Tài liệu Tư duy phát triển

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tư duy phát triển
Tư duy phát triển Development thinking Tâm Vit Group 1 Hàng ngày ta sử dụng tư duy vào việc gì? 2 Tư duy Có ích Vẩn vơ 3 Hiệu quả tư duy L·ng phÝ 96% Sö dông 4% 4 ðúng <-> Sai 5 Việc ta thường làm ðánh giá người khác Sợ bị ñánh giá Và ñánh mất mình 6 Các loại tư duy Tư duy phân tích Tư duy phê phán Tư duy tích cực Tư duy phát triển 7 Bớt xấu vs. Tốt lên 8 Tôi Làm Chủ Tôi - Tìm/Tạo ra cơ hội Làm - Lựa chọn cơ hội tốt nhất Chủ - Chuyển ngay cơ hội Cho ñiểm lợi ích 9 2 3 4 1 2 12 -8 -7 -6 -9 -8 -38 vs. 8 7 6 9 8 38 -2 -3 -4 -1 -2 -12 10 Hãy làm vic tt? 11 ðng ch làm vic tt Hãy làm việc tốt nhất back 12 Muốn khỏe, phải mất sức Muốn nhanh, phải chậm Muốn nhảy xa, phải lùi lại Muốn nhiều tiền, phải mất tiền 13 Tập ñể khỏe Nhún ñể nhảy ðầu tư ñể giàu Nhịn ñể thành công 14 Tư duy phát triển  TLC = Tôi Làm Chủ  TLC = Tôi Luôn Cười  TLC = Tạo Luật Chơi  TLC = Tôi Làm Chuẩn 15 Câu hỏi ñánh giá quan hệ Khi tôi ra ñi, có ai nuối tiếc/ giữ tôi lại không? 16 3 câu hỏi ñánh giá quan hệ Ta làm cho ñối tác ðối tác làm cho ta Kết quả > 0 17 ðừng hỏi tổ quốc ñã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta ñã làm gì cho tổ quốc thân yêu ??? John Kenedy 18 Hãy hỏi tổ quốc ñã làm gì cho ta & Hãy hỏi ta ñã làm gì cho tổ quốc thân yêu 19 3 câu hỏi ñánh giá quan hệ Tôi có dễ dàng tìm kiếm chỗ khác tốt hơn chỗ này không? 20
- Xem thêm -