Tài liệu Lời bài hát maps

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 633 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

Lời bài hát Maps – Maroon 5 Lời Anh I miss the taste of a sweet life I miss the conversation I’m searching for a song tonight I’m changing all the stations. I like to think that we had it all We drew a map to a better place But on that road i took a fall Oh baby why did you run away ? I was there for you in your darkness time I was there for you in your darkness night But i wonder where were you when i was at my worst down on my knees And you said you had my back So i wonder where were you when all the roads you took came back to me So i’m following the map that leads to you The map that leads to you Ain’t nothing i can do The map that leads to you Following, following, following to you The map that leads to you Ain’t nothing i can do The map that leads to you Following, following, following I hear your voice in my sleep at night Hard to resist temptation ’cause something stranger has come over me And now i can’t get over you No, i just can’t get over you I was there for you in your darkness time Lời Việt Anh nhớ hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Anh nhớ những lần chúng ta trò chuyện. Giờ anh đang tìm kiếm một bài hát cho đêm nay. Và anh cũng đổi qua tất cả các trạm xe rồi. Anh luôn thích cái suy nghĩ rằng chúng ta đã có tất cả. Chúng ta đã cùng nhau vẽ tấm bản đồ để đến một nơi thật tuyệt. Nhưng cũng chính trên con đường đến đó anh đã vấp phải một sai lầm. Và em yêu à, tại sao em lại bỏ đi? Anh đã luôn ở bên em khi em trải qua khoảng thời gian tăm tối. Anh đã luôn ở bên em khi em trải qua những đêm dài khổ sở. Nhưng anh tự hỏi rằng em đã ở đâu khi anh ngã qụy. Chẳng phải em đã nói sẽ ôm chặt lấy anh từ phía sau sao Nên giờ anh đang tự hỏi em đã ở đâu khi mà trên quãng đường đó, giờ lại chỉ còn lại mình anh. Nên anh chỉ đành đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Đi theo nó, chẳng thể làm được điều gì khác nữa. Đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Chỉ biết đi theo những gì mà em đã chỉ dẫn. Anh nghe thấy giọng nói của em trong mỗi giấc mơ. I was there for you in your darkness night But i wonder where were you when i was at my worst down on my knees And you said you had my back Chẳng thể nào cưỡng lại sự cám dỗ đó. Bởi vì có những điều ngoài ý muốn đã xảy đến với anh. Nên anh đã không kịp giữ em lại. The map that leads to you Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu khi mà anh gục Following, following, following to you The map that leads to you Ain’t nothing i can do The map that leads to you ngã. Chẳng phải em đã nói sẽ ôm chặt anh phía sau rồi sao. Nên giờ anh đang tự hỏi em đã ở đâu khi mà trên quãng đường đó, giờ lại chỉ còn lại mình anh. So i wonder where were you when all the roads Không, anh chẳng thể giữ em lại. you took came back to me Anh đã luôn bên em khi em trải qua khoảng thời gian tăm tối. So i’m following the map that leads to you Anh đã luôn bên em khi em trải qua những The map that leads to you đêm dài khổ sở. Ain’t nothing i can do Oh oh oh Oh oh oh Yeah yeah yeah Oh oh Oh i was there for you in your darkness time Oh i was there for you in your darkness night Oh i was there for you in your darkness time Oh i was there for you in your darkness night But i wonder where were you when i was at my worst down on my knees And you said you had my back So i wonder where were you when all the roads you took came back to me So i’m following the map that leads to you The map that leads to you Ain’t nothing i can do The map that leads to you Following, following, following to you The map that leads to you Ain’t nothing i can do Nên anh chỉ đành đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Đi theo nó, chẳng thể làm được điều gì khác nữa, Đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Chỉ biết đi theo những gì mà em đã chỉ dẫn. Oh oh oh Oh oh oh Yeah yeah yeah Oh oh Oh, Anh đã luôn bên em khi em trải qua khoảng thời gian tăm tối. Oh, Anh đã luôn bên em khi em trải qua những đêm dài khổ sở. Oh, Anh đã luôn bên em khi em trải qua khoảng thời gian tăm tối. Oh, Anh đã luôn bên em khi em trải qua những đêm dài khổ sở. The map that leads to you Following, following, following Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu khi anh gục ngã. Chẳng phải em đã nói sẽ ôm chặt anh từ phía sau rồi sao. Nên giờ anh đang tự hỏi em đã ở đâu khi mà quãng đường đó, giờ chỉ còn lại mình anh. Nên anh chỉ đành đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Đi theo nó, chẳng thể làm được điều gì khác nữa. Đi theo tấm bản đồ mà em đã vạch ra. Chỉ biết đi theo những gì mà em đã chỉ dẫn.
- Xem thêm -