Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non bích hòa

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2150 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA M· SKKN …………………. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 3-4 TUỔI HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo Tài liệu kèm theo: 01 đĩa CD minh họa cho SKKN Năm học: 2014 - 2015 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa MỤC LỤC * Mục lục……………………………………………………………… . 1 * Ký hiệu viết tắt………………..………………………………………. 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………….. 3 I. Lý do chon đề tài……………………………………………………... 3 1. Cơ sở lý luận…………………………………………………………...3 2. Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………5 II. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………5 III. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………….5 IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm……………………………………….5 V. Phương pháp nghiên cứu……..……………………………………….5 VI. Phạm vi thực hiện đề tài………………………………………………..5 B:NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…………………………5 I. Thực trạng của vấn đề…………………………………………………...5 1. Thuận lợi………………………………………………………………..6 2. Khó khăn………………………………………………………………..6 II. Khảo sát thực tế………………..……………………………………….7 III. Các biện pháp thực hiện………………………………………………..7 1. Biện pháp 1: Tạo môi trường học tập trong lớp nhằm cung cấp kiến thức toán học cho trẻ……………………………………………………….............10 2. Biện pháp 2: Tổ chức tốt các hoạt động làm quen với toán, sử dụng những trò chơi học tập, các câu hỏi mở để kích thích tư duy của trẻ………………14 3. Biện pháp 3: Tích hợp làm quen với thuật ngữ toán học và các chữ số ở mọi lúc, mọi nơi……..…………………………………………………………17 4. Biện pháp 4: Tích Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen với toán…………………………………19 5.Biện pháp 5: Kết hợp với phụ huynh để dạy trẻ học tốt hoạt động làm quen với toán…………………………………………………………………….21 IV: KẾT QUẢ ĐỐI CHỨNG SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI…………22 *Kết quả…………………………………………………………………..22 C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………. … 23 1. Kết luận………………………………………………………………….23 * Bài học kinh nghiệm ……………………………………………………..24 2. Những kiến nghị sau khi thực hiện đề tài……………………………......24 3. Tài liệu tham khảo……………………………………………………….25 1/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT - MN: Mầm Non. - BGH: Ban giám hiệu - MGB: Mẫu giáo bé - VD: Ví dụ - GV: Giáo viên 2/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 3-4 TUỔI HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON . A: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài: 1. Cơ sở lý luận: Bác Hồ nói: “Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế văn hoá”, sản phẩm của giáo dục chính là con người, mà con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước, trong tương lai đó chính là thế hệ trẻ. Vì vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Trẻ lứa tuổi MN, mọi khả năng đang được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tư duy của trẻ phát triển ở tần số cao nhất của cuộc đời con người, quá trình phát triển tâm lý diễn ra rất phức tạp, nhanh và nhạy cảm, nó thường xuyên thay đổi có lúc thì hứng thú cao, có lúc lại không hứng thú, sự hứng thú của trẻ không bền, trẻ lại chưa biết đọc, biết viết, mọi tri thức đến vơi trẻ chủ yếu thông qua sự dạy bảo tổ chức hướng dẫn của người lớn, của cô giáo. Xuất phát từ vai trò cụ thể đó nên hoạt động làm quen với toán không thể thiếu trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy trẻ, tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với toán là vấn đề quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Chúng ta đều biết đặc điểm nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non là nhận biết thông qua hoạt động: “Học mà chơi, và chơi mà học” cho nên hoạt động chủ đạo trong trường mầm non là hoạt động vui chơi. Quan điểm thích hợp cho phép tích hợp nội dung giáo dục của các lĩnh vực trong mọi hoạt động của trẻ, bên cạnh đó nội dung chương trình giáo dục đưa ra là nội dung chương trình khung mang tính mở, tạo cơ hội cho giáo viên có thể linh hoạt trong việc xác định lựa chọn và tổ chức các hình thức hoạt động sao cho thật phong phú, gần gũi với cuộc sống của trẻ tại địa phương mình. Chính cách tiếp cận này sẽ giúp trẻ có hứng thú tìm hiểu khám phá theo nhiều cách khác nhau, ham hiểu biết, thích tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh, tìm hiểu mối quan hệ giữa các đối tượng, mối quan hệ giữa trẻ với môi trường tự nhiên, xã hội gần gũi, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ. 