Tài liệu Penetration testing an ninh mạng

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

VIET-HAN Trường ĐH CNTT Hữu Nghị Việt Hàn Khoa Khoa Học Máy Tính Đề tài: Penetration Testing GVHD: Lê Tự Thanh Lớp: MM03A Thực hiện: Nhóm 17 THÀNH VIÊN NHÓM  Đinh Tuấn Nghĩa  Phan Bình Minh 18/08/2015 2 VIET HAN NỘI DUNG Khái niệm Các hình thức Kĩ thuật NGN Các giai đoạn Lộ Trình Gia Công Phần Mềm Công Cụ Penetration Testing 18/08/2015 3 VIET HAN Khái Niệm  Penetration Testing là gì?  Penetration Testing là 1 phương thức nhằm đánh giá, ước chừng độ an toàn và tin cậy của 1 hệ thống máy tính hay 1 môi trường mạng bằng cách giả lập (simulating) 1 cuộc tấn công từ hacker.  Trong giai đoạn của kiểm thử thâm nhập, thử nghiệm được giới hạn bởi các tài nguyên cụ thể là thời gian, nguồn lực có tay nghề cao, và truy cập vào thiết bị như đã nêu trong thỏa thuận Pen-test  Hầu hết các kẻ tấn công theo một cách tiếp cận chung để thâm nhập vào một hệ thống 18/08/2015 4 VIET HAN KHÁI NIỆM  ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT Mỗi loại hình đánh giá an toàn đòi hỏi người thực hiện việc đánh giá phải có kỹ năng khác nhau 18/08/2015 5 VIET HAN KHÁI NỆM  Hạn chế của Penetration Testin  Phần mềm đánh gí bảo mật bị giới hạn trong khả nawg phát hiện các lỗ hổng tại một điểm nhất định trong thời gian nhất định.  Nó phải được cập nhật khi các lỗ hổng mới được phát hiện hoặc các sửa đổi được làm cho các phần mềm đang được sử dụng  Phương pháp được sử dụng cũng như các phần mềm Vulnerability scanning đa dạng đánh giá an ninh khác nhau 18/08/2015 6 VIET HAN KHÁI NIỆM  Tại sao phải sử dụng Penetration Testing?  Xác định các mối đe dọa đối với tài sản thông tin của một tổ chức  Giảm chi phí bảo mật của một tổ chức và đầu tư công nghệ bảo mật một cách tốt hơn bằng cách xác định và giải quyết các lỗ hổng và điểm yếu  Nó tập trung vào các lỗ hổng có mức độ cao và nhấn mạnh các vấn đề bảo mật cấp độ ứng dụng cho các nhóm phát triển và quản lý 18/08/2015 7 VIET HAN KHÁI NIỆM  Điểm kiểm tra 18/08/2015 8 VIET HAN CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA  Các loại kiểm thử xâm nhập  Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra bên ngoài bao gồm phân tích các thông tin công khai sẵn có, một giai đoạn liệt kê mạng lưới, và hoạt động của các thiết bị phân tích an ninh  Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nội bộ sẽ được thực hiện từ một số điểm truy cập mạng, đại diện cho mỗi phân đoạn logic và vật lý 18/08/2015 9 VIET HAN CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA  Kiểm tra bên ngoài  Đó là phương pháp truyền thống để thử nghiệm thâm nhập  Kiểm tra tập trung vào cơ sở hạ tầng máy chủ và phần mềm cơ bản gồm các mục tiêu  Nó có thể được thực hiện mà không cần biết thông tin trước đó của trang web (hộp đen) 18/08/2015 10 VIET HAN CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra nội bộ  Việc kiểm tra sẽ được thực hiện từ một số các điểm truy cập mạng, đại diện cho mỗi phân đoạn logic và vật lý  Ví dụ, điều này có thể bao gồm lớp và DMZs trong môi trường mạng nội bộ công ty hoặc kết nối các công ty đối tác  Đánh giá an ninh nội bộ theo một phương pháp tương tự để kiểm tra bên ngoài, nhưng cung cấp một cái nhìn đầy đủ hơn về an ninh của trang web 18/08/2015 11 VIET HAN KỸ THUẬT KIỂM TRA  Các kỹ thuật kiểm thử thâm nhập phổ biến         Nghiên cứu bị động Giám sát mã nguồn mở Lập bảng đồ mạng và điều hành vân tay Giả mạo Network Sniffing Trojan tấn công Quét lỗ hổng Phât tích tình huống 18/08/2015 12 VIET HAN KỸ THUẬT KIỂM TRA   Dữ liệu trên các máy chủ DNS liên quan đến mạng lưới các mục tiêu có thể được sử dụng để lập bản đồ mạng của một tổ chức đích  Việc chặn IP của một tổ chức có thể được thực hiện bằng cách tìm kiếm tên miền và thông tin liên lạc cho nhân viên  Các bản ghi DNS cũng cung cấp một số thông tin giá trị liên quan đến hệ điều hành hoặc ứng dụng được chạy trên máy chủ 18/08/2015 13 VIET HAN CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TRA  Các giai đoạn trước khi tấn công  Giai đoạn trước khi tấn công là đề cập đến chế độ của cuộc tấn công và mục tiêu phải đạt được  Do thám được coi là giai đoạn trong giai đoạn trước khi tấn công để xác định vị trí, thu thập, xác định và ghi thông tin về mục tiêu  Hacker tìm kiếm để tìm hiểu càng nhiều thông tin của nan nhân càng tốt 18/08/2015 14 VIET HAN CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TRA  Giai đoạn tấn công 18/08/2015 15 VIET HAN CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TRA  Giai đoạn sau tấn công  Giai đoạn này quan trọng đối với bất kỳ kiểm tra thâm nhập vì nó có trách nhiệm để khôi phục lại các hệ thống trước kia • Loại bỏ tất cả các tập tin đã tải lên trên hệ thống • Làm sạch tất cả các mục đăng ký và loại bỏ lỗ hổng • Loại bỏ tất cả các công cụ và khai thác từ các hệ thống thử nghiệm • Phân tích tất cả các kết quả và trình bày cùng với các tổ chức 18/08/2015 16 VIET HAN CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TRA  Sản phẩm của việc kiểm tra  Báo cáo pen-test cho biết chi tiết của các sự cố trong các quá trình thủ nghiệm và phạm vị hoạt động  Lĩnh vực lớn bao gồm mục tiêu, quan sát, thực hiện các hoạt động, và báo cáo các sự cố  Nhóm nghiện cứu cũng có thể đề nghị biện pháp khắc phục dự trên các quy tắt tham gia 18/08/2015 17 VIET HAN LỘ TRÌNH KIỂM TRA 18/08/2015 18 VIET HAN LỘ TRÌNH KIỂM TRA 18/08/2015 19 VIET HAN LỘ TRÌNH KIỂM TRA Đánh giá bảo mật ứng dụng  Ngay cả trong một cơ sở hạ tầng được triển khai và bảo đảm, một ứng dụng yếu có thể tiếp xúc với thông tin quý giá của tổ chức là điều không thể chấp nhận được  Ứng dụng đánh giá an ninh được thiết kế để xác định và đánh giá các mối đe dọa cho tổ chức thông qua bespoke, các ứng dụng độc quyền hoặc các hệ thống  Thử nghiệm này kiểm tra ứng dụng để người dùng có ý đồ không tốt không thể truy cập, sửa đổi phá hủy dữ liệu hoặc các dịch vụ trong hệ thống 18/08/2015 20 VIET HAN
- Xem thêm -