Tài liệu Hàm chia lấy số dư

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hàm chia lấy số dư Hàm MOD, hàm chia lấy số dư giúp bạn lấy số dư của phép chia để kết hợp và sử dụng với các hàm khác thực hiện tính toán trên bảng tính Excel. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm chia lấy số dư ( hàm MOD trong Excel). HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM MOD TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA Cú Pháp: MOD (number, divisor) Trong Đó: - Number: bắt buộc. Số bị chia. - Divisor: bắt buộc. Số chia. Chức Năng: Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả thu được cùng dấu với ước số (không quan tâm tới dấu của số bị chia). Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau: Yêu cầu tính số dư sau khi lấy số bị chia chia cho số chia. Áp dụng hàm MOD. Ta có công thức cho ô giá trị C4 là: =MOD(A4,B4). Kết quả là: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sao chép công thức cho các ô còn lại. Để ý kết quả thu được: - Ở ô kết quả C5. Số chia âm nên kết quả sẽ âm. - Ở ô kết quả C7. Số chia bằng 0 nên kết quả sẽ trả về giá trị lỗi. Ghi chú  Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.  Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi. Vậy là các bạn đã hiểu rõ về cú pháp và cách dùng của hàm MOD trong Excel rồi đó, nhờ vậy bạn có thể áp dụng hàm này vào thực hiện các phép tính trong bảng tính dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo: Hàm POWER để tính lũy thừa, Hàm Vlookup để dò tìm giá trị theo cột....
- Xem thêm -