Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [ \ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất Gốm Ngành: Công Nghệ Thông Tin Hướng chuyên ngành: Quản Trị Mạng Khóa: 2007 – 2011 Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG Sinh viên thực hiện: Bùi Trịnh Minh Tuấn MSSV: 10761308 Lớp : TH07A1 TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2011 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình học tập thực hiện khóa luận này. Em xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với TS Lê Xuân Trường. Em xin chân thành cảm ơn Thầy đã luôn quan tâm, và tận tình hướng dẫn, chỉ rõ những khuyết điểm trong đề tài của em trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này, cũng như trang bị kiến thức cho em trong quá trình học tập. Em chân thành cảm ơn các Thầy Cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Em cũng xin gữi lòng biết ơn đến thầy cô và bạn bè trong lớp đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này. Em đặc biệt gửi lời cám ơn đến cha mẹ, người đã chăm sóc, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài khóa luận này. Mặc dù rất cố gắng hoàn thành đề tài này trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ còn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và mong luôn nhận được những tình cảm chân thành của tất cả mọi người Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2011 Sinh viên thực hiện Bùi Trịnh Minh Tuấn 2 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 3 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 4 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm MỤC LỤC CHƯƠNG I : TỔNG QUAN ........................................................................................... 10  1.1  Giới thiệu ............................................................................................................. 10  1.2  Mục đích đề tài .................................................................................................... 10  1.3  Phương pháp thực hiện ...................................................................................... 10  1.3.1  Về lý thuyết .................................................................................................... 10  1.3.2  Về thực tế xây dựng hệ thống ........................................................................ 11  1.4  Nội dung chính đề tài .......................................................................................... 11  CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................. 12  2.1  Giới thiệu Microsoft .NET ................................................................................. 12  2.1.1  Tổng quan....................................................................................................... 12  2.1.2  Kiến trúc .NET Framework............................................................................ 12  2.1.3  Common Language Runtime (CLR) .............................................................. 14  2.1.4  Thư viện lớp .NET Framework ...................................................................... 15  2.1.5  Phát triển ứng dụng Client ............................................................................. 16  2.2  Ngôn ngữ C# ........................................................................................................ 17  2.3  Giới thiệu về SQL Server 2005 .......................................................................... 18  2.3.1  Structured Query Language (SQL) ................................................................ 18  2.3.2  Vai trò của SQL ............................................................................................. 19  2.3.3  Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL) ............................................... 20  CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ............................................................... 22  3.1  Mô tả nghiệp vụ các khâu trong quy trình sản xuất gốm ............................... 22  3.1.1  Khái quát về quy trình sản xuất gốm ............................................................. 22  3.1.2  Cơ cấu và chức năng phòng ban quản lý dây chuyền sản xuất(khảo sát tại công ty TNHH gốm sứ Minh Phát) ............................................................................ 27  3.2  Mô tả các thao tác chức năng trong quy trình sản xuất gốm ......................... 32  3.2.1  Yêu cầu đơn hàng ........................................................................................... 32  3.2.2  Nhập mộc ....................................................................................................... 32  3.2.3  Xuất mộc ........................................................................................................ 33  3.2.4  Xuất men ........................................................................................................ 34  3.2.5  Ra vào lò......................................................................................................... 34  3.2.6  Chuyển giao từ lò ga sang thành phẩm .......................................................... 