Tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sông gianh

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SÔNG GIANH GV HƯỚNG DẪN: TH.S VÕ THỊ MINH SV THỰC HIỆN: HOÀNG THỊ THU MSSV: 11006293 LỚP: ĐHKT7ATH THANH HÓA, NĂM 2015 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung khóa luận tốt nghiệp này, đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM cơ sở Thanh hóa đã tận tâm truyền đạt những kiến thức cũng như những chuyên môn nghiệp vụ cho em để có thể ứng dụng vào thực tế. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Võ Thị Minh đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo. Tiếp đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Công ty TNHH Sông Gianh đã tiếp nhận em, em xin chân thành cảm ơn phòng Kế toán -Tài chính công ty đã luôn giúp đỡ, tạo môi trường thân thiện, năng động tận tình giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Là một sinh viên chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng qua thời gian thực tập ở công ty em đã rút ra đươc nhiều kinh nghiệm bổ ích giúp em rất nhiều trong việc nắm vững liên hệ thực tế, giúp em hệ thống lại kiến thức đã học ở trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện tốt khóa luận tốt nghiệp. Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên nên khóa luận sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các quý thầy cô và Công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Ngày … tháng…năm 2015 SINH VIÊN THỰC HIỆN Hoàng Thị Thu Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Ngày…tháng…năm 2015 GIẢNG VIÊN Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Ngày…tháng…năm 2015 GIẢNG VIÊN Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NVLTT................................................19 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NCTT..................................................20 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SDMTC...............................................22 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SDMTC...............................................23 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SXC.....................................................25 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang............27 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp....................28 Sơ đồ 2.8. Sơ đồ kế toán thiệt hại phá đi làm lại......................................................29 Sơ đồ 2.9: Sơ đồ kế toán các khoản thiệt hại ngừng sản xuất.................................30 Sơ đồ 2.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ. 32 Sơ đồ 2.11: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung..........34 Sơ đồ 2.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái.......36 Sơ đồ 2.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ........38 Sơ đồ 2.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính........40 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Sông Gianh............44 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Sông Gianh............45 Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ.......................47 Sơ đồ 3.4 : Sơ đồ quy trình kế toán CP NVLTT......................................................67 Sơ đồ 3.5 : Sơ đồ quy trình kế toán CP NCTT........................................................73 Sơ đồ 3.6: Sơ đồ quy trình kế toán CP SDMTC......................................................82 Sơ đồ 3.7: Sơ đồ quy trình kế toán CP SXC............................................................91 Sơ đồ 3.8: Sơ đồ quy trình kế toán CP SXKD DD.................................................100 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ hạch toán chi phí trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTT thi công........................................................................................................................... 120 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 3.1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí NVLTT.................................52 Lưu đồ 3.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí NCTT...................................56 Lưu đồ 3.3: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí MTC (Xuất NVL)................60 Lưu đồ 3.4 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí SXC.......................................63 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng phân tích giá thành sản phẩm hoàn thành các công trình.........110 Bảng 3.2: Bảng phân tích giá thành công trình Trụ sở HK LCQ ủy ban MTTQ và hội LHPN tỉnh Thanh Hóa......................................................................................112 Bảng 4.1: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ.............................................................119 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu ĐVT BHXH BHYT BHTN PS DT Diễn giải Đơn vị tính Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Phát sinh TP Kí hiệu MTTQ HK LCQ KCN CT LHPN Thành phố Diễn giải Mặt trận tổ quốc Hợp khối liên cơ quan Khu công nghiệp Công trình Liên hiệp phụ nữ Dự toán SL CP TK GVHB TSCĐ SX KHTSCĐ DDCK Số lượng Chi phí Tài khoản Gía vốn hàng bán Tài sản cố định Sản xuất Khấu hao tài sản cố định Dở dang cuối kỳ CPSX NCTT NVLTT SXC MTC KLDD KLXL DDĐK Chi phí sản xuất Nhân công trực tiếp Vật liệu trực tiếp Sản xuất chung Máy thi công Khối lượng dở dang Khối lượng xây lắp Dở dang đầu kỳ Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIANG VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC LƯU ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU........................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1 1.2. Mục đích nghiên cứu...........................................................................................2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................2 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................2 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................2 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu........................................................................2 1.4.2. Phương pháp hoạch toán kế toán...................................................................2 1.4.3. Phương pháp phân tích..................................................................................3 1.5. Kết cáu khóa luận................................................................................................3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP......................4 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.........................4 2.1.1. Khái niệm, bản chất về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm...........4 2.1.1.1. Chi phí sản xuất..........................................................................................4 2.1.1.2. Giá thành sản phẩm....................................................................................4 2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp................................5 2.