Tài liệu Lời bài hát việt nam ơi

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 405 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Lời bài hát Việt Nam Ơi Nhạc sĩ & Ca sĩ trình bày: Minh Beta Lời Việt: Bước giữa nắng tràn, Đường phố nơi tôi ở, Từ thơ bé, đã quen Giữa đất nước này, Niềm tin luôn căng tràn, Đừng lo lắng, cười lên Và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười Và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh) Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, Về nơi đồi cao bay mây trắng Một vòng tay nối tròn Việt Nam Bao la đất trời, Quê hương xanh ngời, Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt Bao nhiêu con người, Chung tay xây đời, Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Lời Anh: Step between full sun, street where I live, From childhood, familiar Between this country, always lush Trust, Do not worry, smile And the wind through the trees, Republic of hours laughing children playing And the sun, the leaves ringing, bright blue day, my Vietnam From where greenfield fragrant rice, the street where the high-strung car Faith harmony singing rang (eh oh eh oh) From the remote islands where vast waves, On the hill where the white clouds flying A circular connectors bracelet Vietnam Vastly earth, shining green Hometown, bat sleeve smiling eyes catch the morning sun How many human beings, build life Together, belief in a bright Vietnam Oh Vietnam, Vietnam Oh, sing proud to Vietnam, my forever.
- Xem thêm -