35  3.2.7  Xuất thành phẩm ............................................................................................ 36  3.2.8  Tổng hợp quá trình sản xuất........................................................................... 37  3.3  Mô hình ý niệm các khâu ................................................................................... 37  3.4  Mô hình thực thể quan hệ .................................................................................. 40  3.4.1  Giải quyết đơn hàng ưu tiên ........................................................................... 40  3.4.2  Phân quyền người sử dụng ............................................................................. 42  3.4.3  Thông tin đơn hàng ........................................................................................ 44  3.4.4  Quy trình sản xuất khâu mộc ......................................................................... 46  3.4.5  Quy trình sản xuất khâu xối men ................................................................... 49  3.4.6  Quy trình sản xuất khâu lò ga: ...................................................................... 50  3.4.7  Quy trình sản xuất khâu thành phẩm ............................................................. 53  CHƯƠNG IV : HIỆN THỰC CHƯƠNG TRÌNH ........................................................ 56  4.1  Giao diện chung................................................................................................... 56  4.2  Giao diện khâu mộc ............................................................................................ 59  5 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm 4.3  Giao diện khâu xối men ...................................................................................... 65  4.4  Giao diện khâu lò ga ........................................................................................... 68  4.5  Giao diện khâu thành phẩm............................................................................... 74  4.6  Giao diện bộ phận điều hành ............................................................................. 77  CHƯƠNG V : KẾT LUẬN .............................................................................................. 82  5.1  Chức năng hoàn thiện: ....................................................................................... 82  5.2  Hướng phát triển................................................................................................. 82  6 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH [2.1]Mô tả các thành phần trong .NET Framework ........................................................... 14  [3.1] Mô hình liên hệ các khâu trong dây chuyền sản xuất ................................................ 27  [3.2] Mô hình hoạt động khâu mộc .................................................................................... 28  [3.3] Mô hình hoạt động khâu xối men .............................................................................. 29  [3.4] Mô hình hoạt động khâu lò ga ................................................................................... 30  [3.5] Mô hình hoạt động khâu thành phẩm ........................................................................ 31  [3.7] Cấu trúc đơn hàng ...................................................................................................... 32  [3.8] Cấu trúc báo cáo nhập mộc ........................................................................................ 33  [3.9] Cấu trúc báo cáo giao mộc ......................................................................................... 33  [3.10] Cấu trúc báo cáo giao men ....................................................................................... 34  [3.11] Cấu trúc báo cáo ra vào lò ....................................................................................... 35  [3.12] Cấu trúc báo cáo giao bán thành phẩm .................................................................... 36  [3.13] Cấu trúc báo cáo giao thành phẩm ........................................................................... 36  [3.14] Cấu trúc báo cáo tổng hợp ....................................................................................... 37  [3.15] Mô hình ý niệm thể hiện thông tin đơn hàng ........................................................... 38  [3.16] Mô hình ý niệm hoạt động khâu mộc ...................................................................... 38  [3.17] Mô hình ý niệm hoạt động khâu xối men ................................................................ 39  [3.18] Mô hình ý niệm hoạt động khâu lò ga ..................................................................... 39  [3.19] Mô hình ý niệm hoạt động khâu thành phẩm .......................................................... 40  [3.20] Mô hình quan hệ giải quyết đơn hàng ưu tiên ......................................................... 