Tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cng việt nam

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM --------*-------- NGÔ THI KIM NGỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM --------------- NGÔ THI KIM NGỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2013 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 22 tháng 01 năm 2014. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 TS. Trương Quang Dũng Chủ tịch 2 TS. Nguyễn Hữu Thân Phản biện 1 3 TS. Phạm Thị Nga Phản biện 2 4 TS. Nguyễn Hải Quang Ủy viên 5 TS. Phan Thị Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn và Khoa quản lý chuyên ngành sau khi Luận văn đã được sửa chữa. Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Khoa quản lý chuyên ngành TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 20..… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Ngô Thị Kim Ngọc Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 27/06/1979 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 124182048 I- Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam II- Nhiệm vụ và nội dung: 1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 2) Phân tích thực trạng của công ty và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty. 3) Đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty III- Ngày giao nhiệm vụ: 18 /6 /2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/12/2013 V- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Nguyễn Phú Tụ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam” là đề tài nghiên cứu độc lập của riêng cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ và sự hỗ trợ giúp đỡ của cac Lãnh đạo và đồng nghiệp tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam. Các nguồn tài liệu trích dẫn và số liệu sử dụng của luận văn này là trung thực. Đồng thời tôi cam kết rằng kết quả nghiên cứu này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tôi xin chịu trách nhiệm cá nhân về lời cam đoan này. TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Ngô Thị Kim Ngọc ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể Quý thầy Cô của trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh, Quý Thầy Cô Khoa Quản trị kinh doanh trong thời gian qua đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi. Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trong Hội đồng chấm luận văn đã có những góp ý cho những thiếu sót của luận văn này để luận văn được hòan thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phú Tụ - người hướng dẫn khoa học của luận văn, đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt để thực hiện luận văn thạc sỹ này. Xin chân thành cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin và số liệu trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Ngô Thị Kim Ngọc iii TÓM TẮT GIỚI THIỆU Trong giai đoạn nền kinh tế chung vẫn chiu tác động và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoàng kinh tế từ năm 2008, nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn có thể đứng vững, nhiều doanh nghiệp làm ăn cầm trừng vì không hiệu quả, nhiều doanh nghiệp thì đứng trên bờ vực phá sản hoặc phá sản bởi rất nhiều khó khăn. Sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả và kết quả kinh doanh, câu hỏi đưa ra là các doanh nghiệp phải làm gì để thoát khỏi những tình trạng xấu? Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chiến lược cũng như các tìm giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Tùy thuộc vào đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp mình mà tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp. Công ty cổ phần CNG Việt Nam cũng như bao doanh nghiệp khác, cũng có rất nhiều khó khăn và luôn tìm kiếm những giải pháp. Tuy nhiên, tác giả thấy rằng với tình hình kinh doanh hiện nay của công ty thì chưa thật sự hiệu quả như đúng với tiềm năng mà công ty sẵn có. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam” là đề tài thạc sĩ. Với mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp công ty có thêm giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. NỘI DUNG Đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam” đươc thực hiện vào đúng thời điểm nền kinh tế vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi cuộc khung hoảng kinh tế thế giới, các doanh nghiệp lần lượt bị phá sản nhiều hơn là thành lập các nguồn nhiên liệu ngày càng khan hiếm và giá liên tục tăng cao. Vì vậy, để công ty cổ phần CNG Việt Nam thực hiện những giải iv pháp tận dụng sự ưu đãi của Nhà nước, của Tập đoàn tại thời điểm này là vô cùng quan trọng, không chỉ giúp công ty có được hiệu quả hơn trong việc kinh doanh hiện tại mà còn về lâu dài cho việc chuyển đổi nhiên liệu kinh doanh như LPG, LNG một cách dễ dàng, giúp doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thị trường nhiên liệu. Luận văn gồm ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ nhất, thông qua nghiên cứu các lý thuyết, các khái niệm liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết hợp với các nghiên cứu định tính và định lượng luận văn đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai, luận văn giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần CNG Việt Nam và tiến hành nghiên cứu bằng cách tính toán số liệu, lập bảng, phân tích tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam. Từ đó phân tích, đánh giá và xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như các nguyên nhân có liên quan đến quá trình của Công ty cổ phần CNG Việt Nam. Thứ ba, từ thực trạng của công ty, luận văn nghiên cứu các định hướng và phát triển của công ty, đồng thời đưa ra những giải pháp và kiến nghị giúp công ty có hướng đi đúng đắn và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn. KẾT QUẢ 1) Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần CNG Việt Nam trong những năm 2010, 2011, 2012. 