Tài liệu đề ôn tập học kì 1 dia ly lớp 12 đề số 4

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 436 |
  • Lượt tải: 0
nguyendoan564031

Tham gia: 11/05/2017

Mô tả:

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 12 - ĐỀ SỐ 4 Câu 1: Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây? A. Á và Thái Bình Dương B. Á và Ấn Độ Dương C. Á-Âu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương D. Á-Âu và Thái Bình Dương Câu 2. Ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi không có tháng nào trong mùa đông có nhiệt độ trung bình dưới 200C là: A. Bắc Trung Bộ C. Phía nam đèo Ngang B. Tây Bắc D. Huế Câu 3. Đai ôn đới gió mùa trên núi có độ cao A. từ 2600m trở lên B. từ 2400m trở lên C. từ 2200m trở lên D. từ 2000m trở lên Câu 4: Dạng địa hình cánh cung quy tụ ở Tam Đảo mở rộng ra phía Bắc và Đông của vùng núi Đông Bắc làm cho khí hậu của vùng có đặc điểm: A. Có đủ 3 đai phân hóa theo độ cao B. Chặn gió mùa Đông Bắc C. Hút gió mùa Đông Bắc làm cho vùng có mùa đông lạnh nhất cả nướC. D. Làm giảm tính lạnh khô của gió mùa Đông BắC. Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi miền Trung: A. Chế độ nước thất thường B. Lũ lên chậm xuống chậm C. Lòng sông cạn và nhiều cồn cát D. Dòng sông ngắn và dốC. Câu 6. Căn cứ vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây-đông ở nước ta là A. vùng núi Đông BắC. B. đồng bằng sông Hồng. C. đồng bằng sông Cửu Long. D. duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 7. Vị trí địa lí đã làm cho tài nguyên sinh vật nước ta A. đa dạng và phong phú. B. mang tính chất cận nhiệt và ôn đới. C. phân hóa sâu sắc theo độ cao. D. suy giảm nhanh chóng. Câu 8. Cho biểu đồ: NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG Ở HÀ NỘI Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!1 Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ, lượng mưa ở Hà Nội? A. Chế độ mưa có sự phân mùA. B. Tháng XII có nhiệt độ dưới 150C. C. Lượng mưa lớn nhất vào tháng VIII. D. Nhiệt độ các tháng trong năm không đều. Câu 9. Nguyên nhân dẫn tới sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta là A. tác động của hướng các dãy núi. B. tác động kết hợp của gió mùa và địa hình. C. sự phân hóa độ cao địa hình. D. tác động của gió mùA. Câu 10: Biển Đông là biển tương đối kín nhờ: A. nằm giữa hai lục địa Á – Âu và ÔxtrayliA. B. được bao quanh bởi hệ thống đảo và quần đảo. C. nằm hoàn toàn trong vòng nội chí tuyến. D. thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, băng qua các eo biển hẹp. Câu 11. Nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi thiên nhiên theo độ cao? A. Chịu tác động mạnh của gió mùa đông bắc B.Giáp biển C. Địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiệt độ thay đổi theo độ cao. D. Do vị trí địa lý Câu 12. Gió Phơn khô nóng ở đồng bằng ven biển Miền Trung Bộ có nguồn gốc từ A. áp cao chí tuyến nửa cầu Nam B. áp cao Bắc Ấn Độ Dương C. áp cao Nam Ấn Độ Dương D. áp cao cận Chí tuyến Nam Thái Bình Dương Câu 13: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất trong hệ đất đồng bằng là: A. Nhóm đất phù sa B. Nhóm đất phèn C. Nhóm đất mặn D. Nhóm đất cát Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!2 Câu 14: Biểu hiện của thiên nhiên cận xích đạo gió mùa của phần lañ h thổ phía Nam nước ta là A. quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 250C. B. biên độ nhiệt cao; thành phần thực vật thuộc vùng xích đạo. C. biên độ nhiệt cao; có các loài sinh vật cận nhiệt đới. D. có mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình năm trên 200C. Câu 15: Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương. A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Câu 16: Trong tổng diện tích đất rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là A. rừng giàu. B. rừng nghèo và rừng mới phục hồi. C. rừng trồng chưa khai tháC. D. đất trống, đồi núi trọC. Câu 17: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, sắp xếp các vườn quốc gia nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam. A. Ba Bể - Cát Tiên - Tràm Chim -Bến En. B. Ba Bể - Tràm Chim - Cát Tiên - Bến En. C. Ba Bể - Bến En - Cát Tiên - Tràm Chim. D. Ba Bể - Bến En - Tràm Chim - Cát Tiên. Câu 18: Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh A. Quảng Ninh. B. Quảng Ngãi. C. Ninh Thuận D. Bình Thuận Câu 19: Nhận định nào sau đây nói về vai trò to lớn của rừng đối với kinh tế ở nước ta? A. Điều hòa khí hậu. B. Điều hòa dòng chảy, hạn chế thiên tai C. Nguồn cung cấp gỗ, lâm sản D. Giữ cân bằng sinh thái môi trường. Câu 20. Nguyên nhân nào là chủ yếu làm giảm tính đa dạng sinh vật ở nước ta? A.Chưa có chính sách quản lý phù hợp của nhà nước B.