Tài liệu Skkn nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm..

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1441 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

“Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” Sáng kiến kinh nghiệm: NÂNG CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT, TÍNH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có đối với mỗi con người nhất là đối với thế hệ trẻ thời hiện đại. Vì xã hội ngày một phát triển, rất cần lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ, đạo đức và cả sự nhạy bén để bắt kịp nhịp độ phát triển và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Do đó, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người năng động, sáng tạo là vấn đề mà nhiều nhà giáo dục đang quan tâm.Giáo dục toàn diện là nhu cầu thiết yếu trong xu thế hội nhập, là mục tiêu của ngành giáo dục, là nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và của toàn xã hội. Song, ở đó vai trò của người trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm là quan trọng hơn cả. Ý thức được điều đó, tôi thực sự mong muốn phát huy vai trò của mình – vai trò giáo viên chủ nhiệm – để nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh, nhằm góp phần tạo hiệu quả cho công tác giáo dục toàn diện. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận: Ý thức được vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hình thành nhân cách cho học sinh, mỗi giáo viên chủ nhiệm có những phương pháp khác nhau để thực hiện mục tiêu quản lí lớp. Thông thường trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên thường triển khai thông báo của nhà trường, kế hoạch của Đoàn thanh niên, xử lí học sinh vi phạm, sơ kết thi đua… đó là những việc làm cần thiết. Song, nếu chỉ như thế thì giờ sinh hoạt chủ nhiệm sẽ đơn điệu, giờ sinh hoạt lớp thành giờ học đạo đức, thành giờ xử lí vi phạm, sẽ tạo ra không khí nặng nề, hình thành khoảng cách vô hình giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh trong lớp. Đối với những học sinh thường hay vi phạm thì mối quan hệ thầy trò sẽ càng xa hơn. Đối với học sinh ngoan, các em vẫn phải bị động lắng nghe giáo huấn, hoặc thậm chí tranh thủ giờ sinh hoạt để học bài, làm bài tập. Do đó, giáo viên chủ nhiệm cần làm mới hơn kế hoạch chủ nhiệm của mình, hướng học sinh thực hiện đúng nhiệm vụ giờ nào việc ấy. Tố chất của người giáo viên chủ nhiệm là tố chất của một con người hành động, thực hiện mọi việc có kế hoạch, nhiệt tình, sâu sát. Song một điều khá quan trọng trong kế hoạch chủ nhiệm là giáo viên tiến tới mục đích xây dựng được một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo – đây là môi trường dạy và học lí tưởng, là tiền đề để thầy và trò thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục. Dạy và học là hoạt động tương tác giữa thầy và trò, giữa trò và trò, nên nếu học sinh thụ động ít nhiều sẽ tạo nên áp lực tâm lí đối với giáo viên. Thực tế đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy là tất yếu. Ngay ở bản thân người học nếu thiếu Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 1 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” sự chủ động, sáng tạo thì việc tiếp cận kiến thức cũng bị hạn chế. Tập thể thiếu đoàn kết ắt sẽ yếu, việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, tương tác trong giờ học cũng sẽ không hiệu quả. Vậy nên, giáo viên chủ nhiệm ngoài nhiệm vụ quản lí lớp cần nâng cao vai trò của mình để thắt chặt tình đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo của học sinh trong lớp chủ nhiệm. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài: 2.1 Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm. Kế hoạch chủ nhiệm là toàn bộ những điều giáo viên chủ nhiệm vạch ra có hệ thống về những công việc dự kiến sẽ làm đối với lớp chủ nhiệm trong một thời gian nhất định, với cách thức, trình tự, và thời gian tiến hành. Dựa trên kế hoạch chung của nhà trường, của đoàn thanh niên, tình hình thực tế của lớp chủ nhiệm, giáo viên lập kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học và hoạt động cụ thể trong tháng, chủ đề hoạt động và kế hoạch thi đua cho lớp. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm họp ban cán sự lớp triển khai kế hoạch và định hướng cách thức thực hiện, nhiệm vụ của từng thành viên. Cần lưu ý, kế hoạch được xây dựng cần tập trung làm sinh động hơn giờ sinh hoạt lớp, tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi nhiều hơn, thể hiện mình nhiều hơn, điều này thực cần vì sẽ giúp các em có một tinh thần thoải mái để bắt đầu một tuần học mới. Kế hoạch và mục đích cụ thể: KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 11A01 Năm học: 2011-2012 - Căn cứ theo sự phân công của Hiệu trưởng trường THPT Thanh Bình về việc chủ nhiệm lớp 11A01 năm học 2011-2012. - Căn cứ tình hình thực tế hoạt động chuyên môn của nhà trường. Tôi tên: VÕ THI MUỘN – Trình độ chuyên môn: CỬ NHÂN NGỮ VĂN – Vào ngành năm: 1999 xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 11A01, với nội dung cụ thể như sau: I./ Kế hoạch chung: - Thời gian thục hiện: Từ tháng 09 năm 2011 đến tháng 05 năm 2012. - Mục tiêu: Cùng tập thể lớp 11A01 thực hiện tốt một số nội dung sau: o Xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể lớp. o Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong tập thể nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích. o Thực hiện tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường. o Đạt kết quả học tập, hạnh kiểm tốt vượt mức kế hoạch chung của nhà trường. Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 2 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” - Khẩu hiệu chung: “48 là 1” – một chính là một tập thể đoàn kết vững mạnh, một thể thống nhất vì mục tiêu chung, một chính là đứng đầu, tiên phong trong mọi thành tích – học tập, hạnh kiểm, phong trào… II./ Kế hoạch cụ thể: Thời gian Trọng tâm Nội dung thực hiện thực hiện Tháng 9 Ổn định nề - Thành lập ban cán sự lớp. năm 2011 nếp, thực hiện - Triển khai kế hoạch thi đua, phân chia nhiệm vụ mục tiêu, kế cho tất cả các thành viên trong lớp. hoạch năm - Thực hiện đại hội PHHS, tạo sự gắn kết, phối hợp học. tốt giữa gia đình và nhà trường. - Thực hiện công tác xét miễn giảm các khoản phí, lệ phí theo quy định. - Hoàn thành việc lập hồ sơ chuyên môn của công tác chủ nhiệm lớp. - Hình thành cán sự bộ môn, thực hiện sinh hoạt đầu giờ. - Triển khai việc tổ chức trò chơi (xen vào sau khi sinh hoạt chủ nhiệm) để các tổ chủ động thiết kế và chuẩn bị. - … Tháng 10 Tiếp tục duy - Chấn chỉnh nề nếp, tác phong, học tập. năm 2011 trì, ổn định nề - Đánh giá sơ bộ tình hình chung của lớp về 2 mặt nếp, học tập, học tập, tác phong. đánh giá sơ - Tìm biện pháp tích cực đối với các học sinh có bộ kết quả biểu hiện khó khăn trong học tập ở một số phân giữa học kì 1. môn cụ thể. - Đôn đốc, nhắc nhở học sinh hoàn thành các khoản phí, lệ phí theo quy định. - Tiếp tục duy trì vui chơi sau khi sinh hoạt chủ nhiệm duới sự điều khiển của tổ được phân công định kì. Tổ chức trò chơi bằng công nghệ thông tin với chủ đề trọng điểm “Ngày phụ nữ Việt Nam”, thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng. - … Tháng 11 Thi đua lập - Triển khai kế hoạch chào mừng 20/11 với tinh năm 2011 thành tích thần: “Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.” chào mừng - Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, đôn