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất...........................................................................5 2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp........................................................7 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh 2.1.3. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất........................................9 2.1.4. Đối tượng, phương pháp và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp....................10 2.1.5. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp..................13 2.1.5.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp..................13 2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp......................................................................................................................... 14 2.1.6. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp............14 2.1.7. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm................14 2.1.8. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm................................15 2.1.9. Kế toán các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang...................................15 2.1.9.1. Đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh....................................................17 2.1.9.2. Đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành.................................................................17 2.1.9.3. Đánh giá theo đơn giá dự toán..................................................................17 2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VỪA VÀ NHỎ .................................................................................................................................. 18 2.2.1. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp..............18 2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp..................................................18 2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp..........................................................19 2.2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công......................................................19 2.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.................................................................20 2.2.2 . Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp..........20 2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp..................................................21 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp..........................................................22 2.2.2.3 . Kế toán chí phí sử dụng máy thi công.....................................................24 2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.................................................................27 2.2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất...........................................................29 2.2.2.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp..................................................30 2.2.2.7. Kế toán thiệt hại trong sản xuất sản phẩm xây lắp....................................31 2.2.3. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp......................................................................................................................33 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh 2.2.3.1. Đối với hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ.....................................34 2.2.3.2. Đối với hình thức kế toán Nhật ký chung................................................35 2.2.3.3. Đối với hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái.............................................37 2.2.3.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ..............................................39 2.2.3.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính...............................................38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH SÔNG GIANH........................................................................................................................ 44 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SÔNG GIANH.....................................44 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sông Gianh...............44 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH Sông Gianh.......45 3.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của công ty.............................................................45 3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty..............................45 3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng phòng ban bộ phận............................46 3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức và chức năng chung của công ty......................................46 3.1.3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của phòng kế toán......................................48 3.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty..........................................................49 3.1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Công ty............................................49 3.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty....................................................51 3.1.4.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho..........................................................51 3.1.4.4. Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng......................................................51 3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2013- 2014................................51 3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SÔNG GIANH.............53 3.2.1 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Sông Gianh...................................................................................................53 3.32.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp................................................53 3.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp..........................................................58 3.2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công......................................................62 3.