Tài liệu Giáo án mầm non thơ em vẽ

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1235 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: V¨n häc Chñ ®Ò: Trường Mầm non §Ò tµi: Th¬ “ Em vẽ” Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ V©n Líp: MÉu gi¸o nhỡ I/ Môc ®Ých: 1. KiÕn thøc - TrÎ thuéc vµ hiÓu néi dung bµi th¬. - BiÕt yêu thiên nhiên và cảnh vật xung quanh mình. 2. Kü n¨ng: - TrÎ thÓ hiÖn ®îc ©m ®iÖu ªm dÞu, nhÞp ®iÖu chËm r·i khi ®äc bµi th¬ - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c trß ch¬i s«i næi, hµo høng. 3. Th¸i ®é: - TrÎ biÕt một số con vật đáng yêu và cảnh vật thiên nhiên gần gũi xung quanh mình. II/ ChuÈn bÞ: - M¸y chiÕu - Tranh minh họa. III/ TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cña c«: Ho¹t ®éng cña trÎ: H§1: æn ®Þnh tæ chøc -Xin chµo mừng tất cả c¸c bÐ ®Õn víi “ - TrÎ l¾ng nghe chương trình “vườn thơ ”ngày hôm nay . và đến với chương trình của chúng ta đó chính là c¸c bÐ ®Õn tõ líp Lá 1 của trường Mầm non Trường Thi B. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng các bé ạ. Và các bé ạ! Như chúng ta đã biết Chương trình “ Vườn thơ” của chúng - TrÎ l¾ng nghe luËt ch¬i ta ngày hôm nay gåm 3 phÇn - PhÇn:Hiểu biết - PhÇn 2: Khám phá - PhÇn 3: Tài năng Để cho trương trình của chúng ta ngày hôm nay trở nên sôi động hơn hấp dẫn hơn thì tất cả chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng 1. Bài hát” Cháu vẽ ông mặt trời” - Đàm thoại về nội dung bài hát. - Trẻ lắng nghe. + Chúng mình vừa hát xong bài hát gì? + Trong bài hát nói về điều gì? À đúng rồi bài hát nói về 1 em bé đã vẽ ông mặt trời có miệng cười giống cô giáo dạy bé hát dạy bé chơi. Hôm nay cô Vân cũng biết có một bài thơ rất hay của nhà thơ Hoàng Thanh Hà cũng nói về 1 em bé bằng tài năng của mình em bé đã phác họa nên những hình ảnh đó là những cảnh vật xung quanh gần gũi với bé. Và không để các bé phải chờ đơi lâu nữa ,bây giờ cô V sẽ bật mí cho chúng mình biết nhé. Đấy chính là bài thơ “ Em vẽ” bây giờ cô Vân mời tất cả các con hãy về vị trí của mình để lắng nghe cô Vân đọc bài thơ. H§2: C« giíi thiÖu bµi th¬ “Em vẽ ” - Trẻ trả lời - C« ®äc lÇn 1 - Tên bài thơ, ? - Sáng tác của nhà thơ nào? Và bây giờ như thường lệ chương trình sẽ mang đến cho chúng ta 1 món quà rất là đặc biệt dành tặng cho các bé - TrÎ tr¶ lêi và chúng mình hãy cùng chờ đợi xem món quà đặc biệt mà chương trình mang lại cho chúng mình là gì nhé! Nào Trời tối,trời tối -“Trời sáng, trời sáng “ Dây chính là món quà đặc biệt mà chương trình dành tặng cho tất cả các bé > bài thơ sẽ hay hơn ,sinh động hơn khi cô Vân đọc kết hợp cùng với những hình ảnh Papoi và xin mời tất cả các bé hãy cùng lắng nghe và quan sát - C« ®äc lÇn 2+ h×nh ¶nh trªn m¸y chiÕu * Gi¶ng néi dung, TrÝch dÉn lµm râ ý: Bài thơ nói về 1 bạn nhỏ và bạn nhỏ -trẻ chú ý lắng nghe này rất thích vẽ và bằng tài năng của mình bạn nhỏ đã vẽ những bức tranh về những con vật cũng như cảnh vật đáng yêu gần gũi xung quanh mình. Như chú gà trống con mèo lười đôi bướm trắng và cả bác mặt trăng cánh đồng lúa ngát hương thơm đến cả những mái trường tươi ngói đỏ. Đó cũng chính là nội dung bài thơ” Em vẽ” Sáng tác nhà thơ Hoàng Thanh Hà mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới các bé. Vậy là phần thi đầu tiên ,phần thi “ hiểu biết” đã khép lại tại đây rồi và phần thi thứ 2 đang chờ đợi chúng mình ở phía trước đó chính là phần thi “khám phá” H§3: §µm tho¹i -Ở phần thi khám phá này sẽ có 4 câu hỏi xoay quanh nội dung bài thơ dành cho tất cả chúng mình,các con hãy chú ý lắng nghe và trả lời thật nhanh và chính xác nhé! - Câu hỏi sè 1: Bµi th¬ cã tªn lµ g×?t¸c gi¶ lµ ai? - Câu hỏi sè 2: Trong bài thơ em bé đã vẽ những con vật nào? Những con vật đó được vẽ như thế nào?( Em vẽ con gà trống…….Đôi bướm trắng bay tung tăng) - Câu hỏi sè 3: Ngoài những con vật đáng yêu đó thì em bé còn vẽ những gì?( Em vẽ bác mặt trăng…..tươi ngói đỏ) - Câu hỏi sè 4: Qua bài thơ chúng ta học tập được những gì từ bạn nhỏ? * Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên yêu các con vật và những cảnh vật xung quanh mình. H§4: TrÎ ®äc th¬ *Phần thi tài năng Vậy là phần thi khám phá đã khép lại tại dây .và không để cho các bé chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta hãy bước sang phần thi cuối cùng .đó chính là phần thi “Tài năng “ -Ở phần thi này các tổ sẽ cùng thi đua với nhau xem tổ nào đọc thơ hay ,đọc thơ giỏi này .và trước khi các tổ thi đưa với nhau cô Vân muốn mời cả lớp cùng đọc lại bài thơ này với cô Vân 1 lần nữa -đai diện mỗi 1 tổ là 1 bạn lên đọc. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Qua bài thơ trẻ biết yêu thiên nhiên và những cảnh vật xung quanh mình. -Cả lớp đọc - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i ®äc - Cá nhân đọc Và không dể các bạn phải chờ lâu bây giờ các bạn hãy thể hiện tài năng của mình cho cả lớp cùng thưởng thức nhé! -cô vân được biết trong lớp mình có rất nhiều bạn đọc thơ cũng rất là hay bạn nào xung phong lên đọc lại bài thơ này cho cả lớp cùng nghe được không nào? *cho các tổ đọc nối tiếp nhau theo hướng tay chỉ. Vậy là các bé của chúng ta đã trải qua 3 phần thi 1 cách rất xuất sắc. Một lần nữa xin chúc mừng các con. Và các con ơi chương trình của chúng ta đã khép lại tai đây rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.
- Xem thêm -