Tài liệu Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 197 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

Bộ giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở TP.HCM Khoa công nghệ thông tin W X Khoá luận tốt nghiệp Đề tài Xây dựng Website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin GVHD: NINH XUÂN HƯƠNG SVTH: TRƯƠNG VỊNH NGHIỆP - 10701086 PHẠM NGỌC HUY - 10761217 Niên khoá 2007 - 2011 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Mở đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ, hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trang vào đời. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Thầy Ninh Xuân Hương, người luôn sẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Chúng em xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện đồ án. Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng chúng con. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có được thành quả như ngày hôm nay. TPHCM, tháng 2 năm 2011 Nhóm thực hiện Trương Vịnh Nghiệp Phạm Ngọc Huy LỜI NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ LỜI NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 11 PHẦN I DRUPAL........................................................................................................ 13 I. TỔNG QUAN VỀ DRUPAL ...................................................................................... 13 I.1. Khái niệm ............................................................................................................. 13 I.2. Lịch sử .................................................................................................................. 13 I.3. Nền tảng ............................................................................................................... 13 I.4. Ứng dụng .............................................................................................................. 13 I.5. Ưu điểm ................................................................................................................ 13 I.6. Nhược điểm .......................................................................................................... 14 II. CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA DRUPAL ..................................................................... 14 II.1. Technology Stack ................................................................................................ 14 II.2. Core ..................................................................................................................... 15 II.3. Module ................................................................................................................ 15 II.4. Hooks .................................................................................................................. 16 II.5. Themes ................................................................................................................ 16 II.6. Nodes .................................................................................................................. 16 II.7. Blocks.................................................................................................................. 17 III. MODULE CHUẨN CỦA DRUPAL ....................................................................... 17 III.1. Aggregator ......................................................................................................... 17 III.2. Blog.................................................................................................................... 17 III.3. Blog API ............................................................................................................ 17 III.4. Book ................................................................................................................... 17 III.5. Comment............................................................................................................ 18 III.6. Contact ............................................................................................................... 18 III.7. Filter ................................................................................................................... 18 III.8. Forum ................................................................................................................. 18 III.9. Help.................................................................................................................... 18 III.10. Legacy.............................................................................................................. 18 III.11. Node ................................................................................................................. 19 IV. CÁC MODULE HỖ TRỢ THÊM ........................................................................... 19 IV.1. Views ................................................................................................................. 19 IV.2. Panels ................................................................................................................. 19 IV.3. Content Construction Kit (CCK) ....................................................................... 20 IV.4. Ckeditor ............................................................................................................. 20 V. XÂY DỰNG MODULE CHO DRUPAL ................................................................. 20 V.1. File .info và .module ........................................................................................... 20 V.1.1. File .info ....................................................................................................... 20 V.1.2. File .module.................................................................................................. 21 V.2. Một số hook cơ bản............................................................................................. 21 V.3. Định nghĩa một hook mới ................................................................................... 24 V.3.1. Cách tạo một hook ....................................................................................... 24 1 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin V.3.2. Sử dụng hook vào các module khác............................................................. 24 V.4. jQuery trong Drupal ............................................................................................ 