Tài liệu Lời bài hát my love

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 662 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

My Love - Westlife An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah) Một con đường vắng, một căn phòng trống Một vết thương sâu trong tim anh Anh cô đơn nên căn phòng cũng trở nên nhỏ bé hơn Anh tự hỏi thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi đâu rồi Những tháng ngày hai ta đã có, những khúc ca đôi ta cùng hát And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far Và ôi tình yêu của anh, anh vẫn mãi ấp ôm Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời [Chorus:] So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love. [Chorus:] Thế nên anh thì thầm cầu nguyện Và hi vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới nơi Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh Băng qua những đại dương Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no) Anh cố gắng đọc sách, anh cố gắng làm việc Anh cố gắng gượng cười với những người bạn Nhưng anh chẳng thể nào ngăn được những nghĩ suy của mình I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah) Anh tự hỏi như thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi đâu rồi Những tháng ngày hai ta đã có, những khúc ca đôi ta cùng hát And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far Và ôi em yêu ơi, anh vẫn mãi ôm ấp Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Thế nên anh thì thầm cầu nguyện Và hi vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới nơi Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh Băng qua những đại dương Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... lần được thấy em... To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart You're all I'm thinking of Để ôm em trong vòng tay Để hứa với em tình yêu này Để nói với em từ trái tim anh Những điều anh suy nghĩ Reaching for the love that seems so far Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời
- Xem thêm -