Tài liệu Lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36963 tài liệu

Mô tả:

Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP Phần I : ĐẶT VẤN ĐỀ I . Lí do chọn đề tài : TDTT là môn rèn luyện sức khỏe và được vào các buổi học chính khóa từ tiểu học cho tới đại học và các kì Đại Hội TDTT , hội khỏe phù đổng các cấp hàng năm mục đích nâng cao sức khỏe giúp các em học sinh mục đích giúp các em học sinh học tốt, lao động tốt, rèn luyện tốt về đạo đức. Hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học, cùng với các môn khoa học khác giáo dục thể chất cũng được quan tâm đổi mới. Với chương trình đổi mới đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp dạy, nâng cao tính tích cực tự giác tập luyện của học sinh. Dạy học thể dục hướng học sinh làm trung tâm mục đích là tăng cường các hoạt động rèn luyện sức khỏe ( Kể cả học tập và rèn luyện trên lớp cũng như việc hoạt động ngoại khóa, ở nhà). Vì vậy, việc “lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát” trong giờ học thể dục phần chạy ngắn lớp 8,9 có một tầm quan trọng phát triển phản ứng nhanh đồng thời nâng cao thành tích cho học sinh trong các giờ học thể dục ở trường . Trong giờ học thể dục, việc chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật XP thấp, bố trí đội hình và đội hình tập luyện là vấn đề cần được quan tâm. Giáo viên phải có kế hoạch xây dựng và phát triển bài tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Làm như vậy các em có điều kiện phát triển năng khiếu của mình, sáng tạo của mình, các em tự tin , mạnh dạn hơn, biết so sánh và đánh giá công việc của mình, làm chủ các hoạt động của mình theo chiều hướng tích cực, từ đó có ý thức trong việc học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, xây dựng tập thể thân thiện trong tập thể lớp, tạo ra sự thi đua lớn trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục chung. Hiện nay việc tập luyện và thi đấu điền kinh đã trở thành truyền thống hàng năm và thu hút đông đảo học sinh tham gia. các bài tập điền kinh không TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 1 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t những có tác dụng tốt tới sức khoẻ mà còn có tác dụng phát triển thể lực một cách toàn diện, tạo điều kiện nâng cao thành tích của các môn thể thao khác. Điền kinh được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau như: Nhảy. ném đẩy và các môn chạy... và ngay trong môn chạy lại được chia ra thành nhiều cự ly khác nhau như chạy ngắn, chạy cự ly trung bình và chạy cự ly dài. Mỗi một cự ly lại có đặc trưng riêng về kỹ thuật, cấu trúc động tác cũng như mức độ tác động của nó đến người tập. Trong các yếu tố ảnh hưởng tới thành tích của VĐV Điền kinh thì kỹ thuật chiếm vị trí quan trọng, then chốt nhất. Kỹ thuật càng thuần thục thì học sinh càng tiết kiệm sức, vận dụng và phát huy được tối đa khả năng của cơ thể. Xuất phát từ những lý do nêu trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: " Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát của học sinh khối lớp 8,9 " II- CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN: * Đặc điểm kỹ thuật và và cơ sở lý luận lựa chọn bài tập ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 1- Đặc điểm kỹ thuật xuất phát thấp. Trong chạy cự ly ngắn thường sử dụng xuất phát thấp vì xuất phát thấp giúp học sinh bắt tốc độ nhanh hơn và sớm đạt được tốc độ cực đại trong thời gian ngắn nhất. Để xuất phát nhanh thường sử dụng bàn đạp để xuất phát , đảm bảo cho học sinh có điểm tì vững chắc để đạp sau, Sự ổn định khi bắt đầu và tạo cho học sinh có tư thế thích hợp nhất khi xuất phát Nhiệm vụ của giai đoạn này là chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái vận động, tạo ra vận tốc lớn, tạo điều kiện để nhanh chóng bắt được tốc độ cao ngay từ giây đầu. Muốn vậy học sinh phải tuân thủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật như yêu