Tài liệu Sonymobile e-warranty system

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Đề tài tiểu luận: SONYMOBILE E-WARRANTY SYSTEM GV: TS.Phạm Trần Vũ Thực hiện bởi:(nhóm 4) • • • • Trương Huỳnh Văn Trương Thị Thu Thủy Trần Thị Hồng Nhung Đoàn Trí Hưng • Lê Ngọc Tuấn • Nguyễn Quốc Trung • Đỗ Minh Đức MIS-2012 GIỚI THIỆU Đối tượng tìm hiểu: Việc áp dụng hệ thống E-warranty của SonyMobile tại Việt Nam Phạm vi tiểu luận: Tìm hiểu hệ thống dưới góc độ nhà quản quản lý. Nội dung trình bày 1. Đặt vấn đề 2. Mô tả và phân tích hệ thống 3. Nhận xét ưu khuyết điểm 4. Hướng phát triển VỀ E-WARRANTY Khái niệm E-Warranty: Việc áp dụng các ứng dụng ICT (Information and Communications Technologies) vào quy trình quản lý bảo hành. • Các hệ thống thực hiện bảo hành từ xa • Hệ thống quản lý bảo hành điện tử Giới thiệu SonyMobile SonyEricsson thành lập 1/10/2001, từ sự liên doanh giữa Sony & Ericsson Từ 16/2/2012 Sony mua lại toàn bộ cổ phần của Ericsson và đổi tên thành SonyMobile Giới thiệu SonyMobile (tt) GLOBAL CSPN Customer Services Partner Network WCMS Warranty Claim Management System SW Software Update QUEWEB VN MU GSP CC ANBA TC ASC SP SONYMOBILE WEBSITE VN MU HOTLINE DIS. SMARTCOM SVC DEALERS RETAILERS TGDD-VTA MOBILE MARTS CSPN WCMS EMMA QueWeb E-Warranty trong hệ thống Service của SonyMobile VN VN Marke tUnit DISTR IBUTO RS. EWARR GSP Global Service Partners Contact Center Hệ thống Service của SonyMobile VN Anba GSP AB- HCM TDX TC GSP VN MU TC- HCM HighVolume Center AB- HCM CMT8 AB-HN THD AB-HN NVN TC- HaNoi Service Location Service TC- HaiPhong TC- ĐaNang Point TGDD LHBT ASC-TTBH SonyElectronics Đặt vấn đề • Trước đây các hệ thống bảo hành nói chung, bảo hành ĐTDĐ nói riêng, vận hành theo kiểu truyền thống. • Dùng giấy tờ làm phiếu bảo hành hoặc thẻ bảo hành. • • Một số nơi căn cứ vào hoá đơn mua hàng Việc vận hành gặp 1 số rắc rối và không thuận tiện Phiếu bảo hành theo kiểu truyền thống Phiếu bảo hành theo kiểu truyền thống Đặt vấn đề (tt) • • Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin ngày càng trở nên phổ biến, các hệ thống bảo hành dần dần áp dụng theo phương thức mới như chuyển dần sang điện tử, hoặc nửa truyền thống , nửa điện tử. LÝ DO PHÁT TRIỂN hệ thống mới: Giảm chi phí Tăng hiệu quả quản lý Tăng lợi thế cạnh tranh – – – CÁC XU THẾ • Việc sử dụng máy tính tại các cửa hàng/ đại lý trở nên phổ biến & thông dụng nhất là những vùng sâu vùng xa • Khả năng truy cập internet được cải thiện nhiều về tốc độ/ tính liên lục • Tính khả thi của việc thiết kế hệ thống • Các hãng đối thủ đang trang bị hê thống bảo hành điện tử • Xu thế bỏ giấy tờ trong các thủ tục quy trình Yêu cầu đặt ra khi xây dựng hệ thống Chuyển hoàn toàn hệ thống quản lý bảo hành theo kiểu truyền thống sang dạng điện tử. Tất cả dữ liệu bảo hành được lưu trữ và quản lý thông qua hệ thống E-warranty. Hệ thống Bảo hành truyền thống Hệ thống thông tin E-Warranty Cơ quan chủ quản : VPĐD SonyEricsson Thiết kế triển khai: VietGuys-Giaiphapso Theo dõi vận hành : Contact Center-Anba Lịch sử • • • Tháng 5/2010 bắt đầu vận hành hệ thống Ngày 20/4/2011 thông báo việc hoàn thiện thêm 1 số tính năng hệ thống E-warr. Ngày 10/1/2012 nâng cấp 1 số tính năng Phân tích hệ thống • • Là Hệ thống Mở Đối tượng sử dụng hệ thống : o o • • o Nhân viên tại TTBH Khách hàng của Sony Đại lý Mô hình quản lý Lai Hệ thống dùng chung trang web, Đại lý có quyền truy cập khác nhau
- Xem thêm -