Tài liệu Các công dụng chữa bệnh tuyệt vời của phật thủ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Các công dụng chữa bệnh tuyệt vời của phật thủ ậ ủ ờ ệ ụ ây rì ữ ệ ệ ờ ậ ữ ệ ệ ết các công dụng chữa bệnh tuyệt vời của . ủ . Bài viế qu phật thủ. ữ y r n n v ậ n v ăn n n n , n , n n - ản 6g phật th n ể ễu n . nv n ăn v n n n ,n b n n v nu ể ản n. n , n v y n n r , ể thang. n ản , nv n b n n v u n ây n n , n ản 5 - 10ml tron ậ v nu n n n n ản u n . ậ ậ n , u n , , ản n u n ụ u n n , v ản n ậ n nu n n n, ậ n VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Viêm gan n n ăn , ậ n n nu n n ả u . ản nu n Quả phật th không chỉ ể v v n n ản n b n u ăn u n , u ể n n n cúng mà còn có thể . ể chữa bệnh ụng kinh n n u n n n , n u u n ản n vả , n n , n ậ , - ản nu n . Chữa huyết trắng n , r u n n n ản un ả hai th v n u , ậ n , - ản n. u n n n b n u n ản b b n ậ n , uu n . , n v n n vả VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -