp với kẻ thù nhưng các em vẫn có thể bí mật tố cáo những hành vi phạm tội của kẻ thù trong và ngoài nước như: Đổ chất độc sinh học lên biển đảo, thải rác ra biển đảo, xâm phạm vùng trời, vùng biển, của biển biển đảo, của biên giới với các cơ quan chức năng đó cũng là một việc làm tốt giúp bảo vệ vùng biên giới, hải đảo của đất nước. Ngoài ra các em còn luôn luôn giành tình yêu của mình đối với biển đảo bằng những việc làm cụ thể như : Giữ môi trường xanh, sạch, đẹp cho biển đảo (Không vứt rác thải bừa bãi ra môi trường biển đảo, hoặc vớt hết rác thải nếu thấy) và hơn thế nữa các em cần có những hành động đẹp để thể hiện tình yêu của mình đối với biển đảo như có ý thức trồng cây tạo cảnh quan xanh trên đảo… Bên cạnh đó các em cần luôn luôn tự hào, yêu mến biển đảo quý trọng, gìn giữ từng tấc đất nhỏ của quê hương, của biên giới, của biển đảo, vùng đất 16 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP liền, vùng trời và đáy biển của đất nước đó cũng chính là sự bày tỏ lòng tự hào, tình yêu tổ quốc của các em. HOẠT ĐỘNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP (1p) -GV tổng kết bài học “Cô Tô” tiết 1: Bằng sơ đồ tư duy sau: Trên nóc đồồn Nguyêễn Tuần (1910-1987) Vị trí, thời điểm Sau cơn bão Bao q罅at đươc toan canhi đao Bầồu trời trong trẻo Cầy cồối xanh mướt Tác Cảnh cồ tồ Thể loại: Nước biển, đặm đà, lambiêốc Cát vàng giòn Dùng nhiều罅 tnhi tư đăc ta k̀́t hiơp vơê cac tư khiăng đinhi mưc đô đê lam nôê bât ve đep Cá nặng mẻ lưới *GV hướng dẫn HS về nhà làm một số câu hỏi luyện tập: ?Là học sinh ,em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ? ?Bằng sự hiểu biết của mình ,em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả đảo Cô Tô? -GV dặn các em HS về nhà học bài cũ - Chuẩn bị tiết 104 bài Cô Tô (Tiếp theo) ---------------------***------------------****---------------***------------------------2.3.4.Giải pháp thứ 4: Giải pháp về một số cách lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh vào trong bài giảng môn Ngữ văn. Giáo viên ngoài việc soạn giáo án lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh, tích hợp kiến thức kiến thức của các môn học khác thiết kế giáo án dạy học theo phương pháp mới với 5 hoạt động nhằm phát huy năng lực phẩm chất của học sinh thì giáo viên trong quá trình dạy học cũng phải luôn có ý thức đưa kiến thức lồng ghép(tích hợp) vào trong nội dung bài giảng. Dạy học lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh chẳng những làm cho bài dạy thêm sinh động, hấp dẫn, sâu sắc mà thông qua bài dạy còn giúp người học (HS) có được kiến thức về quốc phòng an ninh từ đó có thể có kiến thức để cảnh giác, đề phòng, đối phó trước âm mưu xâm lược của kẻ thù. VD thông qua văn bản : ’’Con rồng cháu tiên’’ giáo dục các em học sinh lòng tự hào về nguồn gốc giống nòi là ’’con của rồng, cháu của tiên’’ là khát vọng về tinh thần đoàn kết dân tộc, là khát vọng chinh phục mở rộng lãnh thổ về phía rừng và phía biển. Hay qua VB’’Thánh Gióng’’ giáo dục các em học sinh lòng 17 LIÊN HỆ: 0946734736 ĐỂ MUA SKKN TRƯỢC TIẾP yêu nước căm thù giặc, quyết tâm tiêu diệt kẻ thù bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình, GV có thể kể thêm những câu truyện về lòng yêu nước, hi sinh cho đất nước và quyết tâm giết giặc của nhân dân ta trong suốt quá trình lịch sử. Hoặc thông qua các tác phẩm văn học hiện đại như : ’’Đồng chí, tiểu đội xe không kính…’’để giáo dục lòng yêu nước cho các em. Ngoài việc giáo dục kiến thức bài học GV còn giáo dục các em về tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm, vượt lên gian khổ, sự cống hiến hi sinh quên mình cho tổ quốc chính là nghĩa vụ, trách nhiệm cũng là niềm vui, niêm vinh dự, hạnh phúc tự hào của mỗi công dân Việt Nam yêu nước bởi ’’Khi tổ quốc cần họ biết hi sinh’’… Vậy để đưa được những kiến thức về quốc phòng an ninh GV phải luôn luôn có ý đưa những kiến thức lồng ghép quốc phòng an ninh một cách khéo léo vào trong bài học nhằm giáo dục học sinh giúp các em hình thành kĩ năng, kiến thức và nhân cách có thể kịp thời đối phó, giải quyết được những tình huống, những nội dung về quốc phòng an ninh nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 2.3.5.Giải pháp thứ 5: Giải pháp về một số cách kiểm tra kiến thức quốc phòng an ninh mà học sinh lĩnh hội được qua bài giảng môn Ngữ văn. Giáo viên dạy học lồng ghép kiến thức về quốc phòng an ninh ngoài việc soạn giáo án có lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh, trong quá trình giảng bài luôn có ý đưa kiến thức quốc phòng an ninh vào trong bài giảng thì giáo viên cần phải kiếm tra những kiến thức về quốc phòng an ninh qua bài dạy mà các em lĩnh hội được cũng là một việc làm có tích chất quan trọng giúp các em hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức hoặc mở rộng kiến thức: Giáo viên có thể kiếm tra kiến thức về quốc phòng an ninh của các em bằng nhiều hình thức : Kiểm tra miệng hoặc kiểm tra viết, kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các hình ảnh các đoạn clips, kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận VD kiểm tra thông qua hình thức trắc nghiệm : Câu hỏi : Em học được phẩm chất gì của ’’Thánh Gióng’’ A. Lòng yêu nước và tự hào dân tộc. B. Tinh chiến đấu anh dũng và tự hào dân tộc. C. Tinh thần chiến đấu anh dũng và lòng yêu nước Câu hỏi : Hình ảnh này gợi cho em liên tưởng gì về phẩm chất của người lính trong bài thơ ’’Đồng chí’’ của Chính Hữu? 18
- Xem thêm -