40  [3.21] Mô hình quan hệ phân quyền người sử dụng .......................................................... 42  [3.22] Mô hình quan hệ thông tin đơn hàng ....................................................................... 44  [3.23] Mô hình quan hệ quy trình sản xuất khâu mộc ........................................................ 46  [3.24] Mô hình quan hệ quy trình sản xuất khâu xối men.................................................. 49  [3.25] Mô hình quan hệ quy trình sản xuất khâu lò ga ....................................................... 51  [3.26] Mô hình quan hệ quy trình sản xuất khâu thành phẩm ............................................ 54  [4.1] Giao diện chính .......................................................................................................... 56  [4.2] Giao diện nhập thông tin loại hao hụt ........................................................................ 57  [4.3] Giao diện cập nhật hao hụt ........................................................................................ 58  [4.4] Giao diện quản lý nhập mộc ...................................................................................... 59  [4.5] Giao diện quản lý xuất mộc ....................................................................................... 60  [4.6] Giao diện cập nhật số liệu nhập mộc ......................................................................... 61  [4.7] Giao diện quản lý hao hụt mộc .................................................................................. 62  [4.8] Giao diện cập nhật số liệu nhập mộc ......................................................................... 63  [4.9] Giao diện quản lý nguồn nhập mộc ........................................................................... 64  [4.10] Giao diện quản lý số liệu xuất men ......................................................................... 65  [4.11] Giao diện cập nhật số liệu xuất men ........................................................................ 66  [4.12] Giao diện quản lý số liệu hao hụt men .................................................................... 67  [4.13] Giao diện quản lý số liệu vào lò .............................................................................. 68  [4.14] Giao diện cập nhật số liệu vào lò ............................................................................. 69  [4.15] Giao diện quản lý số liệu ra lò ................................................................................. 70  [4.16] Giao diện cập nhật số liệu ra lò................................................................................ 71  [4.17] Giao diện quản lý số liệu hao hụt khâu lò ga ........................................................... 72  [4.18] Giao diện quản lý thông tin lò đốt ........................................................................... 73  [4.19] Giao diện quản lý số liệu khâu thành phẩm ............................................................. 74  7 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm [4.20] Giao diện cập nhật số liệu thành phẩm .................................................................... 75  [4.21] Giao diện quản lý số liệu hao hụt thành phẩm......................................................... 76  [4.22] Giao diện quản lý thông tin đơn hàng...................................................................... 77  [4.23] Giao diện quản lý thông tin sản phẩm ..................................................................... 78  [4.24] Giao diện quản lý thông tin màu.............................................................................. 79  [4.25] Giao diện quản lý thông số lượng dư cho phép ....................................................... 80  [4.26] Giao diện quản lý thông tin và quyền nhân viên ..................................................... 81  8 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm DANH MỤC BẢNG [3.1] Bảng DHUT ............................................................................................................... 41  [3.2] Bảng TienTrinhUT .................................................................................................... 41  [3.3] Bảng NhanVien.......................................................................................................... 43  [3.4] Bảng PhanQuyen ....................................................................................................... 44  [3.5] Bảng DonHang .......................................................................................................... 44  [3.6] Bảng SanPham ........................................................................................................... 45  [3.7] Bảng BoSP ................................................................................................................. 45  [3.8] Bảng Mau ................................................................................................................... 45  [3.9] Bảng ChiTietDH ........................................................................................................ 