Tài liệu Huong dan su dung git va bitbucket

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 304 |
  • Lượt tải: 0
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIT VÀ BITBUCKET Git Giới thiệu: Các hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System - VCS) đóng vai trò quan trọng trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Chúng lưu trữ các thay đổi của một hay nhiều tập tin theo thời gian, cho phép người dùng khôi phục lại các phiên bản cũ, xem các thay đổi đã được thực hiện bởi ai và vào thời gian nào,... Git là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán miễn phí và nguồn mở mạnh và phổ biến nhất hiện nay. Dowload Git và cài đặt với máy tính cá nhân: http://git-scm.com/downloads Bitbucket Bitbucket là dịch vụ web hỗ trợ quản lý phiên bản phân tán cho cả Git và Mercurial (một hệ thống quán lý phiên bản phân tán khác). Với Bitbucket và Git sinh viên có thể quản lý các phiên bản (mã nguồn) của các bài tập lập trình của mình, giáo viên có thể thông qua các tài khoản Bitbucket của sinh viên để theo dõi và thu bài tập. Mỗi bạn sinh viên tạo tài khoản với tên tài khoản (username) trùng với tên tài khoản tại http://uetmail.vnu.edu.vn và http://bbc.vnu.edu.vn. Trường hợp không thể tạo được tài khoản như trên, chẳng hạn tên tài khoản không khả dụng cần báo với giáo viên để tạo tài khoản với tên tài khoản phù hợp. Tạo kho chứa (repository) Điền thông tin liên quan. Chú ý tick vào ô This is a private repository để đặt chế độ chỉ riêng mình bạn có quyền đọc/ghi. Chọn I’m starting from scratch để xem chỉ dẫn. Tạo bản sao của kho chứa trên máy tính cá nhân Mở Git Bash, chạy các lệnh như hình minh họa, cụ thể như sau: Chọn thư mục chứa bản sao địa phương, chẳng hạn C:\work Chạy lệnh git clone https://username@bitbucket.org/username/hello-git.git để tạo bản sao địa phương Kết quả là bản sao của kho chứa nằm tại thư mục C:\work Tạo mới một tệp tin trong bản sao của kho chứa và cập nhật phiên bản online Thực hiện các lệnh như trong hình minh họa. Trong ví dụ này ta tạo mới một tệp tin có tên README.txt trong thư mục C:\work\hello-git với nội dung “This is my README”. Chú ý để bổ sung một tệp tin vào kho chứa sử dụng lệnh: git add Chú thích về thay đổi đối với kho chứa bằng lệnh: commit –m Cập nhật bản online tại Bitbucket bằng lệnh git push Quan sát các thay đổi với kho chứa đã tạo trên Bitbucket. Sinh viên tự tìm hiểu thêm các lệnh với Git. Thiết lập quyền truy cập cho kho chứa Chọn Administration, tại mục Access management, nhập tên tài khoản của giáo viên (tuvt) và cấp quyền Read
- Xem thêm -