2) Xác định yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 3) Đưa ra 03 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam bao gồm:  Nhóm giải pháp về tăng doanh thu: 1) Đầu tư các trạm trung tâm nối đường ống bán cho các khách hàng nhỏ lẻ trong các khu công nghiệp nhằm tăng sản lượng tiêu thụ làm doanh thu tăng lên; 2) Có chính sách ưu đãi và phục vụ tận tình cho các khách hàng truyền thống đang sử dụng khí. v  Nhóm giải pháp để giảm chi phí: 1) Củng cố mối quan hệ; 2) Kiểm soát chặt chẽ các chi phí; 3) Thu hồi công nợ để giảm bớt tình trạng bị chiếm dụng vốn.  Nhóm giải pháp để tăng lợi nhuận: 1) Tăng doanh thu bán hàng và tiết giảm các khoản chi phí sẽ làm lợi nhuận tăng lên. KẾT LUẬN Việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần CNG Việt Nam là rất cần thiết. Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần CNG Việt Nam ABSTRACT INTRODUCTION vi In the phase of the common economy under the impact from the economic crisise as of the year 2008, the Vietnamese economy is not exceptional. This directly affects the business production of the enterprises. Some enterprises stand firmly and others in the middle due to the inefficient business and others are in the way of the bankruptcy or dissolved by many difficulties. The survival of the enterprise depends on the efficiency and the business results. The question is raised here: How to exit the bad status? The enterprises attach importance to the strategy as well as the business solutions for their enterprises. Depending on the special business features, it is possible to study, find out the solutions to improve the efficiency for the enterprises. CNG Vietnam joint stock company as well as other others have many difficulties and find out the solutions. However, the author sees that with the current business trade, the company has really not been efficient in accordance with the potential available by the company. Therefore, the author chooses the title “improving the bussiness trade efficiency of CNG Vietnam joint stock company” as the title of the master of art. With the stuying purpose of the title is to find out the factors impacting on the business process of the company and work out measures, recommend the company to get further the business trade solution more efficiently in the business production of the ocmpany. CONTENT The thesis “improving the business efficiency of CNG Việt Nam joint stock company” is carried out at the time when the economy is bearing many affections of the world economic crisis. Many enterprises under the bankruptcy is more than the establishment one. The fuel sources is scarce and the prices is continuously increased. Therefore, for CNG VietNam, carrying out the measures to take advantages of the preferentiality of the state, the group at this moment is very important, not only helping the company to get more efficiency than the current trade, but also the long term for the trade fuel convertion like LPG, LNG easily and helping vii the enterprise to stand firmly on the fuel market. The thesis includes the three core issues: Firstly, by studying the theories, definitions related to the trade efficiency combined with the study of the quantitive and qualitative, the thesis works out the factors affecting the business production of the enterprise. Secondly, the thesis briefly introduces CNG Việt Nam joint stock company and makes study by calculating the data, preparing the table, analysis at CNG Việt Nam joint stock company. Then, it is to analyze, evaluate and define the factors impacting on the business efficiency as well as the reasons related to the process of CNG Vietnam joint stock company. Thirdly, from the existing status of the company, the thesis is to study the orientations and development of the company, consecutively working out the measures and recommend to help the company to get the right orientation and and more efficient trade production. RESULT 1) Evaluating the business production efficiency of CNG Vietnam joint stock company in the years 2010, 2011, 2012. 2) Defining the key factors affecting the business efficiency of the company. 3) Proposing 03 solution groups to improve the business efficiency of Vietnam CNG joint stock company including:  The solution group of the revenue increase: 1) Investing the center stations connecting the pipeline to be sold to the small customers in the industrial parks to increase the consuming outpout for the increasing revenue; 2) Getting the preferential policy and making the whole-hearted services for the traditional customers under the gas use.  The solution group to reduce the cost: 1) Strengthen the relationship; 2) Controlling closely the costs; 3)Withdrawing the debts to reduce the capital tie-up. viii  The solution group to increase the profit: 1) Increasing the sale turnove and reducing the costs making the profit higher. CONCLUSION The study and proposal of the solutions to improve the business efficiency of Vietnam CNG joint stock company are very necessary. By the scientific study method, the thesis is systemized the basis of the argument of the efficiency of the business production and working out the solutions to improve the business production efficiency for Vietnam CNG joint stock company. ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i LỜI CÁM ƠN..........................................................................................................ii TÓM TẮT...............................................................................................................iii ABSTRACT............................................................................................................vi MỤC LỤC............................................................................................................... ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................xii DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................xiii MỞ ĐẦU..................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài:.....................