Tài liệu Kinh nghiệm dạy thường thức mỹ thuật cho học sinh thcs ở trường bùi xuân chúchuyện bá thước

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY THƯỞNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH THCS Ở TRƯỜNG BÙI XUÂN CHÚC HUYỆN BÁ THƯỚC Người thực hiện: Hà Thị Lý Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Bùi Xuân Chúc SKKN thuộc môn: Mĩ Thuật THANH HOÁ NĂM 2013
- Xem thêm -