3/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa 2. Cơ sở thực tiễn. Giáo dục MN là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục MN là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách con người phát triển toàn diện. Hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ MN là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục MN. Hiệu quả của việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ không chỉ phụ thuộc vào xây dựng hệ thống các biểu tượng cần hình thành cho trẻ mà phụ thuộc vào phương pháp, biện pháp tổ chức các hoạt động mà trọng tâm là “Hoạt động làm quen với toán”. Hơn nữa, nội dung, phương pháp, biện pháp hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, trẻ “Chơi mà học, học mà chơi”. Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham muốn học hỏi, tìm tòi thế giới xung quanh. Trong khi chơi, trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học, nhằm phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Trí tuệ - Ngôn ngữ - Thẩm mỹ - Thể chất Tình cảm xã hội. Từ đó, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử. Đối với việc phát triển nhân cách và nhận thức toàn diện cho trẻ em, hoạt động làm quen với toán có một vị trí rất quan trọng, hoạt động toán là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo, nó là một hoạt động phát triển nhận thức rất gần gũi với trẻ thơ và nó cũng được coi như là một hoạt động không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của trẻ, nó làm cho trẻ hiểu biết thêm về những đồ vật, con vật, những hiện tượng tự nhiên cỏ cây, hoa lá trong cuộc sống đời thường. Bởi vậy “Làm quen với toán” là một hoạt động hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ mầm non nói chung và cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng. “Làm quen với toán” Trẻ biết so sánh kích thước, hình dạng, độ lớn các con vật, đồ vật này so với đồ vật kia, con vật này với con vật khác. Trẻ quan tâm đến số lượng và đếm, biết so sánh số lượng 2 nhóm, biết sao chép lại quy tắc sắp xếp... Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động “Làm quen với toán” là một GV trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy chất lượng chưa được như mong muốn của người làm công tác giáo dục, cũng như các bậc phụ huynh tôi thấy mình cần học hỏi, nghiên cứu tài liệu để nắm rõ nội dung chương trình từ đó có định hướng. Các phương pháp làm quen với toán vẫn còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của người giáo viên khi tổ chức hoạt 4/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa động làm quen với toán. Vậy GV cần phải làm gì? Làm như thế nào? Để trẻ có thể học tốt hoạt động làm quen với toán một cách hứng thú nhanh và hiệu quả mà không gây nhàm chán. Hiểu rõ được tầm quan trọng đó, tôi luôn tìm tòi những biện pháp, phương pháp tốt nhất để trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực này, trong giai đoạn hiện nay. Chính vì lý do trên tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non” II. Mục đích nghiên cứu: Nhằm giúp trẻ tiếp thu tốt hơn với hoạt động làm quen với toán. III: Đối tượng nghiên cứu. Với tổng số trẻ là 30 trẻ ở lớp mẫu giáo bé C2 trường mầm non. IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non V.Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp như: phương pháp trực quan, phương pháp trò chơi, phương pháp đàm thoại, giảng giải, phương pháp quan sát, phương pháp thực hành. VI. Phạm vi thực hiện đề tài: Đề tài được thực hiện trong năm học 2014- 2015. Và tiếp tục nâng cao thực hiện tốt trong những năm học tiếp theo. B. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Thực trạng của vấn đề: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Bích Hòa đã có lớp học khang trang, sạch đẹp. Được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo dục đào tạo và sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của BGH cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy. - GV được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và các cấp tổ chức, bản thân 2 năm dạy lớp mẫu giáo bé . - Đồ dùng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đủ theo thông tư 02. - Nhà trường đã trang bị một số dồ dùng như máy chiếu, máy vi tính, đàn, 5/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa loa. - Bản thân rất yêu thích hoạt động làm quen với toán, có khả năng tổ chức hoạt động. - Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ nguyên vật liệu để GV cùng trẻ làm đồ dùng phục vụ cho hoạt động làm quen với toán. - Trẻ trong lớp có độ tuổi đồng đều, trẻ ngoan, trẻ ăn bán trú 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 93% 2. Khó khăn: - GV chưa có nhiều sáng tạo trong các hình thức tổ chức hoạt động toán. Ít tổ chức các hoạt động để trẻ được trải nghiệm, ôn luyện củng cố kiến thức. GV chưa chú ý lồng ghép vào trong các hoạt động khác và chưa quan tâm nhiều đến việc thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ. - Đồ dùng trực quan phục vụ cho các hoạt động còn sơ sài, chưa sáng tạo dẫn tới giờ học còn khô khan, cứng nhắc. - Một số cháu đầu năm mới ra lớp nên còn nhút nhát không chú ý, thiếu tự tin, không tích cực trong hoạt động. - Một số trẻ nhận thức còn kém, tư duy chưa nhạy bén. Chưa chú ý tập trung hứng thú trong giờ học toán. - Một số bậc phụ huynh còn quá chú trọng đến việc làm ăn kinh tế, ít quan tâm đến việc học tập của con nên việc nhận thức của con con về các biểu tượng về toán học còn nhiều hạn chế. II. Khảo sát thực tế. STT Nội dung 1 Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 2 Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được từ to hơn- nhỏ hơn. 3 Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc 1-1 4 Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm. 5 Trẻ biết so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 6/25 Số trẻ Tỉ lệ % 17/30 57 12/30 13/30 40 43 06/30 20 06/30 20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa Đây là một kết quả khảo sát thấp so với yêu cầu đặt ra đối với trẻ 3 tuổi, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định tìm một số biện pháp để giúp trẻ lớp tôi nâng cao chất lượng làm quen với hoạt động toán như sau. + Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. + Cho trẻ làm quen với các thuật ngữ toán học và các chữ số ở mọi lúc mọi nơi. + Tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm, khám phá, sử dụng những câu hỏi mở để kích thích tư duy cho trẻ. + Sưu tầm hình ảnh, làm đồ dùng dạy học và trang trí lớp nhằm cung cấp những kiến thức toán học cho trẻ. + Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động làm quen với toán. + Phối kết hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng làm quen với hoạt động toán. III. Các biện pháp thực hiện: 1. Biện pháp 1: Tạo môi trường học tập trong lớp nhằm cung cấp kiến thức toán học cho trẻ. Để có một con người toàn diện, thì môi trường giáo dục là vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, từ chiếc nôi của gia đình, trẻ đến trường mầm non với bao điều thú vị cần được khám phá với đặc tính tò mò ham hiểu biết của trẻ . Môi trường cho trẻ hoạt động trong trường mầm non gồm: Môi trường trong lớp như bàn ghế, giá tủ, đồ dùng, đồ chơi, các biểu bảng, các góc hoạt động để phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ, và môi trường ngoài lớp có trong khuôn viên nhà trường, như: Lớp học, sân vườn…và môi trường ngoài khuôn viên nhà trường, như: Đường vào trường, danh lam thắng cảnh, khu vực công cộng gần trường… Tất cả các điều kiện trên giúp trẻ tìm tòi, khám phá và phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ xung. Trẻ được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm, tạo cơ hội để trẻ bộc lộ khả năng của mình. Môi trường phù hợp, đa dạng, phong phú sẽ gây hứng thú cho trẻ, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện tự tin cho trẻ, nhằm hun đúc phát triển tư duy độc lập có sáng tạo của trẻ. 7/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa Tạo môi trường hoạt động cho trẻ đòi hỏi người GV cần có kế hoạch giáo dục, làm đồ dùng, đồ chơi, thiết kế các góc hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, biết tận dụng mọi khả năng có thể kết hợp để giáo dục trẻ. Để trẻ có thể học ở mọi lúc, mọi nơi tôi đã tận dụng những khoảng tường với vị trí phù hợp để tạo môi trường làm quen với toán, sưu tầm tranh ảnh phù hợp với chủ đề để trẻ được cài lên mảng tường và đếm, cài để sắp xếp theo quy tắc cho trước hoặc dùng hình ảnh đã sưu tầm, hình ảnh của trẻ vẽ để cắt và dán vào giấy theo yêu cầu, sau đó giáo viên đóng quyển tạo những sản phẩm lưu của trẻ theo chủ đề. VD: Ở chủ đề thế giới động vật tôi dạy trẻ số lượng 4 tôi cắt những hình ảnh của các con vật thành nhóm có số lượng 4 và gài lên góc “Hãy chọn cho đúng”, đến giờ hoạt động góc, hoạt động chiều…Tôi ôn luyện kiến thức thêm bớt, cung cấp kỹ năng đếm, so sánh, nhận biết các chữ số…Để trẻ nhớ lại và khắc sâu thêm kiến thức như vậy trẻ sẽ nhớ lâu hơn bài học của mình (Tương tự như vậy với các chủ đề Phương tiện và quy định giao thông, thế giới động vật, thế giới thực vật, gia đình, nghề nghiệp…) Lô tô con vật cắt dời từ hoạ báo. Từ những hình ảnh và