Tài liệu Bài tập mẫu hàm month trong excel

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập mẫu hàm MONTH trong Excel Bài tập mẫu về hàm MONTH sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MONTH trong Excel, từ đó bạn dễ dàng liên hệ thực tế để áp dụng cho công việc sau này. Trong bài trước VnDOc đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MONTH. Ở bài này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn bài tập mẫu về hàm MONTH để các bạn cùng tìm hiểu. Hàm MONHT là một hàm thông dụng trong Excel để lấy giá trị tháng. Từ đó bạn có thể kết hợp hàm MONTH vớ một số hàm khác trong Excel để tính toán hiệu quả hơn. Bài tập mẫu về cách sử dụng hàm MONTH trong Excel: Cho một bảng số liệu như sau. Câu hỏi: Bạn hãy đưa ra tháng sinh của các thành viên có trong bảng. Trả lời: Để đưa ra tháng sinh của các thành viên trong bảng, ta sẽ sử dụng hàm MONTH. Bạn nhập công thức tại ô D5=MONTH(C5) Lưu ý: Nhập công thức ở cột màu vàng. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Để lấy tháng sinh của các thành viên còn lại bạn chỉ việc kéo chuột để sao công thức cho các ô còn lại.
- Xem thêm -