đốc ngày Nhà nhắc nhở hoàn thành kế hoạch chung của Đoàn giáo Việt Nam trường và nhà trường đề ra. 20/11 - Báo cáo kết quả giữa HK1 về với gia đình học Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 3 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” - Tháng 12 Tập trung ôn năm 2011 tập cho kỳ thi học kỳ 1. - Tháng 01 Tiếp tục công năm 2012 tác thi và sơ kết học kỳ 1. Tháng 02 Củng cố nề năm 2011 nếp tạo bước đệm vững chắc cho học kỳ 2. Tháng 03 Thi đua lập Người thực hiện: Võ Thị Muộn sinh; nhận xét, đề xuất những biện pháp cần thiết để gia đình kết hợp tốt cùng nhà trường giáo dục học sinh, đặc biệt là những học sinh có thành tích giữa kì ở mức thấp. Động viên thường xuyên và tạo điều kiện tốt cho những học sinh chuẩn bị kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Phát động cuộc thi: “Nét bút tri ân Thầy”, nhằm chuẩn bị cho hoạt động truyền thống của Đoàn trường – Báo tường. Chọn những bài viết hay, cảm động, chân thực thể hiện trước tập thể. Vui văn nghệ với những ca khúc về ngành giáo. Bình chọn ca khúc có ý nghĩa, giọng hát hay để thay mặt tập thể gửi lời tri ân đến Thầy cô trong tuần lễ ngày 20/11 … Tập trung toàn lực cho việc ôn tập thi học kì 1. Yêu cầu cán sự bộ môn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của bản thân. Phối hợp cùng giáo viên bộ môn thực hiện tốt giờ ôn tập trên lớp và việc tự học, tự ôn tập của học sinh. Lồng ghép trong giờ sinh hoạt lớp, trình bày trao đổi kinh nghiệm học tập của những học sinh giỏi (theo môn học), nhằm chia sẻ, giúp đỡ những học sinh chậm tiến có được phương pháp học hiệu quả hơn để phục vụ kì thi. … Hoàn thành kì thi học kì 1. Báo kết quả học kì 1. Hội nghị PHHS giữa năm học. Đánh giá, Sơ kết học kì 1; Triển khai kế hoạch học kì 2. Chọn một buổi sinh hoạt trong tháng, sau thi học kì 1, tổ chức trò chơi bằng công nghệ thông tin về chủ đề “Chào xuân” … Củng cố nề nếp, tác phong, học tập sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng yếu kém ở HK1. … Tiếp tục ổn định nề nếp, tác phong, học tập. Trang 4 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” năm 2012 thành tích - Nhận xét, đánh giá, bình chọn đối tượng thanh chào mừng niên tham dự lớp Cảm tình Đoàn. ngày thành - Báo kết quả học tập giữa học kì 2 về gia đình học lập Đoàn sinh. TNCSHCM - Duy trì giờ sinh hoạt cùng những hoạt động vui 26/3 chơi theo chủ đề của tháng thanh niên và ngày Quốc tế phụ nữ. - … Tháng 04 Tập trung ôn - Tập trung toàn lực cho việc ôn tập thi học kì 2. năm 2012 tập phục vụ - Yêu cầu cán sự bộ môn thực hiện tốt nhất nhiệm kỳ thi học kỳ vụ của bản thân. 2. - Phối hợp cùng giáo viên bộ môn thực hiện tốt giờ ôn tập trên lớp và việc tự học, tự ôn tập của học sinh. - Họp ban cán sự lớp, tập trung kiến thức chuyên môn của các môn học theo hình thức trắc nghiệm để xây dựng trò chơi “Ai là người đứng đầu A1”. - … Tháng 05 Tổng kết năm - Hoàn thành kì thi học kì 2. năm 2012 học. - Báo kết quả học kì 2. - Đánh giá, Tổng kết năm học. - Định hướng học sinh ôn tập, rèn luyện hè, chuẩn bị cho năm học mới. - Thành lập danh sách các đối tượng theo yêu cầu chuyên môn nhà trường. - Triển khai kế hoạch hoạt động hè của nhà trường, lưu ý học sinh một số mốc thời gian quan trọng cần nhớ (Ôn tập, thi lại; Rèn luyện trong hè; Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; Kế hoạch ôn tập, thi Tốt nghiệp nghề phổ thông; Kế hoạch năm học mới,…). - Vui chơi, liên hoan cuối năm. - … III./ Nội dung thi đua: 1. Các vấn đề chung: a. Thi đua sẽ bao gồm hai mảng chủ đạo: Học tập và thi đua rèn luyện với phương châm từng bước xây dựng tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần học tập tích cực, đạt kết quả cao trong hầu hết các hoạt