các nguyên phế liệu sưu tầm được tôi bắt tay vào làm đồ dùng dạy học và trang trí lớp, việc tạo môi trường lớp theo chủ đề cũng được GV quan tâm, làm sao để phù hợp với chủ đề, làm sao để phát huy tính tích cực cho trẻ, việc lấy trẻ làm trung tâm luôn được coi trọng không chỉ trong hoạt động học mà còn trong tất cả các hoạt động khác cũng như vậy, cháu hào hứng cùng cô trang trí cho lớp thêm đẹp và lại tiết kiệm được kinh phí cho việc mua đồ dùng về trang trí lớp. VD: Làm đồ dùng từ lô tô bằng hình ảnh để dạy toán. Ở chủ đề thế giới thực vật tôi sưu tầm được từ tờ rơi quảng cáo của các siêu thị có rất nhiều hình ảnh về các loại rau quả, tôi cắt ra với số lượng là 3 và làm thẻ lô tô cho mỗi trẻ, hoặc tôi cắt rời hình ảnh đó và yêu cầu trẻ xếp theo nhóm số lượng để học… Cô giáo dùng hình ảnh gắn lên bảng để các bé thử tài, bé ghép số, bé đoán giỏi… Với nhũng hình ảnh đó trẻ được luyện tập ở các hoạt động như hoạt động góc, 8/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa hoạt động tự do như vậy nhằm củng cố, ôn luyện kiến thức toán mà trẻ vừa được học. Tranh lô tô cắt từ hoạ báo. Trên mảng tường giáo viên cắt dán bìa lịch có hồ nước, con cá, các cua, con ếch...trẻ tự gắn theo ý thích hoặc yêu cầu của cô. VD: Trẻ có thể tìm và gắn 4 con vật sống trong gia đình, tìm và gắn 3 con vật sống dưới nước, để trẻ có thể so sánh, thêm bớt, tạo nhóm….Hoặc tìm những con vật 2 chân, 4 chân gắn lên bảng và gắn chữ số tương ứng… Ở trường tôi phần lớn dân cư vẫn sống bằng nghề nông nghiệp, những nguyên liệu từ tự nhiên luôn có sẵn như: Rơm, lá cây, hột hạt….rất nhiều và rễ kiếm, không tốn tiền mà đó là những học liệu mở, để trẻ có thể tìm tòi và khám phá, dùng trong nhiều hoạt động. Hòn sỏi, hạt gấc, hạt nhãn, hạt vải, lá cây….Dùng để đếm: Sợi len, ống hút, sợi rơm…dùng để đo. Thực hiện biện pháp này tôi thấy không những đồ dùng dạy học toán của lớp tôi đầy đủ đa dạng và các hoạt động khác cũng có nhiều ví dụ tận dụng được tranh ảnh sưu tầm, nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, nhiều loại, phong phú, đa dạng có thể dùng vào nhiều mục đích khác và đã có nhiều cô giáo trong trường cùng nhau thực hiện. Với môi trường lớp học đẹp, hấp dẫn trẻ đi trường chuyên cần hơn, mạnh dạn hơn… 2. Biện pháp 2: Tổ chức tốt các hoạt động làm quen với toán, sử dụng những trò chơi học tập, sử dụng các câu hỏi mở để kích thích tư duy của trẻ. Với những năm học trước khi sử dụng những hình thức lên lớp cũ GV là người chủ đạo, trong một hoạt động chung vì sợ trẻ của mình còn nhỏ không thể tiếp nhận hết kiến thức mà mình đưa ra chính vì vậy mà tôi thường nói quá nhiều, hướng dẫn trẻ quá tỉ mỉ sau mỗi buổi đi dạy về tôi cảm thấy rất mệt mỏi mà bên cạnh đó kết quả thu được trên trẻ lại không cao, trẻ không nhanh nhẹn mà bị thụ động tiếp nhận kiến thức, không chịu tư duy mà chỉ chờ cô giáo nhắc rồi làm theo…Vì vậy tôi nhận ra phương pháp của mình chưa phù hợp khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Qua tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, đọc kỹ chương trình giáo dục mầm non, qua các buổi dự giờ kiến tập tôi nhận thấy chương trình giáo dục 9/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa mầm non mới lấy trẻ làm trung tâm, cô giáo chỉ là người hướng dẫn. Chính vì vậy trong các hoạt động tôi đã cố gắng tạo tình huống để trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá và tự tìm ra đáp án riêng của mình. Có những trẻ thông minh, hoạt bát thì có những đáp án đúng, sẽ có những trẻ có đáp án sai vì trẻ chưa có kỹ năng chuẩn xác, nhưng tôi không phủ nhận kết quả đó luôn mà tôi sẽ hướng dẫn hoặc thực hành cùng trẻ (Nếu trẻ làm nhiều lần mà vẫn ra kết quả sai) để tìm ra kết quả đúng, mục đích để tạo cho trẻ sự mạnh dạn, tự tin vào bản thân mình. VD: Hoạt động ôn luyện hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Trò chơi: “Tìm nhà mở cửa” (GV đã cải biên bài đồng dao “Xúc sắc xúc sẻ” thành trò chơi có mục đích học tập) + Cách chơi: 4 trẻ ngồi đằng sau ngôi nhà bằng bìa xốp, nhà có cửa hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Cả lớp vừa đi vừa đọc đồng dao, khi kết thúc bài đồng dao cô nói nhà nào mở cửa (nhà hình vuông mở cửa) thì bạn ở ngôi nhà có cửa hình cô nói sẽ mở ra cho các bạn cầm hình tương ứng với cửa của ngôi nhà chui vào. Còn những trẻ có hình khác đứng ở bên ngoài. “Xúc sắc xúc sẻ Đi chơi vui vẻ Nhà nào đèn sáng Mở cửa cho chúng tôi Xúc sắc xúc sẻ Đi chơi vui vẻ Nhà nào còn thức Mở cửa cho chúng tôi”. Tất cả trẻ tham gia chơi sẽ được vào những ngôi nhà có cửa giống hình mình cầm trên tay. Khi đã chơi hết trẻ cô cho cả lớp ra và đổi hình, đổi bạn đứng đằng sau cửa của ngôi nhà và chơi tiếp, nhưng lần chơi tiếp cô nói (tất cả các ngôi nhà đều mở cửa).  