Tài liệu kịch bản nói tiếng trung

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1523 |
  • Lượt tải: 0
63743

Tham gia: 03/06/2016

Mô tả:

tôn trọng nền văn hóa khác nhau
Họ và tên: Trầần Tú Oanh K22T7- Lê Thị Thu Phương K22T4 KỊCH BẢN NÓI 为为为为为为为为为为为 A: 我我我 我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我 我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我 ( Đến nhà người bạn我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我 A: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我? A: 我我我我我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我 A: 我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我 A: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我 A: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我 B: 我我我我我我我我我我我 A: 我我我 B: 我我我我我 12 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我 A:我我我我我我我我我 我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我 A: 我我我 我我我我我我我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我“我我”我我我我我我我我我我我 A: 我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我 A: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我“我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我 B: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我 A: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 结结我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我我我我我我我我
- Xem thêm -