động của trường, lớp… Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 5 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” - Thi đua học tập là quá trình học tập tại lớp thể hiện qua sự đánh giá của GVBM thông qua sổ đầu bài và kết quả học của học sinh ở cuối HK, cuối năm… - Thi đua rèn luyện thể hiện qua theo dõi chuyên cần, tác phong, nề nếp của học sinh, vệ sinh, lao động, các hoạt động phong trào của Ban thi đua, Đoàn trường… b. Theo dõi hoạt động thi đua: - Tổ trưởng thực hiện theo dõi thi đua của tổ mình hoặc tổ được phân công. - Hàng tuần tổng kết điểm thi đua công bố vào tiết sinh hoạt lớp. - Mỗi tuần chọn 01 bạn có thành tích tốt nhất tuyên dương trước tập thể. - Mỗi tháng chọn 03 bạn có thành tích tốt nhất tuyên dương trước tập thể và tặng quà. 2. Biểu điểm thi đua: a. Điểm cộng: - Tham gia phát biểu xây dựng bài:...................2 điểm / lần - Cả tuần không bị điểm trừ:.............................6 điểm / tuần - Kết quả học tập cuối HK1 đạt loại Khá:.........10 điểm - Kết quả học tập cuối năm đạt loại Khá:..........15 điểm - Kết quả học tập cuối HK1 đạt loại Giỏi:.........20 điểm - Kết quả học tập cuối năm đạt loại Giỏi:..........30 điểm - Có thành tích trong các hoạt động phong trào: + Giải nhất:..............................................20 điểm + Giải nhì:...............................................15 điểm + Giải ba:.................................................10 điểm + Giải khuyến khích:...............................5 điểm - Có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh: + Giải nhất:..............................................40 điểm + Giải nhì:...............................................30 điểm + Giải ba:.................................................20 điểm + Giải khuyến khích:...............................10 điểm b. Điểm trừ: - Vắng không lý do:............................................................10 điểm / lần - Vô lễ với GV:...................................................................20 điểm / lần - Vi phạm quy chế thi, kiểm tra:.........................................40 điểm / lần - Bỏ tiết:..............................................................................10 điểm / tiết - Không hoàn thành nhiệm vụ được phân công:................5 điểm / lần - Không chuẩn bị bài khi đến lớp:......................................5 điểm / lần - Không tham gia các hoạt động do trường, lớp phát động: 5 điểm / lần - Đi học muộn không lý do hợp lý:....................................5 điểm / lần - Tự ý thay đổi chỗ ngồi:....................................................2 điểm / lần Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 6 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” - Các lỗi tác phong (Đầu tóc, phù hiệu, giày, đồng phục, huy hiệu đoàn): 5 điểm / lần - Đóng góp quỹ lớp hoặc các khoản thu khác không đúng thời hạn: 2 điểm / lần c. Các nguyên tắc chung: 1. Việc thi đua được thực hiện đều khắp với tất cả các thành viên trong lớp. 2. Các hành vi nghiêm cấm, nếu vi phạm lần 1: bị phê bình trước lớp, trừ điểm thi đua, hạ 01 bậc hạnh kiểm; Vi phạm lần 2, hình thức xử lý như lần 1, kèm theo mời phụ huynh; Vi phạm lần 3, bị xử lý như lần 2, hạnh kiểm tối đa trung bình. Các hành vi nghiêm cấm gồm: Vắng học không phép; Vô lễ với giáo viên; Xúc phạm thân thể, nhân phẩm người khác; Trộm cắp; Đánh nhau;Vi phạm quy chế thi, kiểm tra (bổ sung: nếu vi phạm điều cấm này hạnh kiểm sẽ bị hạ xuống loại yếu theo tinh thần thông tư số 58/2011/BGDĐT)… 3. Các hành vi bị trừ điểm thi đua khác, nếu vi phạm có tính hệ thống lặp đi lặp lại nhiều lần điểm bị trừ sẽ nhân đôi so với điểm bị trừ của lần trước đó, tuỳ vào mức độ vi phạm có thể