24 V.5. Form API ............................................................................................................ 25 V.5.1. Tạo form ....................................................................................................... 25 V.5.2. Giao diện hóa form....................................................................................... 26 V.5.3. Kiểm tra dữ liệu ........................................................................................... 26 V.5.4. Gửi form lên trang web ................................................................................ 26 VI. TỔ CHỨC LƯU TRỮ CỦA DRUPAL ................................................................... 27 VII. TÍNH AN TOÀN CỦA DRUPAL.......................................................................... 29 VII.1. An toàn đối với người dùng ............................................................................. 29 VII.2. An toàn đối với mã nguồn ................................................................................ 29 VII.3. Tính an toàn đối với dữ liệu ............................................................................. 30 PHẦN II MOODLE ...................................................................................................... 31 I. TỔNG QUAN VỀ MOODLE..................................................................................... 31 I.1. Khái Niệm ............................................................................................................ 31 I.2. Lịch sử .................................................................................................................. 31 I.3. Ưu điểm ................................................................................................................ 31 II. TÀI NGUYÊN MOODLE HỖ TRỢ ......................................................................... 31 II.1. Nhãn (Label) ....................................................................................................... 31 II.2. Trang văn bản (Text Page) .................................................................................. 31 II.3. Trang web (Web Page) ....................................................................................... 32 II.4. Liên kết một file hay website (URL) .................................................................. 32 II.5. Thư mục (Folder) ................................................................................................ 32 II.6. Gói nội dung (IMS Content Package) ................................................................. 32 III. CÁC HOẠT ĐỘNG MOODLE HỖ TRỢ ............................................................... 32 III.1. Nhiệm vụ (Assignments) ................................................................................... 32 III.1.1. Tùy chọn cách upload file (Advance uploading of file) ............................. 33 III.1.2. Kiểm tra trực tuyến (Online Text) .............................................................. 33 III.1.3. Upload một file (Upload a single file) ........................................................ 34 III.1.4. Hoạt động offline (Offline Activity) ........................................................... 34 III.2. Tán gẫu (Chat) ................................................................................................... 34 III.3. Diễn đàn (Forum) .............................................................................................. 34 III.4. Bài học (Lesson) ................................................................................................ 35 III.5. Câu hỏi (Quiz) ................................................................................................... 36 III.5.1. Tạo danh mục .............................................................................................. 37 III.5.2. Tạo câu hỏi .................................................................................................. 38 III.6. Bảng thuật ngữ (Glossary) ................................................................................. 38 III.7. Wiki ................................................................................................................... 39 III.8. Lựa chọn (Choice) ............................................................................................. 40 III.9. Khảo sát (Survey) .............................................................................................. 41 III.10. Gói SCORM (SCORM Package) .................................................................... 42 IV. XÂY DỰNG MODULE CHO MOODLE............................................................... 42 IV.1. Cấu trúc module ................................................................................................ 42 2 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin IV.2. Viết module mới dựa trên NEWMODULE Template ...................................... 42 V. QUẢN TRỊ ................................................................................................................ 43 V.1. Thông báo (Notification) .................................................................................... 43 V.2. Người dùng (Users) ............................................................................................ 43 V.2.1. Chứng thực (Authentication) ....................................................................... 43 V.2.2. Tài khoản (Accounts) ................................................................................... 45 V.2.3. Quyền (Permissions) .................................................................................... 45 V.3. Khóa học (Course) .............................................................................................. 46 V.4. Định vị (Location) .............................................................................................. 49 V.5. Ngôn ngữ (Languages) ....................................................................................... 49 V.6. Modules .............................................................................................................. 50 V.7. Bảo mật (Security) .............................................................................................. 51 V.8. Giao diện (Apperance) ........................................................................................ 52 V.9. Trang chính (Front Page) .................................................................................... 