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu:.........................................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:........................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:...........................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................2 6. Bố cục của luận văn tốt nghiệp:..........................................................................3 CHƯƠNG 1..............................................................................................................4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP....................................................................................................4 1.1. Các khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.................................................................................................................4 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh:..................................................4 1.1.2 Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh:....................................................5 1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh:.................................................................5 1.1.4 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh:............................................5 1.2. Các quan điểm cơ bản đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:...........6 1.2.1. Bảo đảm tính toàn diện, tính hệ thống trong việc xem xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:....................................................................................6 x 1.2.2. Bảo đảm sự thống nhất giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội:.....................................................................................................6 1.2.3. Bảo đảm kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động và giữ gìn được bản sắc dân tộc.................................................7 1.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh phải căn cứ vào kết quả cuối cùng cả về hiện vật và giá trị........................................................................................................7 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh:...........................7 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh................................................13 CHƯƠNG 2............................................................................................................20 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM.............................................................................................................20 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần CNG Việt Nam................................................20 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty..........................................................................20 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh..................................................................21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty..........................................................22 2.1.4 Sản phẩm của Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam..........................................22 2.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP CNG Việt Nam.........24 2.2.1 Nhóm hiệu quả kinh tế chung.......................................................................24 2.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả của vốn sản xuất kinh doanh...................................29 2.2.3 Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động..............................................32 2.2.4 Chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế xã hội.........................................................35 2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh:..........................................36 2.4. Đánh giá điểm mạnh, yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........51 2.4.1 Điểm mạnh:....................................................................................................51 2.4.2 Điểm hạn chế:.................................................................................................51 CHƯƠNG 3............................................................................................................55 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ...................................................55 SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM.....55 3.1. Định hướng và Phát triển của Công ty cổ phần CNG Việt Nam.......................55 xi 3.1.1 Mục tiêu tổng quát........................................................................................55 3.1.2 Định hướng và phát triển của CNG VietNam:..............................................55 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam....................................................................................56 3.2.1 Nhóm giải pháp về tăng doanh thu...............................................................57 3.2.2 Nhóm giải pháp để giảm chi phí...................................................................66 3.2.3 Nhóm giải pháp để tăng lợi nhuận................................................................66 3.3. Kiến nghị..........................................................................................................68 xii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNG VietNam CNG Công ty cổ phần CNG Việt Nam Khí nén thiên nhiên sạch (Compressed Natura Gas) CB CNG SXKD PV Gas Cán bộ công nhân viên Sản xuất kinh doanh Tổng công ty khí việt Nam (Petro Vietnam Gas) PV Gas D Công ty cổ phần Phân phối khi khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution Joint Stock PVGas south Company) Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam (Petro Vietnam Gas South) KHĐT Ban Kế hoạch đầu tư TCHC KCN ROS ROE ROA Ban Tổ chức hành chính Khu công