Tài liệu Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2347 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải • TỔNG HỢP 14 BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài 1 : công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu? Bài làm Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng : Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ) Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu? Giải: Giá tính thuế của một nồi cơm điện: 800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ. Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái: 760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ. Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng. Bài 3: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau : DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ : Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với thuế suất thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 % Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là 10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng SP` Giá mua Thuế GTGT đầu Tổng Giá bán Thuế GTGT đầu chưa thuế vào giá mua chưa ra GTGT phải thuế Thuế Thuế Thuế Thuế thanh GTGT suất khấu suất nộp toán trừ Tổng giá bán Thuế phải nộp X A 1 9 000 2 0,05 3=1*2 450 4=1+3 9 450 5 15 000 6 0,1 7=5*6 1 500 8=5+7 16 500 9=7-3 1 050 B 15 000 0,1 1500 16 500 20 000 0,1 2 000 22 000 500 C 20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1 3 000 33 000 2000 D 25 000 0 0 25 000 35 000 0,1 3 500 38 500 3 500 • Bài 5 • Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau: I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng 1. Để sử dụng cho việc SX sp A: a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ 2. Để sử đụnh cho việc SX sp B: a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu c. Tập hợp các hóa đơm bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu 3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu II - Tiêu thụ sp trong tháng 1. Sp A (giá bán chưa thuế GTGT) a. Bán cho cty thương mại An Khánh 120.000 sp với giá 130.000đ/sp b. Trực tiếp XK 24.000 sp với giá FOB là 135.000đ/sp c. Bán cho DN chế xuất 5.000 sp với giá là 120.000đ/sp 2. Sp B (giá bán đã có thuế GTGT) a. Bán quá các đại lý bán lẻ số lượng 60.000 sp với giá 132.000đ/sp b. Bán cho cty XNK X 5.000 sp với giá 150.000đ/sp c. Trực tiếp XK 35.000 sp với giá FOB là 150.000đ/sp Yêu cầu: tính thuế GTGT mà DN phải nộp trong tháng biết thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra là 10%? Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong tháng. I.Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng: 1.Để sản xuất cho sản phẩm A: Mua từ công ty X => thuế phải nộp là 15000 x 70000 x 10% =105000000( đồng) Mua từ công ty Y => Thuế GTGT phải nộp : 370000000(đòng) Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là: 500000000x 10%= 50000000( đồng) Tổng GTGT vào của sản phẩm A là: 105 + 137 +50 =525 (triệu) 2.Để sản xuất sản phẩm B: a.Mua từ công ty M => thuế phải nộp là: 120 x 10%= 12(triệu) b.Mua từ công ty N => thuế phải nộp là: Giá tính thuế : = 300( triệu) =>Thuế GTGT phải nộp : 300 x 10% = 30 (triệu) c. Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là: 120 x 10% = 35 (triệu) =>Tổng GTGT vào của sản phẩm B là: 12 +30+ 35 = 77 (triệu) 3.Dùng chung cho cả sản phẩm A và B l=> thuế GTGT phải nộp là? 510 x 10%= 51(triệu ) Vậy tổng thuế GTGT vào = 525 + 77 +51= 653 ( triệu) II.Tiêu thụ trong tháng : 1.Sản phẩm A: a. Thuế GTGT ra phải nộp là: 120000x 130000x 10%= 1560000000( đồng) b.Trực tiếp xuất khẩu => GTGT ra =0 c. Bán cho DN chế suất => GTGT =0 => 2. Sản phẩm B a.Bán cho các đại lý bán lẻ Giá tính thuế GTGT = Thuế GTGT phải nộp là: 60000x 120000x 10%= 720( triệu) b.Bán cho công ty XNK: Giá tính thuế GTGT = =>Thuế GTGT phải nộp là: 136363,64 x 5000x10%= 68181818,18(đồng) Tổng thuế GTGT ra phải nộp của sản phẩm B là 788181818,2 ( Đồng) Tổng thuế GTGT đầu ra của DN là: 1560000000+788181818,2=2348181818 ( Đồng) Vạy thuế GTGT của DN phải nộp là: GTGTp= GTGTr – GTGTv = 2348181818 – 653000000= 1695181818 (Đồng) Bài 6. Tại công ty X trong tháng 1 năm 2009 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: I - Mua hàng. 1. Nhập khẩu dây chuyền sản xuất theo giá FOB tính theo tiền VN là 7.000.000 đ, chi phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế chiếm 5% tên giá CIF, thuế suất thuế NK là 1%. Hệ thống được miễn nộp thuế GTGT. 2. NK rượu trên 40 độ làm nguyên liệu, số lượng NK là 10.000 lít theo giá CIF 40.000 đ/lít, thuế suất của thuế NK là 65%. 3. Mua hương liệu trong nước để phuc vụ cho sx với tổng trị giá mua là 4.500 triệu, thuế GTGT là 450 triệu. II- Sản xuất: Từ những NVL nói trên cùng với những nguyên liệu tồn kho khác công ty đã sx ra 150.000 chai rượu 25 độ. III- Tiêu thụ: 1. Xuất ra nước ngoài 70.000 chai rượu theo điều kiện CIF là 305.000 đ/chai.Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5.000 đ/chai. 2. Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 80.000 đ/chai với đơn giá bán chưa thuế GTGT là 340.000 đ/chai. IV1. Thuế suất của thuế GTGT là 10%. 2. Thuế suất của thuế XK các mặt hàng là 2%. 3. Thuế suất thuế TTDB của rượu trên 40 độ là 65%, rượu 25 độ là 30%. 4. Giá tính thuế NK được xác định là giá CIF. Yêu cầu: 1. Thuế NK, thuế TTDB, thuế GTGT của hàng NK công ty X phải nộp. 2. Thuế XK phải nộp, thuế TTDB, thuế NK của công ty được hoàn lại nếu có. 3. Tính thuế GTGT phải nộp cuối kỳ. Kết luận: 1)Tổng thuế NK=73.684,21 + 260.000.000 = 260.073.684,21 (đông) Thuế TTDB phải nộp của hàng nhập khẩu:429.000.000 (đồng) Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:108.900.000 (đồng) 2)Thuế XK phải nộp:420.000.000 (đồng) Thuế TTDB được hoàn:200.200.000 (đồng) 3)Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ : 2.421.920.000-260.820.000=2.161.100.000(đồng) Bài 7 : Công ty du lịch Sài Gòn trong tháng 8/2008 có các NV kinh tế phát sinh như sau : 1.Thực hiện hợp đồng với công ty H đưa 50 nhân viên của công ty H đi tham quan từ TP HCM đi HN và về lại TP HCM trong 5 ngày với giá trọn gói 6.050.000 d/ người 2.Thực hiện hợp đồng với công ty du lịch Singapo theo hình thức trọn gói đưa đoàn khách Singapo đến VN và lại về Singapo trong vòng 7 ngày với tổng giá thanh toán quy ra đồng VN là 530tr.đ. Công ty du lịch Sài Gòn phải lo toàn bộ vé máy bay ăn ở thăm quan. Riêng vé máy bay từ singapo về Việt Nam và ngược lại hết 200tr.đ 3.Thực hiện hợp đồng đưa 30 nhân viên cty H tham quan từ VN sang HK và về lại VN trong vòng 6 ngày với giá trọn gói 15 tr.đ/khách. Cty đã ký với cty du lịch HK với giá 12.800.000đ/khách.cty du lịch hông kong lo toàn bộ vé máy bay,ăn ở… Yêu cầu : xác định thuế GTGT phải nộp trong tháng của cty du lịch Sài Gòn. Biết rằng cty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế GTGT các dịch vụ là 10%. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng là 20tr.đ Bài làm Giá trọn gói 1. Giá tính thuế = 1 + thuế suất thuế GTGT 6.050.000 = = 5.500.000 1+ 10% Số thuế GTGT công ty du lịch sài gòn phải nộp : 50x5.500.000x10% = 27,5 (tr.đ) 2. Thuế GTGT công ty phải nộp khi đưa đoàn khách tham quan 530 - 200 x 10% = 30 ( tr.đ) 1+10% 3. Giá tính thuế khi công ty đưa 30 nhân viên đi tham quan : 15.000.000 – 12.800.000 = 2.000.000 (đ) 1 + 10 % Thuế GTGT đầu ra là : 30x2x10% = 6 (tr.đ) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 20 ( tr.đ) Tổng thuế GTGT công ty phải nộp : 27,5 + 30 +6 -20 = 43,5 (tr.đ)
- Xem thêm -