Tài liệu Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn môn thể dục 6

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 19136 |
  • Lượt tải: 9
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG ana PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN: THỂ DỤC 6 Năm học: 2015- 2016 BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG PHỤ LỤC I PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI. Bộ giáo dục và đào tạo. Sở giáo dục và đào tạo thành phố: Hà Nội Phòng giáo dục và đào tạo huyện: Thanh Oai Trường THCS Mỹ Hưng. Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0937587368 ; Email: c2myhunghanoiedu.vn 1. Ngô Thị Huế Sinh ngày: 23/05/1981 Địa chỉ email: huegvmh1981.@gmail.com 2. Nhữ Thị Huyền Sinh ngày: 24/01/ 1978 Địa chỉ email: BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG PHỤ LỤC III HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên chủ đề dạy học: Dạy học theo hướng tích hợp liên môn. 2. Môn học chính: Thể dục 3. Các môn được tích hợp: + Mĩ thuật 9 (Bài 13 - Tiết 14 tập vẽ dáng người ) + GDCD 8 (Bài 5 - Tiết 6 Pháp luật và kỉ luật Bài 11 - Lao động tự giác sáng tạo ). + Âm nhạc . + Giáo dục công dân 7 - Bài 14 –Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên). + GDCD 9 (Bài 11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước). BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG PHỤ LỤC II PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên hồ sơ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên THCS Môn:Thể dục 6. Tiết 24: TTTC : Ôn từ nhịp 1-16, học tư nhịp 17-22 của bài thể dục với vòng. Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2.Mục tiêu dạy học: * Sau khi học xong tiết học này, học sinh phải thấy được: a. Kiến thức *.Kiến thức bài học : - Học sinh thực hiện tương đối chính xác từ nhịp 1-16 của bài thể dục với vòng. - Nắm được kĩ thuật và cách thực hiện từ nhịp 17-22 của bài thể dục với vòng. - Rèn luyện sức bền, biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày. - An toàn trong học tập. - Một số năng lực cần phát triển : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực cảm thụ thẩm mĩ,năng lực cảm thụ âm nhạc, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác. * Kiến thức liên môn cần tích hợp: Kiến thức môn GDCD 8 – Bài 11- Lao động tự giác sáng tạo : - Học sinh rèn luyện tính tự giác, tích cực trong tập luyện. - Học sinh rèn luyện ý chí trong tập luyện và thi đấu môn chạy bền nói riêng và các môn thể thao nói chung. Kiến thức Môn mỹ thuật 9 - Bài 13 – Tiết 14 tập vẽ dáng người : + Các em biết vẽ tư thế thân người cùng vòng ở các nhịp của bài thể dục với vòng một cách sáng tạo. Kiến thức môn Giáo dục công dân 7 - Bài 14 –Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. + Giúp cho học sinh thấy được nguyên nhân, thực trạng, tác hại của việc ô nhiễm môi trường và cách khắc phục thực trạng đó. Qua đó xác định thái độ của mình có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. - Học sinh biết yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên Kiến thức của môn âm nhạc : BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG - Các em tìm và hát bài « Trái đất này là của chúng mình » . Kiến thức môn giáo dục công dân 9 - Bài 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. - Giáo dục cho học sinh trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. b. Kỹ năng: - Kỹ năng quan sát và thực hiện một vấn đề. - Kỹ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế. - Kỹ năng lắng nghe và hoạt động nhóm. - Rèn