Tài liệu Skkn một số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm non

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 920 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

MỤC LỤC Nội dung đề tài A.Đặt vấn đề B. Nội Dung vấn đề 1.Tên đề tài 2.Lý do chọn đề tài 3. Phạm I và thời gian thực hiện đề tài. C.Quá trình thực hiện đề tài 1. Tình hình thực tế khi chưa thực hiện đề tài 2. Nội dung thực hiện các biện pháp * Biện pháp 1: Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường về cách chăm sóc tre bbo phì và tre có ngu c< bbo phì * Biện pháp 2: Kết hợp với phụ hu nh tha đổi dần chế độ ăn cho tre. * Biện pháp 3: Tăng cường các hoạt động thể lực hàng ngà để tiêu hao năng lượng thừa cho tre. * Biện pháp 4: Thực hiện tốt công tác tu ên tru ền với phụ hu nh và giáo dục cho tre ở mọi lúc mọi n - Xem thêm -