Tài liệu Bài giảng cơ quan phân tích thính giác sinh học 8

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN: SINH HỌC 8 BÀI 51: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC Kiểm tra bài cũ: - Mắt có các tật nào? Nguyên nhân và cách khắc phục? - Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng ngừa? BÀI 51 : CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC ? Cơ quan phân tích thính giác gồm những thành phần nào? Cơ quan phân tích thính giác gồm : - Tế bào thụ cảm thính giác - Dây thần kinh thính giác - Vùng thính giác I. CẤU TẠO CỦA TAI Vành tai Chuỗi xương tai Ống bán khuyên Dây thần kinh số VIII Ốc tai Màng nhĩ Ống tai Vòi nhĩ Cấu tạo tai Điền từ vào chỗ trống (trang 162 SGK) ĐÁP ÁN: 1. Vành tai 2. Oáng tai 3. Màng nhĩ 4. Chuỗi xương tai Kết luận: Thành phần cấu tạo Tai ngoài Tai giữa Tai trong Chức năng Vành tai Hứng sóng âm Ống tai Hướng sóng âm Màng nhĩ Giới hạn giữa tai ngoài-tai giữa Chuỗi xương tai Vai trò đệm Vòi nhĩ Thông với hầu Tiền đình và các ống bán khuyên Thu nhận thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể Ốc tai Thu nhận kích thích của sóng âm Cấu tạo của ốc tai: Phân tích cấu tạo của ốc tai MÀNG TIỀN ĐÌNH MÀNG BÊN ỐC TAI XƯƠNG NGOẠI DỊCH CỬA BẦU DÂY TK THÍNH GIÁC MÀNG CƠ SỞ NỘI DỊCH MÀNG CHE PHỦ TẾ BÀO ĐỆM TẾ BÀO THỤ CẢM THÍNH GIÁC ỐC TAI MÀNG Kết luận: Ốc tai gồm: - Ốc tai xương ở ngoài. - Ốc tai màng ở trong (màng tiền đình và màng cơ sở). Có cơ quan coocti chứa các tế bào thụ cảm thính giác. II/ CHỨC NĂNG THU NHẬN SÓNG ÂM * Hãy sắp các thành phần cấu tạo của tai theo thứ tự thu nhận kích thích sóng âm A. Vành tai B. Màng nhĩ C. Chuỗi xương tai D. Ống tai E. Nội dịch F. Ngoại dịch G. Tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti A–D–B–C–F–E–G KẾT LUẬN: Sóng âm  màng nhĩ  chuỗi xương tai  cửa hầu  chuyển động ngoại dịch và nội dịch  rung màng cơ sở  kích thích cơ quan Coócti xuất hiện xung thần kinh  vùng thính giác (phân tích cho biết âm thanh). III/ VỆ SINH TAI Tiếng ồn lớn có ảnh hưởng đến thần kinh, làm giảm tính đàn hồi của màng nhĩ, nếu tiếng ồn quá mạnh có thể làm thủng màng nhĩ? Để chống hoặc giảm tiếng ồn chúng ta cần phải có những biện pháp gì? Để giữ gìn vệ sinh và bảo vệ tai chúng ta cần phải làm gì? Kết luận: - Giữ vệ sinh tai: lao rửa bằng tăm bông - Bảo vệ tai: + Không dùng vật nhọn ngoáy tai. + Giữ vệ sinh mũi họng. + Có biện pháp chống- giảm tiếng ồn. Sắp xếp các từ sau vào đúng vị trí của hình vẽ A. ỐNG BÁN KHUYÊN B. ỐNG TAI C. VÀNH TAI D. CHUỖI XƯƠNG TAI E. DÂY THẦN KINH F. MÀNG NHĨ G.VÒI NHĨ 1C – 2B – 3F – 4G – 5D – 6A – 7E – 8H H. ỐC TAI - Vê nhà học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 165 SGK. - Chuẩn bị bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. + Tìm hiểu thí nghiệm của Paplop. + So sánh tính chất của 2 loại phản xạ. BÀI HỌC KẾT THÚC THÂN ÁI CHÀO CÁC EM
- Xem thêm -