nghiệp Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Return on Sales) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (Return on Assets) Hn Năng suất lao động Rn TSCĐ VCSH Tỷ suất lợi nhuận trên lao động Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu HĐKD Hoạt động kinh doanh xiii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy đổi đơn vị nhiệt lượng....................................................................23 Bảng 2.2 Doanh thu hoạt động kinh doanh của năm 2010- 2012.......................24 Bảng 2.3 Chi phí hoạt động kinh doanh của năm 2010- 2012............................25 Bảng 2.4 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của năm 2010- 2012.......................26 Bảng 2.5 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giai đoạn 2010-2012.......................27 Bảng 2.6 hiệu quả sử dụng chi phí giai đoạn 2010-2012.....................................28 Bảng 2.7 hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) giai đoạn 2010-2012...........29 Bảng 2.8 Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) giai đoạn 2010- 2012.......................30 Bảng 2.9 Cơ cấu lao động giai đoạn 2010-2012...................................................32 Bảng 2.10 Chỉ tiêu đánh giá sử dụng lao động giai đoạn 2010-2012..................34 Bảng 2.11 Chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2010-2012...............................................36 Bảng 2.12 Kết quả sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2010-2012................................41 Bảng 2.13 Khách hàng của công ty giai đoạn 2010-2012....................................45 Bảng 2.14 Tổng hợp các yếu tố đầu vào...............................................................47 Bảng 2.15 Tổng hợp các yếu tố đầu ra.................................................................48 Bảng 2.16 Tổng hợp kết quả phân tích các chỉ tiêu hiệu quả SXKD.................48 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ Dupont.........................................................................................50 Bảng 3.2 Định phí của các năm 2010, 2011 và 2012............................................58 Chi phí cố định trên 1 Sm3 sẽ giảm ở mức sau:...................................................59 Bảng 3.3 Danh mục thiết bị đầu tư.......................................................................60 Bảng 3.4 Giá thành sản phẩm trước khi tăng sản lượng....................................61 Bảng 3.5 Giá thành sản phẩm sau khi tăng sản lượng........................................62 Bảng 3.6 Giá thành toàn bộ trước và sau khi thực hiện bi giải pháp................63 Bảng 3.7 Kết quả sản xuất kinh doanh trước khi thực hiện giải pháp..............63 xiv Bảng 3.8 Tổng hợp và so sánh hiệu quả thực hiện các giải pháp so với hoạt động SXKD bình thường..................................................................................................66 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần CNG Việt Nam............................22 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ Dupont.........................................................................................50 xv MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều doanh nghiệp được thành lập và có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh đã gặp phải rất nhiều khó khăn dẫn đến tạm ngưng hoặc ngừng hẳn sản xuất kinh doanh vì thua lỗ, có nhiều trường hợp còn bị phá sản mà nguyên nhân đơn giản là không có chiến lược lâu dài, không hoạch định được tương lai cũng như không tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều là tạo ra lợi nhuận cao, làm cho đồng vốn sinh lời cao nhất, mang về cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận nhất và tiết kiệm được nhiều chi phí cũng như giảm giá thành để cạnh tranh, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nhà nước, thực hiện được nhiều công tác an sinh xã hội,....nhưng để đạt được những kết quả như mong đợi này, hơn lúc nào hết các doanh nghiệp cần phải tìm có những giải pháp cụ thể, sát thực với tình hình sản xuất của doanh nghiệp mình. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và sự sống còn của doanh nghiệp là kết quả kinh doanh có lợi nhuận thì các doanh nghiệp luôn phải tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp sản xuất kinh doanh khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, trong những năm gần đây đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cũng không ngừng hòan thiện chiến lược phát triển kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây của công ty cho thấy rằng lợi nhuận cứ giảm dần theo các năm. Với khả năng tiếp thu thực tế tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam và những kiến thức được trang bị ở trường, với mong muốn bày tỏ những nhận xét và xvi quan điểm của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam. Vì vậy, em chọn đề tài:“ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam” làm đề tài luận văn cao học. Hi vọng luận văn sẽ giúp công ty có thêm biện pháp để nâng cao hiệu quả của công ty, mang về nhiều lơi nhuận, gặt hái thành công hơn nữa trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty cũng như củng cố được những kiến thức thực tế trong quá trình học tập của bản thân. 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài này là :  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  Phân tích thực trạng của công ty và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Luận văn nghiên cứu thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2012. 5. Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo: báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012; các Hợp đồng,các tài liệu có liên quan thu thập từ báo chí, Internet. Ngoài ra còn các báo cáo khoa học, các luận văn cũng được tham khảo một các hợp lý.  Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp suy luận, logic, phương pháp lịch sử,...
- Xem thêm -