Tài liệu Bài giảng hình hộp chữ nhật hình học 8

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU Bài giảng Hình học 8 Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Giáo viên: NGUYỄN VĂN THUẬN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Giới thiệu về hình học không gian: Hình hộp chữ nhật Hình trụ Hình chóp tam giác (hình tứ diện) Hình lăng trụ Các hình sau đây là những hình gì? Một số vật thể trong không gian: A D A C D B C B A’ A’ D’ D’ B’ A B C’ F’ D’ C’ O’ E D A’ B’ C’ F C B’ S C A E’ B O  12 cạnh: AA’; BB’; CC’. A/ HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG DD’; AB; BC; CD; DA; A’B’; B’C’; C’D’; D’A’ 1) Hình hộp chữ nhật: A D C  8 đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C, D’ Kí hiệu: ABCD. A’B’C’D’ A D B A’ D’ B C A’ B’ C’  6 mặt: là các hình chữ nhật: ABCD; A’B’C’D’; AA’B’B; CC’D’D; BB’C’C; DD’A’A D’ C’ B’  Hình lập phuơng là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình vuông. 2- Mặt phẳng và đường thẳng: A D C Kí hiệu: mp(ABCD) ; mp(AA’B’B )… A’ B’ Các mặt ABCD; AA’B’B …như là một phần của các mặt phẳng. D’ C’  Các đỉnh: A, B, C … như là các điểm. Các cạnh như AB, BC,… như là các đoạn thẳng là một phần của các đường thẳng.  Các đường thẳng AA’ và BB’ cùng nằm trong một mặt phẳng (AA’B’B). AA’ và BB’ không có điểm chung. AA’ // BB’ 2- Mặt phẳng và đường thẳng: A D C B 3- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng: - Chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. - Không có điểm chung.  Hai đường thẳng chéo D’ nhau là hai đường thẳng: A’ B’ C’ - Chúng không cùng nằm trong một mặt phẳng.  Các đường thẳng AA’ và BB’ cùng nằm trong một mặt phẳng (AA’B’B). - Không có điểm chung.  Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng: AA’ và BB’ không có điểm chung. - Có 1 điểm chung. 4- Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng // A D Kí hiệu AB// mp(A’B’C’D’).  Trong hình hộp chữ nhật ABCD . A’B’C’D’. C B AB song song với mp(A’B’C’D’). -BC //mp(A’B’C’D’) -và BC// mp(AA’D’D ) A’ B’ D’ C’  AB // A’B’ AB không nằm trong mp(A’B’C’D’) ; A’B’ nằm trong mp(A’B’C’D’).  AB và BC cắt nhau nằm trong mp (ABCD). mp(ABCD)//mp(A’B’C’D’) Nhận xét : Nếu một đường thẳng song song với mặt phẳng thỉ chúng không có điểm chung. - Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. - Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng đi qua điểm chung đó . Khi đó hai mặt phẳng này cắt nhau. Bài tập : 5; 6 ; 7 ; 8 ; 9;
- Xem thêm -