Tài liệu Phân biệt "road" và "street"

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phân biệt “road” và “street” I. Định nghĩa “road” và “street” 1. Street: a paved public road that only appears in a city or town, not in rural areas “Street” là một con đường được lát, trải nhựa trong khu đô thị, không có ở vùng nông thôn. Hai bên “street” thường có nhiều cửa hàng và nhiều người qua lại, mua sắm. Ví dụ: - It was 6pm and the streets were busy with people going home from work. (Đã 6 giờ tối và đường phố đông đúc bởi những người đi làm về) - Make sure you look both ways when you cross the street. (Nhớ nhìn cả hai bên khi qua đường) 2. Road: a route or way on land between two places that has been paved to allow travel by transport. “Road” là một lối đi, con đường nối hai vùng, địa điểm với nhau để phương tiện giao thông có thể qua lại. Trước đây, “road” được dùng để chỉ con đường nối hai địa điểm có khoảng cách lớn. Tuy nhiên, theo thời gian, “road” cũng giành cho con đường nối hai làng, thị xã, làng mạc dù hai địa điểm ở khá gần nhau hay cùng thuộc một thành phố. Chính vì vậy, “road” thường chỉ những con đường dài và quan trọng trong một thành phố. Ví dụ: - The farm is two miles south of the main road. (Nông trang cách đường chính 2 dặm về phía Nam) - Is this the Belfast road (= the road that goes to Belfast)? (Đây có phải con đường dẫn đến Belfast không?) II. Sự khác nhau giữa "road" và "treet" Ngày nay, nhiều người sử dụng “road” và “street” như hai từ đồng nghĩa. Điều này cũng dễ hiểu vì dù bạn dùng như thế nào thì người nghe vẫn hiểu bạn. Tuy nhiên, “street” thường có nhiều cửa hàng, nhà cửa dọc hai bên tạo nên sự tấp nập cho con đường và chỉ dùng cho đô thị; nhấn mạnh nhiều đến sự tương tác, hoạt động của con người với hai bên đường. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí “Road” được dùng cho cả thành phố lẫn nông thôn. Ở trong thành phố, “road” được nhắc đến với chức năng chính là phục vụ giao thông, nối liền địa điểm hơn là để mọi người đến đây tương tác, mua sắm, giải trí… như “street” dù “road” vẫn có thể có các tòa nhà hai bên. Với các vùng ngoài thành phố thì chỉ có “road” chứ không có “street”. “Road” còn được dùng để nói về các các con đường đang xây dựng, sửa chữa. Khi một con đường được bảo trì, sửa chữa, nó được gọi là “road works”, dù trước đó nó được gọi là một “street”. Ví dụ: - I think I will be late to work because of all the road works on the way. (Tôi sợ mình đi làm muộn mất vì đường đang được sửa chữa).
- Xem thêm -