Tài liệu Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may phú thịnh - nhà bè

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Giảng viên hướng dẫn : ThS. TRẦN THỊ CẨM HÀ Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010378 : LÊ CHƠN QUÂN Lớp: 09DQTC1 TP. Hồ Chí Minh, 2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Giảng viên hướng dẫn : ThS. TRẦN THỊ CẨM HÀ Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010378 : LÊ CHƠN QUÂN Lớp: 09DQTC1 TP. Hồ Chí Minh, 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2013 Tác giả Lê Chơn Quân iii LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian thực hiện đề tài thực tập tại Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cũng đã hoàn thành được Khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn Ths.Trần Thị Cẩm Hà đã giúp đỡ tôi và giải đáp thắc mắc của tôi rất nhiệt tình và tận tụy để Khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Tôi cảm ơn Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè nói chung, và đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn chị Hiền đã giúp đỡ tận tình tôi trong quá trình làm báo cáo, cũng như xin cảm ơn chị Thảo và các chị Phòng Kế toán - Lao động - Tiền lương đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để giúp tôi để tôi có thể hoàn thành tốt Khóa luận. Vì trình độ và kinh nghiệm của tôi còn hạn chế, nên không thế tránh khỏi những sai sót trong quá trình làm việc và trình bày khóa luận. Kính mong quý Công ty và các chị đã hướng dẫn tôi, giảng viên hướng dẫn các chị hướng dẫn cũng như giáo viên hướng dẫn bỏ qua cho tôi. Xin chân thành cảm ơn SVTH: Lê Chơn Quân iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. MSSV : …………………………………………………………..….. Khoá : ……………………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... vi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ...............................................................................................................3 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực ........................................................3 1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực ......................................................... 3 1.1.2. Mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực .................................... 4 1.2. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực ........................................................5 1.2.1. Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực ................................................... 5 1.2.2. Vai trò của tuyển dụng nhân lực .............................................................. 6 1.2.2.1. Vai trò đối với doanh nghiệp ...............................................................6 1.2.2.2. Vai trò đối với xã hội ...........................................................................6 1.2.2.3. Vai trò đối với người lao động .............................................................6 1.2.2.4. Ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực ........................................................7 1.2.3. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực .............................................. 7 1.3. Các phương pháp tuyển dụng nhân lực .......................................................7 1.3.1. Tuyển dụng từ nguồn bên trong tổ chức .................................................. 7 1.3.1.1. Thông qua thông báo nội bộ công ty ...................................................7 1.3.1.2. Thông qua giới thiệu từ trong công ty .................................................7 1.3.1.3. Thông qua sàn lọc, kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên nội bộ.......8 1.3.2. Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài............................................................... 8 1.3.2.1. Thông qua giới thiệu ngoài công ty .....................................................8 1.3.2.2. Thông qua phương tiện truyền thông ...................................................9 1.3.2.3. Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm .............................................9 1.3.2.4. Thông qua hội chợ việc làm .................................................................9 1.3.2.5. Tuyển dụng trực tiếp từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp .....10 1.3.2.6. Thông qua các công ty dịch vụ chuyên tìm kiếm nhân lực ...............10 1.4. So sánh ưu - nhược điểm giữa tuyển dụng nguồn bên trong và nguồn bên ngoài ......................................................................................................................11 1.5. Quy trình tuyển dụng nhân lực ...................................................................12 1.6. Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng ................................14 1.6.1. Nhân tố bên trong .................................................................................... 14 1.6.2. Nhân tố bên ngoài ................................................................................... 15 1.7. Quy trình tuyển dụng của một số công ty ở một số quốc gia ....................16 vii KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ........................................................................................19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ ...........................................................20 2.1. Khái quát về Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè .......................20 2.1.1. Một số nét về Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ................... 20 2.1.1.1. Thông tin cơ bản ................................................................................20 2.1.1.2. Nhà xưởng – cơ sở vật chất – trang thiết bị máy móc của công ty....21 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè................................................................................................................ 22 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................... 22 2.1.3.1. Chức năng ..........................................................................................22 2.1.3.2. Nhiệm vụ ............................................................................................23 2.1.4. Lĩnh vực hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty ..................... 23 2.1.4.1. Ngành nghề kinh doanh .....................................................................23 2.1.4.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty .......................................24 2.1.4.3. Thị trường ..........................................................................................24 2.1.5. Sơ đồ tổ chức lao động của công ty ........................................................ 25 2.1.5.1. Chủ sở hữu và ban lãnh đạo của công ty ...........................................25 2.1.5.2. Sơ đồ tổ chức nhân lực.......................................................................25 2.1.5.3. Nhiệm vụ các phòng ban....................................................................27 2.1.6. Tình hình hoạt động của công ty những năm gần đây ......................... 31 2.2. Cơ cấu tổ chức Phòng Lao động – Tiền lương ...........................................36 2.2.1. Nhiệm vụ và chức năng của Phòng Lao động – Tiền lương ................ 36 2.2.1.1. Tổ tuyển dụng – phát triển nguồn lao động và chế độ chính sách.....37 2.2.1.2. Tổ tiền lương ......................................................................................37 2.3. Tình hình nhân lực của công ty những năm gần đây ................................38 2.3.1. Tình hình nhân lực tại công ty từ năm 2009 – 2012 ............................. 38 2.3.2. Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi và giới tính .............................................. 40 2.3.3. Cơ cấu nhân lực theo trình độ ................................................................ 41 2.3.4. Cơ cấu nhân lực theo tính chất .............................................................. 42 2.3.5. Tình hình sử dụng nhân lực và cơ sở vật chất ...................................... 43 2.4. Thực trạng tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè 45 2.4.1. Tuyển mộ nhân lực tại công ty Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè................................................................................................................ 45 2.4.1.1. Quy trình tuyển mộ nhân lực của công ty ..........................................45 viii 2.4.1.2. Nhu cầu tuyển mộ ..............................................................................48 2.4.1.3. Cơ sở tuyển mộ ..................................................................................48 2.4.1.4. Phương tuyển mộ tại công ty .............................................................50 2.4.1.5. Nguồn tuyển mộ .................................................................................50 2.4.1.6. Địa điểm và thời gian tuyển mộ .........................................................51 2.4.2. Công tác tuyển chọn nhân lực tại công ty .............................................. 