bị mời phụ huynh, hạ bậc hạnh kiểm, … IV./ Phân công nhiệm vụ các thành viên trong tập thể lớp: 1. Lớp trưởng: - Chịu trách nhiệm quản lí chung tất cả các hoạt động của lớp, phụ trách chính theo dõi chuyên cần, tác phong, nền nếp. - Báo cáo sĩ số lớp từng buổi học. - Báo GVCN kịp thời các sự việc bất thường diễn ra trong các hoạt động của lớp. - Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong lớp thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện,… - Chịu trách nhiệm đóng cửa lớp, tắt / mở đèn, quạt trong lớp theo quy định của nhà trường. - Báo cáo, nhận xét tình hình chung của lớp trong giờ sinh hoạt lớp. 2. Lớp phó học tập: - Cùng với lớp trưởng quản lí lớp, phụ trách chính theo dõi học tập của lớp. - Phụ trách các công việc liên quan đến Sổ đầu bài. - Phân công, theo dõi các thành viên có năng lực thực hiện hoạt động sinh hoạt đầu giờ cho các môn học. - Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong lớp thực hiện tốt các yêu cầu về học tập, rèn luyện của giáo viên bộ môn. 3. Bí thư và ban chấp hành chi đoàn: - Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động phong trào do Đoàn trường phát động. - Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên tuân thủ nghiêm các quy định của Đoàn trường. Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 7 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” 4. 5. 6. 7. 8. - Phối hợp với lớp phó VTM tham gia tích cực các phong trào văn nghệ, báo chí của nhà trường. Lớp phó lao động: - Phụ trách các hoạt động TDTT của lớp. - Chịu trách nhiệm về lao động, trực trường, trực lớp, vệ sinh lớp học. - Phân chia kế hoạch lao động đến các tổ trưởng khi có lịch của Ban ngoại khoá. - Đôn đốc các tổ trưởng phân công thành viên trong tổ thực hiện việc trực trường, trực lớp. Lớp phó VTM: - Phụ trách chính mảng văn nghệ của lớp. - Thực hiện hát đầu giờ theo quy định của ban thi đua nhà trường, điều hành sinh hoạt vui chơi văn nghệ khi sinh hoạt tập thể, hoặc trong những ngày lễ quan trọng trong năm. - Cùng với BCH chi đoàn tích cực phát động các thành viên trong lớp tham gia các hoạt động văn nghệ, báo chí của nhà trường. Thủ quỹ: - Thu, quản lý các nguồn thu của tập thể lớp. - Có trách nhiệm công khai tình hình các nguồn thu vào tiết sinh hoạt tuần cuối mỗi tháng. - Tham mưu với Ban cán sự lớp, GVCN sử dụng có hiệu quả các nguồn thu của lớp. - Mua đầy đủ phấn viết bảng; cùng BCS lớp photo, in ấn kịp thời các tài liệu phục vụ học tập… Tổ trưởng: - Cùng với lớp phó lao động, phân chia các thành viên trong tổ thực hiện tốt các công việc liên quan đến lao động, trực trường, trực lớp, vệ sinh lớp học, … - Thực hiện việc theo dõi và chấm điểm thi đua theo phân công của GVCN. - Ghi trên bảng tổng hợp điểm thi đua của các thành viên mình theo dõi trước giờ sinh hoạt lớp. Các thành viên khác: - Chấp hành tuyệt đối nội quy, quy định của nhà trường. - Tuân thủ theo kế hoạch thi đua của lớp. - Tích cực học tập và thi đua rèn luyện về mọi mặt. - Cùng Ban cán sự lớp xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của trường, lớp. Kế hoạch chủ nhiệm và nội dung thi đua được xây dựng trên mục đích chính là kích thích học sinh tích cực trong việc chuẩn bị bài khi đến lớp, tích cực xây dựng bài và tương tác trong giờ học; chuẩn mực hơn trong nề nếp, tác phong và thực hiện hiệu quả nội qui nhà trường cũng như chất lượng học tập. Ngoài ra, giáo Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 8 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” viên chủ nhiệm tạo được sân chơi lành mạnh cho học sinh. Qua các trò chơi, văn nghệ, viết văn, thuyết trình,… các em cũng có cơ hội thể hiện mình, học hỏi bạn, tích luỹ kiến thức, rèn kĩ năng mềm – kĩ năng hoạt động đội nhóm, cách thức phân chia công việc từng thành viên trong nhóm, ý thức trách nhiệm trong tập thể, nâng cao sự tự tin, tạo được sự hưng phấn, vui vẻ khi đến trường – đúng nghĩa với thông điệp “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Khi các em có điều kiện cùng sinh hoạt, vui chơi, gần gũi thì ắt sẽ có điều kiện hiểu nhau, thân thiết nhau hơn. Ngoài ra, đây cũng là môi trường để các em thể nghiệm mình trước tập thể, sẽ giúp các em khắc phục được tính nhút nhát, e dè, thiếu tự tin. Ở đây, giáo viên cũng có cơ hội để thấy được khả năng, cá tính thực sự của trò mình, để hiểu và nắm bắt được tâm lí, mong muốn, kì vọng của các em. Có vậy giáo viên chủ nhiệm mới thực sự gần gũi, thân thiện, được các em tin yêu và chia sẻ. Đó cũng là một lợi thế khi giáo dục học sinh. 2.2 Tổ chức thực hiện: 2.2.1 Thu thập thông tin: Một trong những điều kiện tiên quyết có ảnh hưởng rất lớn đến bất kì ai khi làm công tác quản lí, điều hành đó là phải biết thật tường tận đối tượng mà mình quản lí. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, khi nhận lớp, việc đầu tiên tôi thu thập toàn bộ thông tin của tất cả các thành viên trong lớp; Những thông tin tôi cần không chỉ là tấm lí lịch trích ngang hay tấm hình 3x4 để nhận dạng mà tôi còn phải tìm hiểu thật kĩ học sinh trong lớp từ phương diện học lực của những năm học trước, địa bàn cư trú, hoàn cảnh gia đình, sở thích, sở trường, mong muốn, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, tình trạng sức khoẻ… Những thông tin trên giúp tôi dễ dàng trong công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân lực vào từng công việc cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường,… kích thích sự say mê, hăng hái và hoàn thành tốt công việc được giao. Suốt thời gian chủ nhiệm lớp, tôi thường xuyên theo dõi và ghi chép tình hình học tập, rèn luyện, đóng góp của từng học sinh vào sổ ghi chép cá nhân – hồ sơ chủ nhiệm, điều này sẽ rất thuận lợi khi cần thiết trao đổi với gia đình, nhà trường hoặc giáo viên bộ môn trong lớp. Hơn nữa, còn tạo được sự tin tưởng đối với phụ huynh, đối với nhà trường, đặc biệt là sẽ thực sự thuyết phục khi nhận xét, đánh giá tư cách đạo đức, năng lực của học sinh. 2.2.2 Công việc cụ thể: 2.2.2.1 Phong trào A1 cùng tiến: Nòng cốt trong phong trào này là ban cán sự bộ môn cùng một số học sinh có kết quả học lực khá giỏi theo từng phân môn; Các em được phân chia hỗ trợ những bạn có mức học yếu hoặc đang trong tình trạng bị khống chế xếp loại, với phương châm: “Học thầy không tày học bạn”. Cán sự bộ môn tích cực giúp bạn cùng tiến Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 9 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” qua sinh hoạt đầu giờ – hệ thống lại kiến thức cơ bản, sửa bài tập trên lớp, mở rộng bài tập cùng dạng, để khắc sâu kiến thức. Sẻ chia tài liệu học tập, giới thiệu những trang web mà bản thân tin tưởng. Động viên những học sinh yếu hơn chủ động học hỏi phương pháp học từ bạn, khiêm tốn lắng nghe, hưởng ứng phong trào A1 cùng tiến một cách tích cực nhất. 2.2.2.2 Hoạt động ngoại khoá: Hoạt động ngoại khoá là những hoạt động ngoài giờ, ngoài chương trình chính khoá nhưng có tác dụng tích cực đến việc trau dồi kiến thức, đạo đức, kĩ năng của học sinh. Do đó, tôi luôn yêu cầu, khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ và tích cực hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Ngoài ra, tôi còn chủ động tổ chức hoạt động ngoại khoá, dã ngoại cho lớp chủ nhiệm vào ngày chủ nhật, dịp nghỉ lễ… để học sinh có điều kiện vui chơi nhiều hơn. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá, vui chơi thường được tổ chức sau khi thi học kì, có giá trị như một phần thưởng cho lớp sau thời gian học tập căng thẳng. Thường kế hoạch được bàn bạc và thực hiện dựa trên tinh thần chung của lớp. Hình thức tổ chức, phương thức thực hiện cũng được bàn bạc với ban cán sự lớp, sau khi có được sự thống nhất cao từ lực lượng nòng cốt kế hoạch sẽ được triển khai trước tập thể. Và để có được hiệu quả cao khi thực hiện kế hoạch, một lần nữa tôi lắng nghe và ghi nhận ý kiến từ tập thể, tìm cách lí giải ưu điểm của kế hoạch đã dự kiến, phân tích ưu, khuyết của những ý kiến đóng góp để xây dựng kế hoạch tối ưu. Mọi hoạt động được tổ chức đều hướng đến mục tiêu tạo nên một tập thể gắn bó, đoàn kết, phát huy tính năng động và sáng tạo của học sinh. Do đó, tôi luôn trân trọng những đóng góp, những sáng kiến mới từ các thành viên của tập thể. Nhờ vậy, học sinh mạnh dạn khi đề xuất ý kiến, khi thể hiện quan điểm của mình. Từ những hoạt động cụ thể đó, hình thành trong học sinh bản lĩnh vững vàng. Khi thực hiện kế hoạch ngoại khoá, vui chơi, dã ngoại hầu hết mỗi thành viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với sở thích, sở trường mà tôi đã tìm hiểu như: điều hành chung, văn nghệ, trình độ tin học, quản trò, thiết kế,…nên tăng tính hiệu quả của công việc và phát huy được năng lực của mỗi cá nhân. 2.2.2.3 Đổi mới giờ sinh hoạt lớp: Giờ sinh hoạt lớp là một giờ “học” bắt buộc ở bất kì cấp học, trường học nào. Song giờ học ấy rất linh hoạt, phụ thuộc nhiều vào đặc điểm tình hình lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp. Riêng tôi, tôi chỉ điều hành chung, giao trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể, định hướng trình tự thực hiện giờ sinh hoạt. Thông thường, nếu không có kế hoạch gì đặc biệt, giờ sinh hoạt lớp chia thành hai phần chính: - Phần một là báo cáo thi đua của các tổ; nhận xét, đánh giá chung của ban cán sự lớp; triển khai kế hoạch tháng, tuần; báo cáo thu, chi quỹ lớp (những hoạt động trên thường được thực hiện đồng loạt trên bảng, chỉ lí giải khi có thành viên trong lớp có ý kiến); giáo viên chủ nhiệm nhận xét, triển khai kế Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 10 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” hoạch trường, giải quyết những tồn tại (thường đối với những sai phạm mang tính cá nhân, tôi thường giải quyết riêng, nếu cần thiết tôi sẽ thông báo cho lớp biết về hình thức xử lí trong giờ sinh hoạt kế tiếp). Phần thứ nhất thường được giải quyết trong vòng 15 đến 20 phút. - Phần hai, học sinh vui chơi theo kế hoạch đã định, dưới sự chuẩn bị và điều hành của tổ được phân công. Thực chất, việc làm này không mới. Song, hoạt động vui chơi trong giờ sinh hoạt thường mang tính tự phát. Do vậy, việc chuẩn bị sẽ thiếu chu đáo, không tạo được tâm thế vui chơi, trò chơi sẽ đơn điệu, không phát huy tính chủ động của học sinh trong lớp, không hình thành được thói quen tốt làm việc có kế hoạch… Để khắc phục được tình trạng trên, tôi triển khai kế hoạch hoạt động chủ nhiệm, giao việc đến từng đối tượng để các em chủ động được việc làm của mình. Để động viên, kích thích sự hứng thú tôi còn biểu dương, khen thưởng các tổ thực hiện tốt, sáng tạo, những trò chơi có tính giáo dục cao, rèn luyện được kĩ năng mềm, phát huy sự thông minh, sáng tạo, những trò chơi đem đến niềm vui, những tiếng cười sảng khoái, lành mạnh, rèn luyện sự khéo léo, dẻo dai,… III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Sau 13 năm công tác và được nhà trường tin tưởng giao chủ nhiệm lớp, tôi từng ngày tích luỹ kinh nghiệm và nhận thức rõ vai trò của mình – ngoài là nhịp nối đa chiều, là “bác sĩ” tâm lí, tôi còn mong muốn thực sự trở thành người thực hiện chức năng giáo dục chuyên nghiệp nhất. Với tất cả sự nỗ lực của