Tài liệu Skkn một số biên pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường mầm non hoa sen

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1305 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen PHỤ LỤC NỘI DUNG TRANG Phụ lục 1 Phần thứ nhất :Mở đầu 2 I. Đặt vấn đề 2,3,4 II .Mục đích nghiên cứu 4 Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề 5 I. Cở sở lý luận của vấn đề 5,6 II. Thực trạng vấn đề 6,7 II. Các giải pháp để giải quyết vấn đề 7- 18 IV. Tính mới của giải pháp 18- 20 V. Hiệu quả skkn 20,21 Phần thứ ba. Kết luận, kiến nghị 21 1. Kết luận 21,22 2. Kiến nghị 22,23 TÀI LIỆU THAM KHẢO GV: Lê Thị Thanh Tuyền 24 1 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: 1. Lý do chọn đề tài: 1.1 Lý do lý luận: ”Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi dân tộc ,mỗi quốc gia. Muốn tồn tại và phát triển xã hội văn minh phồn thịnh thì phải chăm sóc giáo dục trẻ. Đó là nhiệm vụ không chỉ đối với gia đình, nhà trường mà còn là của toàn xã hội, chính sự nhận thức đó mà cần có sự phối hợp chặt chẽ có mối liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để có thể chăm sóc và giáo dục trẻ tốt nhất giúp trẻ phát triển về thể chất, thẩm mĩ, tình cảm, trí tuệ một cách hoàn thiện nhất. Như chúng ta đã biết giáo dục là quá trình tương tác qua lại giữa giáo viên và học sinh. Theo A.Kômenski: “ Giáo dục có mục đích đánh thức năng lực nhạy cảm, phán đoán, phát triển nhân cách... hãy tìm ra phương pháp cho phép giáo viên dạy ít hơn, học sinh học nhiều hơn”. Đó thực chất là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Dạy học lấy trẻ làm trung tâm là đặt trẻ vào vị trí trung tâm của hoạt động dạy – học với những phẩm chất và năng lực riêng của mỗi người, vừa là chủ thể vừa là mục đích của quá trình đó, phấn đấu tiến tới cá thể hóa quá trình học tập và sự trợ giúp của phương tiện thiết bị hiện đại, để cho tiềm năng của mỗi học sinh được phát triển tối ưu. Bản thân là một giáo viên dạy lớp 5 tuổi nhiều năm, tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình, tôi luôn muốn học sinh của tôi được trải nghiệm, tư duy, được tìm tòi những gì mà trẻ còn chưa biết trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó khi trẻ tham gia học làm quen với toán.Vậy làm thế nào để có thể thực hiện điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Tôi phải làm thế nào để học sinh của tôi cảm thấy thoải mái trong các hoạt động làm quen với toán mà vẫn đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. 1.2 Lý do thực tiễn: Trong trường mầm non trẻ được phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là lĩnh vực phát triển nhận thức, trong đó hoạt động làm quen với toán vẫn luôn được xem là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non nhằm cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ. Trẻ làm quen với biểu tượng toán từ nhỏ rất thuận lợi. Bởi lẽ trẻ càng nhỏ khả năng lưu trữ thông tin dễ dàng hơn, đây là lợi thế vượt trội của trẻ. Chúng ta đều nhất trí cần cho trẻ học toán từ nhỏ. Tuy nhiên không phải tất cả trẻ đều hào hứng khi học toán. Đây là vấn đề mà tôi quan. Đối với trẻ mầm non, vui chơi là hoạt động chủ đạo. Chính vì lẽ đó cho trẻ làm quen với toán tốt nhất là thông qua các hoạt động như: Hoạt GV: Lê Thị Thanh Tuyền 2 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen động vui chơi, khám phá trải nghiệm. Trước tầm quan trọng của hoạt động làm quen với toán ở bậc học mầm non, giáo viên mầm non đã quan tâm và chú trọng đến việc hình thành những biểu tượng toán cho trẻ nhất là trẻ 5 tuổi, chuẩn bị bước vào trường tiểu học. Tuy nhiên, Hiện nay trên thực tế cho thấy nhiều giáo viên còn hạn chế trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ. Giáo viên còn rập khuôn, áp đặt trẻ thực hiện theo bài mẫu mà mình đã soạn, chưa tạo được hứng thú cho trẻ, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của trẻ, chưa thực sự lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình dạy và học. Cùng với sự thay đổi phương pháp dạy học của các bậc học trong cả nước là dạy học tích cực và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm gây hứng thú, thu hút trẻ để trẻ tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng, không gò bó, áp đặt nhưng lại đạt hiệu quả cao. Làm quen với những biểu tượng toán ngay từ tuổi mầm non là một việc rất cần thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, năng lực hoạt động cho mình như: Tìm tòi quan sát, so sánh thông qua hoạt động với toán để giúp trẻ hình thành những biểu tượng ban đầu như: Nhận biết con số, số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian để sau này trẻ vững vàng tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán những giai đoạn tiếp theo. Nhận thấy được tính cần thiết tầm quan trọng của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động ở trường mầm non nói chung và hoạt động làm quen với toán nói riêng. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, với mong muốn được đóng góp một số kinh nghiệm nhỏ của mình trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm non Hoa Sen”. 2. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp sư phạm giúp học tốt môn làm quen với toán theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. 3. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là trẻ lớp lá 1 trường Mầm non Hoa Sen huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk. Thời gian nghiên cứu: năm học 2017 - 2018 tới năm học 2018 - 2019. II. Mục đích nghiên cứu: Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và việc giúp trẻ làm quen với toán nói riêng theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để trẻ trở thành người khám phá, người học và tự tìm ra câu trả lời. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 3 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Nhằm giúp cho trẻ học tốt môn làm quen với toán , hình thành những biểu tượng ban đầu như: Nhận biết con số, số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian để sau này trẻ vững vàng tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán những giai đoạn tiếp theo. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cở sở lý luận của vấn đề. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020, các cơ sở giáo dục mầm non đều xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Để đảm bảo trong quá trình tham gia các hoạt động làm quen với toán, trẻ được phát triển không chỉ là nhận thức mà còn thêm cả về mặt tình cảm - xã hội cũng như thẩm mĩ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non mới, chú trọng vào việc phát triển nhận thức cho trẻ trong công tác giáo dục nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp giáo dục; “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” củng cố, phát triển số lượng và chất lượng ở trường mầm non. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách con người phát triển toàn diện. Trong đó hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đó. Việc hướng dẫn cho trẻ làm quen với toán ngay từ lứa tuổi mầm non là một cơ hội tốt để sớm hình thành và phát triển năng lực, trí tuệ, suy luận loogic, suy luận nhân quả, suy luận đối lập các phương pháp tư duy sáng tạo và ngôn ngữ đồng thời bồi dưỡng và phát triển các khả năng của trẻ về sự chú ý, ghi nhớ có chủ định, óc tưởng tượng...góp phần hình thành trí tuệ cho trẻ. Thực chất của quá trình dạy trẻ làm quen với toán là quá trình hình thành trẻ những kiến thức sơ đẳng về tập hợp, con số, phép đếm, về kích thước, hình dạng, khả năng định hướng trong không gian, các biểu tượng về thời gian và mối quan hệ giữa các đại lượng dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên trong quá trình dạy học ở trường mầm non.Đây được coi là nền tảng vững chắc cho trẻ học tốt môn toán ở các bậc học tiếp theo. Với mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường nói chung và thông qua việc làm quen với toán nói riêng, là một giáo viên mầm non khi lên kế hoạch tôi đã lựa chọn các phương pháp cách thức giúp trẻ học toán phù hợp với lứa tuổi của trẻ và tình hình thực tế của đơn vị mình nhằm cung cấp những kiến thức vững chắc cho trẻ giúp nâng cao chất lượng dạy và học tại trường lớp mầm non theo hướng “xây dựng GV: Lê Thị Thanh Tuyền 4 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của một người giáo viên trong giai đoạn mới hiện nay. II. Thực trạng vấn đề . Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”, để chất lượng giáo dục được nâng cao bản thân cô và trẻ cần phải cố gắng hơn trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Việc cho trẻ làm quen với toán trước đây chưa mang lại kết quả như mong muốn, những biện pháp đã sử dụng trước đây như tạo môi trường, tích hợp lồng ghép, thông qua hoạt động vui chơi chưa đạt hiệu quả cao, các phương pháp còn mang nặng tính một chiều những yếu tố khách quan khác làm cho thực trạng của đề tài còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc cho trẻ làm quen với toán. Là giáo viên dạy lớp 5 tuổi đã nhiều năm, tôi nhận thấy rằng để thực hiện được tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và hoạt động làm quen với toán nói riêng thì việc đầu tiên là giáo viên phải nắm bắt được tình hình thực tế và khả năng nhận thức của từng cháu. Vào năm học trước, năm học 20172018 tôi đã chủ động lập kế hoạch, khảo sát, đánh giá, phân loại trẻ theo các tiêu chí để đánh giá chất lượng trẻ như sau: Nội dung khảo sát Đạt Chưa đạt Số trẻ đạt Tỉ lệ % Số trẻ chưa đạt Tỉ lệ % Tập hợp số lượng, số thứ tự và số đếm 8/24 33% 16/24 67% Xếp tương ứng 14/24 58% 10/24 42% So sánh, sắp xếp theo quy tắc, tạo ra quy tắc sắp xếp 6/24 25% 18/24 75% Đo lường 6/24 25% 18/24 75% Hình dạng 14/24 58% 10/24 42% Định hướng trong không gian và định hướng thời gian 6/24 25% 18/24 75% Chính kết quả khảo sát của năm trước như vậy mà càng thôi thúc không chỉ riêng tôi mà cả ban quản lý và giáo viên trong trường mong muốn tìm ra GV: Lê Thị Thanh Tuyền 5 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen những phương pháp để nâng cao chất lượng học làm quen với toán và bắt kịp với kế hoạch chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm của năm học 2018- 2019 và bản thân tôi đã mạnh dạn đưa những biện pháp nhỏ này góp phần để nâng cao chất lượng học làm quen với toán của trẻ tại lớp mẫu giáo 5 tuổi tại nơi tôi đang chủ nhiệm. III Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 1.Giải pháp 1: Tìm hiểu đối tượng dạy và học để giúp học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 1.1. Biện pháp 1: Tìm hiểu đối tượng người học Như chúng ta đã biết mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, có một sự phát triển khác nhau, mức độ phát triển cũng như khả năng nhận thức của từng trẻ có sự khác biệt rõ nét. Vì vậy điều cần thiết là chúng ta phải nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của từng trẻ để từ đó có kế hoạch cũng như biện pháp giáo dục cụ thể phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Tôi thấy rằng học sinh nắm các kiến thức về toán chưa cao còn thụ động chưa có sáng tạo khi chơi và học, chưa thật sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt động trên lớp, giờ học tẻ nhạt, hiệu quả mang lại chưa cao. Đứng trước tình hình đó tôi đã suy nghĩ và tìm tòi và vận dụng “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” mà tôi thấy có hiệu quả và thiết thực. Vì vậy dạy học lấy trẻ làm trung tâm thì giáo viên phải nắm được đặc điểm tâm lý của trẻ là vấn đề cần thiết để giáo viên biết cách lựa chọn các phương pháp và cách thức tổ chức một tiết học để làm sao tất cả các trẻ đều nắm được bài vì vậy vào đầu năm học, tôi tiến hành khảo sát chất lượng trên bằng cách thường xuyên trò chuyện tạo các tình huống và tổ chức các trò chơi, gợi hỏi các kiến thức về toán học cho trẻ. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở lớp, tôi đã phân trẻ ra thành các nhóm sau: + Nhóm 1: Trẻ tích cực tham gia hoạt động là những cháu mạnh dạn, nhanh nhẹn luôn tò mò, hạm học hỏi, có tính sang tạo và thường xuyên giao tiếp với mọi người. + Nhóm 2: Trẻ ít tham gia hoạt động hoặc tham gia nhưng chưa thạt nhiệt tình, những cháu nhóm này chỉ trả lời khi cô giáo hỏi, tính tự giác chưa cao. + Nhóm 3: Trẻ lười hoạt động ít giao tiếp với bạn bè, còn rụt rè e ngại khi trả lời yêu cầu của người khác. Đối với trẻ ở nhóm 1: Tôi luôn tạo mọi tình huống buộc trẻ phải đặt câu hỏi, suy nghĩ cách điều chỉnh, bổ sung, tìm ra cách xử lý các tình huống đó cho trẻ trải nghiệm theo các cách khác nhau và thường đặt những câu hỏi thế nào? GV: Lê Thị Thanh Tuyền 6 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Vì sao? Làm cách nào? Cho trẻ tự đoán kết quả trước khi thực hiện hay kể lại những bước trẻ đã làm để được kết quả như vậy, từ đó trẻ có cơ hội thể hiện khả năng diễn đạt của mình trả lời mạch lạc rõ ràng câu hỏi của người khác hỏi. Đối với nhóm trẻ 2 và 3: Tôi luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của trẻ một cách cởi mở, không vội vàng nôn nóng mà nhẹ nhàng động viên sự cố gắng của trẻ và kết hợp với phụ huynh để tạo cho trẻ sự thoải mái và luôn được trò chuyện, trao đổi với bạn bè và mọi người, rèn thêm trẻ vào những lúc rảnh rỗi, hay ở mọi lúc mọi nơi. Tôi luôn cố gắng gần gũi trò chuyện với trẻ để biết được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tôi đã tổ chức khảo sát chất lượng trên trẻ hàng ngày, theo dõi hoạt động của từng cá nhân trẻ, tổ chức cho trẻ hoạt động thường xuyên. Ví dụ : Trong giờ “ Xác định phía phải, phía trái, phía sau, phía trước của đối tượng khác” tôi cho trẻ tự xác định các vị trí và trả lời các câu hỏi của cô.Từ đó mà tôi đã nắm được mức độ nhận thức của các cháu và có kế hoạch hướng dẫn riêng để cho trẻ phát triển đồng đều. Tôi thường xuyên khen ngợi, khuyến khích, động viên trẻ hoạt động, hướng dẫn trẻ tùy thuộc vào mức độ nhận thức của từng cháu, không nóng vội, không làm thay trẻ. Luôn chú ý đến hoạt động theo cá nhân đặc biệt quan tâm đến trẻ yếu để động viên khuyến khích trẻ kịp thời hơn tôi hiểu không phải trẻ nào cũng phát triển tốt, không phải lúc nào trẻ cũng làm đúng như ta mong đợi vậy nên hãy học cách chấp nhận và tìm ra biện pháp hay nhất để động viên trẻ cố gắng. Với những trẻ hiếu động tôi thường giao nhiệm vụ cho trẻ thực hiện và khuyến khích kịp thời để kích thích trẻ hứng thú tham gia hoạt động bằng những câu hỏi động viên ví dụ như: “Con giỏi lắm, còn làm gần đúng rồi hay giá như việc này mà có con tham gia thì cô tin đội con sẽ chiến thắng hoặc bạn Nam mà chơi trò chơi này chắc bạn ấy sẽ làm tốt lắm cho mà xem…Có như vậy từ từ tôi đã thuyết phục được các cháu và hiểu rõ trẻ hơn để giúp trẻ ngày càng tiến bộ và luôn muốn được tham gia hoạt động của cô. Ví dụ: Trong bài: So sánh chiều dài của 3 đối tượng. Tôi chia cho mỗi trẻ 3 băng giấy rồi yêu cầu trẻ đo theo khả năng của trẻ sau đó tôi hỏi trẻ kết quả đo. Rồi khen ngợi trẻ, với những trẻ chưa làm được tôi cho trẻ thực hành đo lại và chỉ vào phần thừa ra rồi cho trẻ trả lời kết quả, những trẻ không biết cách đo thì tôi hướng dẫn, gợi ý cho trẻ cách đo rồi yêu cầu trẻ thực hiện lại. 1.2. Biện pháp 2: Tìm hiểu đối tượng người dạy Muốn giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ riêng trẻ là người cần cố gắng, mà bản thân người dạy phải là tấm gương cho trẻ noi theo, chính vì vậy mà muốn truyền đạt kiến thức tốt, thì người dạy cần có kiến thức tốt. Kiến thức tốt chỉ có thể có khi chúng ta biết bồi dưỡng thường xuyên. - Bồi dưỡng qua lý thuyết GV: Lê Thị Thanh Tuyền 7 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Tài liệu là nguồn kiến thức vô tận và nếu như mỗi người giáo viên luôn cố gắng tìm tòi và nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan đến bộ môn, bậc học của mình thì sẽ giúp cho chúng ta nắm vững được những kiến thức cơ bản và từ đó không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã có và nó cũng giúp mỗi người giáo viên hoàn thành ước mơ của mình mang lại thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình. Chính vì điều đó bản thân tôi luôn tìm tòi học hỏi những chuyên đề mới đặc biệt là những chuyên đề về lý thuyết liên quan đến môn làm quen với toán như: + Chuyên đề giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non. + Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. - Bồi dưỡng qua thực hành: Sau mỗi lần tham gia bồi dưỡng lý thuyết tôi thường được tham gia dự giờ đồng nghiệp, dự giờ trường bạn các tiết dạy liên quan đến lĩnh vực tôi đang nghiên cứu.Được học hỏi thông qua các tiết dạy của đồng nghiệp. Bản thân tôi cũng được tham gia bồi dưỡng những tiết chuyên đề về toán để từ đó nhận ra cái mới ,cái thay đổi để từ đó có biện pháp giáo dục tốt nhất. Cuối mỗi buổi dự các tiết chuyên đề tôi và đồng nghiê ̣p thảo luận nhận xét rút kinh nghiệm , rút ra những cái mới cái thay đổi so với những cách dạy trước, ghi lại những đề nghị để trình lên lãnh đạo nhà trường giải đáp, hoặc tổ chức thao giảng để bản thân và đồng nghiê ̣p dễ nhận thấy những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của đồng nghiệp từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Để nâng cao chất lượng dạy học tôi thường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, thu hút sự chú ý của các cháu, nhằm tăng cường tài liệu phong phú phục vụ môn toán, tôi thường xuyên sưu tầm hình ảnh trên mạng để dạy học. Ví dụ 1: Bài dạy toán số 6, tiết 3, tôi cho trẻ ôn thêm, bớt số lượng 6 trên màn hình powerpoint sau đó cho trẻ lên chọn số tương ứng gắn vào số lượng Ví dụ 3: Cô nói “Các con nhìn xem hôm nay trời đẹp ngoài vườn những bông hoa đua nhau nở” vừa nói cô vừa kích chuột lên màn hình và từng bông hoa xuất hiện, lần lượt cô cho trẻ đếm. 2.Giải pháp 2: Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm 2.1. Biện pháp 1: Trong các hoạt động chủ đích Tôi luôn biết vận dụng phương pháp dạy trẻ làm quen với toán một cách linh hoạt và tích cực chú ý đến phương pháp truyền thụ của mình để tránh nhàm chán cho trẻ cũng như mang lại cho trẻ sự hứng thú trong học tập háo hức chờ đợi những gì GV: Lê Thị Thanh Tuyền 8 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen sắp diễn ra trong giờ học. Để làm tốt điều này đầu tiên phải nắm vững khả năng nhận thức của trẻ trong lớp mình về toán như thế nào? Đến mức độ nào? Từ đó lựa chọn nhóm phương pháp cho phù hợp. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng chủ đề. Mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và tích cực đưa những phương pháp mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào dạy học để làm sao mỗi tiết dạy của tôi mang lại kết quả cao trên trẻ và thu hút được trẻ tích cực tham gia hoạt động do mình tổ chức và được người xem đánh giá là sáng tạo, đổi mới và để có kết quả cao khi dạy trẻ “làm quen với toán” Có thể thấy trẻ làm quen với toán qua tất cả các hoạt động. Có rất nhiều cơ hội cho trẻ làm quen với toán. Trẻ làm quen với toán tốt nhất khi được thực hành, được chơi. Vai trò của người giáo viên rất quan trọng trong việc thúc đẩy và hỗ trợ cho trẻ làm quen với toán. Các giờ làm quen với toán được thiết kế có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống để giải quyết các kiến thức , kỹ năng, thụật ngữ toán học một cách bài bản. Để phát triển khả năng nhận thức của trẻ mẫu giáo trong giờ làm quen với toán, là một giáo viên tôi thường thực hiện như sau - Đảm bảo các nguyên tắc “Lấy trẻ làm trung tâm” - Có nhiều ý tưởng hoạt động cho trẻ làm quen với toán - Tận dụng cơ hội và tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện và phát triển khả năng nhận thức của trẻ - Cho trẻ trực tiếp thực hiện thao tác - Hướng dẫn trẻ rút ra nhận xét - Đặt các câu hỏi: Câu hỏi cho trẻ so sánh. Ví dụ : Chai nước nào cao nhất? Chai nước nào thấp hơn ? Chai nước nào thấp nhất? Chai nào to nhất? Chai nào nhỏ nhất?... Đặt ra cho trẻ các câu hỏi buộc trẻ phải suy nghĩ để giải thích , trả lời. Ví dụ: làm thế nào để biết lượng nước trong 3 chai là bằng nhau? Vì sao mực nước của 3 chai đựng lại không bằng nhau?... Đặt câu hỏi phán đoán. Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra khi đổ 3 lượng nước bằng nhau vào 3 chai khác nhau?... Bên cạnh giờ học, các trò chơi là cơ hội cho trẻ làm quen với toán. Có rất nhiều trò chơi khác là nơi trẻ làm quen với toán và phát triển khả năng nhận thức. Ở góc đóng vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật... trẻ được làm quen các biểu tượng toán về số lượng, hình dạng, cách sắp xếp các đồ chơi... Để phát triển khả năng nhận thức trong các trò chơi tôi thường. - Tham gia vào các trò chơi như là một vai chơi: Người bán hàng, bệnh nhân... GV: Lê Thị Thanh Tuyền 9 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen - Tạo tình huống chơi : Tôi muốn mua 5 cái, nhưng ở đây chỉ có 1 cái. Tôi phải làm sao bây giờ?... - Đặt ra một số câu hỏi: Câu hỏi giao tiếp khi chơi: Cái này giá bao nhiêu? Tôi muốn mua 2 cái thì hết bao nhiêu tiền?... Câu hỏi khai thác hiểu biết của trẻ: Cái này hoạt động thế nào? Tôi phải sử dụng như thế nào? 2.2. Biện pháp 2: Ở mọi lúc mọi nơi Không chỉ trong những giờ hoạt động có chủ đích mà trẻ còn được tham gia học ở mọi lúc mọi nơi.Như chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mẫu giáo “trẻ học mà chơi, chơi bằng học” ghi nhớ của trẻ không có chủ định, trẻ nhanh nhơ nhưng mau quên. Do đó muốn nâng cao chất lượng cho trẻ học tốt môn làm quen với toán không dừng lại ở tiết học mà phải thường xuyên, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, các hoạt động trong ngày để cho trẻ làm quen với chữ cái một cách hợp lý. Ví dụ: Trong hoạt động góc quá trình trẻ hoạt động ở các góc tôi đi lại đặt câu hỏi trẻ trả lời như: Nhóm chơi gia đình hỏi trẻ: Gia đình cháu có mấy người? Từng người trong gia đình của cháu cần bao nhiêu bát? Bao nhiêu đôi đũa? Hay là góc chơi nấu ăn tôi hỏi trẻ: Nhà cháu có bao nhiêu cái đĩa? Bao nhiêu cái rổ?... + Góc học tập Cho trẻ tạo các con số đã học bằng hột hạt với những đồ đồ dùng đồ chơi dễ kiếm tôi thấy trẻ rất hứng thú khi chơi.Trẻ hoạt động một cách tích cực và hào hứng khi được học thông qua việc chơi. + Góc xây dựng: Cho trẻ xếp ngôi nhà bằng các khối gỗ từ các hình hình học khác nhau. Ở hoạt động ngoài trời cho trẻ chơi bật tách khép chân ném bóng vào rổ cô cho trẻ đọc chữ số được giáo viên làm khi xây dựng môi trường ngoài trời, ném bóng xong có thể cho trẻ đếm số bóng. Ví dụ 1: Khi học thể dục: Ném xa bằng 1 tay cô hỏi trẻ đâu là tay phải, đâu là tay trái, hoặc khi chơi trò chơi chuyền bóng cô cho trẻ đếm số bóng mà 2 đội đã chuyền được sau đó so sánh kết quả mà 2 tổ vừa chuyền được, nói rõ 2 tổ có tất cả là bao nhiêu quả bóng. Khi tham gia trò chơi trẻ được ôn luyện những kiến thức toán đã học, được vẽ, tô màu, dính hoa vào hai lọ hoa sao cho số hoa ở 2 lọ hoa bằng 8 bông hoa, 4 bông hoa hoặc dán quả vào 2 cây sao cho số quả trên 2 cây bằng 8, biết nối số tương ứng với số hoa, quả tương ứng. Qua đó trẻ được phát huy trí tưởng tượng biết gộp trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, phát huy tính thẩm mỹ và tạo cảm giác thoải mái, hứng thú trong giờ học. 3.Giải pháp 3: Giải pháp bên ngoài giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm GV: Lê Thị Thanh Tuyền 10 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen 3.1.Biện pháp 1: Tạo môi trường và đồ dùng đồ chơi mở cho trẻ hoạt động làm quen với toán theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Những gì đẹp mới lạ gần gũi và đẹp mắt hấp dẫn gây được sự chú ý của trẻ, vì thế việc tạo môi trường làm quen với toán rất cần thiết . Bên cạnh đó đặc điểm tư duy của trẻ mẫu giáo lớn là tư duy trực quan hành động vì thế trẻ nhận biết các đối tượng dựa vào những dấu hiệu đặc trưng về hình dạng, kích thước… Toán học giúp trẻ phát triển hoạt động nhận thức và giúp trẻ chuyển hoạt động từ tư duy trực quan hành động sang trực quan hình tượng và sang tư duy logic, góp phần hình thành nhận thức, giúp trẻ thấy được mối liên hệ giữa biểu tượng toán với môi trường xung quanh, nó rèn luyện thao tác tư duy (như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát…) góp phần vào sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ đồng thời giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt: Đức, trí, thể, mỹ và lao động.Để trẻ được làm quen với toán ở mọi lúc mọi nơi mọi góc trong và ngoài lớp, tôi luôn tạo môi trường thật đẹp, môi trường mở về toán học để cuốn hút trẻ. Kể cả môi trường trong lớp và ngoài lớp làm sao để có thể kích thích tốt nhất việc làm quen với toán ở trẻ. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động bên ngoài đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ học bằng chơi, chơi mà học: Ví dụ: Có các góc khu vực hoạt động ngoài trời được quy hoạch, thiết kế phù hợp, an toàn, sạch đẹp, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động. Tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi. Thông qua việc chơi trẻ học được các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Và các hình hình học: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật ở ngoài trời Tạo môi trường trong lớp cho trẻ hoạt động lấy trẻ làm trung tâm: Ngoài việc xây dựng môi trường lồng ghép toán cho trẻ ở ngoài trời, giáo viên còn xây dụng môi trường làm quen với toán ở trong lớp theo hướng lấy trẻ GV: Lê Thị Thanh Tuyền 11 