Tài liệu Mạng chuyển mạch số (digital)

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 220 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

QTSC-ITA • Mạng chuyển mạch số (Digital) QTSC-ITA Mạng chuyển mạch số (Digital) • Giới thiệu • Kết nối ISDN • Mạng kênh thuê riêng (Leased lines Network) • Các công nghệ xDSL QTSC-ITA Giới thiệu QTSC-ITA Kết nối ISDN • Giới thiệu • Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN • Các đặc tính của ISDN • Đánh giá khi dùng kết nối ISDN QTSC-ITA Giới thiệu • Dịch vụ số ISDN - Intergrated Services Digital Network: ISDN là một loại mạng viễn thông số tích hợp đa dịch vụ cho phép sử dụng cùng một lúc nhiều dịch vụ trên cùng một đường dây điện thoại thông thường. QTSC-ITA Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN • ISDN Adapter: Kết nối với máy tính thông qua các giao tiếp PCI, RS-232, USB, PCMCIA và cho phép máy tính kết nối với mạng WAN • ISDN Router: Thiết bị này cho phép kết nối LAN vào WAN cho một số lượng không giới hạn người dùn QTSC-ITA Các đặc tính của ISDN • Kênh dữ liệu (Data Channel), tên kỹ thuật là B channel, hoạt động ở tốc độ 64 Kbps. • Kênh kiểm soát (Control Channel), tên kỹ thuật là D Channel, hoạt động ở 16 Kbps (Basic rate) và 64 Kbps (Primary rate) QTSC-ITA Đánh giá khi dùng kết nối ISDN • ISDN gồm hai kiểu BRI và PRI, đều đắt hơn điện thoại thông thường nhưng băng thông cao hơn. Hiện tại tốc độ cao nhất có thể cung cấp tại Việt Nam là 128 Kbps. Đây là hình thức kết nối mạng liên tỉnh tương đối rẻ so với các loại khác. Tuy nhiên nó đòi hỏi tổng đài điện thoại phải hỗ trợ kết nối ISDN QTSC-ITA Mạng kênh thuê riêng (Leased lines Network) • Giới thiệu • Phương thức ghép kênh theo tần số • Phương thức ghép kênh theo thời gian QTSC-ITA Giới thiệu QTSC-ITA Phương thức ghép kênh theo tần số • Để sử dụng phương thức ghép kênh theo tần số giữa các nút của mạng được liên kết bởi đường truyền băng tần rộng. • Băng tần này được chia thành nhiều kênh con được phân biệt bởi tần số khác nhau. Khi truyền dử liệu, mỗi kênh truyền từ người sử dụng đến nút sẽ được chuyển thành một kênh con với tần số xác định và được truyền thông qua bộ ghép kênh đến nút cuối và tại đây nó được tách ra thành kênh riêng biệt để truyền tới người nhận. QTSC-ITA Phương thức ghép kênh theo thời gian • Khác với phương thức ghép kênh theo tần số, phương thức ghép kênh theo thời gian chia một chu kỳ thời gian hoạt động của đường truyền trục thành nhiều khoảng nhỏ và mỗi kênh tuyền dữ liệu được một khoảng. • Sau khi ghép kênh lại thành một kênh chung dữ liệu được truyền đi tương tự như phương thức ghép kênh theo tần số. Người ta dùng đường thuê bao là đường truyền kỹ thuật số nối giữa máy của người sử dụng tới nút mạng thuê bao gần nhất. QTSC-ITA Phương thức ghép kênh theo thời gian (tt) Loại kênh Thông lượng Ghép kênh T0 56 Kbps 1 đường thoại T1 1.544 Mbps 24 đường T0 T2 6.312 Mbps 4 đường T1 T3 44.736 Mbps 28 đường T1 QTSC-ITA Các công nghệ xDSL • Giới thiệu • Các loại công nghệ xDSL • ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) QTSC-ITA Giới thiệu • Việc kết nối WAN được thực hiện đầu tiên dùng modem tương tự qua mạng điện thoại, đến nay phương thức này chỉ dừng lại ở tốc độ truyền tải rất thấp, tối đa là 56kbps/line • Để vược qua ngưỡng tốc độ người ta chuyển sang dùng kỹ thuật số xDSL. Trên đường dây điện thoại thì thực tế chỉ dùng một khoảng tần số rất nhỏ từ 0KHz đến 20KHz để truyền dữ liệu âm thanh (điện thoại). Công nghệ DSL tận dụng đặc điểm này để truyền dữ liệu trên cùng đường dây, nhưng ở tần số 25.875 KHz đến 1.104 MHz . QTSC-ITA Các loại công nghệ xDSL • HDSL (High-speed DSL) • SDSL (Symmtric DSL) • IDSL (Intergrated Service Digital Network DSL) • RADSL (Rate Adaptive DSL) • CDSL (Consumer DSL) • UDSL (Unidirectional DSL) • DSL Lite (còn gọi là G-Lite) QTSC-ITA Các loại công nghệ xDSL • ADSL (asymmetrical DSL) là đường truyền thuê bao kỹ thuật số không đối xứng, tốc độ download đạt 1,544-8 Mbps, upload đạt 16-640 Kbps. • VDSL (Very-high-bit-rate DSL) • G.SHDSL(Single pair High bit-rate DSL) QTSC-ITA Các loại công nghệ xDSL (tt) QTSC-ITA ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) • Giới thiệu • ADSL hoạt động như thế nào? • Những ưu điểm của ADSL • Nhược điểm QTSC-ITA Giới thiệu • ADSL là một công nghệ mới nhất cung cấp kết nối tới các thuê bao qua đường cáp điện thoại với tốc độ cao cho phép người sử dụng kết nối internet 24/24 mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại và fax. • Công nghệ này tận dụng hạ tầng cáp đồng điện thoại hiện thời để cung cấp kết nối, truyền dữ liệu số tốc độ cao.
- Xem thêm -