Tài liệu Truyền thông thời gian thực future internet webrtc

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 526 |
  • Lượt tải: 2
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

1 Truyền thông thời gian thực WebRTC Topic: Future Internet Nguyễn Văn Quyền Nhữ Bảo Vũ 2 Nội dung trình bày 1 • Giới thiệu tổng quan • Tính phổ biến và tiềm năng phát triển • Tính cách mạng của WebRTC 2 • Kiến trúc và kỹ thuật bên trong WebRTC • Quá trình tín hiệu WebRTC Signaling • So sánh WebRTC với VoIP truyền thống 3 • Các nền tảng hỗ trợ WebRTC • Mô hình ứng dụng và thử nghiệm • Kết luận 3 Giới thiệu tổng quan WebRTC (Web Real Time Communication) là tập hợp các tiêu chuẩn và giao thức cho phép các trình duyệt Web thực hiện trực tiếp các tính năng truyền thông đa phương tiện thời gian thực như gọi điện, truyền hình, truyền dữ liệu, gửi tin nhắn bằng các API JavaScript. 4 Giới thiệu tổng quan  Ý tưởng WebRTC được đưa ra bởi nhóm phát triển Google Hangouts từ năm 2009.  Mục tiêu của dự án là kết nối máy tính, điện thoại, tivi, … và thực hiện được các cuộc gọi thông qua 1 nền tảng chung.  Việc giao tiếp của chúng ta sẽ dễ hàng hơn và điều này có thể thay thế các phương phức liên lạc hiện có.  Điểm đột phá của WebRTC là có thể tham gia ngay cuộc hội thoại ngay trên trình duyệt. (no install + no plugins).  10/02/2015, WebRTC 1.0 chính thức được công bố. 5 Tính phổ biến và tiềm năng phát triển  Tính đến cuối 2013, đã có hơn 1 tỉ thiết bị được kích hoạt sử dụng WebRTC  Dự báo tăng lên 4 tỷ vào năm 2016, trong đó có khoảng 1,5 tỷ người dùng thường xuyên. @disruptivedean  WebRTC có thể hoạt động trên bất cứ thiết bị nào có cài một trong các trình duyệt hỗ trợ WebRTC. Khảo sát: http://www.dialogic.com/en/landing/webrtcsurvey-results.aspx 6 Tính cách mạng của WebRTC  VoIP là một thị trường tương đối đóng, đặc biệt là khi so với những gì đang diễn ra với các công nghệ trên nền web.  WebRTC làm đơn giản hóa rất nhiều công nghệ cho các nhà phát triển. Mã nguồn mở và miễn phí.  Tiếp cận được với số đông các nhà phát triển web – một nhóm lớn hơn nhiều so với các chuyên gia VoIP. 7 Tổng quan kiến trúc WebRTC 8 WebRTC API  MediaStream (aka getUserMedia): truy cập audio, video  RTCPeerConnection: giao tiếp audio và video, trao đổi SDP, chạy thuật toán vượt NAT.  RTCDataChannel: truyền dữ liệu tùy ý peer-to-peer. 9 Media Stream (aka getUserMedia) 
- Xem thêm -