Tài liệu Hop dong thue nha ban hang

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 240 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn cứ vào nghị định số 17 - HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế. - Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế của hội đồng Nhà nước công bố ngày 25/09/1989. - Căn cứ nhu cầu của hai bên. Hôm nay ngày 01 tháng 05 năm 2015 I. Đại diện bên cho thuê nhà ( Bên A) - Đại diện: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Địa chỉ: Số nhà 54 phố Môi - xã Quảng Tâm - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại : 094246.1311 - Số CMND : 172126176 II. Đại diện bên thuê nhà ( Bên B) - Đại diện: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Địa chỉ: Quảng Tâm – TP. Thanh Hoá - Điện thoại: 0919.484.111 - Số CMND : 173436864 Hai bên thoã thuận và ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây: Điều 1: Điều kiện hợp đồng Bên A đồng ý cho bên B thuê 02 gian ngoài ( diện tích hơn 60m2) ngôi nhà số 54 phố Môi - xã Quảng Tâm – Thành Phố Thanh Hóa. Điều 2: Giá trị và thời hạn hợp đồng Tiền thuê nhà 1 tháng là: 3.000.000đ/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn/ 01 tháng) Thời hạn hợp đồng: Kể từ ngày 01/ 05/ 2015 trong thời hạn 02 năm đến ngày 01/ 05/ 2017. Trong trường hợp biến cố cả hai bên thõa thuận bàn bạc thanh lý hợp đồng tạo điều kiện cho cả hai bên. Điều 3: Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt (có giấy chứng nhận đưa tiền và chữ ký của hai bên) . Thanh toán một năm 2 lần (vào ngày 01 tháng 05 - và ngày 01 tháng 11 hàng năm) trong thời hạn hợp đồng . 1 Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 1. Quyền của Bên cho thuê: a) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng; b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra; c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở; d) Thông báo cho bên thuê về việc bảo trì nhà ở, cải tạo nhà ở trước thời gian 7 ngày ; 2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định của Hợp đồng này; b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở; c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê; d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường; Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 1. Quyền của Bên thuê: a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định của hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn; 2. Nghĩa vụ của Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng; b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra; c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở; d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản; đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú, không vi phạm pháp luật; e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định của Hợp đồng này. Điều 6: Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các trường hợp sau: 1. Thời hạn thuê đó hết; 2 2. Trong thời hạn cho thuê bên B phải hoàn trả lại mặt bằng đang thuê trước thời hạn nếu bên A có biến cố lớn trong cuộc sống, ví dụ: bên A cải tạo hoặc đập phá nhà cũ để xây dựng mới khu vực đang cho thuê. Bên A có nhu cầu bán nhà đất hoặc chuyển nhượng cho người khác tại khu vực đang cho bên B thuê. Bên A cưới hỏi , ốm đau .v.v. 3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước; 4. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Điều 7: Những điều khoản khác Trong thời gian hợp đồng nếu không còn sử dụng nhà nữa bên B phải báo cho bên A trước 10 ngày để thanh toán mọi thủ tục. Hai bên đã cùng nhau đi đến những thoã thuận trên, nếu bên nào vi phạm hợp đồng bên đó phải chịu trách nhiệm. Bồi thường lại kinh tế cho nhau và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hợp đồng này có giá trị thời hạn 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 3
- Xem thêm -