Tài liệu Độc học môi trường và sức khỏe con người

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

H Hà NỘI I T R ỊN H T H Ị T H A N H B{c học, mùi iruOng VÀSÚCKHỔE CON NGƯỪi (ỉ r t l ầ n th ử 5) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHỞ XUẤT BẢN ĐỌI HỌC ọ u ố c GIO HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điên thoai: (04) 9724852: (04) 9724770. Fax: (04) 9714899 Chịu trá ch nhiệm xu ấ t bản: Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO Tổng biên tập: NGUYEN b á t h à n h Người nhận xét: GS. TS ĐÀO NGỌC PHONG PGS. TS BÙI LAI PGS. TS NGUYỄN QUỐC KHANG Biên tập và sủa bài: TS. LƯƠNG LÃNG LAN HƯƠNG T rin h bày bia: NGỌC ANH ĐỘC HỌC, MÓI TRƯỜNG VÀ sức KHOẺ CON INGƯỜI_________ Mã sô: 1K - 15 ĐH2008 In 1000 cuốn, khổ 14,5 X 20,5 cm tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội Sô' xuất bản: 106 - 2008/CXB/183 - 14/ĐHQGHN, ngày 23/1/2008 Quyết định xuất bản số: 15 KH/XB In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2008.
- Xem thêm -