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen làm trung tâm thì mỗi trẻ lĩnh hội kiến thức về về toán sẽ dễ nhất và thoải mái nhất , trẻ được học thông qua chơi, học ở mọi lúc mọi nơi vì môi trường trong lớp vô cùng quan trọng trẻ được tiếp xúc hằng ngày và được tiếp xúc nhiều nhất. Ví dụ : Làm góc học tập những nhóm đối tượng tương ứng với số lượng nhưng làm rời, trẻ có thể rút và học ở mọi lúc mọi nơi, qua chơi trẻ cũng có thể học. Hình ảnh :Trẻ đang đếm và gắn các nhóm đối tượng theo đúng chữ số quy định Ở khắp lớp cô bày trí đầy đủ các đồ dùng giúp trẻ có thể định hướng trong không gian một cách tốt nhất khi học và ở mọi lúc mọi nơi: Ví dụ như cô yêu cầu bạn DuLy lấy cho cô cái quyển sách ở trên tủ, hay lấy cho cô cái cây hoa phía sau con. Trẻ có thể thông qua đó mà tập xác định được các vị trí của bản thân mình, của đối tượng khác một cách tốt nhất. Ngoài ra cô còn chuẩn bị và sưu tầm khá nhiều đồ dùng có dạng hình hình học để có thể tận dụng khi cho trẻ làm quen về hình dạng, hình khối, giúp trẻ mở rộng thêm vốn kiến thức từ những đồ dùng như hộp bánh, hộp quà, hộp kem đánh răng, lõi giấy vệ sinh để giúp trẻ nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật. Ví dụ 2: Hoạt động làm quen với môn toán “Dạy trẻ nhận biết phân biệt 4 khối” ở chủ đề “Tết và lễ hội mùa xuân” bằng nguyên vật liệu là vỏ hộp bánh, xốp, đề can, giấy màu tôi làm những chiếc bánh chưng, bánh gối, giò, nem chua, đậu phụ rán trứng ràn những món ăn đặc trong của người Việt Nam trong ngày tết Nguyên đán. Tôi cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng đồ chơi gì có dạng hình tròn, hình vuông và hỏi trẻ: Con tìm được cái gì? Con có nhận xét gì? Thông qua hoạt động trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số loại bánh như bánh chưng, bánh dày, bánh quy, nem chua, bánh cốm….Trẻ nhận biết phân biệt được khối cầu, khối vuông. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 12 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Sự chuẩn bị đồ dùng của cô là hình thành hấp dẫn trẻ để trẻ nhận biết khám phá và tìm hiểu những kiến thức mới song thật phiến diện nếu chỉ có đồ dùng của cô mà không có đồ dùng của trẻ. Đồ dùng của trẻ sẽ là công cụ để trẻ sử dụng trực tiếp những kiến thức cô giáo dạy một cách nhanh nhất và thoải mái nhất. Thông qua đồ dùng giáo viên có thể kiểm tra để biết khả năng tiếp nhận kiến thức của từng trẻ. Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với toàn “Tách gộp” tôi đã làm mỗi trẻ một cái bảng. Trên bảng đó có gắn 2 cái đĩa giúp trẻ có thể bày quả vào 2 đĩa, hay mỗi trẻ tôi làm một loại quả khác nhau, thẻ số, lô tô có 2 quả, có lô tô có 3 quả…bằng trò chơi trên đó có cây hay lọ hoa có gắn nhám gai, đồ dùng mang tính sáng tạo, đẹp phù hợp trò chơi, với hoạt động. Khi sử dụng các đồ dùng trên tôi nhận thấy giờ học đạt hiệu quả cao trẻ tích cực tham gia hoạt động. 3.2 Biện pháp 2: Công tác tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ Môi trường giáo dục là yếu tố quyết định chất lượng học tập của trẻ có thể ví rằng môi trường giáo dục là người mẹ thứ hai trong việc định hướng và kích thích trẻ khám phá nhằm thỏa mãn nhu cầu học hỏi, vui chơi của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện. Để công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt được hiệu quả cao thì chúng ta không thể nhắc đến một bộ phận quan trọng quyết định đến sự phát triển của nhà trường ngày hôm nay đó là hội cha mẹ học sinh. Thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, thông qua hệ thống bảng biểu và những buổi gặp gỡ, nói chuyện với hội cha mẹ học sinh, nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi đến cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ học tốt các môn học và đặc biệt là học tốt môn làm quen với toán. Từ đó giúp cha mẹ học sinh hiểu được đặc điểm phát triển của con mình, biết được con cần gì? Nhu cầu hoạt động và vui chơi của con như thế nào? Cần phải kết hợp với cô giáo những gì để con có được môi trường hoạt động thân thiện, an toàn, giúp con phát triển toàn diện. Ngoài việc chia sẽ về cách thức, về phương pháp giáo dục trẻ, cha mẹ học sinh còn ủng hộ nguyên vật liệu, để giáo viên và trẻ thiết kế, sáng tạo ra đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả tốt. IV. Tính mới của giải pháp: Như trước đây khi được nhận lớp tôi cũng nắm bắt tình hình lớp nhưng lại không nắm bắt kỹ và chia nhóm ra để có biện pháp giáo dục tốt nhất. Trong quá trình dạy tôi chưa được áp dụng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên việc trong quá trình giảng dạy cô giáo phải chuẩn bị rất vất vả cho việc lên dạy một tiết làm quen với toán, đồ dùng cồng kềnh, cô nói nhiều và làm nhiều mà hiệu quả mang lại không được như ý muốn.Tiết dạy khô khan và nhàm chán. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 13 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Còn giờ học đối với trẻ thì thiếu sự tích cực, đồ dùng chưa thu hút trẻ nhiều, trẻ chưa được tự mình trải nghiệm mà còn học một cách máy móc rập khuôn theo kiểu cô làm trước, trẻ học theo làm theo.Trẻ chỉ đóng vai trò là người tiếp nhận kiến thức từ người dạy. Môi trường trải nghiệm cho trẻ trong và ngoài lớp chưa phong phú và chưa gắn với chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Còn sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp đưa ra trong sáng kiến kinh nghiệm, sau thời gian ngắn, tôi đã thấy hiệu quả mà sáng kiến mang lại khá tốt. Về phía cô giáo: Qua đầu tư nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm bản thân tôi đã nắm vững phương pháp, điều hành tiết học sinh động, hấp dẫn luôn tạo ra cái mới trong tiết dạy. Với những kinh nghiệm trên tôi đã nắm chắc được các phương pháp khi hướng dẫn cho trẻ làm quen với toán tùy với từng đề tài, từng chủ đề cũng như các nội dung và yêu cầu của môn học đề ra. Sáng tạo trong việc làm đồ dùng, học liệu cho trẻ học Toán và càng thu hút bản thân say mê hơn với việc làm đồ dùng vì hiệu quả của những đồ dùng đó mang lại khá tốt cho cả cô và trẻ. Về phía trẻ: Giờ học không còn nặng nề, nhàm chán, áp đặt như trước đây. Với biện pháp dạy “Lấy trẻ làm trung tâm” trẻ được khám phá, trải nghiệm, trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động môn làm quen với toán một cách hứng thú. Qua thời gian thực hiện các biện pháp giải pháp đó tôi nhận thấy kết quả cao rõ rệt, có sự chuyển biến rõ ràng thông qua trẻ ,trẻ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng tư duy như: So sánh, phân loại, thêm bớt, tạo nhóm, định hướng trong không gian và thời gian. Tỷ lệ trẻ có kỷ năng xếp tương ứng 1-1 và so sánh, phát hiện các quy tắc sắp xếp theo quy tắc đơn giản và hiểu các khái niệm đơn giản về toán được nâng lên, đa số trẻ đã biết so sánh phân biệt các hình học, hình khối. Biết đếm đến thứ tự trọng phạm 10. Nhận biết quan hệ số lượng trong phạm vi 10, nhận biết các chữ số từ 0 - 10. Biết thực hiện và rất nhanh nhẹn trong một số phép biến đổi đơn giản như thêm bớt, tạo nhóm, chia nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 10 ra 2 phần. Biết được các phía của bản thân và của người khác. Biết đo dung tích bằng 1 đơn vị đo; Nhận biết về thời gian một cách chính xác hơn... Từ kết quả trên cho thấy phương pháp giúp trẻ mầm non học tốt môn làm quen với toán theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được hình thành nền tảng kiến thức ban đầu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Đặc biệt đề tài trên góp phần không nhỏ vào việc giáo dục trẻ qua các hoạt động trãi nghiệm với toán để góp phần giúp trẻ hoàn thiện hơn trong cuộc sống của trẻ sau này. Là nền tảng vững chắc cho trẻ tiến bước vào lớp một . GV: Lê Thị Thanh Tuyền 14 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Về phía cha mẹ học sinh: Phụ huynh luôn tin tưởng và ủng hộ, đa số họ đã nhận thức được rõ tầm quan trọng của môn Toán đối với trẻ 5 tuổi nên đã giúp đỡ cô cháu cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng cô thu gom nguyên vật liệu phế thải để làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ. V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm: Bản thân tôi đã áp dụng những giải pháp trong sáng kiến kinh nghiệm tại chính lớp học tôi đang chủ nhiệm , và đối tượng chính là các em 5 tuổi tại lớp lá 1 buôn mblớt Trường Mầm Non Hoa Sen. Sau khi khảo sát lại học sinh sau khi đã đưa những biện pháp này vào trong đối tượng học sinh này trong cả một năm học thì hiệu quả mà sàng kiến mang lại cụ thể như sau: Trước khi áp dụng đề tài Năm học 2017- 2018 Nội dung khảo sát Số trẻ đạt Tỉ lệ % Số trẻ chưa đạt Tỉ lệ % 8/24 33 16/24 67 14/24 58 10/24 42 6/24 25 18/24 75 6/24 25 18/24 75 14/24 58 10/24 42 6/24 25 18/24 75 Tập hợp số lượng, số thứ tự và số đếm Xếp tương ứng So sánh, sắp xếp theo quy tắc, tạo ra quy tắc sắp xếp Đo lường Hình dạng Định hướng trong không gian và định hướng thời gian Sau khi áp dụng đề tài Năm học 2018- 2019 Số trẻ đạt 1 18/24 Tỉ lệ % Số trẻ chưa đạt Tỉ lệ % Tăng/ giảm 75 6/24 25 Tăng 42% 2 18/24 75 1 12/24 50 1 13/24 6 54 2 20/24 9 83 1 11/24 Ghi chú 46 6/24 7 25 12/2 4 50 11/2 4 46 4/24 13/2 4 2 3 4 17 2 54 Tăng 17% Tăng 25% Tăng 29% Tăng 25% Tăng 21% Chính sự thay đổi đó đã cho ta nhận thấy rằng hiệu quả mà sáng kiến kinh nghiệm mang lại đã đóng góp một phần không hề nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học của cô trò mầm non Hoa Sen. Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. Kết luận. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 15 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen 1. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm đối với công việc công tác: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng lấy trẻ làm trung tâm đã đưa ra sẽ góp phần trang bị cho trẻ những vốn từ đầu đời làm hành trang cho trẻ học tốt Môn toán sau này. Góp phần hình thành nhân cách của trẻ .