Tài liệu TỔNG QUAN VỀ ECMO

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PPTX |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

TỔNG QUAN VỀ ECMO
TỔNG QUAN VỀ ECMO BSCKII PHAN THI XUÂN KHOA HSCC- BV CHỢ RÂẪY NỘI DUNG 1. Đại cương 2. Chỉ định, chốống chỉ định 3. Các tếốn bộ vếề thiếốt bị, dụng cụ ECMO 4. Biếốn chứng 5. Cai ECMO 6. Kếốt luận 2 LOẠI ECMO CHÍNH V-V ECMO -Máu ra TM -Máu về TM hỗ trợ phổi TM V-A ECMO - Máu ra TM - Máu về ĐM hỗ trợ tim ĐM ECMO ngoại biên V-V ECMO Ra TM đùi Vếề TM cảnh V-A ECMO Ra TM đùi Vếề ĐM đùi ECMO trung tâm (Mổ tm) (Trẻ nhỏ) V-A ECMO V-A ECMO Ra nhĩ phải Ra TM cảnh Vếề ĐM chủ Vếề ĐM cảnh Active ECLS Centers (Số trung tâm đăng ký và báo cáo số ca ECMO về ELSO) 400 12000 Năm 1990: 83 trung tâm – 1644 ca ECMO Năm 2017: 379 trung tâm – 10.038 ca ECMO 10000 300 8000 250 200 6000 150 4000 100 2000 50 0 0 18 20 16 20 14 20 12 20 ELSO Registry July 2018 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 20 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 5 Number of Runs Number of Centers 350 Runs by Year 100% 90% 80% 70% Adult ECPR Ped ECPR Neo ECPR Adult Card Ped Card Neo Card Adult Pulm Ped Pulm Neo Pulm 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 Năm 1990: 1644 ca neo pulm: 1348 adult pulm: 20 ELSO Registry July 2018 Năm 2017: 10.038 neo pulm: 715 adult pulm: 2732 adult card: 3337 adult ECPR: 1013 Overall Patient Outcomes 7 ELSO Registry July 2018 CHỈ ĐỊNH ECMO Là cầu nối khi bn bị suy tim hoặc suy hô hấp nặng thất bại với điều trị thông thường để  Chờ bệnh hồi phục  Chờ quyết định điều trị  Chờ đặt dụng cụ hỗ trợ thất, ghép tim hoặc phổi CHỈ ĐỊNH V-V ECMO 1. Suy hô hấp giảm oxy đang thở máy • Chỉ định: PaO2/FiO2 <100 mmHg với FiO2 >90% và/hoặc Murray score 3 – 4 (tử vong  80%). • Cân nhắc: PaO2/FiO2 < 150 mmHg với FiO2 >90% và/hoặc Murray score 2 – 3 (tử vong  50%). 2. Toan hô hấp nặng ở bn thở máy với áp lực bình nguyên đường thở Ppla > 30cmH2O. 3. HC rò rỉ khí nặng (tràn khí màng phổi nặng, vỡ rách khí, phế quản.) 4. Thuyên tắc phổi, tắc nghẽn đường thở không đáp ứng với điều trị tối ưu. 5. BN chờ ghép phổi có chỉ định thở máy xâm lấn. ELSO Adult Respiratory Failure Guidelines, 2017 Điểm Murray = tổng của từng đặc điểm / 4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH V-V ECMO Không có chống chỉ định tuyệt đối Chống chỉ định tương đối: • Thở máy với FiO2 > 90%, Ppla >30 trong thời gian ≥ 7 ngày • Suy giảm miễn dịch nặng (BC đa nhân < 400/mm3) • Cao tuổi • Mới bị xuất huyết não. • Nguyên nhân gây ARDS hoặc bệnh đi kèm không thể hồi phục. ELSO Adult Respiratory Failure Guidelines, 2017 CHỈ ĐỊNH V-A ECMO • Sốc tim: tưới máu mô không đủ (HA thấp, CO thấp) dù đã bù đủ dịch, sử dụng thuốc vận mạch và tăng co bóp cơ tim, IABC. ECMO hỗ trợ tuần hoàn tạm thời  Chờ hồi phục: NMCT cấp sau tái thông MM, viêm cơ tim, sau mổ tim  Chờ ghép tim: NMCT cấp không thể tái thông MM, suy tim mạn  Chờ đặt các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn lâu dài: VAD, TAH. • Ngưng HH – TH thất bại với điều trị chuẩn (ECPR) sau 5 – 30 phút. ELSO guidelines 2013 • Sốc nhiễm trùng có giảm sức co bóp cơ nặng CHỈ ĐỊNH V-A ECMO Gợi ý Sốc tim thất bại với điều trị nội khoa: • đã dùng vận mạch liều cao và tối ưu tiền tải   adrenalin 0,2 mcg/kg/phút hoặc   noradrenalin 0,2 mcg/kg/phút • CI < 2,2 L/phút/m2; hoặc EF < 20 % Schmidt GA, ECLS, 2016 CHỐNG CHỈ ĐỊNH V-A ECMO Tuyệt đối • Bệnh tim không phục hồi và không thể ghép tim hoặc đặt thiết bị hỗ trợ tâm thất • Có các bệnh mạn: COPD, xơ gan, suy thận • CPR kéo dài, tưới máu mô không đủ Tương đối • Chống chỉ định dùng kháng đông • Cao tuổi • Béo phì ELSO guidelines 2013 ECMO NĂM 1971 Sangalli F et al, ECMO in adult, 2014 Sangalli F et al, ECMO in adult, 2014 CÁC CẢI TIẾN VỀ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ECMO - Cannula - Dây dâẫn máu - Bơm - Thiếốt bị điếều khiển - Màng - Bộ trộn khí - Máy làm âốm máu Từ 1995 Trọng lượng 10 kg Máy cardiohelp màng và bơm đặt ngay phía sau thiếốt bị điếều khiển ECMO ĐƯỢC THỰC HIỆN CẤP CỨU TẠI CHỖ VÀ VẬN CHUYỂN ĐẾN ICU
- Xem thêm -