cầu về bàn đạp, góc độ đóng bàn đạp, góc độ giữa các khớp, tư thế thân người... Để đạt được hiệu quả cao khi xuất phát thấp, học sinh phải thực hiện chính xác kỹ thuật của từng giai đoạn - chuẩn bị - sẵn sàng - xuất phát. Kỹ thuật của từng giai đoạn đều có liên quan chặt chẽ với nhau, kỹ thuật của giai đoạn trước ảnh hưởng lớn kỹ thuật của giai đoạn tiếp theo. Trong xuất phát thấp thì trong tư thế sẵn sàng là biểu hiện của " trạng thái tĩnh linh hoạt". Mặc dù ở trạng thái này không có sự chuyển động bề ngoài nhưng về mặt tâm sinh lý thể hiện sự hướng đích tập trung rõ dệt. Tư thế sẵn sàng trong xuất phát phải đảm bảo như độ ổn định vững chắc của cơ thể, giảm căng thẳng thừa cho cơ... Khi đó sẽ tận dụng được lực đạp sau, tạo khả năng thuận lợi cho giai đoạn chạy lao sau xuất phát. 2- Giai đoạn chạy lao sau xuất phát Đây là giai đoạn khá phức tạp. học sinh phải khắc phục sức ỳ quán tính để nhanh chóng bắt được tốc độ gần cực đại. Giai đoạn này được tính từ bước chạy đầu tiên sau xuất phát đến khi tần số và biên độ bước chạy tương TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 2 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t đối ổn định ( Khi đạt tới 90% tốc độ chạy tối đa) . Song không có giới hạn chính xác giữa chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng, ở lứa tuổi 14 -15 thì giai đoạn chạy lao khoảng 20 - 30 m. Để đạt được hiệu quả cao trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát học sinh phải đáp ứng được những yêu cầu sau + Tạo ra góc độ của cơ thể với mặt đường chạy hợp lý. + Tận dụng được sức mạnh. sức nhanh của cơ thể. + Đảm bảo được tư thế ổn định, thăng bằng của cơ thể trong khi chạy. Tóm lại: Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chạy ngắn. Vì hai giai đoạn này là yếu tố quyết định thành tích trong chạy cự li ngắn. Muốn nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát, phải biết kết hợp tập luyện những bài tập hợp lý với việc hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật đó, chỉ có như vậy mới khắc phục được tình trạng lạc hậu và nhanh chóng đạt đuợc thành tích cao. 3- Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát: Từ những đặc điểm trên, ta thấy hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: + Sức mạnh tốc độ + Khả năng phản ứng của cơ thể với tín hiệu + Mức độ hoàn thiện kỹ thuật 4- Cơ sở thực tiễn của việc chọn lựa các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát Căn cứ vào những cơ sở lý luận mà tôi đã trình bày ở trên, căn cứ vào đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi của đối tượng học sinh, tôi đã lựa chọn được 3 nhóm bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát cho học sinh khối 8,9 trường PTDTNT Thị xã Bình Long như sau: * Bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ. + Chạy đạp sau + Bật cóc + Chạy nâng cao đùi + Các trò chơi vận động + Chạy bước nhỏ + Chạy biến tốc với cường độ khác nhau + Chạy lò cò + Chạy 30, 40, 50, 60, 80, 100m tốc độ cao + Bật nhảy đổi chân * Nhóm bài tập phát triển khả năng phản ứng vận động. + Chạy theo tín hiệu + Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật + Xuất phát chạy lao theo hiệu lệnh + Chạy tăng tốc độ 30m + Trò chơi vận động về phản xạ + Chạy biến tốc *Nhóm bài tập hoàn thiện kỹ thuật TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 3 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t + Tập đóng bàn đạp + Lập lại tư thế ngồi trong bàn đạp + Tự thực hiện toàn bộ kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp + Ngồi trong bàn đạp nâng cao mông chạm vật chuẩn + Xuất phát dời bàn đạp đặt chân vào vạch bước chạy định trước + Tập xuất phát chạy lao leo dốc + Xuất phát chạy lao trên vạch (bước chạy) kẻ sẵn + Xuất phát chạy lao dưới xà ngang đặt chếch + Xuất phát trong hố cát có người tác động ( tỳ vai) PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Các biện pháp thực hiện: - Từ các