kỹ năng khai thác tranh. - Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề về môi trường trong bài - Kỹ năng liên kết các kiến thức giữa các phân môn. c. Thái độ: * Qua tiết học: - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường nơi ta ở nói chung và môi trường học tập nói riêng. - Rèn ý chí, tinh thần tự giác tích cực tham gia môn học. - Có ý thức nghiêm túc trong học tập và trong hoạt động nhóm - Yêu thích môn Thể dục cũng như các môn khoa học khác như: Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhac. 3. Đối tượng dạy học của bài học: - Đối tượng học sinh: Lớp 6c - Số lượng: 34 em. - Đặc điểm: Học sinh thích học môn Thể dục. 4. Ý nghĩa của bài học: Giúp các em thấy được vai trò to lớn của việc rèn luyện sức khỏe và trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường . Từ đó có những suy nghĩ và hành động tích cực để tập luyện hằng ngày để học tập - bảo vệ tổ quốc và có ý thức bảo vệ môi trường. 5. Thiết bị dạy học, học liệu: - Giáo án, bài giảng, thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (Hình ảnh, tài liệu....) 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:  Cách thức tổ chức: * Hoạt động 1: Mở đầu: - Nhận lớp: + Lớp trưởng báo cáo sĩ số + Giáo viên phổ biến nội dung bài học BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG - Khởi động: + Bài thể dục tay không phát triển toàn thân ( động tác cổ, tay, lườn, vặn mình, bụng, chân,toàn thân). + Xoay các khớp ( khớp cổ châ kết hợp khớp cổ tay, khớp vai,khớp gối, ép dọc,ép ngang). -Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện từ nhịp 1-16 của bài thể dục với vòng. * Hoạt động 2: Cơ bản Bước 1: Hướng dẫn học sinh ôn từ nhịp 1-16. Phân nhóm ôn tập. Tích hợp với môn GDCD 8 .Rèn luyện tính tự giác tích cực trong tập luyện. Tích hợp môn Giáo dục công dân 7 - Bài 14 –Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bước 2 : Hướng dẫn học sinh học từ nhịp 17-22: Tích hợp môn Mĩ thuật 9 – Bài 13:Tiết 14 tập vẽ dáng người. Tích hợp với môn GDCD 8 – Bài 11:Rèn luyện tính tự giác tích cực trong tập luyện. Bài 5- Pháp luật và kỉ luật Tích hợp môn âm nhạc : - Các em tìm và hát bài « Trái đất này là của chúng mình » . Giáo viên tổ chức cho học sinh khai thác kiến thức trong bài kết hợp với trình chiếu video thực hiện từ nhịp 17-22 của bài thể dục với vòng. Bước 3:Hướng dẫn học sinh chạy bền. Tích hợp với môn GDCD 8 Bài 11- Rèn luyện tính tự giác tích cực trong tập luyện.Bài 5- Pháp luật và kỉ luật Bước 4. Củng cố: - Qua bài học, em nắm được những nội dung gì ? Em hãy khái quát nội dung bài học bằng quan sát tranh vẽ tư thế thân người cùng vòng ở các nhịp 1-22 của bài thể dục với vòng một cách sáng tạo. + Tích hợp môn GDCD 9 (Bài 17 nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc ) - Giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương- đất nước có ý thức bảo vệ tổ quốc. + Tích hợp với môn Âm nhạc - Giáo viên cho học sinh nghe và xem video phần thực hiện mẫu các nhịp từ 1 đến 22 kết hợp lời bài hát « Trái đất này là của chúng mình » . Giáo viên tổ chức cho học sinh khai thác kiến thức trong bài kết hợp với trình chiếu video thực hiện từ nhịp 1-22 của bài thể dục với vòng. * Hoạt động 3: Kết thúc - Thả lỏng -Nhận xét giơ học -Bài tập về nhà: BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh học nội dung bài cũ và chuẩn bị bài mới - Tích hợp Kiến thức môn Mỹ thuật 9 tiết 14 tập vẽ dáng người - Mỗi học sinh vẽ một bức tranh về tư thế thân người cùng vòng từ nhịp 1-22 của bài thể dục với vòng một cách sáng tạo. - Rèn luyện chạy bền vào sáng sớm hoặc chiều tối. BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG GIÁO ÁN Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên THCS Môn: Thể dục 6 Ngày soạn: 08/11/2015 Ngày giảng: 09/11/2015 . Tiết 24: TTTC : Ôn từ nhịp 1-16, học tư nhịp 17-22 của bài thể dục với vòng. Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên. I .Mục tiêu: - Học sinh thực hiện tương đối chính xác từ nhịp 1-16 của bài thể dục với vòng. - Nắm được kĩ thuật và cách thực hiện từ nhịp 17-22 của bài thể dục với vòng. - Rèn luyện sức bền, biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày. - An toàn trong học tập. - Một số năng lực cần phát triển : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực cảm thụ âm nhạc, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác. II. Địa điểm và phương tiện. - Sân tập vệ sinh sạch sẽ, mỗi em một vòng, máy chiếu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung A - Mở đầu *Nhận lớp - LT báo cáo sĩ số nhanh và chính xác - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe hs * Khởi động - Bài TD tay không phát triển toàn thân + Động tác “Cổ, Tay, Lườn, Vặn mình, Bụng, Chân, Toàn thân”. -Xoay các khớp. BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức Nhận lớp 4 hàng ngang Đội hình khởi động so le Cả lớp thực hiện theo nhịp hô của giáo viên 2lx8N/đ tác THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI + Khớp cổ, khớp cổ chân cổ tay, khớp vai, khớp gối, ép dọc, ép ngang. *KTBC: Em hãy thực hiện từ nhịp 116 của bài td với vòng. TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG 2lx8N/đ tác B Cơ bản. * Bài TD với vòng -Ôn từ nhịp 1-16 28-30’ 15 -18’ Tích hợp với môn GDCD 8 .Rèn luyện tính tự giác tích cực trong tập luyện. Tích hợp môn Giáo dục công dân 7 Bài 14 –Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 1-2hs Gọi hs thực hiện – n/xét đ/giá. GV hô cả lớp ôn 1L từ nhịp 116, cán sự bộ môn hô 1L cả lớp tập. gv quan sát sửa sai. Chia lớp thành 2 nhóm ôn tập, cán sự bộ môn chỉ huy. Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai cho hai nhóm. GV làm mẫu, nêu mấu chốt kĩ thuật – hs quan sát.Gv hô cả lớp cùng tập 1L chia 2 nhóm ôn tập, cán sự bộ môn chỉ huy. Gv quan sát sửa sai Lớp chia bốn nhóm 2nam – 2nữ riêng BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG 7 – 10’ Yêu cầu chạy hết cự ly. -Học từ nhịp 17-22 Tích hợp môn Mĩ thuật 9 – Bài 13:Tiết 14 tập vẽ dáng người. Gọi hs thực hiện – n/xét đ/giá 5’ 1lx10N Gv hướng dẫn lớp thả lỏng N/xét ưu và nhược của tiết học Xuống lớp 4 hàng ngang. * Chạy bền Nam chạy 500m, nữ chạy 300m Tích hợp với môn GDCD 8 – Bài 11 - Rèn luyện tính tự giác tích cực BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI trong tập luyện.Bài 5 – Pháp luật và kỉ luật. *Củng cố: thực hiện từ nhịp 1-22 của bài td với vòng. TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG hue122.flv C Kết thúc - Thể lực:Đứng lên ngồi xuống -Thả lỏng -Nhận xét giờ dạy -BTVN: ôn các nội dung đã học HÌNH ẢNH HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM I NHÓM II BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG HÌNH ẢNH TỪ NHỊP 1 ĐẾN NHỊP 22 DO VẼ HỌC SINH VIDEO CHẠY BỀN CỦA HỌC SINH VIDEO GIÁO VIÊN THỰC HIỆN MẪU TỪ NHỊP 1 ĐẾN NHỊP 22 BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC 6 Tranh vẽ của học sinh PHÒNG GD&ĐT THANH OAI BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG THỂ DỤC 6 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI BÀI TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG THỂ DỤC 6
- Xem thêm -