52 2.4.2.1. Sơ đồ quy trình tuyển chọn nhân lực của công ty..............................52 2.4.2.2. Mô tả các bước quy trình tuyển chọn ................................................52 2.4.3. Ý kiến của các bộ công nhân viên về công tác tuyển dụng tại công ty . 54 2.4.4. Mô tả tiêu chuẩn công việc ..................................................................... 62 2.4.4.1. Bảng mô tả công việc .........................................................................62 2.4.4.2. Địa điểm tuyển dụng ..........................................................................62 2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng .....................................62 2.5.1. Nhân tố bên trong .................................................................................... 62 2.5.2. Nhân tố bên ngoài ................................................................................... 63 2.6. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ....................................................................................65 2.6.1. Kết quả của công tác tuyển dụng ............................................................ 65 2.6.2. Những ưu điểm ........................................................................................ 65 2.6.3. Những khuyết điểm ................................................................................. 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ........................................................................................68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHỨ THỊNH – NHÀ BÈ ...................................................................................................................................69 3.1. Định hướng phát triển của công ty .............................................................69 3.1.1. Định hướng chung của công ty .............................................................. 69 3.1.2. Định hướng về công tác tuyển dụng nhân lực của công ty................... 70 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng ..............................71 3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ........................................................................................89 KẾT LUẬN ..............................................................................................................90 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................92 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG 1 BGĐ Ban Giám đốc 2 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 3 BHXH Bảo hiểm Xã hội 4 BHYT Bảo hiểm Y tế 5 CB-CNV Cán bộ - Công nhân viên 6 CBQL Cán bộ quản lý 7 CCDV Cung cấp dịch vụ 8 CP Cổ phần 9 DT Doanh thu 10 DTBH Doanh thu bán hàng 11 Đ Đồng 12 ĐVT Đơn vị tính 13 HĐKD Hoạt động kinh doanh 14 HĐQT Hội đồng quản trị 15 KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm 16 LĐ Lao động 17 LN Lợi nhuận 18 OL Offer Letter 19 ROS Lợi nhuận ròng trên doanh thu 20 STT Số thứ tự 21 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 22 USD Đô la Mỹ 23 VND Việt Nam đồng x DANH MỤC CÁC BẢNG TÊN BẢNG STT 1 2 3 4 5 6 7 Bảng 1.1. So sánh ưu - nhược điểm của tuyển dụng bên trong và tuyển dụng bên ngoài Bảng 1.2. Sơ đồ các bước quy trình tuyển dụng Bảng 2.1. Thông tin cơ bản về Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè Bảng 2.2. Thiết bị máy móc của Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè Bảng 2.3. Bảng báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè từ năm 2009 đến hết năm 2012 (đã kiểm toán) Bảng 2.4. Bảng chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận của công ty từ năm 2009 đến hết năm 2012 Bảng 2.5. Tình hình nhân lực tại công ty từ năm 2009 đến năm 2012 TRANG 11 12 20 21 32 35 38 8 Bảng 2.6. Cơ cấu nhân lực của công ty theo độ tuổi và giới tính 40 9 Bảng 2.7. Cơ cấu nhân lực của công ty theo trình độ học vấn 41 10 Bảng 2.8. Cơ cấu nhân lực của công ty theo tính chất lao động 42 11 12 13 14 15 16 17 Bảng 2.9. Kết quả khảo sát ý kiến của CN-CNV khối văn phòng về công tác tuyển dụng bằng SPSS Bảng 2.10. Kết quả các câu trả lời trong bảng khảo sát Bảng 2.11. Bảng tham khảo ý kiến nhận xét quy trình tuyển dụng Bảng 2.12. Bảng tham khảo ý kiến nhận xét hiệu quả thông báo tuyển dụng Bảng 2.13. Bảng tham khảo ý kiến về việc bồi dưỡng cán bộ nhân lực Bảng 2.14. Mô tả công việc dành cho công nhân bậc 1 Bảng 3.1. Quy trình áp dụng cho nhân lực quản lý khối văn phòng, trưởng ca khối sản xuất 54 56 57 59 60 61 73 xi 18 Bảng 3.2. Quy trình áp dụng cho nhân lực khối sản xuất, cụ thể là công nhân may, ủi, cắt, cơ điện 74 19 Bảng 3.3. Bảng mô tả công việc 77 20 Bảng 3.4. Chỉ tiêu KPI để đánh giá thực hiện