bản thân đối với công tác chuyên môn nói chung và chủ nhiệm nói riêng, tôi nhận ra: chuyên môn vững, phương pháp tốt sẽ giúp người giáo viên giảng dạy hiệu quả; trong công tác chủ nhiệm lớp cũng cần có những phương pháp riêng để quản lí, để điều hành và để góp phần quan trọng tạo hiệu quả giáo dục. Tôi cảm thấy hài lòng về sự chuyển biến tích cực của tập thể lớp chủ nhiệm – lớp đoàn kết hơn, thân thiện hơn, khống chế ngay hiện tượng chia bè, kết cánh; khắc phục được tính nhút nhát, e dè, thiếu tự tin của một số học sinh; lớp học sôi nổi hơn, làm việc tích cực và hiệu quả hơn khi thảo luận, tương tác nhóm, nâng cao được chất lượng giờ học; điều cơ bản là tôi đã phát huy được sở thích, sở trường, tính năng động, sáng tạo, sự say mê học tập của các em. Riêng tôi, tôi đã nhận được sự tin tưởng, chia sẻ, tin yêu của các em. Hơn thế, tôi thực sự tìm được niềm vui vì từng ngày thấy học trò mình trưởng thành xứng đáng là lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ, đạo đức và cả sự nhạy bén để bắt kịp nhịp độ phát triển và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ, KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Việc tạo nên một tập thể đoàn kết, phát huy và hình thành tính năng động sáng tạo trong học sinh là việc làm mang tính lâu dài, không thể thay đổi suy nghĩ, thói quen của một người, một tập thể trong một sớm một chiều mà cần có cả quá trình, do vậy, giáo viên chủ nhiệm là người thích hợp nhất có thể làm được việc ấy. Vì họ chính là người gắn bó, gần gũi và có điều kiện nhất để uốn nắn, thay đổi một con người với chức năng giáo dục chuyên nghiệp. Muốn vậy, giáo viên làm công tác Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 11 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” chủ nhiệm cần lưu ý: tố chất của người giáo viên chủ nhiệm là tố chất của một con người hành động, thực hiện mọi việc có kế hoạch, nhiệt tình, sâu sát, có tâm với nghề và giàu lòng vị tha. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, điều ấy là chân lí. Vậy nên, tôi không chỉ mong muốn tạo được một tập thể bé nhỏ từ đơn vị lớp, mà tôi kì vọng nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên, các tổ bộ môn cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động ngoại khoá để các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đó cũng là cơ hội để các tập thể lớp có điều kiện giao lưu học hỏi, thể hiện mình và tạo được mối quan hệ rộng lớn hơn. Tân Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2012 NGƯỜI THỰC HIỆN VÕ THỊ MUỘN Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 12 “Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm” MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.............................................................................1 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:..............................................................1 1. Cơ sở lý luận:..................................................................................1 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài:.................2 2.1 Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm..........................................2 2.2 Tổ chức thực hiện..............................................................9 III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI:.......................................................................11 IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ, KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:.........................11 V. PHỤ LỤC..................................................................................................13 Người thực hiện: Võ Thị Muộn Trang 13
- Xem thêm -