Tài liệu Một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Sáng kiến kinh nghiệm.................................................................................................  Lời nói đầu 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực mang tính chính trị - xã hội sâu sắc. Mục tiêu giáo dục của chúng ta không những nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng về chuyên môn, nghề nghiệp, mà trước hết là đào tạo lớp người "Kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vì một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân, giáo dục nước ta là một quyền cơ bản của dân, quyền được học hành. Đó là lợi ích công mà Nhà nước ta cũng như nhiều nhà nước văn minh trên thế giới, có trách nhiệm củng cố và phát triển không ngừng. Do đó, Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo trong việc cung ứng và quản lý giáo dục. Đặc biệt đối với giáo dục phổ thông là cấp học cơ sở, là cấp hình thành nhân cách công dân. Nhà nước phải bảo đảm thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội học tập cho mọi người, quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Không thể xem giáo dục là dịch vụ thương mại như các dịch vụ khác. Chính vì thế mà Đảng và nhà nước đã tiến hành một cuộc cải cách giáo dục cơ bản và toàn diện. Đặc biệt trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện của nước nhà. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” là một trong những hình thức đổi mới của bộ giáo dục nhằm xây dựng một môi trường giáo dục vừa lành mạnh, phát triển và thân thiện. Điều đó đã được minh chứng bằng các chỉ thị sau: - Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Trường tiểu học ................. được thành lập vào tháng 11/1996, tách ra từ trường Phổ thông cơ sở .................. Từ ngày thành lập cơ sở vật chất của Trường bước đầu còn khó khăn thiếu thốn. Từ năm 2000 mới đầu tư xây dựng. Đặc biệt khi triển khai thục hiện phong trào” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì trường được xây dựng đúng qui cách và có khá đầy đủ các thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác dạy và học. Cảnh quan sư phạm được tu bổ hàng năm. Chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục của trường được phòng Giáo dục và đào tạo đánh giá cao. Từ năm 2000 đến nay, Trường luôn đạt Trường tiên tiến xuất sắc, được Liên đoàn Lao động tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Người thực hiện :....................................................................................................... 1 Sáng kiến kinh nghiệm.................................................................................................  Tuy nhiên, đối chiếu với 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT, Trường tiểu học ................. thấy nhiều điểm còn đạt hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy, sau khi học tập quán triệt các văn bản nói trên của Ngành, tôi đã chọn đề tài : Một số biện pháp thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường tiểu học để làm sáng kiến kinh nghiệm cho công tác quản lý của mình. 2. Phạm vi đề tài : Một số biện pháp thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường tiểu học là một biện pháp có tính khả thi nhằm thực hiện xuất sắc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ giáo dục & Đào tạo đã đề ra trong năm học 2008 - 2009. Đây là một vấn đề tuy không còn mới lạ, nhưng để thực hiện được các nội dung của phong trào đã đề ra không phải là một việc đơn giản, mà phải có một kế hoạch thật sự hợp lý với đặc điểm của mỗi đơn vị trường học, phù hợp với mỗi địa phương và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Chính vì thế trong quá trình nghiên cứu tài liệu cũng như xây dựng nội dung đề tài, bản thân tôi chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi trường tiểu học. Người thực hiện :....................................................................................................... 2 Sáng kiến kinh nghiệm.................................................................................................  PHẦN THỨ NHẤT: THỰC TRẠNG 1. Nghiên cứu tình hình: a. Tình tình chung của trường tiểu học .................: Trường tiểu học ................., xã ................., Huyện ................., ................. là một đơn vị được đặt trên địa bàn xã ................., là một vị trí trung tâm thuận lợi cho việc tập trung và tham gia học tập của học sinh. - Về chi bộ : Trường đã có một chi bộ hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ xã .................. Chi bộ luôn lấy cương lĩnh chính trị của Đảng làm nền tảng then chốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Bám sát thực tế của nhà trường và luôn đề ra những nghị quyết đúng đắn với đường lối của Đảng, sát thực với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm đưa nhà trường phát triển ngày một mãnh mẽ. Đội ngũ lãnh đạo của chi bộ luôn năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo. Coi trong chất lượng học tập của học sinh, sự dạy dỗ của giáo viên và việc nâng cao tay nghề. Trên tinh thần đó chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã vinh dự được Tỉnh Đảng bộ ................. tặng