46  [3.10] Bảng NguonNhapMoc ............................................................................................. 47  [3.11] Bảng NhapMoc ........................................................................................................ 47  [3.12] Bảng XuatMoc ......................................................................................................... 48  [3.13] Bảng TonMoc .......................................................................................................... 48  [3.14] Bảng HHMoc ........................................................................................................... 48  [3.15] Bảng XuatMen ......................................................................................................... 49  [3.16] Bảng HHXoiMen ..................................................................................................... 50  [3.17] Bảng TonMen .......................................................................................................... 50  [3.18] Bảng LoDot.............................................................................................................. 51  [3.19] Bảng VaoLo ............................................................................................................. 52  [3.20] Bảng RaLo ............................................................................................................... 52  [3.21] Bảng HHLoGa ......................................................................................................... 53  [3.22] Bảng TonLoGa ........................................................................................................ 53  [3.23] Bảng XuatTP............................................................................................................ 54  [3.24] Bảng HaoHutTP ....................................................................................................... 54  [3.25] Bảng TonTP ............................................................................................................. 55  9 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm CHƯƠNG I : TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Ngày nay, các ứng dụng tin học được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý các thông tin về hành chính, nhân sự, sản xuất… Ngày càng nhiều các phần mềm quản lý các vấn đề, lĩnh vực khác nhau được ứng dụng trong thực tiễn như quản lý thuế, quản lý nhân sự, quản lý điểm, quản lý kinh doanh… Nó thay thế cho việc quản lý thủ công trước kia, đem lại hiệu quả to lớn về bảo mật, độ chính xác và tính ổn định. Cũng gặp phải các vấn đề khó khăn chung trong việc quản lý thủ công số liệu, theo dõi các công đoạn sản xuất như các ngành khác, sản xuất gốm còn phức tạp hơn rất nhiều bởi quy trình sản xuất sản p;hẩm mang nhiều đặc thù riêng, mỗi công đoạn phải xử lý nhiều dữ liệu khác nhau, sự ràng buột giữa số liệu nhập xuất, số liệu hao hụt và số liệu tồn, giới hạn thời gian hoàn thành sản phẩm, giải quyết hàng gấp….. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, phần mềm hỗ trợ nhân viên thống kê trong các quy trình sản xuất sản phẩm gốm là vô cùng cần thiết. 1.2 Mục đích đề tài Nhận được yêu cầu hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm từ công ty TNHH gốm sứ Minh Phát, tôi bắt tay thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ nhân viên thống kê trong các quy trình sản xuất sản phẩm gốm bao gồm việc quản lý nhập xuất số liệu ở các khâu, theo dõi và điều phối thời gian cũng như số lượng các sản phẩm giữa các đơn hàng trong quá trình sản xuất để giữ đúng tiến độ đơn hàng, thống kê tổng hợp số liệu các khâu, lượng tồn, lượng hao hụt, thông báo khi có đơn hàng sắp đến thời gian giao hàng và giải quyết vấn đề đơn hàng ưu tiên. 1.3 Phương pháp thực hiện 1.3.1 Về lý thuyết Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về môi trường lập trình ASP.Net 3.5 , cách thức hoạt động cũng như việc sử dụng các control. Tìm hiểu kỹ các điều khiển liên quan đến việc truy cập dữ liệu giữa phần mềm và phía cơ sở dữ liệu. Cách thức hoạt động của mô hình 3 lớp cũng như việc xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 lớp đơn giản và hiệu 10 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm quả. Thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server 2005, tìm hiểu về các thành phẩn cơ bản của một cơ sở dữ liệu. 1.3.2 Về thực tế xây dựng hệ thống Tìm hiểu các bước để sản xuất sản phẩm gốm, khảo sát quy trình hoạt động dây chuyền sản xuất, tìm hiểu các nhu cầu của nhân viên thống kê và người quản lý, lên kế hoạch xây dựng ứng dụng, phân tích và thiết kế mô hình hoạt động hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện hoạt động của chương trình, kết nối cơ sở dữ liệu với giao diện chương trình và cuối cùng là kiểm tra và đóng gói chương trình. 