Tài liệu Hệ thống thông tin kế toán tại công ty hữu toàn

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Nhóm 6: Lê Viết Hoàng Nguyên Nguyễn Văn Hiệu Lâm Bảo Vương Lương Minh Huy Nguyễn Đăng Khoa Phan Văn Hưng Trần Vũ Hùng Nội Dung   Giới Thiệu Công Ty Hữu Toàn  Hoạt Động Kế Toán  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán  Đánh Giá – Nhận Xét – Kiến Nghị Giới Thiệu Công Ty Hữu Toàn   Năm 1982, công ty cổ phần Hữu Toàn được thành lập  Sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về máy phát điện, máy nén khí, máy nông ngư cơ  Không ngừng phát triển, mở rộng các chi nhánh, công ty con, mạng lưới phân phối Giới Thiệu Công Ty Hữu Toàn   Định hướng phát triển  Thứ nhất: Lấy ngành sản xuất cơ khí làm chủ đạo, đa dạng hóa trong sản xuất máy móc công nghiệp như sản xuất máy phát điện, máy nén khí, dynamo, máy bơm nước, máy phun thuốc, máy cắt cỏ…  Thứ hai: Đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì, củng cố và xây dựng để Hữu Toàn là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp số 1 Việt Nam.  Thứ ba: Phát triển hệ thống thương mại thông qua việc hình thành chuỗi Trung tâm máy và công cụ dụng cụ Hữu Toàn phục vụ cho việc phân phối các sản phẩm của Hữu Toàn và các sản phẩm công cụ dụng cụ cầm tay được Hữu Toàn thẩm định về chất lượng. Hoạt Động Kế Toán  Sơ đồ tổ chức kế toán Kế toán trưởng (GĐ Tài chính) Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán ngân hàng Kế toán đầu vào Kế toán đầu ra Kế toán chi phí Kế toán công nợ Kế toán sản xuất Hoạt Động Kế Toán   Chức năng: Quản lý, kiểm tra và theo dõi toàn bộ hoạt động tài chính của công ty Hoạt Động Kế Toán  Nhiệm Vụ Quản lý, theo dõi công nợ khách hàng Kiểm tra, quản lý số liệu Hạch toán kịp thời các nghiệp vụ phát sinh Lập và lưu trữ chứng từ kế toán Báo cáo tài chính, thực hiện thuế Đăng ký và hoàn thuế tỉ lệ nội địa hóa Quản lý tài sản công ty Hệ Thống Thông Tin Kế Toán  1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 2. Nhu cầu sử dụng 3. Cơ sở hạ tầng thông tin 4. Quá trình hình thành, sử dụng hệ thống 5. Phần mềm kế toán ASC 6. Bộ phận IT 1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán   Hệ thống thông tin kế toán: sử dụng hệ thống thông tin để phân tích, lập báo cáo, cung cấp thông tin cho người sử dụng về hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hoạt động SX kinh doanh Nghiệp vụ kinh tế QĐ Kinh tế Người sử dụng Phân tích ghi chép, lưu trữ Phân tích tổng hợp, lập báo cáo 1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán   Phân loại:  Theo mục tiêu và phương pháp  Hệ thống thông tin kế toán tài chính  Hệ thống thông tin kế toán quản trị  Theo sự lưu trữ và xử lý dữ liệu  Hệ thống thông tin kế toán thủ công  Hệ thống thông tin kế toán máy tính  Hệ thống thông tin kế toán trên nền máy tính 2. Nhu cầu sử dụng   Kế toán thủ công gặp phải những khó khăn:      Ghi chép, tính toán dễ sai sót, nhầm lẫn Lưu trữ trên giấy dễ thất lạc, hỏng Việc sắp xếp tài liệu ghi chép Tổng hợp, báo cáo số liệu Thời gian. 2. Nhu cầu sử dụng   Hệ thống kế toán trên máy tính để đảm bảo:      Tránh sai sót, gian lận Hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách quản lý Giảm cán bộ quản lý chuyên quyền. Quản lý dữ liệu được đảm bảo an toàn Tốc độ xử lý số liệu 3. Cơ sở hạ tầng thông tin   Hệ thống các máy tính cá nhân  Hệ thống các server, mail  Mạng máy tính, internet.  Các thiết bị, phần mềm… 3. Cơ sở hạ tầng thông tin   Sơ đồ kết nối các chi nhánh 3. Cơ sở hạ tầng thông tin   Sơ đồ mạng 4. Quá trình hình thành, sử dụng hệ thống   Trước 1999, xử lý các nghiệp vụ kế toán theo phương pháp thủ công  Năm 1999, công ty bắt đầu đưa vào triển khai sử dụng hệ thống thông tin kế toán trên máy tính, dùng phần mềm kế toán ASC  Hệ thống đã cập nhật các phiên bản của phần mềm ASC theo nhu cầu của công ty, và sự phát triển của phần mềm  Hiện tại, hệ thống sử dụng phiên bản kế toán ASC 5.3 4. Quá trình hình thành, sử dụng hệ thống   Kế toán viên trang bị máy tính cá nhân, và có sẵn chương trình kế toán ASC  Server cài đặt cơ sở dữ liệu, để quản lý dữ liệu tập trung  Kế toán viên nhập các dữ liệu hằng ngày và tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm. 5. Phần mềm kế toán ASC   Do phân viện công nghệ thông tin TP.HCM phát triển  Được sử dụng nhiều ở các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ, xây dựng. 5. Phần mềm kế toán ASC   Chức năng:       Quản lý kế toán tổng hợp và chi tiết Quản lý công nợ Quản lý tồn kho Quản lý bán hàng Tính giá thành sản phẩm (đơn vị sản xuất) Theo dõi chi phí công trình xây dựng (đơn vị xây dựng) 6. Bộ phận IT Tổ Chức – Nhân Sự   Được cơ cấu nằm trong ban kiểm soát của công ty .  Nhân sự:  Phó phòng công nghệ thông tin.  Nhân viên công nghệ thông tin.  Chuyên viên kiểm soát hệ thống kế toán.
- Xem thêm -