Luật chơi: Ai vào nhầm nhà sẽ nhảy lò cò (ra khỏi lượt chơi) Ảnh trẻ chơi VD: Trong bài dạy “So sánh to hơn nhỏ hơn” Tôi cho trẻ quan sát và đưa ra các câu hỏi. + Con thấy 2 quả bóng này có đặc điểm gì khác nhau? + Các con nhìn xem 2 quả bóng này quả bóng nào to hơn?, 10/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa + Quả bóng nào nhỏ hơn?. + Quả bóng to hơn có màu gì? + Quả bóng màu xanh như thế nào? Ảnh giờ hoạt động LQV toán VD: Trò chơi “Tạo hình bằng dây” Từ 1 sợi dây chun dài 1m gim 2 đầu vào nhau, cô nói hình nào trẻ dùng tay, chân sử dụng dây chun để tạo ra các hình theo cô yêu cầu. + Cách chơi: Khi cô nói hình tam giác, trẻ dùng 2 chân dẵm vào dây và đứng rộng chân, 1 tay cầm dây kéo cao trước ngực, nếu là hình vuông trẻ đứng, 2 tay cầm dây, 2 chân dẫm vào dây để tạo hình vuông. Hoặc GV cho trẻ kết hợp cùng nhau để làm 1 hình trẻ thích (hình chữ nhật). VD: Trò chơi “Gấp hình” + Cách chơi: Cho trẻ mảnh vải vuông, GV yêu cầu trẻ từ mảnh vài vuông có thể gấp lại để tạo ra được các hình đã học. (Gấp chéo mảnh vải vuông tạo thành hình tam giác, gấp đôi vảnh vải vuông tạo thành hình chữ nhật, từ hình chữ nhật gấp đôi để tạo thành hình vuông nhỏ hơn......) - Những trò chơi trên giáo viên có thể tổ chức ở mọi lúc, mọi nơi như trong hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời... Hình ảnh trẻ chơi với mảnh vải - Trò chơi “Ai thông minh hơn” giáo viên tạo bộ đồ chơi phương tiện giao thông. Dùng xốp màu cắt thành các hình học và cho trẻ ghép các hình đó thành phương tiện giao thông như thuyền, ô tô, máy bay... Khi trẻ xếp xong cô giáo hỏi trẻ dùng những hình gì để xếp được phương tiện đó. - Trò chơi “Người thiết kế tài ba” Giáo viên đưa ra một số trang phục mùa hè (Áo, quần, mũ, ô...) bằng xốp, giấy gói hoa có mẫu xếp xen kẽ 2 đối tượng về màu sắc; về kích thước. Cô giáo yêu cầu trẻ sao chép lại cách sắp xếp của cô và nói lại cách xếp. Sau những lần trẻ được sao chép đúng mẫu của cô, để trẻ được tư duy cô cho trẻ sử dụng những nguyên liệu theo ý thích để sắp xếp xen kẽ ra một mẫu khác. Khi trẻ đã tạo ra sản phẩm cô cho các nhóm kiểm tra kết quả, đọc 11/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa lại kết quả và chơi biểu diễn thời trang mùa hè. Hình ảnh trẻ biểu diễn thời trang với những hoa văn trẻ tự thiết kế. Qua việc đánh giá cuối những chủ đề đã thực hiện, chủ đề sau với chủ đề trước tôi nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt đa số trẻ lớp tôi không còn thụ động nữa mà đã nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn và điều đáng mừng là nhiều trẻ có tư duy logic hơn trong hoạt động làm quen với toán và các hoạt động khác và điều quan trọng là trẻ đã hứng thú, chú ý tham gia các hoạt động cùng cô. 3. Biện pháp 3: Tích hợp làm quen với thuật ngữ toán học và các chữ số cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Cho trẻ làm quen với các thuật ngữ toán học là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng làm quen với hoạt động toán, chính vì vậy tôi quan tâm đặc biệt đến vấn đề này vì tôi nghĩ rằng trẻ hiểu, nhớ và phân biệt các nhóm đối tượng có số lượng khác nhau sẽ là tiền đề để thực hiện các phép tính một cách nhanh chóng. Ở độ tuổi này vốn từ của trẻ phát triển nhiều hơn nhưng vẫn còn không ít trẻ vào đầu năm học diễn đạt suy nghĩ của mình chưa mạch lạc, thiếu chính xác, muốn cho trẻ hiểu được và diễn đạt một số từ ngữ dùng trong hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non như: Cao hơn, thấp hơn, phía trước, phía sau, phía phải, phía trái, to hơn, nhỏ hơn, dài hơn, ngắn hơn, bằng nhau, thêm, bớt, nhiều hơn, ít hơn. Thì cô giáo cần thường xuyên cung cấp cho trẻ nắm được các thuật ngữ toán học có như vậy trẻ mới thực hiện được tốt các yêu cầu của cô trong các giờ hoạt động làm quen với toán. Hiểu được đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mầm non là dễ nhớ, mau quên, nên việc cung cấp kiến thức ở các hoạt động học chưa đủ để trẻ nhớ lâu, nên việc khắc ghi kiến thức mà giáo viên đã cung cấp cho trẻ cần tiến hành ở mọi lúc mọi nơi để mỗi ngày một ít trẻ nhớ nhiều hơn, nhận thức đúng đắn hơn về các thuật ngữ toán học mà cô giáo đã dạy… VD: Vào đầu năm học khi cho trẻ tập xếp hàng và di chuyển đội hình tôi kết hợp cho trẻ làm quen các thuật ngữ toán học như trên, dưới, trước, sau, phải, trái, cao, thấp: Cả lớp xếp 4 hàng, 2 hàng nữ bước sang bên tay phải của mình 1 bước, 2 hàng nam bước sang bên tay trái của mình 1 bước. Có thể thay đổi khẩu lệnh