Tài liệu Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 839 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học
Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học Đó là nhừng câu hỏi thường gặp nhất với hầu hết ai đang ở vị trí quản lý và câu hỏi đó luôn thường trực trong đầu họ. Sau đây là một số kinh nghiệm mà những nhà quản lý lâu năm đúc kết được. Quản lý là nghệ thuật và khoa học Quản lý bao gồm cả hai mặt nghệ thuật và khoa học. Nó là một nghệ thuật trong việc khiến mọi người nhiệt tình hon ngay cả khi không có mặt bạn ở đó. Khoa học là làm thế nào để thực hiện điều đó. Có 4 yếu tố căn bản: kế hoạch, sắp xếp, quản lý, và giám sát. Khiến nhân viên làm việc hiệu quả hơn 4 nhân viên có thể làm 6 đơn vị công việc trong vòng 8 giờ mà không có mặt giám đốc. Nếu bạn thuê tôi làm quản lý họ và họ vẫn làm 6 đơn vị công việc mộl ngày, điều gì là lợi ích khi tôi bỏ tiền ra ihuê bạn làm quản lý? Mặt khác, nếu hiện họ làm 8 đơn vị công việc mồi ngày, bạn mới tạo thêm giá trị ở cương vị nhà quản lý. Cách tương tự áp dụng trong ngành dịch vụ hay bán lẻ hoặc giáo viên hoặc bất kỳ nghề nào khác. Một nhóm làm việc của bạn có nhiều khách hàng và có doanh thu cao hơn. Đó là thước đo hiệu quả công việc và cũng là tiêu chuẩn đánh giá người quản lý, người biết tạo sức mạnh nhóm hiệu quả trong công việc. Lên kế hoach Nhà quản lý bắt đầu với việc lên kế hoạch. Nhà quản lý giỏi bắt đầu với kế hoạch tốt. Không có kế hoạch bạn sẽ không bao giờ thành công. Nếu bạn dự định một mục tiêu, kế hoạch là điều may mắn hoặc cơ hội và không lặp lại. Bạn có thể làm việc theo kiểu đầu voi đuôi chuột nhưng qua một đêm bạn sẽ không bao giờ giữ được lâu bền thành công đạt được. Tính toán điều gì là mục tiêu của bạn (hoặc nghe ông chủ của bạn nói), khi đó tính toán của bạn là con đường tốt nhất để đạt mục tiêu. Nguồn lực nào mà bạn đang có? Bạn có thể nhận được điều gì? So sánh điểm mạnh và điểm yếu của các cá nhân và nhũng nguồn lực khác nhau. Suy nghĩ về việc hiệu suất của 4 công nhân làm trong 14 giờ công ít hon việc thuê một cỗ máy có thể làm việc tương tự với chỉ 1 công nhân trong 6 giờ? Bí quyết là: Một trong những điều thường bị bỏ sót nhất trong công việc của cấp quản lý là tạo một bản kế hoạch hiệu quả nhất. Điều này nhiều khi khó thành hiện thực vì có một số rào cản bất ngờ trong quá trình hoàn thành công việc. Hãy hỏi người làm công việc đó về khả năng hoàn thành sớm nhất của họ. Tổ chức Khi bạn có một kế hoạch, bạn phải thực hiện nó. Mọi thứ đã sẵn sàng trong đầu bạn và nhân viên của bạn? Nhóm của bạn đã chuẩn bị được gì trước khi mọi thứ được “chạy”. Và một điều quan trọng nữa là nhân viên của bạn được đào tạo về kế hoạch mói này chưa? Họ có tận tụy hay không? Họ đã được trang bị những dụng cụ cần thiết hay chưa? Bạn cần rà soát lại tất cả trước khi kế hoạch được bắt đầu. Quản lý sẵn sàng mọi thứ hãy bấm vào nút khởi động. Hãy nói những gì mọi người cần làm. Bạn cần hình dung mình đang là nhạc trưởng, quản lý cả một dàn nhạc. Mọi người phải tự hoàn thành tốt phần việc của mình và công việc của người chỉ huy là kết nối tất cả thành tác phẩm âm nhạc hoàn hảo. Giám sát công việc Hiện mọi thứ đang “chạy” bạn cần có sự theo dõi tất cả. Hăy chắc chắn mọi thứ theo đúng kế hoạch. Khi công việc không theo kế hoạch, bạn cần từng bước nắn chúng trở lại đúng đường ray. Một số sự cố có thể bất ngờ xảy ra, chẳng hạn một trong số những người đang phụ trách một phần việc trong kế hoạch bị ốm. Thời gian không chờ đợi ai, hợp đồng của khách hàng có thể bị chậm. Đó là lý do tại sao bạn cần có dự kiến cho kế hoạch ngay từ ban đầu. Bạn là một nhà quản lý, phải luôn chú ý để điều chỉnh mọi thứ đúng tiến độ. Đó là một quy trinh läp lai. Khi moi thii thieu döng bö, ban cän läm chüng döng bö än khöp tue lä Len ke hoach thu xep, To chuc nhüng nguön lirc hoat dong, Dieu khien moi ngiröi cüng thu'c hien vä tiep tue Theo döi moi thü. Vä cuöi cüng, häy nho rang quän ly moi nguoi khöng he don giän. Tuy nhien nö lä mot su thänh cöng. Ban cö the dat duoc nho tich lüy kinh nghiem, quän ly lä mot ky näng cän duoc nghien cuu vä thuc hänh. Theo M.A/ Nguoi Länh Dao
- Xem thêm -