Tính chất quang trong chấm lượng tử hai chiều có thể có giam cầm parabol

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25402 tài liệu