Tài liệu Sử dụng castrol nx

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 392 |
  • Lượt tải: 2
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

sử dụng CASTROL NX
LỜI NÓI ĐẦU Trước hết xin cảm ơn tất cả các bạn trong và ngoài nước thời gian qua đã tham khảo các bài giới thiệu của chúng tôi và đã gởi mail phê bình đóng góp ý kiến thẳng thắng chân thành , điều này làm cho đội ngũ chúng tôi rất vui và rất trân trọng các ý kiến của bạn đọc . Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn . Theo lời đề nghị của một số bạn đọc gần xa tôi xin trình bài ý tưởng mô hình hóa trên phần mềm NX8 . Ví dụ mô hình điển hình là chai nhớt Castrol . Mô hình chai nhớt castrol trước đây đã được tôi trình bài trên phần mềm Catia . Lần này theo yêu cầu của các bạn tôi sẽ mô hình hóa trên phiên bản NX8 nhằm mục đích khẳng định với các bạn rằng việc sử dụng phần mềm nào là không quan trọng , quan trọng là vấn đề ý tưởng của các bạn Lý do là hiện nay vẫn còn một số bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn phần mềm để làm hành trang trong công việc . Hy vọng với vài quan điểm trên sẽ giúp các bạn có sự định hướng và lựa chọn phù hợp cho nhu cầu và mụch đích công việc của mình . Và về việc một số bạn gởi mail có ngỏ ý muốn gặp mặt tác giả , nhân dịp này tác giả cũng không ngần ngại giới thiệu với các bạn gần xa . Mọi thắc mắc có thể gởi mail đến địa chỉ : hutrupho@yahoo.com HUỲNH TRÚC PHONG Trang 1 HUỲNH TRÚC PHONG Trang 2 MÔ HÌNH HÓA CHAI NHỚT CASTROL VỚI PHIÊN BẢN NX8 HUỲNH TRÚC PHONG Trang 3 BƯỚC 1 : Vẽ Sketch như hình bên dưới HUỲNH TRÚC PHONG Trang 4 BƯỚC 2 : Dùng công cụ Extrude HUỲNH TRÚC PHONG Trang 5 BƯỚC 3 : Vẽ Sketch như hình bên dưới HUỲNH TRÚC PHONG Trang 6 BƯỚC 4 : Dùng công cụ Extrude HUỲNH TRÚC PHONG Trang 7 BƯỚC 5 : Vẽ Sketch như hình bên dưới HUỲNH TRÚC PHONG Trang 8 BƯỚC 6 : Dùng công cụ Extrude HUỲNH TRÚC PHONG Trang 9 BƯỚC 7 : Dùng công cụ Datum Plane HUỲNH TRÚC PHONG Trang 10 BƯỚC 8 : Vẽ Sketch trên Datum Plane vừa tạo ở bước 7 HUỲNH TRÚC PHONG Trang 11 BƯỚC 9 : Dùng công cụ Extrude HUỲNH TRÚC PHONG Trang 12 BƯỚC 10 : Dùng công cụ Line HUỲNH TRÚC PHONG Trang 13 BƯỚC 11 : Dùng công cụ Through Curve Mesh lần lượt tạo 3 mặt hình thang HUỲNH TRÚC PHONG Trang 14 BƯỚC 12 : Dùng công cụ Offset Surface hoặc Extract Body để copy mặt HUỲNH TRÚC PHONG Trang 15 BƯỚC 13 : Dùng công cụ Sew để nối các surface đã tạo HUỲNH TRÚC PHONG Trang 16 BƯỚC 14 : Dùng công cụ Unite để cộng và hóa rắn khối mặt Sew vào khối solid HUỲNH TRÚC PHONG Trang 17 BƯỚC 15 : Dùng công cụ Extrude Subtract cắt khối rắn như hình dưới HUỲNH TRÚC PHONG Trang 18 BƯỚC 16 : Dùng công cụ Datum Plane HUỲNH TRÚC PHONG Trang 19 BƯỚC 17 : Vẽ Sketch như hình bên dưới trên Datum Plane vừa tạo ở bước 16 HUỲNH TRÚC PHONG Trang 20
- Xem thêm -