bài tập trên Tôi tiến hành vận dụng vào thực tế ở các tiết học một cách cụ thể từ làm mẫu động tác, phân tích, giảng giải kỹ thuật qua hình ảnh tranh vẽ băng đĩa . - Chia nhóm tập luyện theo nhóm sức khỏe, nam riêng nữ riêng phù hợp với độ tuổi học sinh - Theo dõi kết quả tập luyện từng buổi học sau đó tăng dần lượng vận động cho từng nhóm tập luyện . + Bản thân tôi đặc biệt chú trọng tới các giai đoạn kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao và các kỹ thuật động tác ….bước chạy, tư thế chạy, hơi thở …. Và chỉnh sửa động tác sai kịp thời cho học . + Dựa vào tình hình thực tế của học sinh GV có kế hoạch vừa dạy theo kế hoạch chung và bồi dưỡng chuyên sâu cho học sinh có tố chất thể lực tốt theo kế hoạch học kì, cả năm Căn cừ vào quá trình giảng dạy tôi lựa chọn những bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp cho đối tượng học sinh khối lớp 8,9. Bao gồm 12 bài tập cơ bản sau: 1- Chạy đạp sau + Yêu cầu: Chân trước chủ động nâng cao đùi về phí trước, chân sau duỗi thẳng các khớp, thực hiện động tác với tốc độ cao + Tác dụng: Hoàn thiện kỹ thuật đạp sau và phát triển sức mạnh cơ bắp và sức mạnh tốc độ. 2- Chạy nâng cao đùi + Yêu cầu: Thân giữ thẳng, chân lăng chủ động nâng cao đùi về phía trước , chân đẩy duỗi thẳng các khớp. Thực hiện động tác từ chậm đến tốc độ cao, biết phối hợp động tác tay. + Tác dụng: Phát triển sức mạnh cơ bắp biết chủ động nâng đùi về phía trước khi chạy 3- Bật đổi chân độ cao 25m + Yêu cầu: Bật thẳng chân, xốc người lên TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 4 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t + Tác dụng: Phát triển sức mạnh cơ bắp và tốc độ guồng chân ( tần số) 4- Chạy lên dốc + Yêu cầu: Chạy với tốc độ khác nhau, cố gắng sau thẳng chân, bước dài không ngửa mặt + Tác dụng: Nâng cao khả năng khắc phục trọng lượng và phát triển sức mạnh cơ bắp 5- Chạy tốc độ cao 30, 60, 80, 100m + Yêu cầu: Chạy tốc độ tối đa 95 - 100% + Tác dụng: Phát triển tốc độ và làm quen với hoạt động tối đa 6- Chạy theo tín hiệu + Yêu cầu: Chạy theo tiếng còi quy định: Lần 1 chạy nhanh lần 2 : chạy chậm, Lần 3: quay sau + Tác dụng: Phát triển phản xạ vận động khắc phục sức ỳ của cơ thể làm quen với hoạt động trong tình huống thay đổi 7- Xuất phát theo tín hiệu + Yêu cầu: Khi có khẩu lệnh " chạy" người thực hiện phải thực hiện động tác đạp nhanh, mạnh vào bàn đạp và lao khỏi vị trí xuất phát + Tác dụng: Phát triển thời gian phản ứng động tác ( với kỹ thuật xuất phát) 8- Trò chơi vận động về phản xạ ( trò chơi cướp cờ, chim vào chuồng...) + Yêu cầu: Chia làm 4 đội , khi có hiệu lệnh nhanh chóng thực hiện cuộc chơi + Tác dụng: Nâng cao khả năng phản ứng của cơ thể và phát triển sức nhanh 9- Bài tập thực hiện toàn bộ kỹ thuật + Yêu cầu : Học sinh tự điều chỉnh kỹ thuật, lập lại nhiều lần tư thế: " vào chỗ " , " sẵn sàng", " chạy" và thực hiện toàn bộ kỹ thuật. + Tác dụng: Tạo cảm giác kỹ thuật đúng ( xây dựng định hình động lực động tác xuất phát cho các em) 10- Xuất phát thấp chạy lao trên vạch kẻ sẵn(30m) + Yêu cầu: Chạy tự nhiên thoải mái với tốc độ nhanh, đặt chân vào vạch . Khoảng cách các vạch kẻ sẵn bằng độ dài trung bình cộng bước 1 , bước 2, và bước 3... bước 15 của các em ( vạch của nam khác nữ) 11- Xuất phát thấp chạy lao dưới xà ngang đặt chếch (30m) + Yêu cầu : Chạy lao dưới dây chếch, đầu không chạm dây với đoạn chạy là 30m. góc dây chếch theo định lý tam giác vuông + Tác dụng: Phát triển lực đạp sau, có độ dài bước chạy đầu tiên hợp lý ở tư thế thân người thấp phát triển được sức nhanh, sức mạnh trong chạy xuất phát và xây dựng cho người tập cảm giác về tính bội phát. 12- Xuất phát trong hố cát có người tác động ( tỳ vai) TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 5 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t + Tác dụng: Phát triển lực đạp sau, có độ dài bước chạy đầu tiên hợp lý phát triển được sức nhanh, sức mạnh