Tài liệu He thong thong tin 2

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Môn học: Hệ thống thông tin kế toán 2 Lớp : NCKT6ATH Khoá : 2012-2015 Họ và tên giáo viên : Lê Thị Hồng Hà Năm học: 2014 - 2015 QuyÓn sè:....1... GIÁO ÁN SỐ:..............1............... Thời gian thực hiện: tuần 1 ( 3 tiết ) Tên chương:Chương 1 TÊN BÀI: Hệ quản trị CSDL quan hệ MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức : • Nắm được 1 số khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL • Cách cài đặt SQL - Về kỹ năng : • Sử dụng thành thạo máy tính • Thao tác nhanh trên phần mềm SQL ( 2005, 2008 ) • Làm việc theo nhóm - Về thái độ : • Tập trung, nhanh nhẹn, trung thực, hợp tác.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 2 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............5p......... - Giới thiệu môn học - Điều kiện tiên quyết của môn học - Tiểu luận II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Kết hợp hài hòa các phương pháp : diễn giảng, pháp vấn, thực hành.. III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PP CỦA GIÁO CỦA HỌC GIẢNG VIÊN SINH DẠY Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV diễn giảng Để có 1 phần mềm hoàn chỉnh, bao gồm trong nó là hệ thống cơ sở dữ liệu, Sv lắng nghe, Thuyết tư duy nội dung giảng học phần 5p mối quan hệ của hệ thống CSDL đó, phần 1trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trên MS SQL2005 như thiết kế cơ sở dữ liệu, truy vấn thông tin. 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1.1. Hệ quản trị CSDL là gì? Database: Là một tập hợp có tổ chức GV diễn giảng bao gồm các dữ liệu có liên quan luận lý với nhau và được dùng chung. SV lắng nghe, ghi chép Các bước thiết kế CSDL Bước 1: Thu thập yêu cầu, tìm hiểu các GV đưa các bước SV lắng nghe, nghiệp vụ liên quan. thiết kế, giải thích ghi chép Bước 2: Xác định từng bước các đối tượng dữ liệu quan trọng, cần thiết để lưu trữ. Từ đó xác định được các bảng dữ liệu cho CSDL. Bước 3: Tiếp tục phân tích chi tiết các đối tượng và các yêu cầu nghiệp vụ liên quan để xác định các trường thông tin cho các bảng. Thuyết giảng 15p Thuyết giảng 15p 1.2. Bước 4: Dựa vào yêu cầu nghiệp vụ xác định các mối quan hệ giữa các bảng. 1.3. Các khái niệm cơ bản Bảng (Table) Trường (Field), Mẫu tin (Record) Khóa chính (Primary Key) Khóa ngoại (Foreign Key) Mối liên kết (Relation) 1.4. Hệ quản trị CSDL quan hệ MS SQL Server 2005 1.4.1. Giới thiệu Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS – Rational Database Management System) được dùng chủ yếu trong môi trường mạng SQL: Structured Query Language Client/server 1.4.2. Hướng dẫn GV đưa khái niệm, giải thích khái niệm, lấy ví dụ SV lắng nghe Thuyết giảng 20p GV giới thiệu bao SV lắng nghe quát giao diện phần mềm Thuyết giảng 15p Hướng dẫn cài trực tiếp trên máy Thuyết giảng SV lên cài vào máy tính, các 20p cài đặt Bước 1: Download và cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0 trở lên Bước 2: Download và cài đặt MS XML 6.0 Bước 3: Cài đặt SQL Server 2005 Express Bước 4: Cài đặt SQL Server Management Studio Express 1.4.3. Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Tạo một database mới: Kích chuột phải vào Database  New Database Thay đổi tình trạng một Database Gỡ bỏ một Database 3 4 tính SV còn lại có Sau đó gọi SV lên máy tính tự cài cài lại dưới lớp kết hợp giáo cụ trực quan GV hướng dẫn cách tạo 1 data base, cách thay đổi 1 data base, cách gỡ bỏ 1 data base Gọi SV lên thực hiện lại Thuyết giảng kết hợp giáo cụ trực quan, thực hành 30p Thuyết giảng 5p SV lên thao tác vào máy tính giáo viên, các SV còn lại làm vào máy tính cá nhân Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Khái niệm SQL GV thuyết giảng SV lắng nghe, - Cách cài đặt SQL gạch chân nội - Phân biệt SQL dung cần nắm 2005 và 2008 vững - Thao tác trên SQL 2008 Hướng dẫn tự học SV về nhà làm lại các thao tác đã được học Chuẩn bị bài mới – Chương 2 5p Nguồn tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL – Trần Nguyên Phong IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................. Trưởng đơn vị đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 1 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:............2................ Thời gian thực hiện: tuần 2 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 2 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 1 TÊN BÀI: Chương 2 : Thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán MỤC TIÊU CỦA BÀI: Về kiến thức :  Sinh viên nắm được các thuộc tính của table ( data type, constrain ), làm việc với bảng và tạo mối quan hệ giữa các bảng Về kỹ năng :  Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin kế toán, sử dụng phần mềm SQL thành thạo, làm việc độc lập có hiệu quả, khả năng tư duy và kết hợp dữ liệu Về thái độ :  Hợp tác, nhanh nhẹn, trung thực.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 2 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.........2p......... II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp : Thuyết giảng, pháp vấn, thực hành III. THỰC HIỆN BÀI HỌC T T 1 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Chúng ta cài đặt 1 Gv đặt câu hỏi phần mềm nào đó để làm gì ? để sử dụng chúng. Buổi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những thao tác cơ bản trên phần mềm SQL. Kiểm tra bài cũ : cách SV trả lời SV lên cài đặt lại PP GIẢN G DẠY Pháp vấn THỜI GIA N 10p 2 cài đặt phần mềm. GV cho điểm thường xuyên Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 2.1 Xây dựng cấu trúc các bảng dữ liệu  Đối với 1 chu trình bán hàng, chủ thể là ai, đối tượng là cái gì, và để quản lý quá trình bán hàng, DN cần có hệ thống số sách nào ? Danh mục bảng trong kế toán bán hàng 01_DanhMucHangHo a 02_DanhMucKhachHa ng_NhaCungCap 03_PhieuNhapKho 04_ChiTietNhapKho 05_PhieuXuatKho 06_ChiTietXuatKho 07_ThuChiTienMat 08_NhatKyChung 2.2 Các kiểu dữ liệu - Khái niệm GV đặt câu hỏi GV nhận xét, sau đó sẽ đưa ra các bảng dữ liệu sẽ thiết kế trong phần mềm SQL Gv đưa ra khái niệm - Các kiểu dữ liệu GV đưa ra các kiểu dữ liệu, diễn giải và lấy ví dụ mình họa - Ví dụ GV đưa ra ví dụ cho SV làm trên lớp GV đọc đại diện câu trả lời của SV, nhờ SV khác nhận xét, SV trả lời Pháp vấn 5p Sv lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p Sv lắng nghe, ghi chép Sv lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng Thuyết giảng 5p Thực hành, SV làm vào làm giấy ( ¼ tờ giấy việc ),sau đó nộp đại nhóm 6p 15p và đưa ra câu trả lời đúng nhất. 2.3 Các hạn buộc Có 5 loại hạn buộc: - PRIMARY KEY - UNIQUE KEY - FOREIGN KEY - CHECK - DEFAULT Ví dụ ( Slide ) 2.4 Thiết kế bảng dữ liệu ( Table ) - Một số yêu cầu khi thiết kế bảng dữ liệu Câu hỏi : qua 3 nội dung vừa học, chúng ta thiết kế bảng để làm gì ? vai trò của bảng - diện cho GV GV đưa ra các hạn buộc, diễn giải, lấy 1 SV lắng nghe, bảng minh họa trong ghi chép giáo trình, chỉ chi SV các hạn buộc sẽ gặp trong bảng đó GV đưa ra 1 bảng khác, sau đó yêu cầu sinh viên đưa ra các hạn buộc sẽ sử dụng trong bảng GV nhận xét, tổng kết nội dung SV trả lời SV lắng nghe, sửa bài GV đặt câu hỏi Sv trả lời GV nhận xét, Sv lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép Các thao tác khi GV đưa ra cách thiết thiết kế bảng dữ kế 1 bảng dữ liệu liệu Ví dụ Gv đưa ví dụ lại cho SV nhớ SV lên thiết kế bảng dữ liệu, SV còn lại nếu có máy tính sẽ Thuyết giảng, kết hợp giáo cụ trực quan 7p Pháp vấn kết hợp thực hành 10p Pháp vấn Thuyết giảng Thuyết giảng 5p Thực hành 20p 5p 5p 10p GV nhận xét, khắc phục phần Sv chưa làm được 3 4 thiết kế vào máy tính cá nhân SV lắng nghe, sửa lại phần sai nếu cao Thuyết giảng kết hợp thực hành Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Các thuộc tính Gv củng cố lại Sv lắng nghe và Thuyết của Table gạch chân phần giảng - Thiết kế bảng trọng tâm dữ liệu - Tạo mối quan hệ cho các bảng Hướng dẫn tự học - SV về thiết lập lại 8 bảng, tạo mối quan hệ cho 7 bảng - SV đọc trước nội dung chương 4 Nguồn tài liệu tham khảo 10p 5p 5p [1] Giáo trình thực hành SQL – Trần Nguyên Phong [2] Dương Quang Thiện, Chương 3: ‘Table & View, “Lập trình T – SQL”, NXB Văn Hoá Sài Gòn, trang 77 - 124 [3] SQL Server Books Online (từ khoá tìm kiếm Create table, data types, constraint) IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. . Ngày 1 tháng 3 năm 2015 Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn ng Hà Nguyễn Thị Huyền Lê Thị H GIÁO ÁN SỐ:.............3............... Thời gian thực hiện: tuần 3 ( 3 tiết ) Tên chương : Chương 3 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 2 TÊN BÀI: Chương 3 : Truy vấn xử lý dữ liệu MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức : Câu lệnh Select, Insert, Update, Delete của SQL trong việc tìm đọc, thay đổi dữ liệu trên Database. - Về kỹ năng : tìm đọc và thay đổi được dữ liệu trên 1 Database, thao tác nhanh trên máy tính, sử dụng thành thạo SQL - Về thái độ : tập trung, tính tự giác cao.