Đây chính là động lực thúc đẩy tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa. Thông qua sáng kiến kinh nghiệm này tôi thấy trẻ lớp tôi mạnh dạn, tự tin, hoạt bát hơn trong các hoạt động và đặt biệt là hoạt động làm quen với Toán như trẻ hứng thú, tiết học nhẹ nhàng hơn, trẻ trải nghiệm được nhiều hơn các trò chơi phong phú đổi mới hơn mang lại hiệu quả giáo dục cao, thông qua hình thức hoạt động nhóm, hoạt động học mọi lúc mọi nơi và môn học khác. 2. Việc áp dụng và khả năng phát triển sáng kiến kinh nghiệm: Đối với giáo viên trong trường nói riêng và giáo viên dạy mầm non nói chung việc cho trẻ tiếp nhận những tri thức về toán học quả là một điều khó khăn nhưng nếu có thể áp dụng được các giải pháp mà tôi đưa ra trong đề tài này thì sẽ góp phần nào đó giảm tải áp lực cho cả cô và trẻ đối với những giờ học làm quen với toán. Chính vì vậy mà việc áp dụng và khả năng phát triển sáng kiến kinh nghiệm này là một vấn đề tốt không chỉ riêng trong trường tôi mà còn có thể lan rộng tới những trường khác. Việc áp dụng những giải pháp trong đề tài sẽ còn cần có sự đóng góp ý kiến để khả năng phát triển sáng kiến kinh nghiệm này loan tỏa một cách tốt nhất và đạt hiệu quả tốt nhất.Để môn làm quen với toán cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không còn nhàm chán, và khso khăn đối với tất cả chúng ta. 3. Bài học kinh nghiệm: Từ những thực tế trên cũng như các kết quả đạt được, để trẻ tiếp nhận với niềm vui sướng, tò mò, khám phá, niềm vui và khởi nguồn của sự say mê, hứng thú cần tạo môi trường nuôi dưỡng cho trẻ niềm vui khi học toán có như vậy thì trẻ mới học tốt hơn môn học làm quen với toán 5 tuổi đạt kết quả như ta mong đợi và để thực hiện tốt giáo viên cần thực hiện từng bước sau: - Trước tiên phải khảo sát thực trạng, đánh giá phân loại trẻ trong lớp mình. - Bản thân phải cần có kế hoạch tích lũy chuyên môn, thường xuyên tự học, nghiên cứu kỹ để nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức cho trẻ làm quen với toán. - Phải luôn mạnh dạn đổi mới hình thức tổ chức tiết học một cách tự nhiên có hiệu quả để phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ. - Luôn luôn tìm tòi thay đổi và làm đồ dùng dạy học đẹp, hấp dẫn, phù hợp với các bài dạy. - Vận dụng tốt các hình thức làm quen mọi lúc mọi nơi. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 16 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen - Tham gia các lớp học về vi tính, truy cập vào intenet, vào trang giáo án điện tử để học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp nhằm ứng dụng CNTT. - Người giáo viên phải có ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nghiên cứu tìm tòi học hỏi đồng nghiệp, học hỏi qua các phương tiện truyền hình, tài liệu, tạp chí, sách báo để đáp ứng được nhu cầu giáo dục hiện nay. - Làm tốt công tác phối kết hợp với nhà trường, phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời để xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để kích thích khả năng học tập của trẻ thông qua chơi. II. Kiến nghị. 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Bản thân tôi cũng mong muốn các ban nghành cấp trên bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ở trường mầm non. Và mong muốn sẽ tổ chức thêm các lớp tập huấn, chuyên đề về hoạt động làm quen với toán để giáo viên có điều kiện trao đổi học tâp kinh nghiệm lẫn nhau. 2. Đối với nhà trường: Việc trang bị thêm đồ dùng đồ chơi cho các lớp học thêm phong phú, trẻ có nhiều cơ hội được trải nghiệm sẽ là điều vô cùng cần thiết cho trẻ và cả cho cô đối với hoạt động dạy và học. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm về giáo dục chăm sóc trẻ cho cán bộ giáo viên được giao lưu với các đơn vị bạn để học tập rút kinh nghiệm. 3. Đối với phụ huynh: Phụ huynh là nhịp cầu nối cho trẻ để trẻ có thể đến trường, có thể tiếp nhận kiến thức mới. Chính vì vậy mà điều cần thiết nhất ở phụ huynh chính là cần quan tâm hơn nữa với việc học tập của trẻ, nhận thấy được điều quan trọng của việc đến lớp để có thể là nguồn động lực giúp trẻ đến lớp đều hơn và phối hợp cùng cô trau dồi kiến thức cho trẻ. Tích cực tham gia trao đổi với cô trong những buổi đưa đón trẻ, những buổi họp để nắm được tình hình học tập của trẻ cũng như các chủ đề để có thể cùng cô giáo dục trẻ một cách tốt nhất. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình thực hiện, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự quan tâm góp ý của Hội đồng khoa học ngành. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 17 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen Xin chân thành cảm ơn! Ea Bông, ngày 4 tháng 12 năm 2018 Người viết sáng kiến Lê Thị Thanh Tuyền NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN GV: Lê Thị Thanh Tuyền 18 Trường MN Hoa Sen Một số biên pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường Mầm Non Hoa Sen TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non của Nguyễn Thị Ánh Tuyết – NXB Giáo dục 1994. 2. Tài liệu hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường Mầm Non. 4. Tài liệu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. 5. Sách hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo 5-6 tuổi 6.Các tạp chí giáo dục mầm non. 7. Tạp chí giáo dục mầm non, tranh ảnh, internet. GV: Lê Thị Thanh Tuyền 19 Trường MN Hoa Sen
- Xem thêm -