công việc 80 21 Bảng 3.5. Biên bảng phỏng vấn 83 22 23 Bảng 3.6. Bảng đánh giá kết quả công việc trong thời gian thử việc Bảng 3.7. Bảng đánh giá năng lực trong thời gian thử việc 84 84 xii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT TÊN BIỂU ĐỒ TRANG 1 Biểu đồ 2.1. Tình hình kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2012 33 2 Biểu đồ 2.2. Tình hình lao động từ năm 2009 đến năm 2012 38 xiii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ STT TRANG 1 Sơ đồ 1.1. Quy trình tuyển dụng ngân hàng Sanstander 16 2 Sơ đồ 1.2. Quy trình tuyển dụng của công ty PWC 17 3 Sơ đồ 1.3. Quy trình tuyển dụng của tập đoàn Dow 18 4 Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty 24 5 6 7 8 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy nhân lực Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè Sơ đồ 2.3 Sơ đồ tổ chức phòng Lao động – Tiền lương Sơ đồ 2.4. Quy trình tuyển mộ nhân lực của Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè Sơ đồ 2.5. Quy trình tuyển chọn nhân lực của Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè 26 36 46 52 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong thời đại kinh tế toàn cầu phát triển từng ngày như hiện nay, việc kinh doanh trong nước cũng như thông thương giữa các quốc gia với nhau ngày một dễ dàng hơn. Đó là sự thuận lợi không thể phủ nhận này giúp các doanh nghiệp trong nền kinh tế giữa các lãnh thổ, khu vực, vùng miền học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như có cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh gay gắt và quyết liệt hơn là điều đương nhiên không thể tránh khỏi. Không nằm ngoài quy luật đó, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã, đang và sẽ đối đầu với những thách thức lớn cả trong nước và quốc tế. Do đó, bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn duy trì và phát triển thành công thì không cách nào khác là phải luôn nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoạt động kinh doanh tốt và hiệu quả cần nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó nguồn lực con người là một trong những yếu tố cơ bản nhất. Từ cổ chí kim, nhân lực luôn là vốn quý, mọi hoạt động muốn thành công thì đều cần phải có nguồn nhân lực. Các bằng chứng về lịch sử, kinh tế, chính trị và hầu hết có trong tất cả mọi tổ chức đều phản ánh rõ lên tầm quan trọng của quản trị nhân lực. Từ cách dùng người của Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cho đến cách khơi dậy lòng binh sĩ của Trần Hưng Đạo để chiến đấu, cũng như cách quản lý con người của Microsoft, Unilever, Apple… để trở thành các tập đoàn hùng mạnh và còn muôn ngàn sự hiện diện của quản trị nguồn nhân lực và tầm quan trọng của nó từ xa xưa đến nay không thể nào kể hết. Dù ở khía cạnh, vị trí, lĩnh vực nào đi nữa, một tổ chức muốn có nguồn nhân lực tốt và đảm bảo thì không cách nào khác hơn là phải tuyển dụng lao động một cách có chất lượng, đầy đủ và hiệu quả. Vì thế, tuyển dụng cũng là tiền đề cho các hoạt động khác trong quản trị nhân lực nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng được tiến hành một cách hiệu quả. Bản thân là một doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc kinh doanh xuất nhập khẩu, Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè cũng không nằm ngoài những khó khăn thách thức nêu trên, vì thế Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè cũng chú trọng đến công tác tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực có trình độ cao, tay nghề giỏi để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một 2 hiệu quả hơn. Do đó, tôi quyết định chọn đề tài “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ” để viết khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Thứ nhất: sơ lược về khái niệm, ý nghĩa, cơ sở hình thành công tác tuyển dụng. - Thứ hai: giới thiệu thông tin cơ bản về công ty, phản ánh sơ bộ tình hình nhân sự, công tác tuyển dụng tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè. - Thứ ba: đánh giá, xem xét các ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng. - Thứ tư: dựa vào các kết quả nêu ra ở phần trên, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác tuyển dụng cho công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu là công tác tuyển dụng nhân lực của công ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè. Đề tài nằm trong phạm vi sơ lược tình hình nhân sự và công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập thông tin: . Thu thập thông tin tại tại Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè. . Thu thập thông tin trên báo chí, tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước. - Phương pháp tra cứu tài liệu trực tiếp: . Trực tiếp tra cứu thông tin tại phòng Lao động – Tiền lương của Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè. . Trực tiếp quan sát, tra cứu thông tin về nhân sự thay đổi hàng ngày tại công ty, để đánh giá tình hình nhân sự nhằm đưa ra các đánh giá thực tế và chính xác - Phương pháp thống kê: . Thu thập thông tin cơ bản về tình hình nhân sự, công tác tuyển dụng. Sau đó tiến hành thống kê, chọn lọc những thông tin cần thiết để đưa vào đề tài. 5. Kết cấu của đề tài: - Khóa luận ngoài kết cấu gồm 3 Chương và phần Lời mở đầu, đề tài còn bao gồm phần Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục. 