54 V.10. Server ................................................................................................................ 55 PHẦN III CHUẨN SCORM ...................................................................................... 56 I. KHÁI QUÁT VỀ SCORM ......................................................................................... 56 I.1. Quá trình phát triển của SCORM ......................................................................... 56 I.2. Lợi ích kinh doanh của SCORM .......................................................................... 56 II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SCORM ...................................... 57 II.1. Asset .................................................................................................................... 57 II.2. SCO (Sharable Content Object) .......................................................................... 57 II.3. Sự khác nhau giữa Asset và SCO ....................................................................... 57 III. CẤU TRÚC SCORM ............................................................................................... 58 III.1. CAM (Content Aggregation Model) ................................................................. 58 III.1.1. Content Model............................................................................................. 58 III.1.2. Meta-data .................................................................................................... 59 III.1.3. Content Package.......................................................................................... 61 III.2. RTE (Run time Environment) ........................................................................... 62 III.2.1. Launch ......................................................................................................... 62 III.2.2. Application Program Interface (API).......................................................... 62 III.2.3. Data Model .................................................................................................. 62 PHẦN IV XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TẬP TRỰC TUYẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG DRUPAL VÀ MOODLE ..................................... 67 I. PHÂN TÍCH................................................................................................................ 67 I.1. Mô tả bài toán ....................................................................................................... 67 I.2. Yêu cầu chức năng ............................................................................................... 67 I.2.1. Yêu cầu lưu trữ .............................................................................................. 67 I.2.2. Yêu cầu nghiệp vụ ......................................................................................... 67 I.3. Yêu cầu phi chức năng ......................................................................................... 68 I.3.1. Tính tiến hoá .................................................................................................. 68 I.3.2. Tính bảo mật .................................................................................................. 68 I.3.3. Tính tương thích ............................................................................................ 68 3 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin I.4. Phương pháp ......................................................................................................... 68 II. THIẾT KẾ.................................................................................................................. 68 II.1. Thiết kế tổng thể ................................................................................................. 69 II.1.1. Thiết kế việc trình bày tin tức ...................................................................... 69 II.1.2. Thiết kế khóa học ......................................................................................... 69 II.1.3. Bài thi ........................................................................................................... 69 II.1.4. Nộp bài tập ................................................................................................... 69 II.1.5. Diễn đàn thảo luận........................................................................................ 69 II.1.6. Chấm điểm ................................................................................................... 70 II.1.7. Thông báo ..................................................................................................... 70 II.1.8. Quản lý người dùng ...................................................................................... 70 II.1.9. Đăng nhập..................................................................................................... 70 II.2. Sơ đồ website ...................................................................................................... 70 III. Triển khai.................................................................................................................. 76 III.1. Chuẩn bị ............................................................................................................. 76 III.2. Cài đặt ................................................................................................................ 76 III.2.1. Cài đặt Xampp ............................................................................................ 76 III.2.2. Cài đặt Drupal ............................................................................................. 78 III.2.3. Cài đặt Moodle ............................................................................................ 82 III.2.4. Cài đặt module hỗ trợ thêm trong Drupal ................................................... 85 III.3. Xây dựng hệ thống website ............................................................................... 86 III.3.1. Drupal.......................................................................................................... 86 III.3.1.1. Xây dựng trang “Giới thiệu” ................................................................ 86 III.3.1.2. Xây dựng trang “Tin tức – Thông báo” ............................................... 91 III.3.1.3. Hiển thị tin từ website Moodle ............................................................. 