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.................................................................66 3.2.1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty................................69 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh 3.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty.............................................................................................................................. 69 3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp..................................................69 3.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp..........................................................76 3.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công......................................................85 3.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.................................................................94 3.2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.........................................................103 3.2.2.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty..............................107 3.2.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tại Công ty TNHH Sông Gianh.......112 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TAC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SANT PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH SÔNG GIANH..................................................................116 4.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP...........................................................................116 4.1.1. Ưu điểm........................................................................................................116 4.1.2. Nhược điểm..................................................................................................116 4.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY.............120 4.2.1. Rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ.....................................................120 4.2.2. Chia đều thời gian để hạch toán, đảm bảo các nghiệp vụ được ghi chép kịp thời, đầy đủ và chính xác........................................................................................120 4.2.3. Theo dõi chi tiết các tài khoản con để đáp ứng được yêu cầu quản lý..........121 4.2.4. Quản lý chi phí sử dụng vật tư.....................................................................121 4.2.5. Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp thi công..............122 4.2.6. Tăng cường máy thi công cho các công trình vào thời kỳ cao điểm.............123 4.2.7. Kiểm soát những khoản chi phí không hợp lý, nâng cao trình độ của nhân viên ................................................................................................................................ 123 4.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM...........................................................................................................124 4.3.1. Tiết kiệm nguyên vật liệu.............................................................................124 4.3.2. Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp...........................................................125 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Võ Thị Minh 4.3.3. Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công........................................................125 4.3.4. Tiết kiệm chi phí sản xuất chung..................................................................126 KẾT LUẬN..............................................................................................................127 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................129 Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV:11006293 Chương 1: Tổng quan về đề tài GVHD:Th.s Võ Thị Minh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Cơ chế thị trường đã tạo nên sự chủ động thực sự cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp được chủ động trong việc xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp phải tự trang bị, bù đắp chi phí, chịu rủi ro, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong môi trường kinh doanh luôn có sự cạnh tranh gay gắt và môi trường pháp lý của Nhà nước về quản lý tài chính. Các đơn vị sản xuất chỉ được cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ của luật định để tồn tại và phát triển với mục đích thu lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận thu được trong kinh doanh là thước đo trình độ quản lý trình độ tổ chức sản xuất và hạch toán kế toán của từng doanh nghiệp . Để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh có lãi, tạo cơ sở, tài lực để phát triển doanh nghiệp, bên cạnh các biện pháp cải tiến quản lý sản xuất thực hiện tốt công tác tiếp thị sản phẩm và các sản phẩm làm ra phải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thì sản phẩm đó còn phải có giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng đem lại thắng lợi cho các doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tập hợp và giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm. Thực tế hiện nay công tác tính giá thành ở một số doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng còn nhiều tồn tại, chậm cải tiến và chưa hoàn thiện vì thế chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong quản lý kinh tế cơ chế thị trường. Để thực hiện tốt mục tiêu quản lý kinh tế, không ngừng hạ giá thành sản phẩm thì điều đầu tiên cần phải củng cố là hoàn thiện phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sao cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc điểm, tính chất sản phẩm yêu cầu trình độ quản lý của doanh nghiệp và quy định thống nhất chung của cả nước . Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp, em đã chọn tên đề tài khóa luận tốt nghiệp là “ Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sông Gianh” Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 1 Chương 1: Tổng quan về đề tài GVHD:Th.s Võ Thị Minh 1.2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. - Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. - Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Sông Gianh 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi về thời gian - Thời gian thực tập từ ngày 02/03/2015 đến ngày 20/04/2015 - Sử dụng số liệu năm 2014 tại công ty TNHH Sông Gianh  Phạm vi về không gian Tiến hành nghiên cứu tại công ty TNHH Sông Gianh 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu + Phương pháp sơ cấp: Thu thập thông tin từ tài liệu tham khảo, giáo trình để đảm bảo cơ sở lý luận và quá trình thực hiện đúng với chế độ kế toán hiện hành. + Phương pháp thứ cấp: - Điều tra, thu thập và tổng hợp số liệu, sổ sách tại công ty. - Phỏng vấn, quan sát những người và sự việc liên quan. - Tìm hiểu, sưu tầm các tài liệu, sách báo, thông tư, văn bản pháp luật, chế độ kế toán ban hành, quy chế của công ty... 1.4.2. Phương pháp hoạch toán kế toán - Phương pháp chứng từ: Là phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực tế hoàn thành bằng giấy tờ theo mẫu quy định, theo thời gian và địa điểm phát sinh nghiệp vụ đó. Mọi sự biến động của tài sản, nguồn vốn đều phải lập chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ kế toán. Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 2 Chương 1: Tổng quan về đề tài GVHD:Th.s Võ Thị Minh - Phương pháp tài khoản: Là phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán. - Phương pháp lập Báo cáo tài chính: Là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị trong thời gian nhất định. 1.4.3. Phương pháp phân tích Sau khi thu thập số liệu cần tiến hành chia nhỏ các vấn đề cần nghiên cứu. Từ đó, thấy được những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán, nhận xét và đưa ra các giải pháp nhắm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 1.5. Kết cáu khóa luận Kết cấu khóa luận gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của ngành sản xuất sản phẩm xây lắp. Chương 3: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Sông Gianh Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Sông Gianh Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 3 Chương 2: Cơ sở lý luận GVHD:Th.s Võ Thị Minh CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2.1.1. Khái niệm, bản chất về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2.1.1.1. Chi phí sản xuất.  Khái niệm Chi phí sản xuất là tổng số các hao phí lao động sống và lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất ngoài xây lắp. Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp. Chi phí sản xuất xây lắp là toàn bộ các chi phí sản xuất phát sinh trong lĩnh vực hoạt động sản xuất xây lắp, nó là bộ phận cơ bản để hình thành giá thành sản phẩm xây lắp.  Bản chất Chi phí sản xuất chính là thước đo giá trị (bằng tiền) của tất cả các yếu tố đầu vào để cấu tạo lên sản phẩm xây lắp. Đó là những phí tổn về lao động, vật tư, tiền vốn. Từ đó ta thấy được chi phí khác với chi tiêu và cũng khác với vốn. Chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và được bù đắp bằng thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh; chi tiêu là việc dùng tiền để chi cho các hoạt động ngoài sản xuất kinh doanh, có thể lấy từ các quỹ của doanh nghiệp và không được bù đắp. Còn vốn là biểu hiện bằng tiền của tất cả tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất với mục đích sinh lời nhưng không phải đều là phí tổn. 2.1.1.2. Giá thành sản phẩm.  Khái niệm: Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ các chi phí tính bằng tiền để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định. Sản phẩm xây lắp có thể là kết cấu công Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 4 Chương 2: Cơ sở lý luận GVHD:Th.s Võ Thị Minh việc hoặc giao laị công việc có thiết kế và dự toán riêng, có thể là công trình hay hạng mục công trình. Giá thành của công trình hay hạng mục công trình là giá thành cuối cùng của sản phẩm xây lắp.  Bản chất: Giá thành chính là thước đo cuối cùng của tất cả các chi phí sản xuất cấu thành lên sản phẩm. Chỉ tiêu giá thành thể hiện kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, kết quả của việc sử dụng các yếu tố đầu vào để sản xuất sản phẩm, để từ đó nhà quản lý lựa chọn được các phương án sản xuất sao cho tối ưu nhất. 2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 2.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất.  Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu chính, phụ hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây lắp và giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp ( không kể vật liệu cho máy móc thi công và hoạt động sản xuất chung.) - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp xây lắp. - Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình. Đó là những máy móc chuyển động bằng động cơ hơi nước, diezen, xăng, điện,... - Chi phí sản xuất chung: phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, công trường, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển xe, máy thi công và nhân viên quản lý đội, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội. - Chi phí bán hàng: gồm toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trong kỳ. Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 5 Chương 2: Cơ sở lý luận GVHD:Th.s Võ Thị Minh - Chi phí quản lý doanh nghiệp: gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản trị hành chính trong phạm vi toàn doanh nghiệp mà không tách được cho bất cứ hoạt động hay phân xưởng, công trường nào. Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 6 Chương 2: Cơ sở lý luận GVHD:Th.s Võ Thị Minh  Phân loại theo yếu tố chi phí. Để phục vụ cho việc tập hợp và quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu thống nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh, chi phí được phân theo yếu tố. Cách phân loại này giúp cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lưu động cũng như việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí. Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu : gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu, phục tùng thay thế, công cụ dụng cụ ...mà doanh nghiệp đã thực sự sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Chí phí nhiên liệu, động lực: sử dụng vào quá trình sản xuất. - Chi phí nhân công: Bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho công nhân viên chức. - Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ: trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền Lương và phụ cấp phải trả cho cán bộ công nhân viên. - Chi phí khấu hao TSCĐ: tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng trong sản xuất kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh - Chi phí bằng tiền khác: toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo cách này, doanh nghiệp xác định được kết cấu tỷ trọng của từng loại chi phí trong tổng chi phí sản xuất để lập thuyết minh báo cáo tài chính đồng thời phục vụ cho nhu cầu của công tác quản trị trong doanh nghiệp, làm cơ sở để lập mức dự toán cho kỳ sau.  Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí Theo cách thức kết chuyển, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. - Chi phí sản phẩm: Là những chi phí gắn liền với các sản phẩm được sản xuất ra hoặc được mua - Chi phí thời kỳ: Là những chi phí làm giảm lợi tức trong một kỳ hoặc Sinh Viên TH: Hoàng Thị Thu – MSSV: 11006293 Trang 7
- Xem thêm -