trong chạy xuất phát và xây dựng cho người tập cảm giác về tính bội phát. * Qua áp dụng và theo dõi bài tập trên bản thân tôi thu được kết quả như sau II. Những kết quả đạt được : 1/ Kết quả thu được : Nhận xét Thời điểm Ý thức, thái độ Lượng động và tập luyện Lúc đầu áp dụng Ngại, sợ mệt, Lượng vận bài tập, tập luyện né tránh, phản động ít, tăng ứng gay gắt . dần lượng bài tập Nhóm tập luyện Nhóm Thời gian hoàn thành nhiệm vụ tốt, Mất nhiều khá, trung thời bình. HS có tố lượng gian, vận chất thể lực động chưa tốt chưa muốn cao vào nhóm sức khỏe tốt. Nửa học kì I Tích cực tập Thời gian tập Đoàn kết ,tích luyện, tự giác, luyện hợp lí, cực tập luyện tự tin hơn tăng dần lượng theo nhóm . Đủ thời gian bài tập từ thấp lên cao, hứng thú tập luyện Cuối học kỳ I và học kì II Tích cực tập Bài tập phù Chủ động, Đủ luyện, chủ hợp độ tuổi , hợp lí tổ chức lượng động tập luyện nam riêng , nữ tập theo nhóm động khối vận ngoại khóa , tự riêng. Đáp ứng tin, tuân theo được lượng đúng gian thời sự hướng dẫn vận động của của GV giáo viên Thể lực và thành tích tăng. TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho theo 6 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t 2. Thuận lợi : - Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu và các tổ chức nhà trường tạo điều kiện bãi tập, trang thiết bị liên quan, đôn đốc và động viên học sinh trong quá trình học tập và tập luyện. - Được sự ủng hộ nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn …và tinh thần nhiệt tình tập luyện của học sinh. - Điều kiện thuận lợi học sinh ăn ở tại chỗ, đoàn kết cùng nhau tập luyện hàng ngày - Học sinh xác định được động cơ học tập, tập luyện của mình và sự quan tâm, nhiệt tình của giáo viên trực tiếp giảng dạy. - Nhiều học sinh có thói quen tự giác tập luyện. Đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao - Về kỹ thuật động tác đại đa số các em tương đối hoàn thiện về kỹ thuật . 3. Khó khăn : - Sự nắm bắt về kiến thức, kỹ thuật động tác còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra của giáo viên. Một số em chưa bắt nhịp được mức độ tập luyện, do cơ thể dư kí ( mập) hoặc ốm yếu. - Môn điền kinh thường khô khan, tập luyện ở cường độ thường là cao, lượng vận động nhiều hơn so các môn đá cầu, cờ vua. - Độ tuổi đi học các em thường là chênh lệch nhiều so với độ tuổi bình thường đi học. - Một số em chưa hăng say tập luyện, ý thức tự giác tập luyện chưa cao. - Thời gian tập ngoại khóa chưa nhiều do thời gian hạn chế cũng như ý trí tập luyện của học sinh . 4.Khả năng duy trì : Với bài tập trên giáo viên tổ chức tốt cho học sinh duy trì tập luyện trong giờ học thể dục, giờ ngoại khóa . Từ đó các em có tinh thần tự giác tập TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 7 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân, đồng thời giúp cho các em học tốt , lao động tốt hoàn thành kế hoạch học tập của mình. Vấn đề nâng cao bài tập giáo viên phải cô đọng chốt lại kiến thức trọng tâm cho học sinh nắm và vận dụng hàng ngày ở nhà. Về xây dựng nhóm tập luyện phải phù hợp nhóm sức khỏe, đoàn kết trong khi tập luyện, khi tập luân phiên hợp lí từ nhóm này qua nhóm kia. Lượng vận động cần được tăng dần theo buổi tập thời gian hợp lí. Các bài tập cần được thay đổi luân phiên tránh sự nhàm chán cho học sinh. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh phải chặt chẽ, tâm lí với học sinh, hiểu học sinh thông qua các buổi tập từ đó có bài tập cụ thể phù hợp từng buổi tập. Giáo viên phối kết hợp chặt chẽ các bộ phận trong trường giáo viên bộ môn, GV chủ nhiệm lớp, BGH …… Chế độ dinh dưỡng cho học sinh cần phù hợp với lượng vận động của học sinh. Trang thiết bị, sân tập, địa điểm học tập phải an toàn đủ điều kiện cho học sinh tập luyện. TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 8 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t PHẤN III: KẾT LUẬN. Trong 2 naêm hoïc vöøa qua vaø hoïc kyø