95 III.3.1.4. Xây dựng trang “Ảnh hoạt động” ........................................................ 97 III.3.1.5. Tạo trang “Liên hệ” ............................................................................ 100 III.3.1.6. Xây dựng trang chủ ............................................................................ 101 III.3.1.7. Xây dựng menu cho user quản trị ...................................................... 108 III.3.2. Moodle ...................................................................................................... 112 III.3.2.1. Xây dựng khóa học............................................................................. 112 III.3.2.1.1. Tài nguyên khóa học.................................................................... 121 III.3.2.1.2. Hoạt động khóa học ..................................................................... 123 III.3.2.1.3. Các block của khóa học ............................................................... 128 III.3.2.2. Xây dựng đề thi .................................................................................. 129 III.3.2.2.1. Tạo câu hỏi .................................................................................. 129 III.3.2.2.2. Làm bài thi ................................................................................... 132 III.3.2.3. Điểm số .............................................................................................. 133 III.3.2.3.1. Chấm điểm ................................................................................... 133 III.3.2.3.2. Xem điểm .................................................................................... 136 IV. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................. 139 IV.1. Đánh giá........................................................................................................... 139 IV.2. Hướng phát triển .............................................................................................. 139 4 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 140 PHỤ LỤC ........................................................................................................................ 141 I. Xây dựng bài giảng ................................................................................................... 141 I.1. eXe...................................................................................................................... 141 I.1.1. Cài đặt .......................................................................................................... 141 I.1.2. Thực hành .................................................................................................... 141 I.1.2.1. Khởi động một dự án bài giảng ............................................................ 141 I.1.2.2. Định nghĩa thuộc tính ( Defining Properties) ....................................... 141 I.1.2.3. Xác định cấu trúc bài giảng (Defining an outline)................................ 143 I.1.2.4. Ý nghĩa các thành phần iDevices .......................................................... 144 I.1.3. Minh hoạ sử dụng một số công cụ iDevice ................................................. 146 I.2. PPT2Flash Professional ...................................................................................... 151 I.2.1. Cài đặt .......................................................................................................... 151 I.2.2. Thực hành .................................................................................................... 151 II. Tạo câu hỏi trắc nghiệm .......................................................................................... 157 II.1. HotPotato .......................................................................................................... 157 II.1.1. Tổng quan ................................................................................................... 157 II.1.2. Jquiz: .......................................................................................................... 158 II.1.3. Một số cấu hình cần thiết chung của HotPot6: .......................................... 160 II.2. QuizCreator ....................................................................................................... 161 II.2.1. Cài đặt......................................................................................................... 161 II.2.2. Tạo câu hỏi ................................................................................................. 161 II.2.3. Thiết lập ...................................................................................................... 165 5 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin MỤC LỤC HÌNH Hình 1-1. Hình 1-2. Hình 1-3. Hình 1-4. Hình 1-5. Drupal’s Technology Stack ............................................................................. 14 Tổng quan về Drupal core (không bao gồm tất cả chức năng) ....................... 15 Module có thể được thêm vào để tăng cường các chức năng.......................... 16 Kiểu node được bắt nguồn từ một node cơ bản và có thể thêm các trường. ... 27 Mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu của Drupal. ........................... 28 Hình 3-1. Hình 3-2. Hình 3-3. Hình 3-4. Hình 3-5. Hình 3-6. Cấu trúc gói nội dung ...................................................................................... 61 Mô hình RTE ................................................................................................... 62 Cơ chế giao tiếp giữa LMS và SCO ................................................................ 64 SCO gọi hàm LMSInittialize() từ LMS ........................................................... 65 SCO kiểm tra và truyền cho LMS quản lý ...................................................... 65 SCO gọi hàm LMSFinish() từ LMS để kết thúc phiên làm việc ..................... 66 Hình 4-1. Sơ đồ website Drupal....................................................................................... 71 Hình 4-2. Thiết kế Tin tức – Thông báo .......................................................................... 72 Hình 4-3. Sơ đồ website Moodle ..................................................................................... 73 Hình 4-4. Các khóa học ................................................................................................... 74 Hình 4-5. Thiết kế khóa học ............................................................................................ 