Tài liệu Nghiên cứu các yếu tố tác động đến Thúc giục mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại siêu thị

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 361 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến Thúc giục mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại siêu thị: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tác động của các yếu tố cá nhân (YTCN) bao gồm tiền sẵn có (TSC), thời gian sẵn có (TGSC), gia đình (GD), hưởng thụ mua sắm (HTMS) và yếu tố môi trường (YTMT) bao gồm khuyến mãi (KM), nhân viên (NV), không gian dịch vụ (KGDV), trưng bày (TB) đến TGMHNN của NTD khi đi mua sắm tại ST. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua bảng thiết lập mẫu khảo sát, với 350 khách hàng đi mua sắm tại các ST BigC, Co-opmart, Maximart, Lottemart tại TP. HCM