bằng khen là chi bộ trong sạch, vững mạnh 7 năm liền. - Về đội ngũ giáo viên : Đây là một lực lượng quan trọng khẳng định cho kết quả đào tạo học sinh luôn được nhà trường chủ động quan tâm. Do đó nhà trường đào tạo được một đội ngũ giáo viên khoẻ, nhiệt tình, năng động tậm tâm với nghề nghiệp và có trình độ chuyên môn nghiệp cụ cao. lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng học tập cho bản thân và giáo dục cho học sinh. Đặc biệt số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh rất cao. Trong những năm gần đây nhằm đẩy mạnh chất lượng dạy học, nhà trường đã chủ động truyển chọn giáo viên các bộ môn năng khiếu như giáo viên thể dục, giáo viên mỹ thuật, giáo viên âm nhạc, giáo viên ngoại ngữ và giáo viên tin học. Trong 2 năm học vừa qua nhà trường đã đưa công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy một cách chủ động giúp cho học sinh được tiếp cận với những bài học phong phú hơn, dễ hiểu hơn. Về trình độ tin học hiện nay Nhà trường đã triển khai cho giáo viên soạn bài trên máy vi tính, dạy giáo án điện tử đáp ứng tốt những yêu cầu dạy học hiện nay của ngành giáo dục. Do đó chất lượng học tập của học sinh trong những năm gần đây đã được khẳng định. Tỷ lệ học sinh giỏi, khá ngày một tăng lên, học sinh yếu kém đã giảm đáng kể. - Về tổ chức Công Đoàn : đã xây dựng được những chương trình hành động cụ thể, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, luôn bám sát đến đời sống của Cán bộ giáo viên, Công nhân viên trong nhà trường. Xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, kịp thời giúp đỡ và tạo điều kiện cho Cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng là tổ ấm tình thương của tập thể giáo viên. nhiều năm liền, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện. được liên đoàn lao động tỉnh ................. tặng nhiều bằng khen Người thực hiện :....................................................................................................... 3 Sáng kiến kinh nghiệm.................................................................................................  - Về tổ chức đoàn thành niên: Tuy là một đơn vị giáo dục với số lượng đoàn viên không nhiều nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chi bộ cũng như lãnh đạo nhà trường, chi đoàn đã luôn sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động. Đề ra những kế hoạch hành động sát thực, cụ thể với chủ điểm, tạo động lực thúc đẩy trong đoàn viên giáo viên. Xây dựng tốt khối đoàn kết, thúc đẩy đoàn viên học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy, lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng cho hành động của Đoàn, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng. - Về tổ chức Đội thiếu niên : Đây là một tổ chức nòng cốt trong việc giáo dục đạo đức góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, của Chi đoàn trường, tổ chức Đội đã khẳng định vị thế của mình. Luôn đề những chương trình hoạt động đúng với kế hoạch cấp trên, sát thực với hoàn cảnh thực tế của học sinh, thu hút được toàn thể học sinh tham gia rèn luyện và học tập một cách tự giác, sôi nổi. Tạo được những sân chơi lành mạnh bổ ích về kiến thức văn hoá, xã hội, thể dục thể thao cho học sinh, tổ chức thành công nhiều hội thi có ý nghĩa, tham gia các phong trào cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải cao. Xây dựng tình đoàn kết tập thể biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt khó học tốt. 2. Trình bày thực trạng tình hình: Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Ngành : Chỉ thị 40/2008/CTBGDĐT ; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22.7.2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo; về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013, Trường Tiểu học ................. quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, tham gia phong trào này ngay từ năm học 2008 – 2009. Dưới đây là các biện pháp đã thực hiện: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng của trường bám theo 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Việc khảo sát này giúp cho Trường thấy rõ tình hình, điều kiện của mình khi tham gia phong trào. Kết quả khảo sát là căn cứ giúp Trường đề ra kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (THTT-HSTC). Trường cũng tổ chức phát phiếu khảo sát đến toàn bộ giáo viên và 256 học sinh các lớp 4, 5 để tìm hiểu thêm về mối quan hệ thầy – thầy, trò – trò và thầy – trò hiện nay. Việc tổ chức khảo sát giáo viên và học sinh giúp Trường xây dựng các quy tắc ứng xử thân thiện đối với thầy và trò. Sau khi thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng THTTHSTC, trường đã tổ chức 3 cuộc họp để tuyên truyền và đặt yêu cầu phối hợp thực hiện : a) Cuộc họp với lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể như : Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên và Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường. ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG SÁNG KIẾN, MỜI QUÝ THẦY CÔ BẤM VÀO ĐÂY: http://tailieugiaoduc.edu.vn/t.aspx?id=324 Người thực hiện :....................................................................................................... 4
- Xem thêm -