75 Hình 4-6. Start Apache và MySql .................................................................................... 76 Hình 4-7. Cài đặt chạy service ......................................................................................... 77 Hình 4-8. Màn hình web server ....................................................................................... 78 Hình 4-9. Tạo cơ sở dữ liệu cho website Drupal ............................................................. 79 Hình 4-10. Chọn ngôn ngữ cài đặt Drupal ..................................................................... 79 Hình 4-11. Điền thông tin Database ............................................................................... 80 Hình 4-12. Điền thông tin site name, site email ............................................................. 81 Hình 4-13. Điền thông tin người quản trị ....................................................................... 81 Hình 4-14. Drupal đã cài đặt thành công ....................................................................... 82 Hình 4-15. Lựa chọn gói ngôn ngữ cài đặt .................................................................... 82 Hình 4-16. Đường dẫn website ...................................................................................... 83 Hình 4-17. Cấu hình cơ sở dữ liệu ................................................................................. 83 Hình 4-18. Kiểm tra cấu hình máy chủ .......................................................................... 84 Hình 4-19. Màn hình đang cài đặt .................................................................................. 84 Hình 4-20. Màn hình cài đặt thành công Moodle .......................................................... 85 Hình 4-21. Enable module plugin Drupal ...................................................................... 86 Hình 4-22. Tạo một Content Type ................................................................................. 87 Hình 4-23. Điền thông tin Content Type ....................................................................... 87 Hình 4-24. Content Type ‘Gioi thieu’ đã tạo ................................................................. 88 Hình 4-25. Tạo trang Giới thiệu ..................................................................................... 88 Hình 4-26. Điền tiêu đề và nội dung trang ..................................................................... 89 6 Khóa luận Hình 4-27. Hình 4-28. Hình 4-29. Hình 4-30. Hình 4-31. Hình 4-32. Hình 4-33. Hình 4-34. Hình 4-35. Hình 4-36. Hình 4-37. Hình 4-38. Hình 4-39. Hình 4-40. Hình 4-41. Hình 4-42. Hình 4-43. Hình 4-44. Hình 4-45. Hình 4-46. Hình 4-47. Hình 4-48. Hình 4-49. Hình 4-50. Hình 4-51. Hình 4-52. Hình 4-53. Hình 4-54. Hình 4-55. Hình 4-56. Hình 4-57. Hình 4-58. Hình 4-59. Hình 4-60. Hình 4-61. Hình 4-62. Hình 4-63. Hình 4-64. Hình 4-65. Hình 4-66. Hình 4-67. Hình 4-68. Hình 4-69. Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin Tùy chỉnh trang Giới thiệu ........................................................................... 90 Menu Giới thiệu ........................................................................................... 90 Nội dung trang Giới thiệu ............................................................................ 91 Tạo Vocabulary Taxonomy ......................................................................... 92 Chọn loại content cần phân loại ................................................................... 92 Add terms Taxonomy .................................................................................. 93 Chọn loại Tin tức – Thông báo .................................................................... 93 Các field sau khi add .................................................................................... 94 Filter View ................................................................................................... 94 Truyền đối số cho View ............................................................................... 95 Enable Aggergator ....................................................................................... 95 Add Feed ...................................................................................................... 96 Update Item .................................................................................................. 96 Aggregator item ........................................................................................... 97 Tạo ImageCache .......................................................................................... 98 Action ImageCache ...................................................................................... 98 Field cần Rewrite ......................................................................................... 99 Code Rewrite ............................................................................................. 100 Form liên hệ ............................................................................................... 101 Giao diện trang chủ Drupal ........................................................................ 102 Tạo Custom Page Trang chủ ...................................................................... 103 Chọn Layout Builder.................................................................................. 104 Show layout designer ................................................................................. 104 Giao diện tùy chỉnh Layout Page ............................................................... 105 Add Content ............................................................................................... 106 Truyền đối số cho View Tin tức – Thông báo ........................................... 107 Xem Taxonomy Term ID........................................................................... 108 Menu cho user quản trị .............................................................................. 108 View quản trị.............................................................................................. 109 Style Bulk Operation.................................................................................. 110 Hiển thị theo Bulk Operations ................................................................... 111 Menu quản trị ............................................................................................. 