Tài liệu Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty tnhh một thành viên môi giới bất động sản tầm nhìn chuyên nghiệp thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẦM NHÌN CHUYÊN NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Ngô Ngọc Cương Sinh viên thực hiện MSSV: 1311142850 : Trần Thị Minh Hồng Lớp: 13DQTC01 TP. Hồ Chí Minh, 2017
- Xem thêm -