Tài liệu Phu gia chống tách chố pha cho xăng pha cồn cồ

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PHU GIA CHỐ CHỐNG TÁCH PHA CHO XĂNG PHA CỒ C ỒN GVHD: TS. Nguyễn Hữu Lương HVTH: Triệu Quang Tiến Nội dung trình bày Giới thiệu  Tính chất của ethanol và gasohol  Phụ gia chống tách pha cho gasohol  Các nghiên cứu về phụ gia chống tách pha cho gasohol  Kết luận  Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 2 Giớ Gi ới thi thiệ ệu ◦ Do vấn đề nguồn nhiên liệu hoá thạch dần cạn kiệt ◦ Vấn đề môi trường  Nghiên cứu và ứng dụng nhiên liệu có khả năng tái tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 3 Giớ Gi ới thi thiệ ệu ◦ Ethanol là một trong những nhiên liệu thay thế ◦ Năm 1907, Henry Ford đã giới thiệu chiếc xe máy đầu tiên chạy ethanol ở Mỹ. ◦ Đến thập niên 70 công nghiệp ethanol mới phát triển manh Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 4 Giớ Gi ới thi thiệ ệu ◦ Ở Việt Nam, 20/11/2007, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 5 Tính ch chấ ất của ethanol và gasohol  Tính chất ethanol: Ethanol (C2H­5­OH) là chất lỏng không màu, mùi thơm, dễ cháy, dễ hút ẩm Properties of ethanol Molecular formula C2H6O Molar mass 46.07 g mol−1 Appearance Colorless liquid Density 0.789 g cm−3 Melting point −114 °C, 159 K, -173 °F Boiling point 78 °C, 351 K, 172 °F Vapor pressure 5.95 kPa (at 20 °C) Refractive index (nD) 1.36 Viscosity 0.0012 Pa s (at 20 °C) Flash point 13–14 °C Autoignition 362 °C Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 6 Tính ch chấ ất của ethanol và gasohol  Tính chất ethanol: Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 7 Tính ch chấ ất của ethanol và gasohol  Tính chất ethanol: Trị số octane của một số hợp chất oxygenate Phụ gia chứa oxygen RON MON Ethanol 120  135 100  106 Ethyl tert-butyl ether (ETBE) 110  119 95  104 Methanol 127  136 99  104 Methanol/TBA (50/50) 115  123 96  104 Methyl tert-butyl ether (MTBE) 115  123 98  105 Tert-amyl methyl ether (TAME) 111  126 98  103 Tert-butanol (TBA) 90  98 104  110 Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 8 Tính ch chấ ất của ethanol và gasohol  Tính chất ethanol: Tính chất vật lý của một số hợp chất oxygenate Các tính chất Ethanol Methanol TBA MTBE TAME Tỷ trọng 60/600F 0,794 0,796 0,791 0,746 0,770 Áp suất hơi bão hòa, bar 0,16 0,35 0,14 0,61 0,22 Nhiệt độ sôi, 0C 78 65 83 55 86 Khả năng hòa tan trong nước Vô hạn Vô hạn Vô hạn 1,4% 0,6% Tỷ lệ A/F 9,0:1 6,5:1 11,1:1 11,7:1 11,9:1 Nhiệt lượng tòan phần, kcal/kg 6,624 4,787 7,827 8,400 9,000 Nhiệt lượng của hơi, kcal/kg 218 276 145 77 78 Điểm chớp cháy, 0C 13 11 11 - - Giới hạn bắt lửa: % tối thiểu 4,9 6,7 2,4 - - 19,0 36,0 8,0 - - % tối đa Phụ Gia Chống Tách Pha Cho Gasohoh 9
- Xem thêm -