112 Thêm/sửa các khóa học .............................................................................. 113 Thêm mục mới ........................................................................................... 113 Khai báo và mô tả mục mới ....................................................................... 114 Thêm khóa học mới ................................................................................... 115 Một khóa học theo chủ đề .......................................................................... 116 Activity completion condition ................................................................... 117 Một khóa học theo tuần.............................................................................. 118 Allow access form...................................................................................... 119 Một khóa học theo chuẩn SCORM ............................................................ 119 Bật chế độ chỉnh sửa .................................................................................. 120 Sau khi bật chế độ chỉnh sửa...................................................................... 121 7 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin Hình 4-70. Hình 4-71. Hình 4-72. Hình 4-73. Hình 4-74. Hình 4-75. Hình 4-76. Hình 4-77. Hình 4-78. Hình 4-79. Hình 4-80. Hình 4-81. Hình 4-82. Hình 4-83. Hình 4-84. Hình 4-85. Hình 4-86. Hình 4-87. Hình 4-88. Hình 4-89. Hình 4-90. Hình 4-91. Hình 4-92. Hình 4-93. Hình 4-94. Hình 4-95. Hình 4-96. Hình 4-97. Hình 4-98. Hình 4-99. Hình 4-100. Hình 4-101. Hình 4-102. Hình 4-103. Hình 5-1. Hình 5-2. Hình 5-3. Hình 5-4. Hình 5-5. Hình 5-6. Hình 5-7. Hình 5-8. Tài nguyên dạng Page ................................................................................ 122 Tài nguyên dạng Folder ............................................................................. 122 Bài tập cho sinh viên .................................................................................. 122 Gói SCORM............................................................................................... 122 Diễn đàn thảo luận ..................................................................................... 123 Tạo chủ đề thảo luận mới........................................................................... 124 Hỏi đáp trực tuyến ..................................................................................... 125 Chat ............................................................................................................ 125 Thăm dò ý kiến .......................................................................................... 126 Kết quả thăm dò ......................................................................................... 126 Thiết lập thông tin nộp bài tập ................................................................... 127 Upload file bài tập ...................................................................................... 128 Block Tin mới nhất .................................................................................... 128 Sự kiện sắp diễn ra ..................................................................................... 128 Hoạt động gần đây ..................................................................................... 129 Thành viên trực tuyến ................................................................................ 129 Message...................................................................................................... 129 Tạo Đề thi .................................................................................................. 130 Tạo câu hỏi ................................................................................................. 130 Đưa câu hỏi vào Đề thi .............................................................................. 131 Question Bank ............................................................................................ 132 Thi giữa kỳ ................................................................................................. 132 Thi cuối kỳ ................................................................................................. 133 Xem bài tập đã nộp .................................................................................... 133 Chấm điểm bài tập ..................................................................................... 134 Cập nhật ..................................................................................................... 134 Chuyển thành bản nháp.............................................................................. 135 Cho điểm bài tập ........................................................................................ 135 Điểm số ...................................................................................................... 136 User Report (Giáo viên) ............................................................................. 136 Grader Report............................................................................................. 137 Xem điểm Sinh viên................................................................................... 137 User report (Sinh viên)............................................................................... 138 Overview Report ........................................................................................ 138 Mở file ........................................................................................................... 141 Properties ....................................................................................................... 142 Metadate ........................................................................................................ 143 Cấu trúc bài giảng .......................................................................................... 144 Activity (Hoạt động) ...................................................................................... 146 Các thao tác khi soạn thảo ............................................................................. 147 Chỉnh sửa nội dung ........................................................................................ 147 Attachment (Tệp gắn) .................................................................................... 148 8 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin Hình 5-9. Case Study (Nghiên cứu trường hợp) ............................................................ 