1.4 Nội dung chính đề tài Tạo cái nhìn bao quát về quy trình sản xuất gốm. Tạo giao diện để người thống kê ở các công đoạn sản xuất sản phẩm gốm thực hiện thao tác xuất nhập, cập nhật, theo dõi quy trình sản xuất, giới hạn số liệu nhập xuất theo từng khâu, hộ trợ nhập theo bộ. Để có thể tạo ra một sản phẩm gốm phải qua nhiều công đoạn, giao diện hỗ trợ nhân viên thống kê chỉ giải quyết trong phạm vi các công đoạn : làm mộc, xối men, lò ga, thành phẩm. Các gói chức năng trong chương trình : - Giao diện nhật xuất cho nhân viên thống kê các khâu. - Quản lý số liệu nhập xuất trong các giai đoạn. - Hỗ trợ nhập dữ liệu theo bộ. - Xuất thống kê toàn bộ quy trình sản xuất về số liệu, lượng tồn, số hao hụt. 11 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu Microsoft .NET 2.1.1 Tổng quan Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework cung cấp những gì cần thiết và căn bản. IDE thì cung cấp một môi trường giúp chúng ta triển khai dễ dàng, và nhanh chóng các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET. Thành phần Framework là quan trọng nhất, .NET là cốt lõi và tinh hoa của môi trường. Trong .NET toàn bộ các ngôn ngữ C#, Visual C++ hay Visual Basic.NET đều dùng cùng một IDE. Một số tính năng của Microsoft .NET cho phép những nhà phát triển sử dụng như sau: - Một mô hình lập trình cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng dịch vụ web và ứng dụng client với Extensible Markup Language (XML). - Tập hợp dịch vụ XML Web, như Microsoft .NET My Services cho phép nhà phát triển đơn giản và tích hợp người dùng kinh nghiệm. - Cung cấp các server phục vụ bao gồm: Windows Server,, SQL Server, và BizTalk Server, tất cả điều tích hợp, hoạt động, và quản lý các dịch vụ XML Web và các ứng dụng. - Các phần mềm client như Windows XP và Windows CE giúp người phát triển phân phối sâu và thuyết phục người dùng kinh nghiệm thông qua các dòng thiết bị. - Nhiều công cụ hỗ trợ như Visual Studio .NET, để phát triển các dịch vụ Web XML, ứng dụng trên nền Windows hay nền web một cách dể dàng và hiệu quả. 2.1.2 Kiến trúc .NET Framework .NET Framework là một platform mới làm đơn giản việc phát triển ứng dụng trong môi trường phân tán của Internet. .NET Framework được thiết kế đầy đủ để đáp ứng theo quan điểm sau: 12 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm - Để cung cấp một môi trường lập trình hướng đối tượng vững chắc, trong đó mã nguồn đối tượng được lưu trữ và thực thi một cách cục bộ. Thực thi cục bộ nhưng được phân tán trên Internet, hoặc thực thi từ xa. - Để cung cấp một môi trường thực thi mã nguồn mà tối thiểu được việc đóng gói phần mềm và sự tranh chấp về phiên bản. - Để cung cấp một môi trường thực thi mã nguồn mà đảm bảo việc thực thi an toàn mã nguồn, bao gồm cả việc mã nguồn được tạo bởi hãng thứ ba hay bất cứ hãng nào mà tuân thủ theo kiến trúc .NET. - Để cung cấp một môi trường thực thi mã nguồn mà loại bỏ được những lỗi thực hiện các script hay môi trường thông dịch. - Để làm cho những người phát triển có kinh nghiệm vững chắc có thể nắm vững nhiều kiểu ứng dụng khác nhau. Như là từ những ứng dụng trên nền Windows đến những ứng dụng dựa trên web. - Để xây dựng tất cả các thông tin dựa triên tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo rằng mã nguồn trên .NET có thể tích hợp với bất cứ mã nguồn khác. .NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework. CLR là nền tảng của .NET Framework. Chúng ta có thể hiểu runtime như là một agent quản lý mã nguồn khi nó được thực thi, cung cấp các dịch vụ cốt lõi như: quản lý bộ nhớ, quản lý tiểu trình, và quản lý từ xa. Ngoài ra nó còn thúc đẩy việc sử dụng kiểu an toàn và các hình thức khác của việc chính xác mã nguồn, đảm bảo cho việc thực hiện được bảo mật và mạnh mẽ. Thư viện lớp, một thành phần chính khác của .NET Framework là một tập hợp hướng đối tượng của các kiểu dữ liệu được dùng lại, nó cho phép chúng ta có thể phát triển những ứng dụng từ những ứng dụng truyền thống command-line hay những ứng dụng có giao diện đồ họa (GUI) đến những ứng dụng mới nhất được cung cấp bởi ASP.NET, như là Web Form và dịch vụ XML Web. 13 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm [2.1]Mô tả các thành phần trong .NET Framework 2.1.3 Common Language Runtime (CLR) Như đã đề cập thì CLR thực hiện quản lý bộ nhớ, quản lý thực thi tiểu trình, thực thi mã nguồn, xác nhận mã nguồn an toàn, biên bịch và các dịch vụ hệ thống khác. Những đặc tính trên là nền tảng cơ bản cho những mã nguồn được quản lý chạy trên CLR. Do chú trọng đến bảo mật, những thành phần được quản lý được cấp những mức độ quyền hạn khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nguyên thủy của chúng như: liên quan đến Internet, hệ thống mạng trong nhà máy, hay một máy tính cục bộ. Điều này có nghĩa rằng, một thành phần được quản lý có thể có hay không có quyền thực hiện một thao tác truy cập tập tin, thao tác truy cập registry, hay các chức năng nhạy cảm khác. 14 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm CLR thúc đẩy việc mã nguồn thực hiện việc truy cập được bảo mật. Do đó, đặc tính bảo mật của CLR cho phép những phần mềm đóng gói trên Inernet có nhiều đặc tính mà không ảnh hưởng đến việc bảo mật hệ thống. CLR còn thúc đẩy cho mã nguồn được thực thi mạnh mẽ hơn bằng việc