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực là tài nguyên quan trọng của một doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong tổ chức duy trì và phát triển doanh nghiệp thông qua việc sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử các giá trị đạo đức. - Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp vì nó là yếu tố có bản cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ một tổ chức nào muốn vững bền và phát triển đều phải dựa vào nguồn lực cốt yếu này. Nguồn nhân lực luôn hiện diện trong tổ chức và ở khắp mọi nơi, nó bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia vào tổ chức. - Tùy từng vai trò và vị trí khác nhau nhưng được liên kết với nhau theo một mục tiêu chung nhất định của tổ chức. Các nhân viên có năng lực, đặc điểm, nguyện vọng khác nhau sẽ được quản trị bằng những cách khác nhau. Do đó quản trị nguồn nhân lực thật sự phức tạp so với quản trị các yếu tố khác. - Quản trị nhân lực nếu xét theo khía cạnh nghệ thuật, đây là việc sử dụng nhân lực có hiệu quả, lôi kéo được nhân lực phục vụ cho mục đích của mình. Xét theo khía cạnh khoa học, quản trị nhân lực là việc nắm bắt tốt các kiến thức và kỹ năng quản trị và có phong cách lãnh đạo hiệu quả. Do đó, quản trị nhân lực bao gồm cả nghệ thuật và khoa học, vì không phải bất kỳ ai có kỹ năng và chuyên môn tốt về quản trị nhân lực đều có thể ứng dụng vào công việc và cuộc sống một cách hiệu quả. - Quản trị nhân lực bao gồm việc hoạch định, tổ chức, tuyển dụng, duy trì, phát triển, động viên và đáp ứng nhu cầu cho nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi cho họ thông qua tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong tương lai. Quản trị nhân lực phải hài hòa giữa việc sử dụng nguồn lực con người có hiệu quả trong đó bao gồm sức khỏe và trí tuệ của họ để phục vụ việc phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Quản trị nguồn nhân lực là một bộ phận cơ bản của một tổ chức trong khâu quản lý doanh nghiệp do đó không thể tách rời, quản lý nguồn nhân lực chính là quản lý doanh nghiệp với đối tượng là con người. Đây là đặc điểm lớn nhất và chủ yếu nhất của quản lý nguồn nhân lực, chi phối toàn bộ đến các nội dung của quản lý nguồn nhân lực. Mặt khác, phải xem nhân viên là một nguồn lực quý giá để từ đó khuyến 4 khích, động viên, đào tạo, phát triển năng lực của cá nhân đó để họ có thể cống hiến hết mình và trung thành với công ty. 1.1.2. Mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực - Mục tiêu: Quản trị nhân lực nhằm cung cấp và duy trì nhân lực với số lượng và chất lượng phù hợp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp trong mọi hoạt động của tổ chức theo đuổi. Rất khó để thực hiện điều này, do đó các nhà quản trị phải tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và đáp ứng nhu cầu của nhân viên một cách hợp lý và khoa học. Để thực hiện mục tiêu ấy, cần phải phát triển các phương pháp, các hình thức để nhân lực có thể đóng góp tối đa cho tổ chức, đồng thời thông qua đó nhân lực được phát triển toàn diện. Ở thời điểm hiện nay, ngoài mục tiêu đáp ứng nhân lực cho tổ chức trước sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Quản trị nhân lực còn đáp ứng được đòi hỏi về nhân lực của cộng đồng và xã hội. Quản trị nhân lực còn nhằm mục tiêu giúp cho nhà quản trị luôn nhận thực được rằng yếu tốt con người là quan trọng, không nên bỏ qua điều này, vì nếu bỏ quên tiềm lực này sẽ là mất mát lớn, khiến cho năng suất lao động sẽ giảm, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn. - Vai trò: Trong thời đại ngày nay, yếu tố con người có vai trò quan trọng và được coi là yếu tố then chốt để đem lại lợi thế cạnh tranh. Thực tế, bất kỳ một tổ chức nào trên thết giới đều muốn tồn tại và hoạt động có hiệu quả. Để đạt được kết quả như thế, tổ chức phải có các khả về tài chính, công nghệ, thị trường, các chỉ số tài chính đều ở mức tốt và linh hoạt trong thích ứng với các tình huống biến động kinh tế. Tóm lại, một tổ chức hoạt động tốt là tổ chức có thể cung cấp dịch vụ hàng hóa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng. Để đạt được hiệu quả, thì hiệu suất thực hiện công việc cũng phải tốt. Vì hiệu suất tốt đồng nghĩa với việc kết hợp giữa các nguồn lực khác với nguồn nhân lực một cách hiệu quả, quản trị nhân lực tốt sẽ tạo ra được hàng hóa dịch vụ, đem lại các lợi ích vô hình từ khách hàng ngoài mong đợi của tổ chức. Do đó, những quyết định về nhân lực tốt sẽ đem đến kết quả tốt, vì nhân lực sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả và mang lại lợi ích tốt đẹp cho công ty. 5 1.2. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 1.2.1. Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực  Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để quyết định doanh nghiệp sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. Có thể tuyển dụng được nhân lực phù hợp với yêu cầu của công ty đề ra để phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng được chiến lược của công ty ở từng giai đoạn là điều rất khó khăn. Do đó, tuyển dụng nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp.  Tóm lại, tuyển dụng nhân lực được hiểu là quá trình tìm kiếm thu hút ứng cử viên từ những nguồn khác nhau và lựa chọn nhân lực vào các vị trí còn trống trong doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu của doanh nghiệp và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Ngoài ra, có thể nói tuyển dụng bao gồm tuyển mộ và tuyển chọn: - Tuyển mộ: xuất phát từ hoạt động kinh doanh và các chiến lược của doanh nghiệp mà hoạt động tuyển mộ được bắt đầu. Tuyển mộ là công tác tìm kiếm, thu hút ứng viên từ lực lượng lao động bên ngoài và lực lượng lao động bên trong doanh nghiệp nộp hồ sơ xin việc các vị trí và chức danh công việc mà doanh nghiệp đã thông báo tuyển dụng. - Tuyển chọn: là bước tiếp theo sau khi đã tuyển mộ. tuyển chọn là lựa chọn, lọc ra những ứng viên phù hợp với những vị trí công việc mà doanh nghiệp đã đặt ra, nhằm thỏa mãn nhu cầu của doanh nghiệp. - Theo tác giả Edwin B. Flippo: “Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm các ứng viên ứng cử vào công việc và khuyến khích họ xin vào làm việc cho tổ chức” - Theo tác giả Robert L.Mathis và John H.Jackson: . Tuyển mộ: “Là tiến trình thu hút ứng viên đủ điều kiện vào làm việc cho tổ chức” . Tuyển chọn: “Quá trình lựa chọn những ứng viên, người có đủ tiêu chuẩn để làm việc cho tổ chức” - Theo tác giả Nguyễn Hữu Thân: . Tuyển mộ: “Tuyển mộ nhân viên là một tiến trình thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm” 6 . Tuyển chọn: “Tuyển chọn là tiến trình chọn lựa các ứng viên phù hợp nhất với một vị trí nào đó” - Theo tác giả Nguyễn Tấn Thịnh: “Tuyển dụng nhân viên là một quá trình phân tích, thu hút, lựa chọn và quyết định tiếp nhân một cá nhân vào một vị trí của tổ chức (của doanh nghiệp)” 1.2.2. Vai trò của tuyển dụng nhân lực 1.2.2.1. Vai trò đối với doanh nghiệp - Tuyển dụng nhân lực là bổ sung nguồn nhân lực khi cần thiết, bù đắp được nguồn nhân lực khi thiếu hụt. Đồng thời, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp góp phần thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. - Ngoài ra, tuyển dụng nhân lực còn là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng nhân tài, người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, năng động sáng tạo để phục vụ cho tổ chức, đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh. - Tuyển dụng lao động hiệu quả, điều này tương đương với ý nghĩa, nếu tuyển dụng hiệu quả sẽ tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác của doanh nghiệp, tạo ra tiền đề để từ đó tham chiếu mà phát huy công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực trong tương lai. 1.2.2.2. Vai trò đối với xã hội - Khi tuyển dụng được một lao động vào làm việc, tức là góp phần tăng tỷ lệ lao động có việc làm cho xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, sử dụng nguồn lực lao động xã hội có hiệu quả. Ngoài ra, góp phần giúp đời sống người dân ổn định, giảm được gánh nặng an sinh cho chính phủ, kéo theo giảm các tệ nạn xã hội, phát triển nền kinh tế chung của đất nước. 1.2.2.3. Vai trò đối với người lao động - Khi tuyển dụng nhân lực mới vào công ty thì vô hình tạo ra được tâm lý thi đua, nỗ lực trong lao động, làm cho người lao động hiểu được vai trò của mình trong công ty để có động lực phấn đấu. - Khiến cho người lao động hiểu được quan điểm, chiến lược nhân lực của công ty, định hướng của doanh nghiệp, để từ đó định hướng người lao động sẽ hiểu và hướng theo quan điểm của doanh nghiệp.
- Xem thêm -