148 Hình 5-10. Free Text Area (Văn bản tự do) ................................................................. 149 Hình 5-11. Images Gallery ........................................................................................... 149 Hình 5-12. Image Manyfier .......................................................................................... 150 Hình 5-13. Math ........................................................................................................... 151 Hình 5-14. PPT2Flash Professional ............................................................................. 151 Hình 5-15. Tạo các slide bài giảng ............................................................................... 152 Hình 5-16. Thay đổi giao diện ..................................................................................... 152 Hình 5-17. Tùy chỉnh chung cho gói học (Basic) ........................................................ 153 Hình 5-18. Tùy chỉnh xuất file (Output) ...................................................................... 153 Hình 5-19. Tùy chỉnh cách chơi file (Playback) .......................................................... 154 Hình 5-20. Tùy chỉnh âm thanh (Audio) ...................................................................... 154 Hình 5-21. Xuất ra gói chuẩn scorm ............................................................................ 155 Hình 5-22. Xuất ra dạng flash ...................................................................................... 156 Hình 5-23. Xuất ra dạng Email .................................................................................... 156 Hình 5-24. Hot Potato .................................................................................................. 158 Hình 5-25. Soạn câu hỏi ............................................................................................... 159 Hình 5-26. Thiết lập Auto-Response............................................................................ 159 Hình 5-27. Export file .................................................................................................. 160 Hình 5-28. Cấu hình chung HotPotato ......................................................................... 161 Hình 5-29. QuizCreator ................................................................................................ 162 Hình 5-30. Giao diện chính của chương trình .............................................................. 163 Hình 5-31. Các loại câu hỏi .......................................................................................... 163 Hình 5-32. Số lượng câu hỏi đã có ............................................................................... 163 Hình 5-33. Tạo câu hỏi ................................................................................................. 164 Hình 5-34. Chèn âm thanh ........................................................................................... 164 Hình 5-35. Quiz Properties........................................................................................... 165 Hình 5-36. Quiz Information ........................................................................................ 166 Hình 5-37. Quiz Settings .............................................................................................. 167 Hình 5-38. Question Settings ....................................................................................... 168 Hình 5-39. Quiz Result................................................................................................. 169 Hình 5-40. Nút Publish................................................................................................. 170 Hình 5-41. Xuất dạng chuẩn SCORM ......................................................................... 170 Hình 5-42. Cấu hình file xuất ra ................................................................................... 171 9 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin MỤC LỤC BẢNG Bảng 2-1. Mô tả thông số Wiki ........................................................................................ 40 Bảng 5-1. Ý nghĩa các thành phần iDevice .................................................................... 144 10 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin LỜI MỞ ĐẦU Trải qua nhiều năm nay, phương thức quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho thấy sự đóng góp không thể chối cãi trong việc cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, cùng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, chính phương thức đó cũng bộc lộ một số yếu kém ảnh hưởng đến việc truyền đạt và tiếp thu kiến thức, trong đó có thể kể đến việc quản lý hồ sơ không đạt hiệu quả cao, nội dung các giáo trình, sách giáo khoa thường khó có thể cập nhật kịp thời, hình thức bài giảng không tạo nên sự hứng thú học tập cho học viên, việc tra cứu các tài liệu tham khảo rất hạn chế và mất nhiều thời gian…Điều đó mang lại hiệu quả học tập không cao mà chi phí cho học tập và đào tạo lại lớn dẫn đến sự lãng phí không nhỏ cả về thời gian và tiền bạc. Do đó, khái niệm học tập trực tuyến ra đời nhằm khắc phục những nhược điểm của phương pháp học tập truyền thống cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà trường và học viên. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ mã nguồn mở cũng đã phần nào giúp nhà trường giảm chi phí trong việc đào tạo. Trong số đó, Drupal và Moodle là hai công nghệ mã nguồn mở miễn phí được đánh giá cao nhất hiện nay trợ giúp đắc lực trong việc xây dựng website học tập trực tuyến. Đó cũng chính là lý do chúng em chọn mã nguồn mở Drupal và Moodle cho đề tài “Xây dựng website học tập trực tuyến ngành Công nghệ thông tin”. Khóa luận bao gồm các nội dung sau: • Phần 1: Drupal Trình bày tổng quan về Drupal: khái niệm, lịch sử, ưu điểm…, cách tổ chức hoạt động Drupal, khái niệm và ý nghĩa các Module chuẩn của Drupal cũng như các Module cài đặt thêm, tìm hiểu về cách xây dựng module cho Drupal, cách tổ chức lưu trữ và tính an toàn của Drupal. • Phần 2: Moodle Trình bày tổng quan về Moodle, ý nghĩa, cách sử dụng các tài nguyên và hoạt động Moodle hỗ trợ, cũng như cách quản trị trong hệ thống Moodle • Phần 3: Chuẩn SCORM Trình bày khái quát về chuẩn SCORM, các khái niệm liên quan đến SCORM, cấu trúc của SCORM. • Phần 4: Xây dưng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin ứng dụng Drupal và Moodle 11 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin Ứng dụng xây