Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học giải phương trình lượng giác lớp 11 ở trường trung học phổ thông ( ban nâng cao)

  • Số trang: 158 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 25402 tài liệu