tập hợp với mục đích để trẻ làm quen với các thuật ngữ trước, sau nhanh hơn, tôi đã yêu cầu 4 tổ đứng hàng dọc trước thẳng, tổ trưởng đứng trước tổ mình, các thành viên còn lại trong tổ đứng sau bạn tổ 12/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa trưởng… Hình ảnh trẻ tập thể dục Với nhiều hình thức dạy trẻ từng hoạt động trong ngày như: qua bài thơ, bài hát, câu chuyện, câu đố, trò chơi và những hoạt động khác…Tôi cung cấp các thuật ngữ toán học đến với trẻ để kiến thức này sẽ giúp cho trẻ phát triển nhận thức một cách tốt hơn. Bên cạnh việc ôn luyện kiến thức về thuật ngữ toán học thì việc cung cấp cho trẻ những kiến thức về số lượng từ 1-5 là rất quan trọng vì đây là kiến thức cơ bản để trẻ mẫu giáo bé thực hiện thêm, bớt và cũng là tiền đề cho trẻ bước vào lớp mẫu giáo nhỡ. Cũng tương tự như hình thức trên khi trẻ đã nhuần nhuyễn các thuật ngữ trên, dưới, trước, sau, phải, trái, to, nhỏ…Thì tôi tiếp tục cung cấp các kiến thức về các chữ số cho trẻ nắm vững. VD: Giờ hoạt động ngoài trời để tổ chức trò chơi cho trẻ tôi yêu cầu trẻ: Lớp mình tạo nhóm cho cô 3 hoặc 4 bạn, hoặc mỗi lượt tham gia trò chơi tôi yêu cầu mỗi tổ tham gia với số lượng 2 hoặc 3 lần tuỳ theo mức độ hứng thú của trẻ, tôi cố ý nhắc đi nhắc lại số lượng để trẻ đếm cùng cô và cùng cô kiểm tra kết quả xem đội nào xếp đủ số lượng yêu cầu mục đích là cung cấp kiến thức về chữ số cho trẻ. VD: Trong giờ hoạt động góc tôi cho trẻ dùng que để tạo thành các hình như: Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật…Tôi chuẩn bị nhiều hình để cho trẻ ôn lại quy tắc sắp xếp đơn giản, hoặc trẻ so sánh các đối tượng về kích thước… Đến cuối năm học với mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi kết hợp các hoạt động trọng tâm mà tôi đã cung cấp, số trẻ trong lớp hiểu và thực hiện đúng các thuật ngữ toán học và nhận biết các chữ số từ 1-5 đã tăng lên một cách nhanh chóng. Đó là kết quả mà vào đầu năm học tôi đã nghĩ rằng khó có thể thực hiện được bởi sự phát triển nhận thức ở mỗi trẻ không đồng đều và đa số trẻ còn yếu, bản thân tôi rất vui mừng khi thấy biện pháp đầu tiên đưa vào áp dụng dạy trẻ học tốt hoạt động làm quen với toán bước đầu đã có thành công nhất định. Hình ảnh trẻ chơi tạo nhóm có số lượng 3. 13/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa Hình ảnh trẻ chơi trò chơi tạo nhóm 5 (Mỗi nhóm chơi 5 trẻ, 1 nhóm có 4 trẻ và 1 cô) 4. Biện pháp 4: Thuờng xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen với toán. Việc sử dụng các dồ dùng có sẵn hoặc các đồ dùng các cô tự làm từ xốp, cắt từ hoạ báo để dạy trẻ cũng đã thu được kết quả, bước đầu trẻ cũng đã chú ý, tập trung hơn vào tiết học nhưng những đồ dùng đó chưa sinh động để có thể thu hút được sự chú ý của trẻ. Là một GV trẻ với lòng yêu nghề và sự nhiệt tình trong công tác nuôi dạy trẻ tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ vì vậy tôi cảm thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy sẽ thu hút được sự chú ý của trẻ nên dịp hè vừa qua tôi đã tham gia một lớp hướng dẫn soạn giáo án điện tử, sau khi hoàn thành xong khoá học tôi có thêm kinh nghiệm làm giáo án điện tử để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy không chỉ của mình mà còn giúp đỡ các chị em đồng nghiệp. Kết quả sau 1 năm thực hiện áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học tôi thấy đa số trẻ rất hào hứng và thích thú. Những hình ảnh có mầu sắc đẹp, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung bài dạy, đặc biệt tôi đặt hiệu ứng cho các hình ảnh có thể biến mất, xuất hiện, di chuyển nên càng thu hút được sự chú ý của trẻ. VD: Dạy trẻ phân biệt hình tròn, với hình vuông, hình tam giác. Để gây hứng thú cho trẻ tôi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Hình tròn có gì là xấu” bằng giáo án điện tử. Tôi chọn phông nền sao cho phù hợp với câu chuyện, tôi vẽ những hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, vẽ thêm mũi, chân tay cho các hình đó và đặt hiệu ứng cho sinh động. Khi kể tới đoạn các hình hiểu ra và đoàn kết với nhau để tạo ra các hình mới, tôi đặt hiệu ứng để các hình di chuyển, ghép lại với nhau để tạo ra những hình mới như: Ngôi nhà, hình người, phương tiện giao thông… Giáo án phân biệt hình tròn với hình khác VD: Giờ HĐ cho trẻ làm quen với nhóm đối tượng có số lượng là 4.. Để gây hứng thú cho trẻ trong hoạt động làm quen với toán, ngoài việc sử dụng đồ dùng có sẵn và tự tạo, tôi đã sử dụng giáo án điện tử để cho tiết học thêm 14/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa phong phú và trẻ có hứng thú hơn trong giờ học. 5. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh để dạy trẻ học tốt hoạt động làm quen với Toán. Bên cạnh sự tác động, hỗ trợ của nhà trường, cô giáo thì một phần không thể thiếu đó chính là các bậc phụ huynh. Muốn cho trẻ phát triển toàn diện thì sự kết hợp hài hoà giữa nhà trường và gia đình cũng rất quan trọng, nó giúp trẻ ngày càng được tiến bộ hơn và phát triển năng lực hơn khi được rèn luyện thường xuyên và đồng bộ. Ngoài thời gian ở trường trẻ về nhà với bố mẹ, nơi đây cháu bộc lộ hết tình cảm của mình cũng như những kiến thức cô giáo cung cấp ở trường, đấy là lúc cần phối hợp với phụ huynh để củng cố những gì trẻ đã tiếp thu được trên lớp. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non là dễ nhớ, mau quên cần thường xuyên ôn luyện. Mỗi tuần ở góc tuyên truyền với phụ huynh tôi thường cập nhật thông tin mới về chương trình dạy trẻ ở lớp qua từng hoạt động, tên bài dạy để những lúc đón trả trẻ phụ huynh đọc và cùng giáo viên thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường mỗi năm tôi tổ chức họp phụ huynh 3 lần để trao đổi những thông tin của mỗi trẻ về tình hình sức khoẻ, sinh hoạt, nếp ăn ngủ, chơi, học của trẻ tại trường, ngoài ra giờ đón trẻ tôi thường xuyên liên hệ với phụ huynh tình hình trong ngày của trẻ để có sự phối hợp kịp thời trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. VD: Qua từng lần họp tôi thường trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, ăn ngủ và tình hình học tập của từng trẻ trên lớp. Tôi trao đổi tình hình của từng cháu tới từng phụ huynh, qua tôi kết hợp với phụ huynh trao đổi biện pháp nuôi dạy cháu tốt hơn. Đối với trẻ mẫu giáo bắt đầu vào học kỳ II tôi thường xuyên giao bài tập cho trẻ về nhà thực hiện như: so sánh, thêm, bớt… VD: Trong bài dạy “Phân biệt cao - thấp” Sau khi thực hiện tiết dạy trên lớp, tôi giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà để trẻ có thể tự ôn luyện. + Các con hãy về nhà xem trong gia đình mình ai là người cao nhất, ai là người thấp nhất nhé. Tôi giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà, nhưng bên cạnh đó tôi trao đổi với phụ huynh 15/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa về bài tập tôi đã giao cho trẻ, để phụ huynh ở nhà đặt ra những câu hỏi về bài dạy giúp trẻ tiếp thu nhanh hơn. Vì thời gian ở trường ngoài hoạt động giáo dục còn nhiều việc khác, thời gian không đủ để cô rèn kỹ năng cho trẻ mà phụ huynh lại có thời gian để làm tốt việc này nên biện pháp phối hợp cũng đem lại hiệu quả rất cao. Ngoài ra tôi còn phối hợp phụ huynh hỗ trợ về nguyên vật liệu như cắt đồ dùng, xin lịch, tờ rơi, các biểu bảng quảng cáo để làm đồ dùng dạy học và trang trí lớp. Ảnh GV trao đổi với phụ huynh Bảng tuyên truyền phụ huynh. IV. KẾT QUẢ ĐỐI CHỨNG SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Với những biện pháp như trên tôi đã vận dụng vào thực tế một cách hợp lí và kết quả mang lại trong giờ hoạt động làm quen với hoạt động toán ở lớp đạt được nhiều hiệu quả đáng khích lệ. Bản thân tôi nhận thấy đa số học sinh có nhiều chuyển biến tốt, trẻ biết phân biệt cao, thấp, phải, trái, to, nhỏ, dài ngắn, biết thêm bớt, tạo nhóm…. Đây là một kết quả đáng mừng mà tôi cứ nghĩ khó mà đạt được bởi có nhiều cháu rất yếu (Như bảng phân loại ở trên). Để có được kết quả như vậy là có sự giúp đỡ nhiệt tình và chỉ đạo sát sao, kịp thời của BGH nhà trường và các chị em đồng nghiệp đã cùng tôi hưởng ứng việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với toán, tôi đã thu được kết quả như sau * Kết quả: Với những biện pháp trên tôi đã thu được kết quả như sau: Đầu năm Cuối năm Tỉ lệ % Nội dung STT Tỉ lệ Tỉ lệ Số trẻ Số trẻ Tăng giảm % % Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình tròn, 17/30 27/30 90 33 57 1 hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 2 Trẻ biết so sánh hai 16/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa 3 đối tượng về kích thước và nói được từ to hơn- nhỏ hơn. Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc 1- 1 12/30 40 26/30 87 47 13/30 43 26/30 87 44 Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số 25/30 06/30 20 4 lượng trong phạm vi 5 83 63 thành 2 nhóm. Trẻ biết so sánh số lượng 2 nhóm đối 25/30 83 63 06/30 20 tượng trong phạm vi 5 5 bằng các cách khác nhau và nói các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. Đây là một con số mà bản thân tôi đã mong đợi mà trong gần một năm tôi đã miệt mài nghiên cứu, với sự nỗ lực rất lớn của bản thân, tuy chỉ là những kiến thức đơn giản nhưng tôi đã tốn nhiều công sức mới có được. C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 1. Kết luận: Để việc hình thành biểu tượng về toán học cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi được hiệu quả, GV phải nắm vững nội dung, phương pháp dạu học. Mặt khác phải luôn tìm tòi, sáng tạo những phương pháp, biện pháp, hình thức mới phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tôi nhận thấy rằng để nâng cao chất lượng làm quen với hoạt động toán cho trẻ không phải ngày một, ngày hai mà cần có biện pháp thực hiện thường xuyên, liên tục mà cũng không có biện pháp nào là tối ưu mà còn phải phụ thuộc vào thực tế của trẻ ở lớp, ở trường thì giáo viên mới lựa chọn được biện pháp sao cho phù hợp để có kết quả cao nhất * Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình nghiên cứu và thực tế lớp bản thân đã rút ra cho mình bài học bổ ích giúp và có nhiều kinh nghiệm hơn khi lên lớp: - Giáo viên phải nắm vững phương pháp, thường xuyên đầu tư các hình thức dạy học linh hoạt, sáng tạo để dạy trẻ. - Khảo sát chất lượng trẻ đầu năm để nắm được khả năng làm quen với hoạt động toán của trẻ và có kế hoạch dạy trẻ phù hợp. 17/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa - Tự bồi dưỡng chuyên môn, khả năng với hoạt động làm quen với hoạt động toán cho bản thân, luôn thay đổi hình thức, tạo tình huống bất ngờ để thu hút sự chú ý của trẻ vào các hoạt động. - Tích cực tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. - Cần nâng cao trình độ tin học để có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động - Tìm hiêu tâm sinh lý của trẻ về khả năng nhận thức, để có biện pháp dạy phù hơp, khoa học. - Thường xuyên kết hợp công tác giáo dục, thông qua các hoạt động học tập, vui chơi ở lớp, để trẻ phát triển mọi mặt, từ đó tạo ra được niềm tin với phụ huynh và trẻ. - Lồng ghép hoạt động làm quen với toán vào các hoạt động khác, cho trẻ có tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng khi bước vào giờ học. - Cần cho trẻ làm quen với các thuật ngữ toán học như to, nhỏ, phải trái, trước sau, tạo nhóm, so sánh, thêm bớt…Để trẻ hiểu và nắm bắt kịp thời kiến thức mà cô cung cấp. - Sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng dạy học, tìm những nguyên liệu sẵn có ở địa phương để trang trí lớp và phục vụ hoạt động làm quen với toán. - Cô cần chuẩn bị đồ dùng đầy đủ mỗi khi trẻ thực hiện luyện tập, vì đối với trẻ MN phương pháp trực quan và luyện tập đóng vai trò chủ đạo, nếu không có đồ dùng thì các hoạt động không đạt, hơn nữa việc trang trí lớp, tạo môi trường cho trẻ được nhìn, được trực tiếp luyện tập mọi lúc, mọi nơi sẽ mang lại hiệu quả cao hơn - Một việc không thể thiếu là sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường để dạy trẻ ôn luyện kiến thức đã được cung cấp ở lớp. - Để lĩnh hội một tri thức đầy đủ và toàn diện thì đòi hỏi ở trẻ có 1 trạng thái tâm lý thoải mái và an toàn. Vì vậy là 1giáo viên MN chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở và tôn trọng trẻ, từ đó trẻ thấy mình thực sự được an toàn và nó tích cực tham gia vào hoạt động và lính hội tri thức một cách trọn vẹn. - Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động ở trường MN lĩnh vực nào cũng rất quan trọng, đó là yếu tố giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện giúp trẻ bước vào đời. Vì vậy chúng ta phải hết sức quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học, tạo một môi trường lành mạnh, một tâm thế tốt cho trẻ có những hứng thú khi đến trường và thực sự mang tính chất là 1 trường học thân thiện. 18/25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa 2. Những khuyến nghị sau khi thực hiện đề tài: Sau 1 năm thực hiện đề tài nay tôi xin có 1 số ý kiến sau: - Đối với trường đầu tư nhiều hơn nữa đồ dùng đồ chơi cho trẻ. - Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên các trường được giao lưu, dự giờ kiến tập, thăm quan các trường bạn, triển lãm đồ dùng đồ chơi tự tạo. Trên đây là “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Bích Hòa ”, bản thân tôi tự đúc rút ra. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để sáng kiến của tôi để hoàn thành tốt hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1.Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non – Tác giả: Nguyễn Bích Thuỷ: Nguyễn Thị Anh Thư. Nhà xuất bản Hà Nội. 2. Giáo dục mầm non. Nhà xuất bản Hà nội. 3. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non ( MGB 3-4 tuổi)Tác giả TS. Trần Thị Ngọc Trâm: TS. Lê Thu Hương: PGS. TS Lê Thị Ánh Tuyết. Nhà xuất bản giáo dục Việt N am. 4. Các hoạt động làm quen với toán của trẻ mầm non.( Tác giả Hoàng Thị Thu Hương – Vũ Ngọc Minh – Nguyễn Thị Ngọc) 19/25
- Xem thêm -