Tài liệu Giáo án dự giờ giáo viên dạy giỏi cấp trường chuyện chú vịt xám

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1062 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Trường mầm non Hoa Hồng Nghĩa Tân GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG CẤP Lĩnh vực phát triển ngôn nữ Đề tài : Truyện chú Vịt Xám Chủ đề: Bản thân Giáo viên dự thi: Nguyễn Thị Giới Lớp mẫu giáo bé C4 NĂM HỌC 2011 - 2012 GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài : Truyện : « Chú vịt Xám » « Loại tiết đa số trẻ đã biết » Chủ đề: Bản thân Đối tượng dạy: Lớp mẫu giáo bé C4 Số trẻ: 20- 22 trẻ Thời gian dạy: 20 phút Ngày dạy: 18/10/2011 Giáo viên dự thi: Nguyễn Thị Giới I – Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: - Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật - Trẻ hiểu sâu sắc nội dung của câu truyện - Trẻ nhắc lại một số lời thoại của nhân vật 2. Kü n¨ng: - Trẻ hứng thú nghe truyện, hiểu và trả lời các câu hỏi cô đưa ra theo nội dung truyện.. - Trẻ nhớ được giọng của các nhân vật trong truyện. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, rèn cho trẻ cách nói câu hoàn chỉnh. 3. Th¸i ®é : - Trẻ thực hiện được các yêu cầu cuả cô - Biết nghe lời ông bà bố mẹ, cô giáo và người lớn. - Giáo dục trẻ khi có lỗi phải biết nhận lỗi. II. ChuÈn bÞ : 1- §å dïng d¹y häc : * §å dïng cña c« : Đĩa truyện : Chú Vịt Xám. Sa bàn truyện chú vịt xám - Đầu Video, ti vi, Que chỉ 2. HÖ thèng c©u hái: - Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu truyện gì? - Trong câu truyện có những nhân vật nào? - Trước khi đi chơi mẹ vịt đã dặn các chú vịt con ra sao? - Chú vịt nào đã không nghe lời mẹ dặn? Chú vịt xám đã đi đâu? - Khi không nhìn thấy mẹ vịt đâu Vịt Xám đã như thế nào? - Nghe tiếng vịt Xám kêu, con Cáo đã lẩm bẩm gì? - Bạn nào nhắc lại lời của con Cáo để cả lớp cùng nghe nào? - Vịt Xám hốt hoảng gọi mẹ thế nào? - Bạn nào giỏi nhắc lại tiếng kêu của vịt Xám nào? - Cuối cùng ai đã cứu Vịt Xám? - Từ đó trở đi vịt Xám có bao giờ làm sai lời mẹ dăn nữa không? III - C¸ch tiÕn hµnh : Nội dung 1. æn ®Þnh tæ chøc, gây hứng thú : 2. Néi dung chÝnh A,Cô kể chuyên cho trẻ nghe Hoạt động của cô - ‘’ Xúm xít, xúm xít” - Cô cho trẻ chơi trò chơi ‘’ Bắt chước tiếng con vật” (cho trẻ bắt chước 1số con vật) - Con mèo kêu? (meo...meo) - Con vịt kêu như thế nào?( quạc...quạc) Vừa rồi các con bắt trước tiếng kêu của các con vật rất giỏi - Vậy bây giờ các con lắng nghe xem tiếng của ai trong câu chuyện gì nhé: (vít...vít mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi....) Đó là tiếng của ai? Trong câu truyện gì? - Đó là câu truyện ‘’ Chú Vịt Xám” mà hôm nay cô sẽ kể cho chúng mình nghe đặc sắc và thú vị hơn với sa bàn nhé!. Cô kểdiễn cảm lần 1 : (Trẻ ngồi xung quanh cô) Hoạt đông của trẻ Quanh cô, quanh cô Trẻ giả giọng TrÎ ch¬i cïng víi c« trÎ tr¶ lêi TrÎ ngåi nghe, xem c« kÓ chuyÖn. TrÎ tr¶ lêi Nội dung Hoạt động của cô - Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu truyện gì? - Trong câu truyện có những nhân vật B, еm tho¹i vµ nào? trÝch dÉn gióp Cô kể lần 2 : Kể truyện bằng trình chiếu trÎ hiÓu sâu sắc đĩa truyện néi dung c©u - Trước khi đi chơi mẹ vịt đã dặn các chú truyÖn : vịt con ra sao? (Trích dẫn : ‘’Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà con Cáo ăn thịt đấy!”) - Và chú vịt nào đã không nghe lời mẹ dặn? (Trích dẫn :’’Vừa ra khỏi cổng làng vịt Xám đã lẻn đi chơi một mình’’) - Chú Vịt Xám đã đi đâu? (Trích dẫn:’’ Chú lang thang hết nơi này đến nơi khác và cuối cùng Vịt Xám đến một cái ao có rất nhiều tôm cá’’) - Nhìn thấy trong ao có rất nhiều tôm cá Vịt Xám đã làm gì? ( Vịt Xám thích quá! Chú nhảy xuống mò lấy mò để ). - Lúc ăn gần no,Vịt Xám nhìn lên không thấy mẹ vịt chú đã như thế nào? - Nghe tiếng vịt Xám kêu, con Cáo đã lẩm nhẩm ra sao? (Trích dẫn :’’Chà thịt vịt non ngon lắm đây, hôm nay ta được ăn một bữa thịt vịt thật ngon”) - Bạn nào có thể nhắc lại lời của con Cáo nào? * Giáo dục: Hoạt đông của trẻ TrÎ tr¶ lêi. Theo ý hiểu của trẻ (Mçi c©u hái cho 3-4 trÎ tr¶ lêi) Cho 2-3 Trẻ nhắc lại lời của Cáo Cho 2-3 Trẻ nhắc lại lời của Cáo Nội dung 3. Kết thúc: Hoạt động của cô Hoạt đông của trẻ - Vịt Xám hốt hoảng gọi mẹ thế nào? (Trích dẫn:”Vít, vít...mẹ ơi, mẹ ơi”) - Ai giỏi nhắc lại tiếng kêu cứu của Vịt Xám? - Từ đó trở đi Vịt Xám có dám làm sai lời mẹ dặn nữa không? - Qua câu truyện các con thấy bạn vịt Xám đã ngoan chưa? Vì sao? * Giáo dục: - Các con ạ, bạn vịt Xám vì không nghe TrÎ h¸t vµ vËn lời mẹ nên suýt bị con Cáo ăn thịt đấy, vì ®éng theo c« vậy khi đi chơi các con phải luôn đi cạnh bố mẹ, và nghe lời bố mẹ dặn nếu không sẽ bị lạc đường và xảy ra những chuyện đáng tiếc đó. Để trở thành con ngoan trò giỏi, các con phải biết vâng lời bố mẹ, cô giáo và những người lớn. Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi thì mới là bé ngoan. .Cô kể lần 3 bằng sa bàn - Hôm nay cô thấy lớp rất học rất giỏi và ngoan, cô khen cả lớp mình nào! Cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng bµi ®µn vÞt con:
- Xem thêm -