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 2 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.........2p......... II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp thuyết giảng, thực hành, pháp vấn.. III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV diễn giảng Thiết kế bảng dữ liệu tạo quan hệ cho các bảng đều phải có mục đích, và để thực hiện các mục đích đó, ta phải có 1 phương pháp nhất định, hay gọi là 1 cách nào đó Chương này sẽ đưa ra 1 số cách xử lý để có mục đích như mong muốn Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) SV lắng nghe, tư duy bài học mới PP GIẢNG DẠY Thuyết giảng THỜI GIAN 5p 3.1. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) 3.1.1 Khái niệm SQL là công cụ để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu 3.1.2 Nội dung - Định nghĩa dữ liệu - Truy xuất và thao tác dữ liệu - Điều khiển truy cập - Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu 3.2. Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL) 3.2.1. Cú pháp của T-SQL 3.2.2. Các kiểu dữ liệu 3.2.3. Các toán tử 3.2.4. Các thành phần điều khiển 3.2.5. Ghi chú thích 3.2.6. Ngôn ngữ GV đưa ra khái niệm, diễn giảng cho SV hiểu Sv lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p Gv đưa ra nội dung Sv lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p GV diễn giảng cú pháp của TSQL Hướng dẫn tự học 5p SV tự đọc tham khảo thêm GV giải thích các kiểu dữ liệu SV lắng nghe Thuyết giảng 10p GV đưa ra các toán tử hay dùng, giải thích ý nghĩa của từng toán tử 15p GV diễn giảng SV lắng nghe GV diễn giảng SV lắng nghe Thuyết giảng Thuyết giảng 5p 5p định nghĩa dữ liệu (tham khảo) 3.2.7. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (tham khảo) 3.2.8. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 3.2.8.1. Cú pháp câu lệnh SELECT - Ý nghĩa - Cú pháp - - 3 4 Ví dụ 1 Ví dụ 2 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Ngôn ngữ có cấu trúc - Câu lệnh SQL Hướng dẫn tự học SV về thực hành các câu lệnh bài tập trong giáo trình Đọc trước nội dung các câu lệnh còn lại SV lắng nghe GV hướng dẫn SV tự đọc sách Hướng dẫn tự học 5p GV đưa ra ý nghĩa SV lắng nghe Thuyết giảng 5p Gv đưa ra cú pháp SV lắng nghe Thuyết giảng 5p Gv chiếu ví dụ, thực hiện trên máy tính SV quan sát, ghi Thực chép hành kết hợp thuyết giảng SV thực hiện Thực hành 15p Gv đưa ví dụ, gợi ý, yêu cầu SV thực hiện Gv thao tác lại ví SV quan sát, Thực dụ vừa nều thao tác lại phần hành sai ( nếu có ) kết hợp thuyết giảng 15p Gv nhắc lại, phần trọng tâm là câu lệnh SQL 5p SV gạch chân nội dung quan trọng Thuyết giảng 3p 15p Nguồn tài liệu tham khảo [1] Giáo trình thực hành SQL – Trần Nguyên Phong [2] Dương Quang Thiện, Chương 6: ‘Truy vấn dữ liệu, “Lập trình T – SQL”, NXB Văn Hoá Sài Gòn, trang 191 - 232 [3] SQL Server Books Online (từ khoá tìm kiếm Select Query) IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................... Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 1 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:.............4............... Thời gian thực hiện: tuần 4 ( 3 tiết ) Tên chương : Chương 3 Thực hiện ngày...12.....tháng...5...năm....2012..... TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 3 : Câu lệnh Select TÊN BÀI: Chương 3 : Câu lệnh Insert, Update, Delete MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức : Viết được Câu lệnh Insert, Update, Delete của SQL trong việc tìm đọc, thay đổi dữ liệu trên Database. - Về kỹ năng : tìm đọc và thay đổi được dữ liệu trên 1 Database, khả năng thao tác nhanh trên máy tính, khả năng chuyển đổi dữ liệu, khả năng kết hợp dữ liệu, khả năng làm việc nhóm. - Về thái độ : Trung thực, tập trung ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 2 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.........2p......... II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Thuyết giảng, pháp vấn, thực hành II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV đặt câu hỏi Kiểm tra bài cũ, thực hiện 1 số mệnh đề trong câu lệnh Select Select là câu lệnh cơ bản, buổi học sẽ thao tác các câu lệnh mở rộng Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 3.2.8. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (tiếp theo) 3.2.8.2. Thêm dữ PP GIẢNG DẠY SV lên thực hiện Thực hành THỜI GIAN 5p liệu – Câu INSERT - Ý nghĩa lệnh - Cú pháp GV đưa ra ý nghĩa SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 5p Gv đưa racú pháp của câu lệnh Gv làm mẫu SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p SV theo dõi Thực hành 10p Thực hành 10p Thuyết giảng 5p SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 5p SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p SV theo dõi Thực hành 10p Thực hành 10p Thuyết giảng 5p - Ví dụ 1 Đưa ví dụ, SV thực hiện - Ví dụ 2 3.2.8.3. Cập nhật dữ liệu – Câu lệnh UPDATE - Ý nghĩa - Cú pháp SV lên thực hiện, SV còn lại làm vào máy tính cá nhân Nhận xét và tổng SV ghi chép nội kết lại nội dung dung cần nhớ câu lệnh Insert GV đưa ra ý nghĩa Gv đưa racú pháp của câu lệnh Gv làm mẫu - Ví dụ 1 Đưa ví dụ, SV thực hiện - Ví dụ 2 SV lên thực hiện, SV còn lại làm vào máy Nhận xét và tổng tính cá nhân kết lại nội dung SV ghi chép nội câu lệnh Update dung cần nhớ GV đưa ra ý 3.2.8.4. Xóa dữ liệu – Câu lệnh DELETE - Ý nghĩa nghĩa SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 5p SV lắng nghe, ghi chép Thuyết giảng 10p SV theo dõi Thực hành 8p SV lên thực hiện, SV còn lại Nhận xét và tổng làm vào máy kết lại nội dung tính cá nhân câu lệnh Update SV ghi chép nội dung cần nhớ Thực hành 10p Thuyết giảng 5p GV nhắc lại nội dung cú pháp Thuyết giảng 5p Gv đưa racú pháp của câu lệnh Gv làm mẫu - Cú pháp - Ví dụ 1 - Ví dụ 2 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Cú pháp câu lệnh Hướng dẫn tự học Đưa ví dụ, SV thực hiện SV lắng nghe, gạch chân phần trọng tâm SV về làm bài tâp trong giáo trình của 3 câu lệnh còn lại Chuẩn bị phần mềm kế toán SSP 5p Nguồn tài liệu tham khảo [1] Giáo trình thực hành SQL – Trần Nguyên Phong [2] Dương Quang Thiện, Chương 6: ‘Truy vấn dữ liệu, “Lập trình T – SQL”, NXB Văn Hoá Sài Gòn, trang 191 232 [3] SQL Server Books Online (từ khoá tìm kiếm Select Query) IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: . Ngày 1 tháng 3 năm 2015 Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:............5................ Thời gian thực hiện: tuần 5 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 4 + 5 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 3 TÊN BÀI: Chương 4 : Khái quát về phần mềm kế toán Chương 5 : Thiết lập cơ sở dữ liệu hệ thống MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức • Nắm được các nguyên tắc hoạt động cơ bản của phần mềm kế toán nói chung, từ đó sinh viên ra trường đi làm có thể tiếp cận với mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng trong thời gian nhanh nhất. • Nắm được các tiêu thức cơ bản về tiêu chuẩn, chất lượng của một phần mềm tốt cũng như các sản phẩm phần mềm kế toán, các nhà cung cấp trên thị trường, sinh viên ra trường đi làm sẽ biết lựa chọn phần mềm tốt, phù hợp với hoạt động của đơn vị của mình. - Về kỹ năng : Thao tác nhanh trên máy tính, cài thành thạo phần mềm SSP, khả năng làm việc theo nhóm. - Về thái độ : tích cực, hợp tác, trung thực.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 2 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết - Phần mềm kế toán SSP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:........2p.............. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp thuyết giảng, pháp vấn, thực hành III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Gv đặt vấn đề Câu hỏi : Kế toán là gì ? GV nêu tên bài Phần mềm là gì ? học hôm nay Để đơn giản cho công SV trả lời PP GIẢNG DẠY THỜI GIAN 5p
- Xem thêm -