Ô nhiễm môi trường và đốt phá rừng bừa bãi C.Khai thác không hợp lí của con người và ô nhiễm môi trường D.Do con người bắt động vật trái phép Câu 21. Cho bảng số liệu: Lượng mưa và lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây (Hà Nội). Tháng I II III IV Lượng mưa (mm) 19,5 25,6 34,5 104,2 Lưu lượng (m3/s) 1318 1100 914 1071 V VI XI XII 222 262,8 315,7 335,2 271,9 170,1 59,9 7,8 1893 2813 1746 4692 VII 7986 VIII 9246 IX 6690 X 4122 Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên? A. Tổng lưu lượng nước sông Hồng nhỏ. B. Sự phân hóa chế độ nước sông Hồng khá sâu sắC. C. Chế độ nước sông Hồng thất thường, mùa lũ lệch dần về thu đông. D. Sự phân mùa của chế độ nước không phụ thuộc vào sự phân mùa của chế độ mưA. Câu 22 Tỉnh nào sau đây của nước ta có biên giới giáp cả Lào và Trung Quốc? A.Điện Biên. B.Hà Giang. C.Lai Châu. D.Lào Cai. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!3 Câu 23: Ở nước ta, vùng nào xảy ra lụt úng nghiêm tro ̣ng nhấ t ? A. Đồ ng bằ ng sông Hồ ng. B. Bắc Trung Bộ. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Nam Bô ̣. Câu 24: Lãnh thổ nước ta nằm hoàn toàn trong vùng A. nội chí tuyến. B. ôn đới. C. ngoại chí tuyến. D. xích đạo. Câu 25: Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta? A. Đồng bằng Sông Hồng B. ĐB Thanh - Nghệ - Tĩnh C. Đồng bằng Sông Cửu Long D. ĐB Bình - Trị - Thiên Câu 26: Nội thủy là vùng đất tiếp xúc với đất liền và A.Ở phía trong đường cơ sở B.Là phần ngầm dưới biển C.Ở phía ngoài đường cơ sở D.Là đường biên giới quốc gia trên biển Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất nước ta? A. Bắc Ninh. C. Hưng Yên. B. Hà Nam. D. Đà Nẵng. Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết diện tích lưu vực hệ thống sông nào của nước ta lớn nhất? A. Sông Mê Công (Việt Nam). B. Sông Hồng C. Các sông kháC. D. Sông Đồng Nai. Câu 29: Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm: A. phòng, chống, khắc phục sự suy giảm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. B. đảm bảo sự bảo vệ đi đôi với sự phát triển bền vững. C. cân bằng giữa phát triển dân số với khả năng sử dụng hợp lý tài nguyên. D. đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống con người. Câu 30. Bão, lũ, hạn, rét, gió fơn dồn dập gay gắt là những tai biến khắc nghiệt của thời tiết khí hậu vùng nào ở nước ta: A. ĐB Sông Cửu Long B. Tây Bắc C. Đông Bắc D. Duyên hải miền Trung Câu 31: Thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực đồi núi nước ta là A. rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. B. khai thác khoáng sản, thủy điện, du lịch, giao thông. C. cây lương thực, cây ăn quả, khoáng sản, du lịch. D. khoáng sản, rừng, thủy năng và du lịch. Câu 32: Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, cho biết cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng núi nào nước ta? A. Tây BắC. B. Trường Sơn BắC. C. Trường Sơn Nam. D. Đông BắC. Câu 33. Đặc điểm khác biệt nổi bật về địa hình của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là A. có hệ thống đê ven sông ngăn lũ. B. không ngừng mở rộng ra phía biển. C. địa hình thấp và bằng phẳng. D. có một số ô trũng ngập nướC. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!4 Câu 34: Hậu quả lớn nhất của hạn hán là A. Làm hạ mạch nước ngầm. B. Cháy rừng C. Gây lũ quét D. Thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt Câu 35. Các dãy núi ở nước ta chạy theo hai hướng chính là A. hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. B. hướng đông nam – tây bắc và vòng cung. C. hướng vòng cung và đông nam – tây bắC. D. hướng vòng cung và hướng đông bắc – tây nam Câu 36: Ở nước ta, mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do A. nước ta nằm gần Xích đạo, mưa nhiều. B. nước ta chịu tác động thường xuyên của Tín phong Bắc bán cầu. C. khí hậu chịu ảnh hưởng của biển Đông. D. địa hình 85% là đồi núi thấp. Câu 37: Ý nào sau đây không đúng với vùng biển nước ta? A. Biển có độ sâu trung bình. B. Vịnh Bắc Bộ là vùng biển sâu. C. Biển nhiệt đới ấm quanh năm. D. Độ muối trung bình khoảng 30-33%0. Câu 38. Nguyên nhân khiến đất Feralit có màu đỏ vàng do: A. Sự rửa trôi của bazo dễ tan như Ca+, K, M+ B. Sự tích tụ oxit sắt (Fe2O3) C. Sự tích tụ ôxit nhôm (Al2O3) D. Sự tích tụ oxit sắt (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3) Câu 39: Ở nước ta, nơi có chế độ khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh, hai mùa chuyển tiếp xuân thu là: A. Khu vực phía đông dãy Trường Sơn. B. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. C. Khu vực phía nam vĩ tuyến 16B. D. Khu vực phía bắc vĩ tuyến 16B. Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đồng bằng Thanh Hóa được bồi tụ bởi hệ thống sông nào? A. Sông Mã, sông Chu B. Sông Cả. C. Sông Hồng. D. Sông Đà. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!5 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247 1 D 11 C 21 B 31 D 2 C 12 B 22 A 32 A 3 A 13 A 23 A 33 A 4 C 14 A 24 A 34 D 5 B 15 C 25 C 35 A 6 D 16 B 26 A 36 C 7 A 17 C 27 A 37 B 8 B 18 D 28 B 38 D 9 B 19 C 29 B 39 D 10 B 20 C 30 D 40 A Câu 1 Việt Nam nằm ở rìa đông nam lục địa Á – Âu và giáp Thái Bình Dương => Chọn đáp án D Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, phía Nam Đèo Ngang (dãy Hoành Sơn) không có tháng nào mùa đông nhiệt độ trung bình dưới 200C => Chọn đáp án C Câu 3 Đại ôn đới gió mùa trên núi có dộ cao từ 2600m trở lên, chỉ có ở Hoàng Liên Sơn (sgk trang 52) => Chọn đáp án A Câu 4 Dạng địa hình cánh cung quy tụ ở Tam Đảo mở rộng ra phía Bắc và Đông của vùng núi Đông Bắc chính là nhân tố để gió mùa Đông Bắc xâm nhập sâu vào lãnh thổ làm cho Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất cả nước => Chọn đáp án C Câu 5 Ở miền Trung chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn, dốc, lũ lên nhanh và rút nhanh => nhận xét lũ lên chậm rút chậm là không đúng => Chọn đáp án B Câu 6 Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 10, duyên hải Nam Trung Bộ lãnh thổ hẹp ngang, sông ngắn, nhỏ, dốc, chạy theo hướng tây – đông Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!6 => Chọn đáp án D Câu 7 Vị trí nước ta nằm trên đường di lưu, di cư của nhiều loài động, thực vật nên có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú => Chọn đáp án A Câu 8 Nhìn vào biểu đồ có thể thấy tháng XII Hà Nội có nhiệt độ khoảng 180C => nhận xét Tháng XII có nhiệt độ dưới 150C là không đúng => Chọn đáp án B Câu 9 Yếu tố chính dẫn tới sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta là tác động kết hợp của gió mùa và địa hình. Ví dụ: - Địa hình hình đón gió ẩm hình thành trung tâm mưa nhiều như phía Bắc dãy Bạch Mã (đón gió Đông Bắc qua biển) -> tạo trung tâm mưa lớn Huế; - Địa hình song song với hướng gió Tây Nam và cả gió Đông Bắc như cực Nam Trung Bộ -> tạo trung tâm mưa rất ít, khô hạn ở Ninh Thuận, Bình Thuận => Chọn đáp án B Câu 10 Biển Đông được bao quanh bởi hệ thống vòng cung đảo nên tương đối kín => Chọn đáp án B Câu 11 Theo quy luật đai cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, lên cao 1000m nhiệt độ giảm 60C. Vì thế đối với nước ta địa hình chủ yếu là đồi núi nên tất yếu có sự thay đổi thiên nhiên theo đai cao => Chọn đáp án C Câu 12 Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng Tây Nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt – Lào, tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc, khối khí này trở nên khô nóng - hiện tượng phơn => Chọn đáp án B Câu 13 Đất đồng bằng chiếm 24% diện tích đất tự nhiên của cả nướC... Trong đó, diện tích lớn nhất là đất phù sa (sgk trang 51) => Chọn đáp án A Câu 14 Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam mang sắc thái của vùng khí hậu cận xích đạo gió mùA. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!7 Nền nhiệt độ thiên về khí hậu cận xích đạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 250C và không có tháng nào dưới 200C => Chọn đáp án A Câu 15 Dựa vào Atlat trang 4-5, biển Đông là cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa 2 đại dương này => Chọn đáp án C Câu 16 Hiện nay, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi (sgk trang 58) => Chọn đáp án B Câu 17: Dựa vào Atlat trang 12 hoặc trang 25, các vườn quốc gia xếp theo thứ tự Bắc vào Nam là Ba Bể - Bến En - Cát Tiên - Tràm Chim. => Chọn đáp án C Câu 18 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 4-5 huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận => Chọn đáp án D Câu 19: Đối với kinh tế, rừng có vai trò cung cấp gỗ, lâm sản, các đáp án còn lại là vai trò của rừng với tự nhiên => Chọn đáp án C Câu 20 Nguyên nhân chủ yếu làm giảm tính đa dạng sinh vật ở nước ta là do sự khai thác và sử dụng không hợp lí của con người và ô nhiễm môi trường phá hủy điều kiện sống của sinh vật => Chọn đáp án C Câu 21 Lưu lượng nước sông Hồng tháng cao nhất có thể tới >9000m3/s ( tháng 8), thấp nhất lại chỉ <1000m3/s ( tháng 3) nên có thể nhận xét Sự phân hóa chế độ nước sông Hồng khá sâu sắC. => đáp án B Câu 22 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, Điện Biên có biên giới giáp cả Lào và Trung Quốc => Chọn đáp án A Câu 23 Hiện nay, vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là vùng châu thổ sông Hồng do diện mưa bão rộng, lũ tập trung rong các hệ thống sông lớn, mặt đất thấp, xung quanh lại có đê sông, đê biển bao bọc => Chọn đáp án A Câu 24 Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!8 Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán cầu => Chọn đáp án A Câu 25 Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 40 nghìn km2, có diện tích lớn nhất nước ta (ĐBSH rộng khoảng 15 nghìn km2, dải đồng bằng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km2 ) => Chọn đáp án C Câu 26 Nôi thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở => Chọn đáp án A Câu 27 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta là Bắc Ninh: 822,7 km2 => Chọn đáp án A Câu 28: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, diện tích lưu vực sông Hồng lớn nhất, chiếm 21,91% tổng diện tích các lưu vực sông ở nước ta => Chọn đáp án B Câu 29 Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường đảm bảo sự bảo vệ đi đôi với sự phát triển bền vững => Chọn đáp án B Câu 30 Duyên hải miền Trung là vùng chịu nhiều thiên tai, tai biến khắc nghiệt từ bão lũ dọc dải miền Trung đến rét đậm ở Bắc Trung Bộ ( nhất là vùng núi cao ở Nghệ An); đặc biệt Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng mạnh cỉa gió phơn Tây Nam vào mùa hè => Chọn đáp án D Câu 31 Các thế mạnh của vùng núi bao gồm: tập trung nhiều loại khoáng sản, rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật, nguồn thủy năng lớn, có tiềm năng du lịch => Chọn đáp án D Câu 32 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 13, cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng núi Tây Bắc => Chọn đáp án B Câu 33 Đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê sông ngăn lũ còn Đồng bằng sông Cửu Long không có đê (sgk trang 33) => Chọn đáp án A Câu 34 Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!9 Hậu quả lớn nhất của hạn hán là thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt vì thế gây nên nhiều bệnh tật, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối héo khô, vật nuôi không có nước uống…hạn hán cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ cháy rừng => Chọn đáp án D Câu 35 Hướng chính của địa hình nước ta là hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung (sgk trang 29) => Chọn đáp án A Câu 36 Biển Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô vào mùa mưa (sgk trang 36) => Chọn đáp án C Câu 37 Vịnh Bắc Bộ là vùng biển khá nông, độ sâu trung bình chỉ khoảng <200m (Atlat trang 6-7) => Chọn đáp án B Câu 38 Sự tích tụ oxit sắt (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3) tạo ra màu đỏ vàng của đất feralit (sgk trang 46) => Chọn đáp án D Câu 39 Chỉ có phía Bắc vĩ tuyến 16B khí hậu mới phân hóa dựa trên nền tảng nhiệt độ => Chọn đáp án D Câu 40: Dựa vào Atlat trang 13, đồng bằng Thanh Hóa được bồi đắp bởi hệ thống sông Mã, sông Chu => Chọn đáp án A HẾT Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!10
- Xem thêm -