Tài liệu Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo Kết cấu chương detail Lý luận chung Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 2 I. Lý luận chung 1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại b. Ngân hàng trung ương detail detail 3 II. Ngân hàng trung ương 1. Định nghĩa 2. Lý do ra đời của ngân hàng trung ương 3. Vai trò của ngân hàng trung ương detail detail detail 4 III. Ngân hàng thương mại 1. Định nghĩa 2. Phân loại detail detail 5 IV. Các nghiệp vụ của NH thương mại 1. Nghiệp vụ huy động vốn 2. Nghiệp vụ cho vay 3. Nghiệp vụ trung gian 4. Mối quan hệ giữa các nghiệp vụ 5. Sức hoàn trả của ngân hàng thương mại detail detail detail detail detail 6 V. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 1. Công ty tài chính 2. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm 3. Quỹ tín dụng detail detail detail 7 Hết chương III Thuật ngữ cần chú ý Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng phi NH Sức hoàn trả của NHTM Nghiệp vụ huy động Nghiệp vụ nhận gửi Nghiệp vụ trung gian 9
- Xem thêm -