Tài liệu Bài giảng bè xuôi sông la tiếng việt 4

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Tập đọc KIỂM TRA BÀI CŨ Em hiểu nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc nghĩa là gì? Em hãy nêu nội dung của bài? Tập đọc Bè xuôi sông La Luyện đọc Dẻ cau, muồng đen, lượn, lim dim, Nụ, nở xoà. Bè ta xuôi sông La Dẻ cau cùng táu mật Muồng đen và trai đất Lát chun rồi lát hoa Tìm hiểu bài Tập đọc Luyện đọc Bè xuôi sông La Dẻ cau, muồng đen, lượn, Nụ, nở xoà, lim dim. Bè ta xuôi sông La / Tìm hiểu bài *Vẻ đẹp dòng sông La. - Nước trong veo, tre xanh mát đôi bờ, sóng gợn, Nước long lanh, có tiếng chim, đằm mình Muồng đen / và trai đất *Tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Lát chun /rồi lát hoa - Mùi vôi xây, mùi lán cưa, những mái ngói hồng Dẻ cau / cùng táu mật “Trong đạn bom đổ nát” “Bừng tươi nụ ngói hồng” Tập đọc Luyện đọc Bè xuôi sông La Dẻ cau, muồng đen, luợn, lim dim, Nụ, nở xoà. Bè ta xuôi sông La / Tìm hiểu bài *Vẻ đẹp dòng sông La. *Tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Dẻ cau /cùng táu mật Muồng đen /và trai đất Lát chun /rồi lát hoa * Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La, nói nên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Tập đọc Bè xuôi sông La Luyện đọc Tìm hiểu bài Sông La ơi sông La *Vẻ đẹp dòng sông La. Trong veo như ánh mắt *Tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Bờ tre xanh im mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Như bầy trâu lim dim Đằm mình trong êm ả Sóng long lanh vẩy cá Chim hót trên bờ đê. * Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La, nói nên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Tập đọc Luyện đọc Bè xuôi sông La Dẻ cau, muồng đen, luợn, lim dim, Nụ, nở xoà. Bè ta xuôi sông La / Tìm hiểu bài *Vẻ đẹp dòng sông La. *Tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Dẻ cau /cùng táu mật Muồng đen /và trai đất Lát chun /rồi lát hoa * Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La, nói nên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Tập đọc Bè xuôi sông La
- Xem thêm -