Tài liệu Joomla làm web trong 10 phút

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

joomla_php_làm_web_trong_10_phut

LOGO Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain -Aptech See How easy it is! JOOMLA & PHP Làm web trong 10 phút Diễn giả : Đặng Tuấn Tú JOOMLA & PHP! Làm web trong 10 phút Chương 4 Chương 3 Chương 2 Chương 1 Một số Plugin thông dụng Một số Module thông dụng Làm chủ trang quản trị Tổng quan về Joomla JOOMLA & PHP! Làm web trong 10 phút Chương 8 Chương 7 Chương 6 Chương 5 Bảo mật cho Joomla SEO & Maketing online Template Joomla Một số Component thông dụng JOOMLA & PHP! Làm web trong 10 phút Chương 9 Thực hành Xây dựng website theo chuyên đề Website cá nhân Website Công ty Website Tin tức Website Sản phẩm Chương 1: Tổng quan Joomla 1 Giới thiệu Joomla 2 Ứng dụng của Joomla 3 Cài đặt Joomla 4 Cấu trúc hệ thống của Joomla Giới thiệu Joomla CMS B Joomla : Đồng tâm hiệp lực A C Open Source Joomla Các đặc tính nổi trội. Ứng dụng rộng rãi E D Sự phát triển Ứng dụng của Joomla Cổng thông tin điện tử Các trang báo, tin tức A Sử dụng Joomla B C Website sản phẩm, thương mại điện tử D Website doanh nghiệp, gia đình, cá nhân,.. Cài đặt Joomla Tiến hành cài đặt CSDL và Source Cài đặt Server Cài đặt Web Server để chạy website Joomla - Tạo cơ sở dữ liệu cho website - Download Source Joomla Các bước cài đặt và cấu hình một website Joomla Cấu trúc hệ thống của Joomla Chương 2: Làm chủ trang quản trị Administrator 4. Quản lý Ngôn ngữ Tổng quan trang quản trị  Điều hành toàn bộ website  Đăng nhập administrator  Cấu trúc một trang Administrator Cấu hình chung Các công cụ Trợ giúp Quản lý ngôn ngữ Quản lý giao diện Quản trị nội dung Quản lý Menu Quản lý Module Quản lý Component
- Xem thêm -