thực thi mã nguồn chính xác và sự xác nhận mã nguồn. Nền tảng của việc thực hiện này là Common Type System (CTS). CTS đảm bảo rằng những mã nguồn được quản lý thì được tự mô tả (selfdescribing). Thêm vào đó, môi trường được quản lý của runtime sẽ thực hiện việc tự động xử lý layout của đối tượng và quản lý những tham chiếu đến đối tượng, giải phóng chúng khi chúng không còn được sử dụng nữa. Việc quản lý bộ nhớ tự động này còn giải quyết hai lỗi chung của ứng dụng: thiếu bộ nhớ và tham chiếu bộ nhớ không hợp lệ. Trong khi runtime được thiết kế cho những phần mềm của tương lai, nó cũng hỗ trợ cho phân mềm ngày nay và trước đây. Khả năng hoạt động qua lại giữa mã nguồn được quản lý và mã nguồn không được quản lý cho phép người phát triển tiếp tục sử dụng những thành phần cần thiết của COM và DLL. Rutime được thiết kế để cải tiến hiệu suất thực hiện. Mặc dù CLR cung cấp nhiều các tiêu chuẩn dịch vụ runtime, nhưng mã nguồn được quản lý không bao giờ được dịch. Có một đặc tính gọi là Just-in-Time (JIT) biên dịch tất cả những mã nguồn được quản lý vào trong ngôn ngữ máy của hệ thống vào lúc mà nó được thực thi. Khi đó, trình quản lý bộ nhớ xóa bỏ những phân mảnh bộ nhớ nếu có thể được và gia tăng tham chiếu bộ nhớ cục bộ, và kết quả gia tăng hiệu quả thực thi. 2.1.4 Thư viện lớp .NET Framework Thư viện lớp .NET Framework là một tập hợp những kiểu dữ liệu được dùng lại và được kết hợp chặt chẽ với Common Language Runtime. Thư viện lớp là hướng đối tượng cung cấp những kiểu dữ liệu mà mã nguồn được quản lý của chúng ta có thể dẫn xuất. Điều này không chỉ làm cho những kiểu dữ liệu của .NET Framework dễ sử dụng mà còn làm giảm thời gian liên quan đến việc học đặc tính mới của .NET Framework. Thêm vào đó, các thành phần của các hãng thứ ba có thể tích hợp với những lớp trong .NET Framework. 15 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm Cũng như mong đợi của người phát triển với thư viện lớp hướng đối tượng, kiểu dữ liệu . NET Framework cho phép người phát triển thiết lập nhiều mức độ thông dụng của việc lập trình, bao gồm các nhiệm vụ như: quản lý chuỗi, thu thập hay chọn lọc dữ liệu, kết nối với cơ cở dữ liệu, và truy cập tập tin. Ngoài những nhiệm vụ thông dụng trên. Thư viện lớp còn đưa vào những kiểu dữ liệu để hỗ trợ cho những kịch bản phát triển chuyên biệt khác. Người phát triển có thể sử dụng .NET Framework để phát triển những kiểu ứng dụng và dịch vụ như sau: - Ứng dụng Console - Ứng dụng giao diện GUI trên Windows (Windows Forms) - Ứng dụng ASP.NET - Dịch vụ XML Web - Dịch vụ Windows Trong đó những lớp Windows Forms cung cấp một tập hợp lớn các kiểu dữ liệu nhằm làm đơn giản việc phát triển các ứng dụng GUI chạy trên Windows. Còn nếu như viết các ứng dụng ASP.NET thì có thể sử dụng các lớp Web Forms trong thư viện .NET Framework. 2.1.5 Phát triển ứng dụng Client Những ứng dụng client cũng gần với những ứng dụng kiểu truyền thống được lập trình dựa trên Windows. Đây là những kiểu ứng dụng hiển thị những cửa sổ hay những form trên desktop cho phép người dùng thực hiện một thao tác hay nhiệm vụ nào đó. Những ứng dụng client bao gồm những ứng dụng như xử lý văn bản, xử lý bảng tính, những ứng dụng trong lĩnh vực thương mại như công cụ nhập liệu, công cụ tạo báo cáo...Những ứng dụng client này thường sử dụng những cửa sổ, menu, toolbar, button hay các thành phần GUI khác, và chúng thường truy cập các tài nguyên cục bộ như là các tập tin hệ thống, các thiết bị ngoại vi như máy in. Một loại ứng dụng client khác với ứng dụng truyền thống như trên là ActiveX control (hiện nay nó được thay thế bởi các Windows Form control) được nhúng vào các trang web trên Internet. Các ứng dụng này cũng giống như những ứng dụng client khác là có thể truy cập tài nguyên cục bộ. 16 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm 2.2 Ngôn ngữ C# Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. Phần cốt lõi hay còn gọi là trái tim của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là sự hỗ trợ của nó cho việc định nghĩa và làm việc với những lớp. Những lớp thì định nghĩa những kiểu dữ liệu mới, cho phép người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mô hình tốt hơn để giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ C# chứa những từ khóa cho việc khai báo những kiểu lớp đối tượng mới và những phương thức hay thuộc tính của lớp, và cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, và đa hình, ba thuộc tính cơ bản của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong ngôn ngữ C# mọi thứ liên quan đến khai báo lớp điều được tìm thấy trong phần khai báo của nó. Định nghĩa một lớp trong ngôn ngữ C# không đòi hỏi phải chia ra tập tin header và tập tin nguồn giống như trong ngôn ngữ C++. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C# hỗ trợ kiểu XML, cho phép chèn các tag XML để phát sinh tự động các document cho lớp. C# cũng hỗ trợ giao diện interface, nó được xem như một cam kết với một lớp cho những dịch vụ mà giao diện quy định. Trong ngôn ngữ C#, một lớp chỉ có thể kế thừa từ duy nhất một lớp cha, tức là không cho đa kế thừa như trong ngôn ngữ C++, tuy nhiên một lớp có thể thực thi nhiều giao diện. Khi một lớp thực thi một giao diện thì nó sẽ hứa là nó sẽ cung cấp chức năng thực thi giao diện. Trong ngôn ngữ C#, những cấu trúc cũng được hỗ trợ, nhưng khái niệm về ngữ nghĩa của nó thay đổi khác với C++. Trong C#, một cấu trúc được giới hạn, là kiểu dữ liệu nhỏ gọn, và khi tạo thể hiện thì nó yêu cầu ít hơn về hệ điều hành và bộ nhớ so với một lớp. Một cấu trúc thì không thể kế thừa từ một lớp hay được kế thừa nhưng một cấu trúc có thể thực thi một giao diện. 17 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm Ngôn ngữ C# cung cấp những đặc tính hướng thành phần (component-oriented), như là những thuộc tính, những sự kiện. Lập trình hướng thành phần được hỗ trợ bởi CLR cho phép lưu trữ metadata với mã nguồn cho một lớp. Metadata mô tả cho một lớp, bao gồm những phương thức và những thuộc tính của nó, cũng như những sự bảo mật cần thiết và những thuộc tính khác. Mã nguồn chứa đựng những logic cần thiết để thực hiện những chức năng của nó.. Do vậy, một lớp được biên dịch như là một khối self-contained, nên môi trường hosting biết được cách đọc metadata của một lớp và mã nguồn cần thiết mà không cần những thông tin khác để sử dụng nó. Một lưu ý cuối cùng về ngôn ngữ C# là ngôn ngữ này cũng hỗ trợ việc truy cập bộ nhớ trực tiếp sử dụng kiểu con trỏ của C++ và từ khóa cho dấu ngoặc [] trong toán tử. Các mã nguồn này là không an toàn (unsafe). Và bộ giải phóng bộ nhớ tự động của CLR sẽ không thực hiện việc giải phóng những đối tượng được tham chiếu bằng sử dụng con trỏ cho đến khi chúng được giải phóng. 2.3 Giới thiệu về SQL Server 2005 SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005 có thể kết hợp với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E -Commerce Server, Proxy Server.... 2.3.1 Structured Query Language (SQL) SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ hỏi có cấu trúc), là công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý v à truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Khả năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù đây là mục đích ban đầu khi SQL được xây dựng nên và truy xuất dữ liệu vẫn còn là một trong 18 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm những chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: - Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu. - Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. - Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu - Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống. Như vậy, có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu. Khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,... SQL là ngôn ngữ có tính khai báo. Với SQL, người dùng chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như thế nào. Chính vì vậy, SQL là ngôn ngữ dễ tiếp cận và dễ sử dụng. 2.3.2 Vai trò của SQL Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó không thể tồn tại độc lập. SQL thực sự là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất hiện trong các hệ quản trị c ơ sở dữ liệu với vai trò ngôn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL có những vai trò như sau: 19 Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất gốm - SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng thông qua các trình tiện ích để gởi các yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu. - SQL là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể nhúng các câu lệnh SQL vào trong các ngôn ngữ lập trình để xây dựng nên các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu. - SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ sở dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ dữ liệu, điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu. - SQL là ngôn ngữ cho các hệ thống khách/chủ (client/server) : Trong các hệ thống cơ sở dữ liệu khách/chủ, SQL được sử dụng như là công cụ để giao tiếp giữa các trình ứng dụng phía máy khách với máy chủ cơ sở dữ liệu. - SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: Cho đến nay, hầu hết các máy chủ Web cũng như các máy chủ trên Internet sử dụng SQL với vai trò là ngôn ngữ để tương tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. - SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, mỗi một hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống khác trên mạng, gởi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau. - SQL là ngôn ngữ sử dụng cho các cổng giao tiếp c ơ sở dữ liệu: Trong một hệ thống mạng máy tính với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, SQL thường được sử dụng như là một chuẩn ngôn ngữ để giao tiếp giữa các hệ quản trị c ơ sở dữ liệu. 2.3.3 Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL) Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute) được sử dụng trong SQL Server khác với P-SQL (ProceduralSQL) dùng trong Oracle. SQL chuẩn bao gồm khoảng 40 câu lệnh. Trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, mặc dù các câu lệnh đều có cùng dạng và cùng mục đích sử dụng song mỗi một 20
- Xem thêm -