dựng giao diện website dựa trên Drupal và xây dựng hệ thống học tập trực tuyến dựa trên Moodle • Phụ lục Hướng dẫn cách sử dụng các công cụ soạn thảo bài giảng và tạo câu hỏi trắc nghiệm cho khóa học 12 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin PHẦN I DRUPAL I. TỔNG QUAN VỀ DRUPAL I.1. Khái niệm Drupal là một khung sườn phát triển phần mềm hướng module, một hệ thống quản trị nội dung miễn phí và mã nguồn mở. Cũng giống như các hệ thống quản trị nội dung hiện đại khác, Drupal cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh cách trình bày, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản lý hệ thống những. Drupal có cấu trúc lập trình rất tinh vi, dựa trên đó, hầu hết các tác vụ phức tạp có thể được giải quyết với rất ít đoạn mã được viết, thậm chí không cần. Đôi khi, Drupal cũng được gọi là "khung sườn phát triển ứng dụng web", vì kiến trúc thông minh và uyển chuyển của Drupal. Drupal được chạy trên rất nhiều môi trường khác nhau, bao gồm Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, OpenBSD và các môi trường hỗ trợ máy phục vụ web Apache (phiên bản 1.3+) hoặc IIS (phiên bản 5+) có hỗ trợ ngôn ngữ PHP (phiên bản 4.3.3+). Drupal kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL để lưu nội dung và các thiết lập. I.2. Lịch sử Đầu tiên, Drupal được Dries Buytaert và Hans Snijder (đến từ đại học Antwerp), tạo ra theo dạng một hệ thống bảng tin (Bulletin board system). Đến năm 2001, Drupal trở thành một công trình nguồn mở. Drupal, trong tiếng Anh, được chuyển ngữ từ chữ "druppel" của tiếng Hà Lan, nghĩa là "giọt nước". Hiện nay, có một cộng đồng rộng lớn đang giúp đỡ phát triển Drupal. I.3. Nền tảng • • • • • • PHP MySQL PostgreSQL Apache Jquery XMLRPC I.4. Ứng dụng Với Drupal cùng với các module cộng thêm có thể xây dựng nhiều ứng dụng mà không cần phải bỏ ra nhiều thời gian để phát triển, các hướng ứng dụng có thể phát triển dựa trên Drupal như: − Hướng cá nhân/ tổ chức: Blog, Calendar, Dicussing forum,… − Hướng cộng đồng: Multi blog site, Organic Groups, Voting,… − Hướng doanh nghiệp: Webservice, Brochure, Newsletter, News site,… I.5. Ưu điểm 13 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin ™ Hệ thống module linh hoạt Drupal phát triển theo hướng module nên có thể dễ dàng thêm hay gỡ bỏ theo nhu cầu hoặc có thể kết hợp với module khác hình thành một ứng dụng lớn hơn, đa chức năng hơn. ™ Tùy chỉnh Theme hệ thống Drupal hỗ trợ PHPTemplate cho phép tạo ra giao diện phong phú, linh động. ™ Tạo nội dung mở rộng Ngoài các kiểu nội dung cơ bản như Page, Story, Forum, Blog, Drupal cho phép tạo thêm cá kiểu nội dung mới nhờ hệ thống Taxonomy hay bằng cách thêm vào các module ™ Tùy chỉnh chức năng tìm kiếm Drupal quản lý trang bằng số node và có thể thay thế sao cho URLs trở nên thân thiện với người dùng khi tìm kiếm ™ Quyền truy cập theo vai trò Hệ thống phân quyền, cơ bản dựa trên bộ ba: module + thao tác + vai trò. Do đó dễ dàng mở rộng thêm. I.6. Nhược điểm Do không tương thích ngược nên module phải được viết riêng cho từng phiên bản 4.x, 5.x ,6.x và 7.x tại cùng một thời điểm, Drupal chỉ hỗ trợ 2 phiên bản mới nhất. Điều này làm cho người sử dụng bất tiện khi phải nâng cấp liên tục. II. CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA DRUPAL II.1. Technology Stack Mục đích thiết kế của Drupal có thể chạy tốt trên các máy chủ web và có thể đảm bảo về hiệu năng và độ an toàn bằng việc sử dụng các công nghệ phổ biến. Hình 1-1. Drupal’s Technology Stack Theo hình 1-1, lớp thấp nhất là hệ điều hành: Drupal có thể chạy trên đa nền như Linux, BSD, Mac OS X, Windows, Solaris. Kế đến là lớp Web Server: Drupal có thể chạy trên nhiều máy chủ web khác nhau được sử dụng phổ biến là Apache và còn hỗ trợ cả IIS. Lớp Database (cơ sở dữ liệu): Drupal hỗ trợ MySQL và PostgreSQL (MySQL, 14 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu). Lớp trên cùng là Language (lớp ngôn ngữ): Drupal sử dụng ngôn ngữ PHP có hỗ trợ lớp cơ sở dữ liệu trừu tượng (Database Abstraction Layer). Nhờ lớp này, làm cho PHP có thể kết nối và truy vấn đến cơ sở dữ liệu dễ dàng và an toàn hơn. II.2. Core Một khung sườn nhẹ được tích hợp thành nhân của Drupal: Cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý người dùng, quản lý nội dung có hỗ trợ phân loại kiểu nội dung (taxonomy) và các template (mẫu giao diện). Hệ thống sẽ thực hiện các yêu cầu của người dùng và một thư viện dùng chung sẽ được sử dụng cùng với các thành phần Drupal, như hình bên dưới: Hình 1-2. Tổng quan về Drupal core (không bao gồm tất cả chức năng) II.3. Module Module là phần mở rộng có thể cài đặt vào Drupal để thêm các ứng dụng hay các chức năng cho Drupal, có thể bật hoặc tắt các module có sẵn trong Drupal. Ngoài ra người dùng có thể tìm các module mở rộng để tích hợp vào Drupal tại http://api.drupal.org/ hoặc tự viết các module mới cho trang web. 15 Khóa luận Xây dựng website học tập trực tuyến ngành công nghệ thông tin Hình 1-3. Module có thể được thêm vào để tăng cường các chức năng. II.4. Hooks Hook được xem như là các sự kiện (event) bên trong bộ nhân Drupal hoặc được gọi là callbacks. Hệ thống hook đa dạng giúp người lập trình can thiệp vào mọi hoạt động mà không phải sửa bất kì dòng lệnh nào của nhân hay các phần khác. II.5. Themes Khi tạo ra một trang web gửi tới trình duyệt, nó có 2 phần chính là một nhóm các dữ liệu tương ứng (nội dung) và đánh dấu dữ liệu trên web. Trong Drupal, lớp chủ đề chịu trách nhiệm tạo ra HTML để cung cấp cho trình duyệt web. Đặc biệt Drupal khuyến khích tách biệt giữa nội dung và đánh dấu nội dung. Drupal cho phép người quản trị giao diện có thể hiệu chỉnh và thay thế giao diện cho trang web, một cách đơn giản nhất là dùng CSS (Cascading Style Sheet) để thay đổi các mẫu giao diện có sẵn. II.6. Nodes Các kiểu nội dung trong Drupal đều kế thừa từ kiểu cơ bản là node. Cũng có thể nói hạt nhân của Drupal là node với cấu trúc đơn giản. Để phát triển các kiểu nội dung phức tạp, mỗi node sẽ được liên kết với một nội dung có kiểu khác nhau. Node được quản lý nhờ hệ thống phân loại kiểu nội dung (taxonomy), đây cũng là đặc trưng của Drupal. Node chứa tất cả các mục đề, nội dung, ngày tháng, … Cách tương tác với node là mở rộng chúng. Có thể thêm vào các node các chức năng mở rộng như: đánh giá bài viết, bình luận, đính kèm file, … Mỗi node có một địa chỉ URL xác định, dựa vào node_id, cấu trúc như sau: <địa chỉ trang web>?q=node/node_id. Nếu node_id không được xác định thì hệ thống sẽ chuyển về trang chủ. 16
- Xem thêm -