I naêm hoïc 2011 -2012 toâi ñaõ aùp duïng bài tập neâu treân nhaän thaáy caùc lôùp tieán boä vaø thaønh tích cuûa hoïc sinh ñaït cao hôn nhieàu so vôùi caùc naêm tröôùc. Tổng số Số Năm lớp GIỎI Khối học sinh TRUNG KHÁ YẾU BÌNH SL % SL % SL % SL 2009 - 2010 3 8,9 86 20 23 61 71 5 9 0 2010 - 2011 2 8 52 15 28 31 60 6 12 0 3 8,9 76 Kyø 1 2011-2012 26 34 47 62 3 4 % 0 So vôùi naêm hoïc tröôùc keát quaû ñaït ñöôïc laø raát khaû quan vaø taïo ñöôïc söï höng phaán, tích cöïc cuûa hoïc sinh trong caû tieát hoïc. Naêm hoïc 2008-2009 chöa aùp duïng saùng kieán naøy keát quaû nhö sau: Tổng số Số lớp Năm 2009 - 2010 3 GIỎI Khối học sinh 8,9 85 KHÁ TRUNG YẾU BÌNH SL % SL % SL % SL 13 15 59 69 15 18 0 % So saùnh keát quaû thöïc teá nhöõng naêm khoâng aùp duïng bài tập, phöông phaùp naøy thì thaáy thaønh tích chung cuûa hoïc sinh rất thấp . Sau khi áp dụng các bài tập trên vào các tiết học Tôi thấy ôû caùc noäi dung ñöôïc naâng leân roõ reät. Ngoaøi ra ñaõ coù nhieàu hoïc sinh trong nhöõng naêm gaàn ñaây tham gia thi ñaáu TDTT và hội khẻo phù đổng cấp thị xã, cấp tỉnh đã ñaït nhieàu keát quaû cao. - Đạt kết quả học sinh giỏi bộ môn thể dục : Môn điền kinh Môn thi Cấp thị xã Cấp tỉnh 2010-2011 Điền kinh 10 học sinh 3 học sinh 2011-2012 Điền kinh 6 học sinh Năm TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Ghi chú Chuẩn bị dự thi cấp tỉnh Gv : Hoàng Hữu Nho 9 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t  Baøi hoïc kinh nghieäm: -Ñeå bài tập naøy coù hieäu quaû khi aùp duïng phöông phaùp ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi thöôøng xuyeân thay ñoåi veà hình thöùc tổ chức tập luyện phuø hôïp vôùi noäi dung giôø daïy, taïo ñieàu kieän cho taát caû học sinh ñöôïc taäp luyeän vaø thi đấu baèng caùch söû duïng nhieàu hình thöùc khaùc nhau vaø thay ñoåi caáu truùc trong töøng tieát daïy. - Khả năng tổ chức bài tập chia nhóm tập luyện của học sinh rất phong phú, đa dạng. Tạo đđiều kiện cho học sinh có điều kiện tập luyện, ý thức tự giác tập nâng cao sức khỏe. - Xây dựng , hình thành và phát triển cho ban cán sự khả năng tổ chức diều khiển buổi tập luyện trong giờ dục thể dục nói riêng, các tập ngoại khóa … nói chung, nhằm tác động cho các em sáng tạo, phát triển tố chất, năng lực thể thao. Đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập thể, trong ngôi nhà chung của trường dân tộc nội trú, xây dựng sự gần gũi giữa thầy với trò giữa trò với trò, góp phần xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Nếu như GV không có kế hoạch tổ chức tập luyện chu đáo, phân công nhiệm vụ không cụ thể, thì tạo ra cho học tính ỉ lại tính tập luyện không cao, các em đánh giá chưa sát thực với khả năng của mình, chất lượng của giờ học đơn điệu, nhàm chán trong tư tưởng học sinh. Vì vậy, xây dựng kế hoạh tổ chức, nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng, GV là nguồn động lực, là chỗ dựa cho học sinh . Ñaây laø moät kinh nghieäm nhỏ trong quaù trình giaûng daïy boä moân theå duïc taïi tröôøng Daân Toäc Noäi Truù Thị xã Bình Long . Toâi raát mong ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp vaø söï đánh giá cuûa Hoäi Ñoàng Khoa Hoïc xeùt duyeät saùng kieán kinh nghieäm caùc caáp. TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 10 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t Thị xã Bình Long, ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2012 Ngöôøi vieát Hoàng Hữu Nho TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 11 Lùa chän bµi tËp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kü thuËt xuÊt ph¸t * Ý kiến của tổ chuyên môn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… *Ý kiến của hội đồng khoa học trường PTDTNT TX Bình Long ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… *Ý kiến của hội đồng khoa học cấp trên : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TRƯỜNG PTDTNT TX BÌNH LONG Gv : Hoàng Hữu Nho 12
- Xem thêm -